Dagordning 2009-09-07 - SAKS

saksaren.se

Dagordning 2009-09-07 - SAKS

§1. Mötets öppnas§2. Val av mötesordförandeSittande§3. Val av mötessekreterareJakob§4. Val av justeringsmanAndreas§5. Fastställande av dagordningUtlyst dagordning står fast.§6. Mötets behöriga utlysandeUtlysande i god tid.§7. Meddelanden från medlemmarna och utskottenochLinus: Ska ordna tröjor för sysvetare med logga från LIU-store. För både kandidatmaster. Ska även kolla med studenttryck om priser.Ska planera avslutningssittning för 3or vt 10.Det är även dags att boka lokal föravslutningsmiddag. Nere på stan eller på universitetsområdet.Förfrågan om intressegrupp för planering av middagen. Ta upp på nästa möte. Oskarkollar med programrådet om pengar till sittning.Jakob:Terminsråd på torsdag. Lågt intresse.Andreas: Arbetet för att få sorteringskärl till Saksrummet drar igång om 2v. Ingasorteringskärl än.Jerry: Stuff har inte godkänt redovisningen än. 39 nya medlemmar.§8. Alkoholinspektion i SAKS-rummet!!!Diskussion genomförd med SAKS och SM.Beslut ska tas om vistelse i saksrummet under kravall. Oskar skickar ut mail tillstyrelsemedlemmar som får rösta om detta. pga dålig uppslutning.


§9. Hur gick mottagningen?Genomfördes utan större blessyrer. Tackfest för faddrar? SM ska diskutera detta.§10. Anmälan till TerminsrådMail till Jakob senast onsdag f.m.§11. Spons, försäljning och medlemskap?Sälja väskor på en av ettornas lektion.Jakob och Oskar säljer till 1orna denna veckan.Empa och Jerry säljer väskor i 2an.Linus och Andreas säljer i 3anVäskorna kostar 250kr för medlemmar och 350kr för ickemedlemmar.§12. Nöjd-student, ärendet hos Stuff?§13. Uppladdning av mötesprotokollSka påminna sekreteraren. Skicka med föregående protokoll vid kallelse tillstyrelsemöte.§14. Redovisningen från 08/09?§15 Pubkvällar och sittningar?Ta upp på nästa möte§16. Tid och plats för nästa möteNästa möte äger rum den 22 sep. kl 17 i S-min.§17. Övriga frågorLinus: fixa listor över studenter hos Christina Sköld christina.skold@liu.se.§18. Mötet avslutasProtokollet godkänt av sekreterare/utbildningsbevakare och justeringsman.

More magazines by this user
Similar magazines