Views
3 years ago
Befolkning (pdf) - Statistiska centralbyrån
Beskrivning av Sveriges befolkning 2005 - Statistiska centralbyrån
Befolkning (pdf) - Statistiska centralbyrån
Barn eller inte? (pdf) - Statistiska centralbyrån
Integration (pdf) - Statistiska centralbyrån
Lathund om jämställdhet 2006 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Integration (pdf) - Statistiska centralbyrån
Lathund om jämställdhet 2012 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Förord (Obligatorisk) - Statistiska centralbyrån
Lathund om jämställdhet 2010 (pdf) - Statistiska centralbyrån
barometern (pdf) - Statistiska centralbyrån
barometern (pdf) - Statistiska centralbyrån
SAMU - Statistiska centralbyrån
Kultur och fritid (pdf) - Statistiska centralbyrån
Förord (Obligatorisk) (pdf) - Statistiska centralbyrån
Tabeller över Sveriges befolkning2008 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Förord (Obligatorisk) (pdf) - Statistiska centralbyrån
Olika generationers barnafödande (pdf) - Statistiska centralbyrån
mling avs (pdf) - Statistiska centralbyrån
Svensk utbildning (pdf) - Statistiska centralbyrån
Tabeller över Sveriges befolkning2005 (pdf) - Statistiska centralbyrån
AM förtryck.indd (pdf) - Statistiska centralbyrån
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Transporter och (pdf) - Statistiska centralbyrån
Hälso- och sjukvård (pdf) - Statistiska centralbyrån
Kohortdödligheten i Sverige (pdf) - Statistiska centralbyrån
och deras familjer 2006 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Tio-i-topp (pdf) - Statistiska centralbyrån
Ung i demokratin (pdf) - Statistiska centralbyrån