Industrins arbetskraftskostnader internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se

Industrins arbetskraftskostnader internationellt - Teknikföretagen

InnehållSammanfattning ................................................................................................................ 4Arbetskraftskostnadsnivåer inom tillverkningsindustrin .................................................. 5Svenska arbetskraftskostnader är höga vid en internationell jämförelse ........................... 7Kostnadsnivåer i Sverige och omvärlden skiljer sig åt beroende på källa .......................... 9Arbetskraftskostnader på arbetarsidan – allt svårare att jämföra ..................................... 11Betydligt lägre arbetskraftskostnader på växande marknader .......................................... 12Ökning av arbetskostnader inom tillverkningsindustrin ................................................. 13Högre ökningstakt i Sverige än i flera viktiga konkurrentländer ..................................... 13Varierande ökningstakter enligt olika källor ..................................................................... 16Högre ökningstakt i Sverige än i USA och euroområdet under 2012 .............................. 17Relativ kostnadsutveckling inom tillverkningsindustrin .................................................. 19Växelkursförändringar har stor betydelse för relativ kostnadsutveckling ....................... 19Kostnaden i Sverige har ökat relativt euroområdet och Västeuropa ............................... 20I USA och Japan har den relativa arbetskraftskostnaden minskat ................................... 22Norge har dragit ifrån i kostnadsnivå bland de nordiska länderna .................................. 22Bilagor .............................................................................................................................. 25Förteckning över bilagor ..................................................................................................... 25Bilaga 1-2: Arbetskraftskostnad per timme, nivåer ........................................................... 26Bilaga 3-5: Utveckling av arbetskraftskostnad 2001-2011 ................................................ 28Bilaga 6: Prognoser för utveckling av arbetskraftskostnad ............................................... 343

More magazines by this user
Similar magazines