Läs barnens egna berättelser - Pedagog Stockholm

pedagogstockholm.se

Läs barnens egna berättelser - Pedagog Stockholm

En fotbollsplanJag har gjort en fotbollsplan .På min fotbollsplan finns det ett fotbollsmål, spelaresom är både tjejer och killar, en domare, en hejarklacksom bara är killar, en matta som hejarklacken sitter på,en vulkan som man kan grilla vid och sen finns deteldpinnar.Fotbollsspelarna är röda och blåa, det är skorna som ärblåa och kläderna är röda.


Min tunnelbanaMin tunnelbana är grön för att jag ville ha den baragrön.På min tunnelbana finns det hjul och fönster så mankan se om man krascharI min tunnelbana finns det soptunnor, stolar och en tvoch sen är det jag som kör. Uppe på taket på mintunnelbana finns det laser ifall tunnelbanan kraschar ini ett berg och lasern kan bli en tv också. Mintunnelbana åker till Globen.


Mitt husMitt hus är stort och glansigt. På gården finns det enklätterställning. Längst ner bor Olle och i det röda husetbor Elin, på tvåan bor Maya och längst upp bor jag.


Mitt husDet här är mitt fantasi hus och det är rött tak ochväggarna är vita, det är blommor på väggarna och senfinns det en lampa.I mitt hus finns det några tavlor, vita väggar, ett bruntgolv och en blomma.Det är jag min mamma, min pappa och min lillebrorsom bor i huset.Det är en bild på mig på huset också.På huset har jag byggt ett staket. Det finns ett ganskalitet träd på gården. På gården har jag byggt en litenklätterställning. Det finns en lampa utanpå huset somman måste sätta på, på natten. En gång hade jag en blåjeans kjol på och det är därför som min docka har enblå kjol på sig eftersom det är jag.


Min tunnelbanaMin tunnelbana är gul och blå och på sidorna så finnsdet fönster, det finns också magneter på sidorna somgår ner när det går jätte fort och så går dom ner närden stannar.Min tunnelbana åker till Liljeholmen och stranden.


Mitt husDet här är mitt riktiga hus.På mitt riktiga hus finns det inga blommor och det ärinte baby rosa men det är huset jag gjort nu.På mitt hus finns det en klocka.På första våningen så finns det en säng, gardiner ochflera tavlor.På andra våningen så finns det ett bord med stolarbredvid, mera tavlor och en blomma som är i guld.På andra våningen står också jag.Jag har gjort en magisk dörr som bara kan öppnas närman säger lösenordet.På min gård har det smitit in fyra hundar somegentligen är grannens hundar. Det finns fyra träd påmin gård och tre buskar. Jag har en grind runt min gårdfast inte på riktigt.


Min tunnelbanaMin tunnelbana är blå och det är en fin färg därför togjag det.På min tunnelbana finns det fönster så man kan titta utoch sen finns det hjul så den kan rulla.Inne i min tunnelbana finns det stolar så folket som villåka kan sitta och det är en gumma som kör.Min tunnelbana åker till Globen.


Mitt husDet här är mitt fantasi hus.Mitt hus är blått. I mitt hus finns det stolar, en blomma,bollar och en tavla.På mitt hus finns det gardiner, lite mönster och enskorsten.I mitt hus är det mamma och pappa som bor.


Min tunnelbanaMin tunnelbana är gul.I min tunnelbana finns det en gumma som kör och såfinns det stolar så dom som vill åka kan sitta ner.Utanpå min tunnelbana finns det hjul och fönster.Min tunnelbana åker till Globen.


Mitt husDet här är mitt riktiga hus.Mitt hus är rosa med fjärilar på och så är det en rosaskorsten.I köket så finns det två tavlor och stolar och bord. Iköket sitter jag , min pappa och min bror. I köket så ärdet gult golv, tre gula väggar och en orange vägg.I sovrummet finns det en stor säng, gardiner, tvåfotöljer och en tavla. Sovrummet är blått. Mammaligger i sovrummet för att hon har ont i huvudet.Gardinerna på mitt hus är gröna.Lite längre bort från mitt hus finns det en bilväg ochutanför mitt hus så finns det en ute fest, det finns tårtasom man kan ställa på bordet så att man kan äta något.Daniel är min granne. Innan dem ska äta måste dem ståi kö för att få tårta. Jag har också en skorsten på mitthus. Jag har två gardiner och 10 fjärilar på mitt hus.


Min tunnelbanaMin tunnelbana är blå och den är gjord av kartong.Den har fönster och hjul och sen är det stjärnor på.Inne i tunnelbanan så sitter gumman som kör och detfinns också säten så hon inte ska ramla. Hjulen är cirklaroch fönstren är rektanglar. Min tunnelbana åker tillstan.Mitt husDet här är mitt fantasi hus.I mitt hus har jag en loftsäng som är vit, jag har enfotölj, en hund och mitt täcke är blått, på mitt hus finnsmitt husnummer.Jag har en brevlåda täckt av diamanter. Det finnas etthjärta som är i ett hjärta, sen har jag en guldig orm ochsen har jag ett hjärta på väggen, I mitt hus bor jag självoch det är när jag är vuxen och kanten på huset är fullav diamanter precis som brevlådan. På taket har jag ettormbo och så har jag blommor på taket och en lampamed den diamant på och hänggardiner. Det finns ocksåett till hjärta med ett hjärta i fast med en diamant i. Det


finns diamanter på taket och huset är baby rosa. Minsäng är en kvadrat och huset är först en rektangel ochsen en triangel.Snipp snapp slut så var sagan slut!


Mitt husDet här är mitt fantasi hus.I mitt hus så bor det en gubbe och en orm. Mitt hus ärrosa med svarta prickar på. Taket är blått med svartaprickar och svarta ränder och gardinerna är gröna.Huset har tre våningar.Min bussMin buss heter diamantbussen och den är mörkblå.På min buss finns det diamanter, fönster och hjul. I minbuss finns det massor av grejer. Det finns smågubbar,två rosa och tre gröna. Hjulen är cirklar. Min buss åkertill Thailand.


Mitt husDet här är mitt fantasi hus.I mitt hus finns det ett sovrum och ett badrum.I mitt sovrum finns det en säng, en fotboll, affischer, enkatt och en råtta, en almanacka, en gunghiss och enlampa.I mitt badrum finns det gardiner och en toalett.Utanpå mitt hus finns det en brevlåda, mitthusnummer och en stor medalj och en liten medlaj förmyrorna, mina storasystrar och min portkod. Uppe påmitt hus finns det en antenn och en skorsten.Man har en skorsten för att man öppnar den såkommer röken ut där så det inte börjar brinna.På min gård har jag byggt en klätterställning som är etttåg, för att faktiskt så har jag en klätterställning som ärett tåg på min gård.Jag har också gjort en räls till mitt tåg.Det finns ett torn som man måste gå igenom för attkomma till min gård.


Min bussMin buss är lite grön, lite blå och lite rosa och den hardiamanter på sig.På min buss finns det hjul, fönster och två skyltar. Enav skyltarna visar vart den åker. I min buss finns detgubbar, lampor och stolar så dom som åker kan sittaner. Min buss åker till Italien, Kalifornien, Turkiet ochalla andra varma länder som finns.


Min tunnelbanaMin tunnelbana är blå.På min tunnelbana finns det hjul och så finns detfönster åt mamma och pappa så dom kan titta ut närtunnelbanan åker.Inne i tunnelbanan finns det soffor så dem som åkerkan sitta ner.Tunnelbanans hjul är cirklar. Det är jag som kör den ochden åker till Gamla Stan


Mitt HusDet här är mitt fantasi hus och det är rött tak ochväggarna är vita, det är blommor på väggarna och senfinns det en lampa.I mitt hus finns det några tavlor, vita väggar, ett bruntgolv och en blomma.Det är jag min mamma, min pappa och min lillebrorsom bor i huset.Det är en bild på mig på huset också.På huset har jag byggt ett staket. Det finns ett ganskalitet träd på gården. På gården har jag byggt en litenklätterställning. Det finns en lampa utanpå huset somman måste sätta på, på natten. En gång hade jag en blåjeans kjol på och det är därför som min docka har enblå kjol på sig eftersom det är jag.


Mitt husDet här är mitt riktiga hus. Mitt hus är brunt.På nedervåningen bor jag och på övervåningen borpappas alla bilar.På nedervåningen finns det en bricka så man kanöppna dörren och så finns det gardiner.På övervåningen är det pappas garage med alla bilaroch där finns det också gardiner. På taket har jag enjätte hög skorsten som jultomten kan åka ner i.Jag ett tak på mitt hus. Jag har också en bebis, minhund och här är jag, sen har jag kakor. Längst uppe påtaket har jag kex i en burk.Min bussMin buss är grön och den är det för jag älskar grön.På min buss finns det hjul och inuti min buss finns detstolar och min mamma och pappa. Det är pappa somkör för han är bäst.Min mamma är lite bra på att köra men min pappa ärbäst. Jag sitter också i bussen. Min buss åker till ?


Mitt husDet här är mitt riktiga hus.I mitt hus är det mina grannar och jag som bor. I mitthus finns det bord och stolar, tallrikar så man kan äta,det finns också en spiderman människa, en lampa ochen dörr. På mitt hus finns det gardiner, klistermärkenoch en bild på mig som stor.Min bussMin buss är grön och den är det för att jag bara ville haden färgen.På min buss finns det hjul och fönster.Inne i min buss finns det många stolar, ett bord och engubbe som kör bussen.Min buss åker till Grekland och Globen.


Mitt husDet här är mitt fantasi hus.I mitt hus finns det ett vardagsrum, det rosa rummetoch det gröna rummet.I mitt vardagsrum finns det soffor, en tv på väggen ochgardiner och rummet är lila.I det rosa rummet finns det en säng som är envåningsäng mamman sover nere och barnet uppe, detfinns gardiner och sen en tv på väggen.I det gröna rummet finns det en tv på väggen och ensäng.Mitt hus har ett rosa tak och på mitt hus finns det engubbe som är jag och sen är det en flicka som tittar utgenom ett fönster.


Min tunnelbanaMin tunnelbana är gul och grön.På min tunnelbana finns det fönster, hjul och enskorsten.Inne i min tunnelbana finns det stolar och en gummasom kör.Min tunnelbana åker till Farsta strand.


Mitt husDet här är mitt riktiga hus. Det är två killar som äter ochen kille som kollar på tv. I mitt hus finns det bord ochstolar. Golvet är rött och det finns en blå vägg medstjärnor på. Det finns också gardiner så att det inte skakomma in regn.Det finns en skorsten och det har runnit vatten ur denoch det har sprutat olika färger ur skorstenen. Utanförmitt hus har jag gubbar. Jag har också en labyrint sommin hund brukar leka vid. Mitt hus är rött och blått.Det finns ett träd utanför huset på gården en blommaoch sen finns det en till blomma som växer längre uppän dem andra. Stolarna i huset är röda.


Och min tunnelbanaMin tunnelbana är blå och den är det för blått är fint.På min buss finns det fönster och hjul.I två fönster sitter det två gubbar och tittar ut när tågetåker.Inne i min tunnelbana finns det mycket människor,stolar som man kan sitta på och en stol så den som körkan sitta.Min tunnelbana åker till Globen.


Mitt husDet här är mitt riktiga hus.Det är mycket lyxigare än mitt riktiga hus. Mitt lyxigarehus har två våningar.I mitt hus finns mitt sovrum och en gammal gummasrum.I mitt sovrum finns det två stycken Barbie dockor, ensitter fast på väggen, det finns en liten fågel, en palmoch min säng. Mitt sovrum är turkost i alla fall i mittlyxigare hus.Mitt lyxigare hus är rosa, lila och blått och sen är detmålade rosor och hjärtan och så är det bokstäver påhuset, och i mitt rum har gröna gardiner. I mitt hus ärdet mamma, min orm, jag och mina två katter som bor,den ena katten är den äldsta katten i mitt hus.


Mitt husDet här är mitt riktiga hus.I mitt hus finns det en tv på väggen, det finns en storboll på väggen, en spis, en stol, ett bord och en sängoch en lampa uppe i taket.Utanpå mitt hus finns det blommor, en klocka, fönsteroch pusselbitar som är fastklistrade och så finns det tvåankmammor, sen har jag gardiner så att det inte skakomma in solljus för då blir dom svettiga och sen finnsdet ett rör uppe på taket som det kommer in sol ochluft i.I mitt hus är det mamma som bor och det är blått.


Och min tunnelbanaMin tunnelbana är röd och blå.På min tunnelbana finns det hjul.I min tunnelbana finns det massor med stolar såmammorna och papporna kan sitta.Det är pappa som kör tunnelbanan.Min tunnelbana har tappat hjulen förut men nu harden fått nya.Min tunnelbana åker till globen.


Mitt husDet här är mitt riktiga hus.Mitt hus är rosa och gult.Mitt hus har två våningar, ett tv rum och ett kök.I mitt tv rum finns det blommor, gubbar, en stol och entv på väggen och en lampa i taket. Det är också enmamma som sover där.I mitt kök finns det bord och två stolar, en lampa somhänger från taket. I köket finns pappa och bror och i tvrummet är det mamma och en bror.På mitt hus finns det gardiner och ett rör ovanpå taket.


Mitt husDet här är mitt dröm hus.I mitt dröm hus finns det et kök och i köket finns det enspis, ett bord med en duk och en mjukstol som mansitter och äter i.I mitt drömhus finns det också ett sovrum, i mittsovrum finns det stor mjuk säng med ett jätte skönttäcke och sen finns det ett bord.På huset finns det en skorsten och en diamant.Mitt hus är blått och det finns diamanter på huset.Sen har jag en trampolin på mitt hus så man kan hoppaner till båten. Sen finns det massor med lampor i huset.


Min båtMin båt är Viking Line.På min båt finns det vår hytt, en toalett, en husvagn,vår bil med en husvagn på. Det finns tre stycken bilar.Det finns en rutschkana från båten så man kan fångafisk. Sen finns det gardiner och en hängmatta som mankan lägga sina barn i. Sen finns det guldpengar på minbåt.Min båt åker till Grekland och sen till en strand där mankan bada och där finns det massa fiskar och krabbor.

More magazines by this user
Similar magazines