ungdom

hostost.com
  • No tags were found...

ungdom

TÄVLINGNovembersprinten 2002 - en lönsam tävlingDet var några år sedan LOK lyckadesmed att vinna Novembersprinten,närmare bestämt 1995 var sist. Dåmed Niklas Bratt på sista. I år hade vichansen igen och det blev enrafflande strid på sista sträckan.Novembersprinten avgjordes i år iVäderstad strax söder om Mjölby. Somsig bör så var det någon minusgrad ochlite snålblåst. De klassiska brasorna somman kunde stå och värma sig framförfanns som vanligt och som vanligt såluktade man rök i ca 2 veckor efter.Först att starta var stora och veterankavlen. I veterankavlen var det Karl Anderssonsom gav sig ut och i stora kavlengav sig Tobias Kjell och Per Magnussonut för LOK:s första lag. Förväntningarnavar höga bland LOKarna i publiken ochnär första radiorapporteringen kom såvar Tobias hyfsat med. han låg bra tillplaceringsmässigt men hade tappat litetill en trio som hade ryckt lite. Tillvarvningen och spurtpriset var PeterÖberg, OK Hällen först och Tobias på en4 plats. Vid växel höll sig placeringenmed tiden hade runnit iväg lite och Tobiasvar 3.20 min efter.På andra sträckan var det Anders Bergoch Fredrik Pettersson som sprang. Andersmed sin rutin låg mest bakom och lät”ungdomen” sköta farthållningen. Detappade en placering och ca 1 min påtätenSen på tredje sträckan som var en damsträcka så var det Charlotta Blom somsprang. Sträckan efter, den fjärde sträckanvar det Anna-Stina Påledal och Pär Erikssonstur. Det var nu det började händalite. Charlotta plockade platser och tidoch växlade 2a, ca 3 min efter OK Denselnsom ledde. Pär och Anna-Stina ångadepå i skogen men släppte ändå förbi tvålag men de plockade ytligare lite på täten.På 5e sträckan var det Henrik Erikssonoch Sören Nilsson/Påledal som höll platsoch tid till täten. Sen var det Pelle Lenanderstur och då var det åter igen dagsför LOK att växla på en andra plats.Trotts att Pelle gjorde ett bra lopp såtappade han lite på täten eftersom Denselnplockar hem Franska landslagslöpare somgjorde ett kanon lopp.Sen var det ungdomens tur. Peter Erikssonoch Anton Östlin. Även de gjorde ettbra lopp och plockade lite tid på täten ochför den sista sträckan så låg LOK på entredje plats, 2.14 efter Denslen och någramedter efter Tisaren.Björn Widén som sprang sista tog snabbtkommandot då Tisarens löpare sprangfel till startpunkten. Sedan vid varvningenvar det Björn som låg och pressade i tätenoch han var först! Denseln hade missatoch Tisarens ryska landslagsman, SergeyDetkov, steget bakom. Tyvärr höll inteBjörn koll på sin kompass riktigt i slutetoch han fastnade i ett grönområde medanSergey för Tisaren gick rätt och kundesolo springa i mål och föra Tisaren tillseger. Björn sprang i mål på en andraplats och et gav 5000 kr till klubben.I lilla kavlen blev det en dubbel där”tanterna” visade ungdomarna att rutinkommer man långt med och Inger Arvidssoni LOK II kunde springa in som segrare49 sek före Amanda Almén i LOK I(ungdomslaget).Även i Veterankavlen höll sig LOKlångt fram och de kom på en tredje plats2.27 min efter segrande LAIK. I lagetsprang Karl Andersson, Karl-Einar Almen,Per-Johan Persson och Otto Holmdahl.Jonas SvernestamPå spåret 5

More magazines by this user
Similar magazines