Kollektiv trendspaning om Stockholms framtid

fastighetsvarlden.se

Kollektiv trendspaning om Stockholms framtid

2012-02-05


Kollektiv trendspaning – vad händer ochkommer att hända i marknaden?Fredrik Bergström, ek. dr.AffärsområdeschefWSP Analys & Strategi2


WSP – kunskap som utvecklar samhället


WSP – kunskap som utvecklar städer ochfastigheterHandelStöd i planprocessenInfrastrukturNorra stationArenorBostäderKontorHållbarhetscertfieringAnalysPlanGenomförandeFörvaltningDjurgårdsstadenFreedom TowerProjektledningEnergieffektivisering Due DilligenceRådgivningKalkyleringMarknadsanalys


Konjunktur?Stockholm?Hållbarhet?Bostadspriserna?Handel?


221100-1-1-2-2-301030507091113-3USAEuroområdet


Europa kommer attutvecklas svagt under2012?Hand upp = ja


Sverige kommer attutvecklas svagt under2012?Hand upp = ja


Grekland lämnarEuron?Hand upp = ja


Svenska konjunkturen2013 vänder det?Hand upp = ja


Inom mitt område ser2012 bra ut?Hand upp = ja


1086420-2-4-6-8-10-121842-18461846-18521852-18561856-18621862-18661866-18681868-18751875-18781878-18801880-18821882-18841884-18871887-18891889-18921892-19001900-19021902-19051905-19091909-19181918-19211921-19251925-19321932-19411941-19531953-19781978-19811981-19931993-20012001-2007


Storstadsregionernakommer att fortsätta attvara intressanta 2012?Hand upp = ja


Göteborg och Malmö ärintressantaremarknader?Hand upp = ja


Det finns möjligheterutanför storstäderna?Hand upp = ja


I Stockholm är centraladelarna mestintressanta?Hand upp = ja


Förortscentrumen görcomeback?Hand upp = ja


Hämtat från www.bkn.se


Om ett år ärbostadspriserna iStockholmsmarknadenlägre än idag?Hand upp = ja


Om ett år ärbostadspriserna iStockholmsmarknadenbetydligt lägre än idag?Hand upp = ja


Handeln kommer varaintressant att investerai även framöver?Hand upp = ja


Finns det utrymme förmer handel iStockholm?Hand upp = ja


350


Att bygga hållbartkommer att bli alltviktigare?Hand upp = ja


SammanfattningEuropa utvecklas svagt under 2012?Sverige utvecklas svagt under 2012?Grekland lämnar Euron?Svenska konjunkturen – 2013 vänder det?Inom mitt område ser 2012 bra ut?Storstadsregionerna kommer att fortsätta att växa?Stockholm är den mest intressanta marknaden i Sverige?Göteborg och Malmö är intressantare marknader?Det finns möjligheter utanför storstäderna?I Stockholm är centrala delarna mest intressanta?Förortscentrumen gör comeback?Om ett år är bostadspriserna i Stockholmsmarknaden lägre än idag?Om ett år bostadspriserna betydligt lägre än idag?Handeln kommer vara intressant att investera i även framöver?Finns det utrymme för mer handel?Att bygga hållbart kommer att bli allt viktigare?Ja

More magazines by this user
Similar magazines