Fleromättade fettsyror vid neuropsykiatriska funktionshinder

scicompdf.se

Fleromättade fettsyror vid neuropsykiatriska funktionshinder

Fettsyror spelar viktig roll• Förekomsten av barn med ADHD ökar över hela Västvärlden. Manuppskattar idag att upp till 10 procent av alla barn i Sverige drabbas.• Orsakerna till ADHD är ännu inte klarlagda. Man talar om ärftlighetensbetydelse, om störning i impulsöverföring i centrala nervsystemet ochfelreglering av signalsubstansen dopamin.• Bland bakomliggande faktorer uppmärksammas också brist på fleromättadefettsyror DHA, EPA (omega-3) och AA (arakidonsyra,omega-6).• Kunskapen om effekten av fleromättade fettsyror ökar snabbt. De viktigaoch nödvändiga fettsyrorna kan tillföras med kosten men också medlämpliga kosttillskott.3

More magazines by this user
Similar magazines