Områdesfakta 19 Hedvigsborg 1(6) - Borås

boras.se

Områdesfakta 19 Hedvigsborg 1(6) - Borås

Antal inflyttade och utflyttade Hedvigsborg Källa:Befpak400350300250200150InflyttadeUtflyttade1005002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Upplåtelseform Hedvigsborg Källa:Bostadspak 2010171161492HyresrättBostadsrättÄganderättSNABBFAKTA 2013:06Stadskansliet 2013-02-01Ref. Monica.lindqvist@boras.se1(6)Områdesfakta 19Hedvigsborg


Folkökning Hedvigsborg antal personer Källa:BefpakBefolkningsprognos Hedvigsborg 18-64 år 2012-2016Källa:Demografen (2011 är faktisk befolkning)6040111011002010900-202004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201110801070-401060-60-80105010402011 2012 2013 2014 2015 2016Befolkningsprognos Hedvigsborg 65 år och äldre 2012-2016Källa:DemosBefolkningsprognos Hedvigsborg 0-17 år 2012-2016Källa:Demos1801601401201008060402002011 2012 2013 2014 2015 201665-7475-8485-w2001801601401201008060402002011 2012 2013 2014 2015 201601-56-1516-172(6)


Procent öppet arbetslösa 18-24 år Hedvigsborg Källa: ArbetssökandemarsProcent öppet arbetslösa 25-54 år Hedvigsborg Källa:Arbetssökande mars987676545433212102008 2009 2010 2011 201202008 2009 2010 2011 2012Procent öppet arbetslösa 25-54 år Hedvigsborg Källa:Arbetssökande marsAntal arbetslösa 18-64 år Hedvigsborg Källa:Arbetssökande mars76Totalt inskrivna vidarbetsförmedlingen5432Antal öppetarbetslösa102008 2009 2010 2011 20120 20 40 60 80 100 120 140 160 1802008 2009 2010 2011 20123(6)


Förvärvsintensitet 20-64 år Hedvigsborg Källa: Ampak 2010 Sam101AArbetspendling Hedvigsborg Ampak 2010 Sam 101B81,080,580,079,579,078,578,077,577,076,5Kvinnor Män Hedvigsborg summaInpendlingUtpendlingUtbildningsnivå Hedvigsborg 16-74 år Källa:Befpak 2011Civilstånd Hedvigsborg 16 år och äldre Källa:Befpak 2011FörgymnasialGymnasialEftergymnasialUppgift saknasogiftagiftaänkor/änklingarskilda4(6)


Medeliniomst 2010(16-64 år) Hedvigsborg jämfört med kommunen BoråsKälla:Inkopak IBIND de som har inkomst3503002502001501005034 erhöllekonomiskt biståndHedvigsborg 2010(20 år och äldre)Källa:Inkopak IEKONB20KvinnorHedvigsborgMän Hedvigsborg Kvinnor Borås Män BoråsOhälsotal HedvigsborgIndex 94(Komun=100)Källa:Ohälsodata 201120181614121086420Utrikes födda Hedvigsborg jämfört kommunen BoråsKälla:Befpak 2011HedvigsborgBorås5(6)


98 personer jobbar i verksamheter inom område Hedvigsborg2010 Källa:AmpakHustyper1 696 invånareKälla:Demografen 2011105 arbetsställen, varav83% med noll anställdaKälla: SCB Företagsregisterjanuari 2013Jordbruk, skogsbruk och fiskeEnergi och miljöHandelHotell och restaurangerKreditinstitut och försäkringsbolagFöretagstjänsterUtbildningPersonliga och kulturella tjänster, m.mTillverkning och utvinningByggverksamhetTransportInformation och kommunikationFastighetsverksamhetCivila myndigheter och försvaretVård och omsorgOkänd branschFritid6(6)

More magazines by this user
Similar magazines