Gränsfors Julmarknad - Stocka Publishing

stockapublishing.com

Gränsfors Julmarknad - Stocka Publishing

BERGSJÖ, ILSBO OCH HASSELAgudstjänsterBERGSJÖ22 oktober måndag kl. 07.15 Bönestund införarbetsveckan i Trefaldighetskapellet.28 oktober 21 e. tref. gemensamt i Ilsbo och Hassela.29 oktober måndag kl. 07.15 Bönestund införarbetsveckan i Trefaldighetskapellet.3 november Alla helgons dag kl. 19.00Minnesgudstjänst med ljuständning. Kören sjunger.4 november Sönd. e. alla helgons dag gemensamti Ilsbo.5 november måndag kl. 7.15 Bönestund införarbetsveckan i Trefaldighetskapellet.ilsbo28 oktober 21 e. tref. kl. 15.00 Gudstjänst.3 november Alla helgons dag gemensamt i Bergsjöoch Hassela.4 november Sönd. e. alla helgons dag kl. 16.00.Minnesgudstjänst med ljuständning. Kören sjunger.Karin Hedman omgiven av Ing-Marie Norell (t.v.)och Kajsa Berg (t.h.)de äldres dagÅter igen har Karin Hedman utsetts till församlingens äldstadam (snart 103 år och ”still going strong”) och firats medblommor. Det var på de äldres dag i Bergsjö den 16 oktober.Äldste herre var Gunnar Åström. De äldres dag firadesnaturligtvis även i Ilsbo och Hassela. I Ilsbo var KarinLönnberg och Bengt Olsson äldst. Och efter gudstjänsten den10 september stängdes kyrkan för renovering under vintern.Den öppnas igen i början av april 2013 så att vi även nästa årkan fira de äldres dag i kyrkan. I Hassela den 2 september varprosten Karl Åkerblom äldste herre och fick sällskap av RutEriksson.konfirmandinskrivningFoto: Mia SvenssonHASSELA28 oktober 21 e. tref. kl. 11.00 Gudstjänst.3 november Alla helgons dag kl. 16.00. Minnesgudstjänstmed ljuständning. Kören sjunger. Kyrkkaffe.4 november Sönd. e. alla helgons dag gemensamti Ilsbo.Reservation för ev. ändringar. Se även Svenska kyrkani helgen.syföreningarnaBergsjö, tisdag 23 oktober kl. 13.00Ilsbo, torsdag 1 november kl. 13.00Hassela, tisdag 30 oktober kl. 12.00daggruppernaIlsbo, onsdag 24 oktober kl. 13.00. Ingrid och HansSöderberg berättar om hjälparbete i Lettland.Bergsjö, onsdag 31 oktober kl. 13.00.Göta Berggren berättar om sina år som präst.Den 20 september hände något extra roligt och spännande iBergsjö kyrka. Vi hade inskrivning av årets konfirmander.Fem kloka och nyfikna åttondeklassare från Bergsjö skolaskrevs in. Sedan dess har det kommit till ytterligare en. Ochdet finns fortfarande plats för intresserade ”åttor” och ”nior”.Vi kommer att göra mycket under året: Åka på utflykter, åkapå läger, upptäcka kyrkan och gudstjänsten och kanske liteom oss själva med. Allt utifrån Frälsarkransens pärlor. Ochsom våra unga ledare är noga med att påpeka: Vi fikar varjegång. Den som inte tycker sig ha tid att gå på konfirmationsläsningunder terminen kan också kontakta vårt grannpastorati Harmånger. De har läsning tre helger under året och sedannågra sommarveckor.Ilsbo kyrkaSvenska KyrkanBergsjöIlsboHasselaExpeditionsärenden hänvisas till Bergsjö Tel. 0652-74 74 90Fax: 0652-74 74 99e-post: bergsjo.pastorat@svenskakyrkan.seKyrkoherde 0652-74 74 92, komminister 0652-74 74 94 eller 0652-102 80Kamrer 0652-74 74 91. Kantor 0652-104 19, 107 27Vaktmästare, Bergsjö 0652-713 97, Ilsbo 0650-74 24 90, Hassela 0652-405 00.2


Stickcafé i JättendalVarannan måndag, jämna veckor, kl 13.00 i Jättendalsförsamlingsgård.Gudstjänster och andakter24 oktober, onsdagGnarps kyrka, gemensamt för pastoratetKl 19.00 Veckomässa med kyrkoherde Sofia Aspling ochkantor Irina Nutti. Därefter kvällsfika i S:t Eriksgården därkontraktsprost Peter Södergård samtalar med förtroendevalda,ideella medarbetare, syföreningsmedlemmar ochEFS-föreningen.28 oktober, 21:a söndagen efter TrefaldighetHarmångers kyrka, gemensamt för pastoratet.Kl 11.00 Högmässa med kontraktsprost Peter Södergård,kyrkoherde Sofia Aspling, komminister Åsa Oreland, kantorUlla Hedman, kantor Irina Nutti och pastoratets kyrkokörer.Efter gudstjänsten visitationsstämma som fortsätter medkyrkkaffe i S:t Perssalen.3 november, Alla helgons dagGnarps kyrkaKl 17.00 Minnesgudstjänst med ljuständning för de under åretavlidna kyrkotillhöriga med kyrkoherde Sofia Aspling, kantorIrina Nutti och Gnarps kyrkokör.Harmångers kyrkaKl 19.00 Minnesgudstjänst med ljuständning för de under åretavlidna kyrkotillhöriga med komminister Olle Jönsson, kantorUlla Hedman och Harmångers kyrkokör.4 november, Alla själars dagJättendals kyrkaKl 18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning för de under åretavlidna kyrkotillhöriga med komminister Olle Jönsson, kantorUlla Hedman och Jättendals kyrkokör.Veckomässa i Strömsbruks kyrkaMåndagar 18.30. Efter mässan finns möjlighet till gemenskapoch fika i kyrkans lokal vid torget.Andakter på servicehusenHagängsgården varje torsdag kl 13.30Bergesta måndagar jämna veckor kl 11.00Kyrkskjuts kan alltid beställas, kontakta församlingsexpeditionen.Tel 0652-74 73 00.Gnarps kyrkliga syföreningOnsdagar ojämna veckor kl 18.00 i S:t Eriksgården, Gnarp. (24okt deltar syföreningen vid prostvisitationen).Prostvisitation 24, 25 och 28 oktoberPå uppdrag av biskop Ragnar Persenius visiterar kontraktsprostPeter Södergård Harmånger-Jättendals och Gnarpsförsamlingar.Alla församlingsbor är välkomna att delta vid gudstjänsteroch offentliga samlingar.Onsdag 24 oktober9.00 Morgonbön i Harmångers kyrkaFörmiddagen besök och samtal om kyrkor lokaler i Harmångeroch Strömsbruk. Lunch med representanter från föreningenStrömfacklan. Eftermiddagen besök och samtal om kyrkor ochlokaler i Jättendal och GnarpKl 19.00 Veckomässa i Gnarps kyrka. Kvällsfika i S:t Eriksgården.Träff med förtroendevalda och ideella medarbatare församtal om kyrkor och övriga lokaler samt samarbete medintilliggande pastorat.Torsdag 25 oktoberFörmiddagen träff och samtal med personal i pastoratetKl 13.00 Dagträff med sopplunch i S:t Perssalen,Harmånger. Eftermiddagen forts personalsamtal.Söndag 28 oktoberKl 11.00 Högmässa i Harmångers kyrka. Visitationsstämmasom börjar i kyrkan och går vidare vid kyrkkaffet i S:tPerssalen där visitationen avslutas.dagträff med sopplunchTorsdag 25 oktober kl 13.00 i S:t Perssalen, Harmånger.Medverkan av kontraktsprost Peter Södergård. KomministerÅsa Oreland leder samlingen. Kyrktaxi beställes senast onsdaggenom församlingsexp.Öppet hus i StrömsbrukMåndagar kl 16-21 Öppet hus för alla åldrar i kyrkans lokalvid torget – barn, ungdomar, vuxna, svenskar, flyktingar ALLAär välkomna!Internationellt kvinnocaféAlla måndagar kl 18-19.30 på Kalahari (f d Harmångersprästgård). Öppen gemenskap för kvinnor från Sverige ochandra länder.(För ev. ändringar se HT ”Svenska Kyrkan i helgen”, ST ”I våra kyrkor…” och www.svenskakyrkan.se/harmanger).Strömsbruks kyrkaFörsamlingsexpeditionBackvägen 1B, HarmångerTelefon 0652-74 73 00Telefon- och besökstid vardagar kl 10 - 12e-post: harmanger.pastorat@svenskakyrkan.seHemsida: www.svenskakyrkan.se/harmangerKyrkoherde: Sofia 0652-74 73 01, Komministrar: Lovisa 0652-74 73 02 (tjl),Vikarie Olle 0652-74 73 07, Åsa 0652-74 73 03Diakon: Ingrid 0652-74 73 04. Kamrer: Birgitta 0652- 74 73 05Barn och ungdomsverksamhet: Therese 0652-74 73 06Kyrkomusiker: Ulla 0652-74 73 08, Irina 0652-74 73 09Kyrkogårdsförvaltning: Harmånger 0652-74 73 15, Gnarp 0652-74 73 253


Kim Anderzonberättar om sitt scenlivpå ett humoristisktoch avväpnande sätt!”jag är bara lycklig här… på scenen.. vanligalivet är bara tråkigtbara transportsträckor,jag står inte ut med dengråa trista vardan….tycker inte om att shoppa…handväskor te x. ….inte umgås med folk….detär publik jag vill ha…!Av och med Kim AnderzonÅrskogslokalen, Årskogen, Gnarptorsdagen den 8 november 2012Biljetter: 120:-, med scenpass 100:-, barn och ungdom t o m 19 år 50:-Obs, endast kontant betalning!Föreställningen börjar kl. 19.00 men fika finns att köpa fr.o.m.kl. 18.00 till ett pris av 30:-Arr Nordanstigs Teaterförening,Årskogslokalen ÅrskogenLänsteraterföreningen Riksteatern GävleborgVinterförvaringUppställningsplatsTjärnviks Fastighets ABTel: 070-872 09 66Vi har vinterförvaring för dinbåt, vattenskoter, bil, motorcykel, husvagneller husbil. Lokalerna ligger i Gnarp ca 30min. från Hudiksvall & Sundsvall.Lokalerna är låsta dygnet runt!Priser: Båt från 2500:-Bil/husvagn/husbil från 3000:-Mc/vattenskoter 1500:-Under höstlovetgästas vi av treföreläsare.Anneli Khayati har skrivit tre lättlästaböcker om Vilma och Loppan, två nyfiknatjejer som upplever vardagliga äventyrtillsammans. Böckerna bygger på teman somvänskap, mod och kärlek.Vilma har en synlig funktionsnedsättning,någonting som inte är så vanligt när det gällerhuvudpersoner i barnböcker.”Jag älskar hur författaren Anneli Khayatibakar in att Vilma sitter i rullstol på ett heltnaturligt sätt (det nämns inte ens i texten)vilket för oss läsare då ter sig som dennaturligaste sak i världen” skriverrecensenten Nina Ruthström.Anneli berättar om sitt författarskap, ombakgrunden till böckerna och tankarna somskapade Vilma och Loppan.Måndag 29/10Kl 13.00Plats: Biblioteket i HudiksvallSören Olsson - Prins AnnorlundaPrins Annorlunda är en berättelse om hur detär att ha ett barn som inte är som alla andra.Under föreläsningen vill Sören förmedlaglädjen, sorgen och allt annat han och hansfru har känt genom åren med Ludvig. Sörenhar tillsammans med sin hustru YvonneBrynggård-Olsson skrivit den självbiografiskaboken om sitt barn, Ludvig, som föddes medDowns Syndrom.Onsdagen den 31/10Kl: 18.30Plats: Hälsinglands museumLovisa Söderberg - Pionjär i rutanLovisa Söderberg arbetsterapeut ochprogramledare för Bolibompa, har gjort succéi tv-rutan. Lovisa berättar för stora och småom sin bakgrund, sitt arbete och vägen tillBolibompa. Föreläsningen avslutas med enfrågestund.Fredagen den 2/11Lovisa Söderberg. Bollibompa, SVT. Kl 12.00Foto: Janne Danielsson.Plats: Hälsinglands museumFRI ENTRÈ.VARMT VÄLKOMNA!För mer information:Ring Peter 070-872 09 665


pRImÄRvåRDeNInformation från Bergsjö Din hälsocentralVälkommen till Bergsjö Din hälsocentral. Hos oss får du tid samma dag för akutabesvär ring 0652- 36600Du som bor i Hassela med omnejd är välkommen att besöka vår distriktssköterskemottagning medprovtagning som är öppen varje torsdag. Du bokar tid på telefon 0652-366 00.I höst har vi utökat vår Barnavårdscentral i Bergsjö med ytterligare enBVC-sköterska, Carina Jervström. Du når BVC på telefon 0652-366 15.Varmt välkommen till Bergsjö Din hälsocentralwww.lg.se/dinhalsocentralALLTIDNÄRATRYGGEn del av Landstinget GävleborgNU I NY REGI!Det firar vi med 20% rabatt på alla beställningar(gäller fram till jul).Vi utför alla inom branschen förekommandeinramningar inkl. passepartaouter.Gå gärna in på vår hemsidaRAMAXPRODUCTION.SE för att läsa mer.Öppet varje vardag mellan 8.00-16.00 (lunch 12-13)Hjärtligt välkomna!! önskar Stefan HolgerssonTel: 0650-740005Mail: Stefan@ramaxproduktion.seBesöksadress: Skolvägen 2, 82072 Strömsbruk(f.d Strömsbruks Skola)Bergsjö TecnoSecond handLillbodarna Fiskvik073-067 6643070-392 2323egnell@bergsjotecno.seVi har öppet mån 22/10, 23/10 samt lör 27/10 ochsön 28/10 kl. 12.00-17.00. Därefter stänger vi!Men, vi har också öppet lör 1/12 och sön 2/12med julinspiration!GNARPSTRÄFönsterDörrarAllt för bygget- från grund till takÖstra Stationsvägen 38GnarpMåndag - fredag 06.30 - 17.00 • Lördag 09.00 - 12.00PVC Kampanj!GlaspartierVi erbjuder ett komplett sortiment av fönster, fönster/dörrar samtskjut/vikdörrar. Ring så kommer vi hem till dig och mäter samtger dig en kostnadsfri offert på valfritt fönster/dörr med ellerutan montering.Tel: 0652 201 38, 070-231 36 31Rent & FintVi hjälper Dig med:• Hemstädning• Kontorstädning• Flyttstädning• Byggstädning• FönsterputsningRing eller maila för mer info!Tel: 070-638 33 87rentfint@live.se13


Julmarknad påErsk-Matsgårdeni Hassela 3/11 kl. 11-15Kl. 13 bjuder tomten alla barn på godisoch så blir det ponnyridningVälkomna!Gammaldagsjulmarknad på Halls *Första advent 12-17.00070-513 69 54*) Halls ligger 5,5 km före Hasselafrån Bergsjö längs väg 307Blå Boden HasselaBra garner till bra priserHantverkLoppis på vävgarner mmÖppet torsdag-fredag-lördag kl. 12.00 - 15.00Övriga tider, ring så bestämmer vi en tid.Tel: 070-611 47 74Välkomna!Café o RestaurangMÅSEN www.cafemasen.comHemlagat julbord medkontinentala inslagMed början 24-25/11samt Adventshelgernanoel@cafemasen.com Stocka0650-74 14 12, 070-744 08 82Välkomna önskar Noel & Annsofie med personal!Crawlkurs i Bergsjö simhallmed Marathon simmerskan Anna-Carin NordinKursstart vecka 45, måndagar kl 20.00 – 21.007 x 45 minuter. Pris 1500:-Anmälan till: anna-carin.nordin@hotmail.seDin optiker & presentbutiki Nordanstig0652-10240Gamla vägen 6, BergsjöVi fortsätter med synundersökning för60:- till och med 16 november!SystuganTel: 0652-201 90073-057 63 43i GnarpVi har stängt vecka 45Pubkväll lördag 3/11 medHaloweenTel: 0652-20287eller 070-234 6793i Gnarp"Divans Drängar"Öppet 21.00-01.00Varmt välkomna att boka bord!BERGGÅRDENS GÄSTGIVERI & VANDRARHEMBlästring/målning/svetsrep m.mBlästring och målning av entreprenad- & jordbruksmaskiner,containrar, båtar mm. Vi harmobil bläster så vi kan komma till Dig ochblästra staket, broräcken m.m. Även svetsreparationer,rostlagning. Transport av dittobjekt kan ordnas. Ring Micke 070-215 5537Godkänd F-skatt14

More magazines by this user
Similar magazines