& samlevnad - Cinebox

cinebox.se

& samlevnad - Cinebox

BSVERIGEPORTOBETALTBesök www.filmo.se ochwww.cinebox.se för att se hela vårtutbud av utbildningsfilm!Jag önskar beställa följande DVD-filmer..... ex. av Sex - en bruksanvisning för unga 800:-..... ex. av Kärlek, lust & klamydia 800:-..... ex. av Pubertetspanik 800:-..... ex. av Naked 800:-..... ex. av En unge till 800:-..... ex. av Tonårsdrömmar - före puberteten 800:-..... ex. av Tonårsdrömmar - puberteten 800:-..... ex. av Sex & samlevnadspaketet (alla sju filmer) 4 200:-Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionellarättigheter enligt SDF:s allmänna regler gällande för visning inom skolor. Den institutionellarätten tillåter att materialet används i olika undervisningssituationer.Skola ........................................................................... Datum ......................................Fakturaadress .................................................................................................................Postnummer ............................................... Ort ............................................................Leveransadress ..............................................................................................................Postnummer ............................................... Ort ............................................................E-post ............................................................................................................................Telefon ............................................................................................................................Namn ..............................................................................................................................Underskrift ......................................................................................................................FILMOEn del av Swedish Film ABBox 6014 • 171 06 SolnaTel: 08-445 25 59 / 50 (vx) • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.seCINEBOXEn del av Swedish Film ABBox 6014 • 171 06 SolnaTel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60info@cinebox.se • www.cinebox.se

More magazines by this user
Similar magazines