Enkät underleverantörer - Teknikföretagen

teknikforetagen.se

Enkät underleverantörer - Teknikföretagen

Bilaga pressmeddelande 2011-11-08Prognosenkät underleverantörerTeknikföretagen har under senare delen av oktober månad 2011 tillfrågat och fått svar från135 leverantörsföretag om hur de ser på efterfrågan och vilken försäljning och hur mångaanställda de planerar för 2011/2012. Företagen har en sammanlagd försäljning på 130 MDRkronor och har drygt 48 000 anställda.Resultat 135 leverantörsföretag sammantagetHelår, förändring i % 2011 2012Försäljning 10.8 % - 0,2 %Antal anställda 7,6 % - 2,7 %Leverantörer till bilindustrinAndel företag (%) viktat med respektive storlek på försäljningenEfterfrågan våren 2012 jämfört med hösten 2011Ökar oförändrad minskar netto8 13 - 79 - 71Efterfrågan hösten 2011 jämfört med våren 2011Ökat oförändrad minskat netto5 46 - 49 - 44Kommentar: Bilindustrins leverantörer har redan hösten 2011 noterat en betydandeminskning i efterfrågan. Nära hälften (49 %) av företagen anger att efterfrågan redanminskat. Hela fyra av fem företag (79 %) räknar därtill med att efterfrågan minskar våren2012. Siffran kan jämföras med att endast 8 procent räknar med en ökning.Billeverantörers försäljning i löpande priser och medeltal antal anställda 2012/2011Helår, förändring i % 2012Försäljning - 5,9%Antal anställda - 4,4%


Prognosenkät underleverantörer, fortsLeverantörer till maskinindustrinAndel företag (%) viktat med respektive storlek på försäljningenEfterfrågan våren 2012 jämfört med hösten 2011Ökar oförändrad minskar netto2 46 - 52 - 50Efterfrågan hösten 2011 jämfört med våren 2011Ökat oförändrad minskat netto12 72 - 16 - 4Kommentar: Maskinindustrins leverantörer har som framgår i sammanställningen ovanöverlag haft en oförändrad efterfrågan under hösten. Det är sammanvägt hela 72 procent avföretagen som anger att efterfrågan varit mer oförändrad.Förväntningarna inför våren 2012 är betydligt mer negativa. Fler än hälften räknar nu medatt efterfrågan minskar. Leverantörer till maskinindustrin räknar således i betydandeomfattning med att efterfrågan kommer att vända nedåt våren 2012.Maskinleverantörers försäljning i löpande priser och medeltal antal anställda 2012/2011Helår, förändring i % 2012Försäljning 1,0%Antal anställda - 3,5%Leverantörer till byggindustrin, planerar även de för färre anställda 2012, eller med minus1,6 procent (+4,7 % 2011). De räknar däremot med att försäljningen kommer att fortsättaöka, eller med 5,9 procent (+ 2,5 % 2011).I undersökningen ingår även ett antal leverantörer till elektroindustrin. De planerar attminska antalet anställda med 0,7 procent (+ 5,6 % 2011). Samtidigt räknar de med attförsäljningen minskar med 2,5 procent (+4,6 % 2011).


Teknikföretagens produktionsprognoser30%20%10%Prognos teknikföretag 2012: minus 2 %Produktionsvolym för teknikindustri totalt i SverigeÅrlig procentuell förändringProduktionsnivå, h skalaIndex 2005=100procent, v skala1301201100%100-10%90-20%80-30%Källa: SCB produktionsstatistik,3 månaders genomsnitt (c o p)-40%60aug-03 aug-04 aug-05 aug-06 aug-07 aug-08 aug-09 aug-10 aug-117060%40%20%Prognos motorfordon 2012: minus 5 %Produktionsvolym för bil- och motorindustri i Sverigeförändring i procentIndex 2005=100procent, v skalaProduktionsnivå, h skala1401200%100-20%-40%80-60%Källa: SCB produktionsstatistik,3 månaders genomsnitt (c o p)-80%40aug-03 aug-04 aug-05 aug-06 aug-07 aug-08 aug-09 aug-10 aug-1160


Teknikföretagens produktionsprognoser, forts30%20%Prognos maskinindustri 2012: minus 2 %förändring i procentProduktionsvolym för maskinindustrin i SverigeProduktionsnivå, hskalaIndex 2005=10013012010%1100%-10%procent, v skala10090-20%80-30%Källa: SCB produktionsstatistik,3 månaders genomsnitt (c o p)-40%60aug-03 aug-04 aug-05 aug-06 aug-07 aug-08 aug-09 aug-10 aug-1170Prognos metallvaruföretag 2012: minus 2 %Produktionsvolym för metallvaruföretag i Sverigeförändring i procent30%20%Produktionsnivå, h skalaIndex 2005=10012010%1100%-10%-20%procent, v skala10090-30%Källa: SCB produktionsstatistik,3 månaders genomsnitt (c o p)-40%70aug-03 aug-04 aug-05 aug-06 aug-07 aug-08 aug-09 aug-10 aug-1180


Teknikföretagens produktionsprognoser, fortsPrognos elmaskiner 2012: minus 10 %förändring i procent60%Produktionsvolym för elmaskiner i SverigeIndex 2005=10014050%40%30%13012020%10%0%Produktionsnivå, h skalaprocent, v skala110100-10%90-20%Källa: SCB produktionsstatistik,-30%3 månaders genomsnitt (c o p)80aug-03 aug-04 aug-05 aug-06 aug-07 aug-08 aug-09 aug-10 aug-11Prognos teleindustri m m 2012: plus 10 %40%30%20%10%0%Produktionsvolym för tele, elektronik och instrumentförändring i procentIndex 2005=100Produktionsnivå, h skala15014013012011010090-10%procent, v skala80-20%70Källa: SCB produktionsstatistik,3 månaders genomsnitt (c o p)-30%60aug-03 aug-04 aug-05 aug-06 aug-07 aug-08 aug-09 aug-10 aug-11

More magazines by this user
Similar magazines