Törebodakanalen Mars-11(pdf)

torebodakanalen.se

Törebodakanalen Mars-11(pdf)

2Törebodakanalen • Mars 2011Klädbytardags i idrottshallenLördag den andra april är det dags för vårens stora klädbytardagi idrottshallen i Töreboda. Detta evenemanghålls två gånger per år, vår och höst, och har sedan startenvuxit till att bli en rejäl succé.– Det handlar om allt som har med barn att göra somman får lämna in till försäljning. Kläder, leksaker, barnvagnar,skor, cyklar, bilbarnstolar och mycket annat,berättar Catrine Hallerhed som tillsammans medkompisarna Lotta Lindqvist, Therese Skogåker ochMalin Roslund arrangerar klädbytardagen.Tjejkvartetten som ligger bakom arrangemangetträffades på öppna förskolan Spindeln,för cirka fyra år sedan och eftersomalla hade barn i samma ålder kom man inpå hur dyrt det var att ständigt köpa nyakläder till barn som växer så det knakar.Klädbytardagar hade tidigare arrangerats iMoholm, men tjejerna visste att de skullelägga ner verksamheten. De började prataFörra årets “överskott” som skänktes tillLitauen.om att dra igång en egen klädbytardag iidrottshallen i Töreboda och sagt ochgjort. Våren 2008 hölls första klädbytardagenoch det blev en succé direkt.– Folk får lämna in det som de vill säljamärkta med ett nummer som de fått av ossinnan samt pris på grejerna. Vi organiserardet hela och har öppet för försäljning fyratimmar på lördagen, mellan tio och två,förklarar Catrine Hallerhed.Rejält med besökareAlla de tidigare gångerna har det varit rejältmed besökare under de fyra timmarna.– Det brukar vara enormt mycket folk ochförra gången räknade vi till 280 personerde fyra första minuterna, sen tappade viräkningen. Kön brukar ringla sig ut överhela skolgården en timma innan vi öppnar,berättar Lotta Lindqvist.Det ligger massor av jobb bakom de fyratimmarna på lördagen och närmare 20 personerär igång hela helgen. Kläderna somSnart i en taxi nära dig...Nu finns det möjlighet förTörebodaborna att åka taxiigen. Visserligen under begränsadetider till att börjamed men om det visar sig blimycket körningar kan tidernautökas.– Vi kör färdtjänst i Törebodamellan sex på morgonen ochfem på eftermiddagen varjevardag och då kan vi nyttja bilarnaunder lediga tider, förklarartaxichauffören Dan Stråle.Dan Stråle – taxichaufför i Töreboda.De befintliga taxibilar som går i Törebodaär abonnerade för färdtjänst och det innebäratt man inte kan ringa och beställa en“vanlig” körning men nu finns alltså denmöjligheten i och med att Mariestads Taxii samarbete med Taxi Strånik kommer attha bilar som är tillgängliga under dagtid.Beställning av bil sker via växeln i Mariestad.Fyllnadstjänst– Det är viktigt att poängtera att detta ären fyllnadstjänst – ett sätt att fylla uppledig tid mellan färdtjänstpassen. Det göratt det ibland kan bli lite väntetid, menman slipper ju framkörningsavgiften på250 kronor som det varit tidigare då manendast kunna beställa taxi från Mariestad,förklarar Dan Stråle på Taxi Strånik.Turismen tjänar på detta– Tror också att turismen i Törebodatjänar på detta. Nu under våren och framföralltsommaren är det positivt att möjlighetentill taxi finns i kommunen, konstaterarAndreas Fransson som är styrelseordförandei Mariestads Taxi.En glad kvartett som ligger bakom klädbytardagen i idrottshallen i Töreboda.Fr. v. Malin Roslund, Therese Skogåker och Catrine Hallerhed. Stående Lotta Lindqvist.ska säljas lämnas in under fredagskvällenoch sedan är det ett hårt jobb att få ordningpå allt till klockan tio på lördagen.När klädbytardagen stänger görs en avräkningoch de som lämnat in kläder fårhämta sina pengar. De saker som blivitöver ska hämtas, men många väljar attskänka det. Tjejerna bakom klädbytardagenhar ett samarbete med Mariestad-Pakruojisvänortsförening som kommer meden lastbil och hämtar det som blivit över.– Det känns bra att kunna hjälpa barnen iLitauen. Förra gången hade vi 75 säckaroch bananlådor över så det blev en hel del,berättar Malin Roslund.– Vi har också haft lite kontakt med individ-och familjeomsorgen här i Törebodaom att skänka en del av kläderna och detvore roligt att få igång ett samarbete därockså, påpekar Therese Skogåker.Alexandra öppnar egetDen första maj öppnar SalongRapunzel i Töreboda. AlexandraLarsson öppnar frisörstudiooch tar över lokalerna hosBerits Frisör & Shop på Skolgatan.Berit kommer dock attfinnas kvar på den nya salongenett par dagar i veckan,som mentor.Alexandra är ingen nykomling i lokalerna.Efter genomgången frisörutbildningpå Kavelbro i Skövde genomförde honsin gesällutbildning hos Berit och efterdet har hon hyrt en egen stol hos EllizHårmode vid torget under ett och ett halvtår.Uppfylla drömmenDe flesta frisörer drömmer ju om att ha enegen salong och så har det varit även förAlexandra. Nu är det dags att låta drömmengå i uppfyllelse.– Det känns jättespännande. Jag villhälsa alla mina kunder välkomna till dennya salongen. Jag flyttar över redan denförsta april men nyöppningen sker förstaAlexandra Larsson tar över Berit Karlssonslokaler den första maj.maj. Outnyttjade presentkort som gälldehos mig på Elliz kommer att gälla härockså, förklarar Alexandra.Berit Karlsson har under 26 år tagit handom mängder av ungdomar och lotsat demgenom frisöryrket.– Jag har alltid haft uppfattningen att vi ifrisörvärlden måste släppa in ungdomarnaoch låta dem prova på yrket. Det är oerhörtviktigt och det har varit väldigt roligtunder alla år, berättar Berit som alltsåkommer att finnas med och stötta sommentor ett par dagar i veckan.TörebodakanalenTörebodakanalen utges med 11 nummer per år till allahushåll i Töreboda kommun. Upplaga: 7.600 ex varav5.600 ex distribueras med Svensk Direktreklam.Resterande tidningar finns i tidningsställ hos butiker iTöreboda, Älgarås och Moholm samt kommunhuset.Kontaktred@torebodakanalen.seAnsv. utg: Magnus JohanssonTel. 070-540 20 22Annonserannons@torebodakanalen.seSven ”Plex” PetterssonTel. 070-950 32 41AdressTörebodakanalenKungsgatan 12545 30 TörebodaTörebodabo i förskingring? Flyttat från orten? Gå in på www.torebodakanalen.se – ladda ner tidningen som pdf-fil.För insänt material som ej beställts av oss ansvaras ej. • Tryck: Skaraborgs Offset • Distr. Svensk Direktreklam


Törebodakanalen • Mars 2011 3Olivia och Martina gör London osäkert...Törebodakanalen skyr inga medelför att få en intervju. På plats iLondon träffade vi två Törebodatjejersom jobbar som au-pair.Olivia Ebbsson och Martina Engvallåterfinns i den hektiska storstadendär de bor hemma hosvarsin barnfamilj och tar hand omderas småttingar.Många svenska ungdomar tar chansen att jobba som aupair utomlands under en period. En chans att lära kännaett nytt land lite mer från insidan och London är en populärstad att bo och arbeta i. Kontakten med familjer somsöker au pair går oftast via internet där det finns enmängd förmedlingssidor. Här kan man kontakta familjen,lära känna dem bättre och komma överens om förutsättningarför en kortare eller längre anställning.Olivia har varit på plats sedan i november. I börjanhamnade hon hos en familj i en by utanför Reading - enförstad till London.– Det var en liten by och huset låg ute på en åker. Efteren månad ville jag byta och hittade en familj i Fulhaminne i London. De har två små pojkar på ett och tre år,berättar hon.Lite större barnMartina kom till London nu i början av mars till en familji Clapham Common lite utanför men fortfarande i London.De bor i radhus och där är barnen lite större, enflicka på sex och en kille på åtta år.– Jag trivs jättebra och det funkar fint i familjen även ombarnen kan vara lite “härjiga” ibland, konstaterarhon.Eftersom Martinas barn är större går båda iskolan och det innebär att hon får hjälpadem på morgonen, se till så att de kommeriväg och sedan hämta dem efter skoldagensslut.– Det är en väldig skillnad på skolan häroch i Sverige. Pressen är mycket större påbarnen här. De börjar i skolan redan när de ärfyra och som femåringar börjar de lära sigfranska. De har långa skoldagar och måste även haskoluniform, berättar Martina.– Jag tycker att pressen överlag verkar vara större, ävenpå de vuxna. De jobbar långa dagar med få raster ochlunchen verkar mest bestå av några mackor. De kansedan äta middag typ tio på kvällen och det är ju liteskillnad mot hur det oftast är hemma, menar Olivia.För- och nackdelar med attbo och arbeta i en familjDe konstaterar att det har både för- och nackdelar medatt bo och arbeta i en familj. I avtalet finns arbetstidernaSom synes är det roligt att bo och arbeta i London...Törebodatjejerna Olivia Ebbesson och Martina Engvall jobbar som au pair i London och trivs alldeles utmärkt.Fotot är taget vid en gatukorsning i Fulham – stadsdelen där Olivia jobbar och bor.reglerade men ibland kan det vara svårt att säga nej närman blir tillfrågad om att vara extra barnvakt någonkväll.”Jag tyckeribland att deborde tänka litemer på vad destoppar ibarnen”Båda är rörande överens om att den engelskamaten lämnar mycket i övrigt att önska.Mycket färdiglagat, snabbtinat och framföralltfriterat. Stor skillnad mot den oftastlite nyttigare maten hemma i Sverige.– Sedan ska de hälla majonnäs på i principallting. Jag tycker ibland att de bordetänka lite mer på vad de stoppar i barnen,menar Martina.– Annars är maten i London toppen. Härfinns ju restauranger från hela världen medkinesiskt, indiskt, thailändskt, italienskt – i principvad man vill, menar Olivia.– Jag har ju inte varit här så länge men man kan saknaden svenska maten märker jag. Inte minst kaviar, konstaterarMartina.Ofta är tjejerna lediga på kvällarna och då blir det intesällan utgång med andra au pair-kompisar och inte barafrån Sverige.– Man träffas på en pub och stämningen är glad och uppsluppen.Alla är öppna och sociala och det är en suveränåldersblandning på folk, menar de samstämmigt.En samlingsplats för Londonsvenskar i förskingring ärSvenska kyrkan. På onsdagar är det träffar för alla mellan18 och 25 år och en chans att träffa landsmän under avspändaformer, spela spel och inte minst som nu senast -äta semlor!Ändå kan saknaden efter familjen och kompisar hemma iSverige ibland bli stor. Värdfamiljerna tycker att det ärbra att det kommer besök från Sverige och Olivias föräldraroch bror var över för några veckor sedan.– De tyckte det var kanon! Vi var på musikal och såg detmesta av alla sevärdheter i London, berättar Olivia.– Jag har ju pojkvän kvar hemma i Sverige och hankommer snart över och hälsar på, då får vi också göraLondon tillsammans, konstaterar Martina.Saknade treglasfönster...Nu i mitten av mars är det tämligen milt väder i Londonmen i vinter har det varit kallt både ute och inne har Oliviamärkt.– Då var nog det jag saknade mest av Sverige lite rejälatreglasfönster som vi har hemma. Även om lite drag ochkyla härdar, går engelsmännen lite till överdrift där, sägerhon och skrattar.Martina har en överenskommelse om att stanna tillaugusti och hon får se om det blir en fortsättning, detkan vara lite svårt att säga efter så kort tid.– Jag kanske åker hem och jobbar eller kanske tillNorge. Vi får se vad som händer. Trivs jag kanske jagstannar om inte längtan efter pojkvännen blir för stor.Olivia är sugen på att plugga och varför inte i London?– Det är dyrt att plugga men man kanske kan jobba somnannie (barnsköterska) samtidigt. Vi får helt enkelt sevad som händer.Törebodakanalen tackar för intervjun och efter lite fotograferandepå en typisk Londongata drar tjejerna iväg påen sen lunch och efter det väntar kvällens barnvaktande.Välkommen Välkommen på på våravärmepumpsdagarvärmepumpsdag!Torsdagar i april. Start 7/4 kl. 14-19Lördag Vi bjuder 8 maj kl alla 10–14. kunder på fika!UtnyttjarotbidragetMycket generösaoss erbjudanden! - dra avhosKom och var medhalva arbetskostnaden!den 8/5.Kom in förkostnadsfriprojekteringsoffertIVT IVT har ett komplett sortiment av av värmepumpar med med marknadens bästa trygghetsförsäkring.Med bästa rätt trygghetsförsäkring.värmepump ditt hus minskar du din energiförbrukning rejält.marknadensMed Och rätt med värmepump tanke på ROT-avdraget minskar du är energiförbrukningendet nu mer lönsamt än någonsin att satsa pårejält. en ny Med pump. ROT-avdraget Då kan du nämligen är det nu dra mer av halva lönsamt arbetskostnaden. att satsa på Som ny en extrapump. morot Dra ger av vi dig halva dessutom arbetskostnaden!Varmt oslagbara erbjudanden välkommen under vår in! värmepumpsdag.Frånluft- & bergvärme • Luft-vatten & luft-luft • Bil-AC & Air-conditionMariestadsföretag med egna montörer = Din Trygghet!Välkommen!Vi servar och installerar VÄRMEPUMPAR i hela Skaraborgwww.ivt.seFörrådsgatan 33 B. Mariestad. 0501-711 77


fastighetsbyran.se4Törebodakanalen • Mars 2011”Maten i Sverige måste få kosta”Att Sveriges grisbönder kämpar för sin överlevnadidag är väl känt för de flesta.Törebodakanalen fick en pratstund med Nils-ÅkeNilsson som är grisuppfödare i Kyrketorp utanförTöreboda. Han startade verksamheten 1998 ochföder upp 5.000 grisar om året. Under åren har hansett hur lönsamheten har minskat och importen avbilligare kött ökat dramatiskt.Nils-Åke, ursprungligen från Hyltebruk iSmåland, kom i början av 1980-talet tillForsviks gård där han arrenderade ochhade mjölkkor. 1990 köpte han Kyrketorpsgård och var till en början bara spannmålsodlare.– Efter en sju-åtta år började jag snegla påatt föda upp broilers men valde sedan attsatsa på grisuppfödning. Här fick jagockså avsättning för spannmålet och idagodlar vi bland annat korn, havre och proteingrödasom sedan går tillbaka som grisfoder,berättar Nils-Åke.Middagsdags i stian...På gården finns en stor byggnad med fyrastora “rum”. Här hålls 400 grisar i varjerum åt gången. Nils-Åkes dotter är grisuppfödare,fast på annan ort, och det ärhon som levererar kultingarna när de är10-12 veckor och väger drygt 30 kilo. HosNils-Åke är de sedan drygt 15 veckor ochäter upp sig till imponerande 120 kiloinnan de går till slakt. Under året blir dettre sådana omgångar och alltså drygt5.000 grisar. Nils-Åke samarbetar medSkövde Slakteri och det är ett gott samarbeteäven om priset de betalar per kilo gåttned.– Vi har ändå ett hyggligt avtal sett tillhur många andra har det. Grundnoteringenär idag 12 kronor per kilo. Här spelar docken hel del faktorer in. Vi skulle sammantagetbehöva ha ut ett högre pris per kilo föratt verksamheten skulle löna sig. Svenskagrisbönder har en mängd olika pålagor påsig som våra kollegor i framförallt Tysklandoch Danmark inte har. Vi måste haåterkommande veterinärbesiktningar varåttonde vecka, Länsstyrelsen har årsvisabesiktningar och så även Djurhälsovården.Allt detta innebär ökade kostnader ochäven ökade pålagor, berättar Nils-Åke.Salmonellafria– Djurhållningen i andra länder är ofta avbetydligt sämre kvalitet. Våra svenska grisarär salmonellafria, uppväxta med halm,har hela svansen kvar, har inga multiresistentabakterier, världsunikt låga nivåer avantibiotika, utsökt köttkvalité genom föredömligtavelsarbete och djurskyddssäkratså långt som det är möjligt. Livsmedelssäkerhetenär dessutom i världsklass.Nils-Åke Nilsson – luttrad grisuppfödare i Kyrektorp utanför Töreboda.Problemet är att få inköpare vill betala vaddet verkligen kostar att producera grisar påsvenskt vis. I stället ökar importen. Kvarstår en grupp grisbönder som avvecklaroch varnar kommande generationer attstarta uppfödning på svenska villkor. Eftersomköttet blir dyrare att producera blirdet också svårt att konkurrera när det äroffentliga upphandlingar. Många skolor,sjukhus och äldreboenden serverar utländsktkött eftersom det är billigare, förklararNils-Åke.Svensk grisproduktion har sjunkit med enmiljon grisar och Sverige har en fortsattsjunkande självförsörjningsgrad. Vårtgrannland Danmark har under samma tidsperiodökat sin produktion med fem miljonergrisar. Om 20 år kan den svenskagrisen vara en nischproduktion, förunnaden välbärgad elit.Förändra hela branschen– Vi måste förändra hela branschen ochsteg ett är en riktig ursprungsmärkning såatt konumenterna vet att det är svensktkött de köper. Här har kycklingbranschenkommit långt och det är ju både gårdsmärkningoch bild på uppfödarna på förpackningarna.Idag kan griskött varamärkt svenskt, men det enda svenska är attdet är packat i Sverige. Det måste varamärkt med ursprungsland, påpekar Nils-Åke.– En stor del är också att prioriterasvenskt kött vid offentliga upphandlingar.Restriktioner och pålagor gör köttet dyrareoch det bör staten ta konsekvenserna av.Ett kött med högre kvalitet måste få kosta,BRANSCHGUIDENBYGGFÖRETAG FASTIGHETSMÄKLARE STÄD HYRTJÄNSTPELLETSTel. 0506-201 20PELLETSFÖRSÄLJNINGSötåsen • Fredagar 16.00-18.00Moholm • Lördagar 09.00-12.00Kvalitetspellets frånVi gör dittbostadsbyteenkeltNorra Torggatan • TörebodaTel. 0506-124 38www.fastighetsbyran.se/torebodaFREDDIESHYRTJÄNSTSkyliftar • MinilastareJordfräs • Lövblås m.m.Partytält 12x6 m/6x6 mför upp till 60 personerNolåsen • TÖREBODATel. 070-347 57 20menar Nils-Åke och konstaterar att dettaockså måste gälla ut till konsumenten i butiken.– Idag ska maten vara så billig det baragår, men som konsument måste man tahänsyn till kvalitet också. Det måste kännasbättre att köpa svenskt kött av högrekvalitet även om det kostar några kronorextra. Även slakterierna och handlarna hardel i skulden eftersom de vet att de kan fåut ett högre pris för svenskt kött och därförblir deras påslag för högt.Gårdsbutiker har ju blivit populärt ochtanken har funnits, menar Nils-Åke:– Jodå, jag har funderat i dom banorna,men jag har kommit fram till att det inte ärjag som ska driva butik. Jag kan däremotstå till tjänst med råvarorna om någon villprova på att driva gårdsbutik, menar Nils-Åke.Vad äter grisbonden självom han får välja då?– Jag tycker om att grilla och det finnsinget bättre än att lägga på en marineradkarré på grillen en fin sommarkväll, konstaterarNils-Åke som bjuder Törebodakanalensläsare på ett gott recept. Se sidan 9.PIZZERIAPizza • KebabSallader • KycklingMittemot Konsum”17 år i byn”BANK BYGGFÖRETAG RESTAURANG TAPETSERAREAfter workmed Tacos 8 & 29 april kl 16-01!o HALNA BYGG & MASKIN oValborgsbuffé 30 aprilTÖREBODA • HOVAMARIESTAD0771-22 44 88ALLTinomSTÄDULRIKESHEMNÄRA TJÄNSTER0506-430 58 • 0705-77 52 19Om- och tillbyggnader,reparationer, mm.Tel. 070-582 73 22halnabygg@telia.comDagens lunchkl. 11.30-14.00inkl. dryck,sallad &79:- kaffeTel. 0506-165 00www.kanalstugantoreboda.se- ger nytt liv åt din möbel -Beateberg ,KanterudTel: 0506-51135, 0768-127915www.beatebergstapetserare.se


6Törebodakanalen • Mars 2011Inga Gustavsson hälsade påoch det blev ett kärt återseende.Här i samtal med OskarHultman.Stig Johansson och Göte Karlssonlät kaffet väl smaka på onsdagensgubbaträff.På onsdagar är det gubbaträff påBergmansgården i Töreboda. En samlingäldre gentlemen träffas för attfika, prata och berätta gamla minnenunder trevliga och avspända former.– Ett trevligt sätt att umgås under avspända former, konstaterarLilian Magnusson som håller i träffarna.– Varje träff har ett tema och det brukar inte vara svårt atthitta något att prata om. Ofta någon äldre berättelse. Viförsöker också följa årets högtider. På våffeldagen blir detvåfflor, till påsk kanske vi äter ägg, till sommaren blir detnaturligtvis sommartårta och vid jul vankas det lussekatter,berättar hon och konstaterar att det för dagen finnsvårblommor på bordet.Gubbaträffarna startade redan 1983 och den som drogigång det var Inga Gustavsson, numera själv pensionärsedan några år. Dagen till ära hälsar hon på “sina” gubbaroch det är ett kärt återseende.– Vi började på arbetsterapin för att aktivera gubbarnalite och det blev fler och fler som kom på våra träffar,berättar Inga.Finns i lager fördirekt leverans!Lilian Magnusson serverar förstadosen kaffe till fr.v IngvarFors, Arne Johansson och ÅkeSandén.Andra kaffetåren gick till JohnWärmegård och Evald Pettersson.Gubbarna träffas och trivs på onsdagarAlltid lika välbesökt på onsdagens gubbaträff på Bergmansgården i Töreboda.Gustav Karlsson och Ture Petterssonserverades godamackor av Ing-Britt Svärd.Helgmeny Serveras lördagar & söndagar 12-16Boka även in Påskafton med påskbrasaoch vårt husband “en och en halv”Påskdagen med påskbuffe • Mors Dag 29 majTel. 0501-507 70 • www.norrqvarn.seVi har öppet året runt för bokningar, konferenser och catering.Göra något med gänget? Boka vår vedeldade badtunna och bastu som finns ute på bryggan.Gå gärna med i vår facebookgrupp för erbjudanden och uppdateringar.LJUD LJUS ANTENN PARABOLLARM EL TELE SERVICESoffa ”Nice 375x222 cm10.900:-Mån 10–19 • Tis–Fre 10–18 • Lör 10–14 • Sönd 12-16Handla räntefritt 6, 12, 24 månaderSer du något du behöver?Betala smartare genom attdela upp betalningen.Delbetalningeni annonsen ärberäknad på 24månader.Uppläggningsavgift 495:- och aviavgift35:-/mån. uppdelat på 23inbetalningar.Möbelhandlare i samverkanMöbelmästarna består av trettiofempersonliga butiker, var ochen präglad av sin personal, sittläge och framför allt sina kunder.Vi erbjuder dig personlig servicetillsammans med snygga, prisvärdamöbler. Välkommen till oss.www.mobelmastarna.seTassarnasDjurklinik ABFörlängt erbjudande för din hund:Reducerat pris april månadKASTRERING(Gäller till och med 30/4)Vi har nu öppet ALLA vardagar kl. 9-17Tidsbeställning Välkommen!Norra Torggatan 14 • Töreboda • Tel. 0506-164 60


Törebodakanalen • Mars 2011 7Therese skapar med airbrushTherese Larsson har alltid haft en konstnärlig ådra. Efter att haprovat en mängd olika tekniker och uttrycksformer fick hon enairbrush-spruta i 30-årspresent för åtta år sedan och efter detvar hon fast. Airbrush innebär att man sprutar på olika färgermed ett fint munstycke.– Airbrush är en härlig teknik som man kan använda på i principallt. Trä, plast, tyg, metall, läder - möjligheterna är oändliga,förklarar Therese, som bor i Rotkilen tillsammans medmaken Pehr och barnen Matilda och Wilhelmina.Therese är uppväxt i Töreboda och efteratt ha slutat nian hade hon ingen om vadhon skulle göra. Efter en viss tvekanvalde hon att utbilda sig till undersköterska.– Helst skulle jag velat välja något merkreativt men då, i slutet på 80-talet, fannsdet inte alls lika mycket att välja på närdet gällde gymnasiutbildningar, berättarhon.Efter en tid inom vården tyckte hon ändåatt det var dags att göra något mer konstnärligtoch hon gick en tvåårig estetisklinje på folkhögskola i Mullsjö med keramik,textil och mycket annat.– Andra året valde jag inriktningen fotooch bild och det kändes verkligen utvecklande,berättar Therese.Efter avslutad utbildning gjorde svårighetenatt få rätt slags jobb att hon gick tillbakatill vården. Hon fortsatte dock attodla sin konstnärliga ådra, målade tavlor"Utsikt ger insikt". Therese varmed på allékonstustställningen iMariestad hösten 2010.och pysslade med en del hantverk.– När jag fyllde trettio fick jag en airbrush-sprutai födelsedagspresent. Det varen billig variant som spottade, fräste ochskvätte färg så i början var det svårt att fåtill ett bra resultat. Efterhand lärde jagmig och jag märkte att man kunde målade flesta material vilket gjorde att möjligheternablev stora, berättar Therese.Hur går det till då?– Man slipar, grundar och maskerar uppallting, texter körs i en plotterskärare ochsedan byggs motivet långsamt upp i tunnatransparenta lager. Det är ett pilligt ochtålamodskrävande jobb som avslutas medmånga lager klarlack och mellanslipningar.Sedan är det dags för avmaskeringen.Ett hjälmjobb kan ta upp till tvåveckor.Lärde sig alltmerTherese köpte en bättre utrustning, måladepå olika saker och lärde sig alltmer.– Grannens son Jimmy Ekberg var målvakti hockeyn och ville ha sin hjälmmålad. Jag gjorde ett porträtt av gamlestormålvakten Pelle Lindbergh på hjälmen.Därefter gjorde jag en hjälm åt AndreasLindblad när han spelade i Grästorp.Sedan har det rullat på med hockeyhjälmar.Skövde IK är en stor kund som varit“stammisar” hos mig i flera år. Jag haräven gjort travhjälmar, innebandymaskeroch svetshjälmar, förklarar Therese.Therese målar som sagt på de flesta materialoch saker. Brevlådor, vattenkannor,Therese har nu diverse skyltprojekt på gång. Kennel Stolta Ebbas synshär ovan och pensionat Prästgården ska berikas med skyltar förglassbrygga och cykeluthyrning framöver...canvastavlor, läder, metallskyltar – det ärbara fantasin som sätter gränser.– Jag har till och med målat på en dator,så det mesta går att smycka ut. En elgitarrtill Stefan Eriksson, sångare i coverbandetBurn Out blev airbrushad för några årsedan. Drömmen vore ju att kunna gå neri tid på jobbet, kanske skaffa en egenlokal och ägna mig mer åt min hobby. Jaghar även köpt en tatueringsutrustning ochbörjat öva med och det är fantastiskt roligt!Therese får många av sina jobb via nätet.Folk läser om hennes verksamhet, tarkontakt och beställer i många fall en målningav henne. Nyfiken? Gå in och kikapå webben, adress:www.tessofsweden.com– På hemsidan har jag bilder på minajobb och även en länk till min blogg därjag lägger ut nyheter och berättar om mittarbete. Välkommen att kika in, hälsarTherese.Svetshjälm till maken Pehr som ärett stort Beck-fan och visst kännsGunvald och Martin igen...BRANSCHGUIDENDATASERVICE GOLV & KAKEL GRUS BYGGFÖRETAG MODEBUTIKSlipning av parkettGVK-auktoriserad för våtrumKlinker- och kakelarbetenTel. 0506-120 27, 070-591 20 37Idrottsvägen 31 • TörebodaALLT INOM BERG & GRUSTransporterLastmaskinerSnabbaleveranserHarpad matjordDet ”lilla” lokala grusföretaget!Telefon: 0506-520 66Mobil: 0702-89 20 66 (Bertil)0703-32 47 91 (Magnus)• NÄRHET• KUNSKAP• SERVICESTUBBFRÄSERIARBETSMILJÖMASSAGEMÅLERIPLÅTSLAGERIKonsultverksamhetBra arbetsmiljö ochBra medarbetarskapwww.arbetsmiljostrategi.seGun Vallgren • 070-209 03 29Allt inommåleribranschenTel. 073-593 67 98www.jockeohlssonsmaleri.comKANONPRISERHängrännor 39:-/m Vindskivor 26:-/mLindab HB PolyesterTakplåt TP18 från 65:-/kvmTÖREBODAPLÅTSLAGERI AB0506-101 72


Kyrketorps marineradesvenska karré 4 portioner4 st fläskkarréskivor (utan ben) av svensk grisMarinad:2 dl turkisk yoghurt eller annan matyoghurt2 msk kinesisk soya2 msk svensktillverkad rapsolja1 msk malen ingefära1 msk salvia1 tsk salt3 krm grovmalen svartpeppar2 st pressade vitlöksklyftorBlanda alla ingredienser till marinaden i dubblaplastpåsar (så att marinaden ej rinner ut). Bankaut karréskivorna något. Lägg ner dem i marinadenoch knyt för. Vänd runt plastpåsen, så att marinadenkommer på köttets båda sidor.Ställ det kallt i minst 1 timme.Tänd grillen i god tid! Torka av köttskivorna medhushållspapper. Grilla cirka fem minuter på varjesida på hög värme, tills köttet är genomgrillat.Grilltiden kan variera beroende på köttets tjocklek.Törebodakanalen • Mars 2011 9Bli vän med oss på FacebookFinns du på Facebook? Vi också!Vi vill vara din vän även där såkom gärna in och gilla oss.TörebodakanalenElitloppet 2011Söndagen 29 majDagsresa med bussPris: 560:- Först tillkvarn gäller!I priset ingår:Buss t.o.r • Inträde • Program • FikaAnmälan och info:Reseboda.se0506-12216Resecentrum TörebodaRESEBAdidas för barn!Nyhet!0506-12050DA.SEAdidasbarnskoPassa på!V. 13 (28/3-3/4) 15%300-350:-på allaskor!Mån-fre 10-18 • Lör 10-13Hjärtligt välkomna!Drottning. 6 • Töreboda • Tel. 0506-100 54BRANSCHGUIDENBOKHANDEL NATURTVÅL BYGGFÖRETAG MASSAGE VENTILATIONNu är hyllorna laddademed nya leksakerHandgjord naturtvålfrån ny leverantör.Kom in och ta en titt!Annida´sBok & PapperNorra Torggatan 5545 30 TÖREBODATel/Fax: 0506/100 87Apelsintvål med kanelHemtvålwww.hemtval.seUtför allti branschenSnidaregränd • TörebodaTelefon: 0506 - 718 91Allt inom ventilationVentilationsentreprenaderHarvgatan 8 • TörebodaTel. 0506-105 80 • 0765-55 57 15info@torebodaventilation.seTRÄMEKANIK KLÄDSERVICE LERGODS VETERINÄRVi tillverkar dinaSKJUTDÖRRARefter måttbeställningVÄLKOMNA!Slätte Töreboda Tel: 0506-169 www.fresia.se 00Tel: Telefonbanken: 0506-150 40 0771-22 info@fresia.se 11 22Tel. Hemsida: 0506-150 www.swedbank.se43Byter blixtlåsLagar och ändrarGardinsömnad m.m.Öppet: Måndag-tisdag kl. 11-18Broderväv • MoulinegarnRakéla TextilHalnavägen 25 (se skylt)0506-719 02Spar annonsen!Tänk på dina blommor!Vi har stor sorteringav krukor hos ossTörebodaBlomkrukorSkövdevägen 38, Töreboda Tel. 0506-715 00www.torebodablomkrukor.seÖppet: Mån-fre 9-16 • Lörd 9-12Tel. 0506-109 60MÅLERIJOHAN KJELLBERGMÅLERI073-3469401FÖNSTERRENOVERINGFAMILJESPORTUmgås medvarandra påfritiden!Anmäl dig till en golfkurs.Första kursen startar v.15.Medlemsskap + kurs från1700:-. Ta chansen!Tel. 0506-123 05eller 162 40


10Törebodakanalen • Mars 2011Fiberanslutna lägenheter i TörebodaTeknikutvecklingen går framåtäven i Töreboda och undervåren får ett flertal lägenheterfiberanslutning. Törebodabostäderär en av kommunenshyresvärdar som går i frontenhär och genom ett avtal medTelia kan nu ett antal av derashyresgäster erbjudas bredband,telefoni och tv via fiberkabel.Installationen av den nya tekniken sköts avNEA Installation. Jim Gustavsson är platschefi Töreboda och han är odelat positivtill den snabba fibertekniken.– Telia drar fram fiberanslutningen till fastighetenoch sedan kopplar vi in den i respektivelägenhet. Det är en spännande nyteknik för hittills har ju bredbandsutbyggnadengått på det gamla kopparnätet. Deträcker dock inte till när man ska upp i hastighet.Med fiber finns det hastighet så deträcker, konstaterar han.Hyresgästerna får alltså både snabbt bredband,telefoni och tv via fiberkabeln. Respektivelägenhet får sedan ett basutbud avtv-kanaler där de kan sluta egna avtal medTelia om närmare 100 kanaler.– Vi är glada över att kunna få den nya teknikeni våra lägenheter och vi installerarfiber i alla våra lokaler, inte bara lägenheterna,berättar Conny Green, vd på Törebodabostäder.Lite extra till kunderna– Det är en fråga om att erbjuda våra kunderlite extra och det blir ju även ett konkurrensmedel.Snabb internetuppkoppling,möjlighet till ett stort antal tv-kanaler ochäven tillgång till ip-telefoni för de som såönskar ger våra kunder ett mervärde, menarConny.Jim Gustavsson, Sören Pettersonoch Fredrik Johansson på NEA iTöreboda framför skåpet därfiberanslutningen har dragits in.BILFÖRMEDLINGKöper - Byter - SäljerFinansieringVälkommen till oss!– Vi har totallösningför dig!Skövdev. 11 Törebodawww.carlife.seTöreboda • Tel. 0506-121 90 • Fax 0506-128 52Nu laddar vi för Festival 2012FÖRFESTEN!2 juli i GästhamnenSERVICETraktor 3-4 Cyl. 4.400:-Traktor 6 cyl. 5.500:-Vi servar alla märken.Ring för mer info!Priser exkl. moms, material och resa.Lantbrukare & Entreprenörer.Gör service på era maskiner.Vi säljer oljor, k-axlar,slitdelar till plogar,pressar hydraulslangmed mera.Även mobil serviceTel. dagtid 0506-474 74Underhållning för hela familjenDans till ElisasFler artister på gångLekområde för barnenUngdomsdisco • ServeringTöreboda Handel ställer utBOKA IN REDAN NU!0501- 702 08Nyheter hos mig!Avslappningsmassage medReiki för axlar och nacke.Samt hälsovägledande samtal.Boka i april för 250 kr. Ordinarie pris 450 kr.Jag kommer även ut till företag som villerbjuda friskvård till sina anställda.Viktminskning med cellenergiTar bort sötsug. Kostanalys, vägledning och coaching.Kurs i hur du stärker hälsangenom självbildsträning.PRESENT-TIPS!Ge gärna ett"prova-på-paket",som start på detnya året, till någondu bryr dig om.Välkommen att boka tid hos:Maria Larsson, hälsocoachKungsg. 12 • Töreboda • 0707-31 35 51


Törebodakanalen • Mars 2011 11Ove Karlsson, JanneGustavsson och LennartKnutsson är avgåendestyrelseledamöter somdragit sitt strå till stackenunder ett stort antal år.De avtackades påårsmötet med blommor.Trion kommer dock attfinnas kvar i verksamhetenmed olika uppgifter.Nya styrelsen iTöreboda IK.Stående fr.v:Anders Johansson,Carina Andersson,Daniel Esplund,Håkan Olofsson,Sven Pettersson.Knästående fr.v:Ann-Sofie Flodin (ny),Mikael Gustavsson (ny),Gunnar Welin ochMikael Persson (ny).Nya styrelsen i Töreboda IKTöreboda IK har hållit årsmöte för sina medlemmaroch en ny styrelse har valts.Den nya styrelsen hade konstituerande möte på en restaurang i Töreboda, där manfastslog riktlinjerna för det kommande arbetet med klubbens verksamhet. Bland annatdiskuterades ungdomsfotboll och sponsring livligt.På vägmot våren!Daglig uppdatering avvår dagens rätt på:ÄNTLIGEN LUNCH IGENPÅ HEDA GOLFKROG!Alla dagar i veckan från kl. 12.00med start måndag 18:e april.Mån-fre 85 kr, Lörd & sönd 95 krinkl, salladsbuffè, måltidsdryck, kaffe & kakawww.hedagolfkrog.se Öppningserbjudande under vecka 16!Köp ett lunchhäfte med 10 kuponger för 700 kr!Dags för markiser i vår?Vi säljer markisereller byter väv påera gamla markiser!Varför inte något nytt till insidan av era fönster?Vi har måttbeställning av plissé-, lamell- rullgardiner och persiennerTÖREBODA GLASMÄSTERIKungsgatan 32 • Töreboda • Tel/fax 0506-104 77Produkter för golvvärme299:-/kvmSommardäck, prisex:Michelin energy saver195/65 R15mont. o klart 3995:-Däckförvaringinkl. hjulskifte495:- per säsongCarl Auto Service ABSkövdevägen 11545 31, TörebodaTel: 0506-719 00Hifly195/65 R15mont. o klart 2795:-Delbetala din serviceeller reparation i fyramånader. Ingen ränta,inga avgifterTARKETT RUMBA Ek. 3-stav. Gedigen,omslipningsbar ekparkett. Enkel att lägga, helt utanlim. Fungerar med golvvärme. 13 mm.Missa inte våra Färgsättningsdagari slutet på april!I butiken 28-29/4 - se annons i nästa nummerVälkommen in!GUSTAVSSONS FÄRG & GOLVSkövdevägen 1, Töreboda. Tel 0506-100 27Öppet: Mån-fre 9.00-18.00. Lör 9.00-13.00www.happyhomes.seGOLVABIA MYLLAKlinker som tål golvvärme.Antracit och bru. 20x20 cm.149:-/kvm


12Irenes BarLunchbuffeVardagar 11-14Törebodakanalen • Mars 2011Lokala Vadsboföretagare minglade och trivdesIngen tidning i lådan?Ring oss gärnaTel. 070-540 20 22V 13 28/3-3/4Mån: Isterband med dillstuvad potatisStekt fisk med kallräksåsTis:Ons:Tor:Fre:Stekt fläsk och löksåsMakaronilåda med köttfärsHelstekt karré med svampsåsFiskgratäng med broccoliÄrtsoppa /GulaschsoppaPannkaka,sylt och gräddeStekt fisk med rödlökscremeKasslergryta med ris/potatisStekt kyckling med currysåsV 14 4-10/4Mån: Ugnsstekt falukorv, stuvade grönsakerStekt fisk med kallsåsTis:Ons:Tor:Fre:Stekt fläsk med löksås alt. brunabönorPasta med bacon och ostsåsBiffstroganoff med ris/potatisStekt strömming och hemlagat mosKålpudding med lingonPrinskorv, stekt potatis och äggStekt kassler med champinjonsåsFiskgratäng med tomat och purjoV 15 11-17/4Mån: Bostongurkafylld lunchkorvSkinkgratinerad broccoliTis:Ons:Tor:Fre:Stekt fläsk med löksåsKokt fisk i dillsåsKöttfärslåda med potatisKöttgryta med rotfrukterÄrtsoppa/ SvampsoppaPannkaka, sylt och gräddeRevbensspjäll med äppelmosFläskfilégryta med ädelostStekt fisk med kall såsVål på plats inne på Stadshotellet minglades detoch knöts konktakter mellan företagare från demest skilda branscher. Det serverades ocksåbuffé och det lokala bandet Burnout underhåll deförsamlade deltagarna.– Mycket nyttigt att knyta kontakter utanförden egna verksamheten. Det är lätt att bli “hemmablind”,konstaterade Joakim Karlsson, ägaretill Hembageriet i Töreboda.Hjälp med elen?Passa på att nyttja ROT-avdraget!Nu är vi återförsäljare förvitvarorDeltagarna på mingelkvällen fick åka ståndsmässigt till Stadshotellet iMariestad. Haga Limos båda stora bilar gick i skytteltrafik för att fraktaalla deltagarna på plats.En kulen torsdag i börjanav mars träffades lokalaföretagare från Töreboda,Mariestad och Gullspångför att mingla, träffas ochknyta kontakter.Arrangörerna bakom varTöreboda Handel tillsammansmed Stadshotellet iMariestad.– Vi ville ge lokala företagare möjlighetatt träffas och utöka sitt kontaktnät ochinte minst knyta kontakter för framtidasamarbeten, förklarar Håkan Anderssonsom är ordförande i Töreboda Handel.Håkan är ju också ägare till Haga Limooch hans båda limousiner gick i skytteltrafikför att frakta mingelsugna företagaretill Stadshotellet i Mariestad.Under kvällen uppträdde det lokala bandetBurnout och alla åt av den uppdukadebuffén.Över förväntan– Jag tycker att hela arrangemanget gicköver förväntan. Vi har ju med detta öppnatupp för att göra såna här träffar litemer frekventa för företagare och det skaförhoppningsvis bli en fortsättning framöver,förklarar Håkan.Avhämtningav matlådorRing så är det klart när du kommer!Vi gör smörgåstårtoroch har cateringbistra vintern med en skönAnsiktsbehandling!FliseldningsutrustningfrånFräscha MASSAGEupp din hy efter denÖppet vardagar 9.00–15.00Lördagar & söndagar cateringoch beställningarVerkstadsgatan 8 • TörebodaTele/fax 0506-162 00Va¨lkomna!Reservation för ev. ändringarBesöksadress: Industrigatan 8Moholm • Tel. 0506-201 20Ögonbrynsformning + färgningFransfärg • VaxningMake-up • Presentkort m.m.Tidsbokning 0506-125 15Kungsgatan 12, Törebodawww.toniashudvard.seTöreboda0506-166 69Mariestad0501-139 80www.nea.se


Törebodakanalen • Mars 2011 13krönikan BOK HANDLERSKANSTIPSRosa elefanter av Karin Brunk HolmqvistRiksdiketAv Titti Nilsson- Värst vad du vurmar för detdär diket! retades en bekantmed mig vid ett tillfälle när jagvar klädd i en t-shirt med Götakanaltryck på bröstet.Kanalen har funnits i mitt liv sedan barnsben, dåfamiljen ofta tillbringade helgerna i Tåtorp. Jaghade en kompis i ett av sommartorpen där ochden mesta tiden tillbringade vi vid slussen. Slussvaktarenhette Helge, säkert Sveriges snällaste,som lät oss härja runt och hjälpa till med attöppna och stänga slussportarna. Så jag har minsannslussat kanalens stoltheter, passagerarbåtarnaDiana, Wilhelm Tham och Juno. Mångagånger!För mig är kanalen en stor källa till rekreation ivardagen. Jag tycker så mycket om att se på allafina båtar som passerar eller lägger till vid gästhamnen.Otaliga är de promenader jag förlagtutmed den för att förgylla mina lunchraster. Dethar varit en verklig tillgång att ha ett sådant promenadstråkbara ett stenkast bort från sin arbetsplats!Sträckan dit är sedan några år tillbakabetydligt längre än jag kan kasta sten, men ensådan bagatell hindrar inte mig. Det finns junågot som kallas fritid, även om man stundomkan tycka att arbetet inkräktar väl mycket på den.Kärt barn har som bekant många namn, ochRiksdiket samt Skilsmässodiket är välkända sådana.Det senare anspelar på osämja mellan giftapar när slussarna ska passeras…”Göta kanal mitt ideal, där simmar sällan någonhaj eller val.” Melodin som sjöngs av dansbandetCool Candys för många år sedan dyker allt somoftast upp i mitt huvud. Fast kanalen är faktisktinte bara besjungen, den är ju filmad också! Mankan undra om någon av alla de dråpligheter somvisas har hänt i verkligheten någon gång. Jag harså svårt att bestämma mig för vad som ärmest sevärt i kanalfilmerna. Våra folkkäraskådespelare, eller de för mig bekanta miljöerna?Nej förresten det är såklart statisterna,folket från bygden som jag kännerigen. De är helt klart det bästa och roligastei historien om det lilla båtvarvet medkronofogden ständigt hack i häl!I vår jäktade tid är det ofta svårt att baravara, här och nu, men utmed kanalen faller detsig helt naturligt. Den har sin tjusning vid allaårstider, även om det nog är under sommarensom den mest kommer till sin rätt. Då blommarrödklöver och blåklockor ikapp, medan fjärilaroch trollsländor dansar runt mitt huvud och fårmig att må så bra där jag promenerar fram. Allajag möter ser också så förnöjda ut och tro´t ellerej, men här är det helt i sin ordning att säga ”hej”till folk man egentligen inte är bekant med. Jaghälsar alltid och får då mestadels en hälsning tillbaka.Tänk att bara en sådan enkel sak höjerenerginivån ytterligare ett snäpp!Den fina rundan som sträcker sig från gästhamnen,över bron vid Gastorp och sedan tillbakaigen förbi campingen är alldeles lagom för enhundpromenad. När det är vinter och mycket snöpå skogsstigarna så lastar jag allt som oftast inhusets hund i bilen för transport till parkeringenvid kanalen. Sedan så motionsgår vi två den ifolkmun så kallade ”kanalrundan”. Bara för attjag längtar så. Hunden är också helnöjd med arrangemanget.För henne är de många gula fläckarnai snön likvärdigt med att läsa Aftonbladeteller Expressen: Massor av skvaller!”Göta kanal lummig och sval, å vad jag längtartill mitt Göta kanal.” Snart, snart så öppnas äntligenkanalen för årets säsong. Då ska jag cyklaoch promenera utmed Sveriges blå band, medanbåtarna som passerar får vattnet att klucka motstenarna vid bankens kanter.Så jodå, visst kan man väl säga att jag ”vurmarför det där diket”!En trevlig, lättläst och humoristisk boksom man blir glad av, precis som domtidigare böckerna av Karin BrunkHolmqvist. (Potensgivarna, Rapsbaggarnam.fl.)Denna bokhandlar omett gammaltäkta parSelma ochArtur somgår ochsmågnabbaspå sinlilla gård,numerfinns det bara en katt och några höns kvarpå det nedlagda gården och det mesta ärganska grått och lite innehållslöst. Ändatills det flyttar in nya grannar som har endragning åt det frireligiösa hållet och i ettannat hus en elallergisk "Hippiekvinna"som det visar sig vara en gammal dottertill deras tidigare grannar.Nu börjar det hända grejer, Artur ser hurBRANSCHGUIDENPLÅTSLAGERI ELINSTALLATIONER BILVERKSTAD BYGGELiiTELinstallationeri Töreboda ABRIXMANSPLÅTTEKNIK ABf.d. Bröderna Severins PlåtteknikVi utför:PlåtslageriSkräddarsyr vägg- och takplåtFörsäljning av rännor och rörVi önskar alla gamla som nya kunder hjärtligt välkomna!Öppet: måndag-fredag 7-16Industrig. 18, Töreboda, 0506-77 73 00www.ELiiT.se0506-199 70Allt från golv till tak!SnickeriarbetenKakel & klinkerDörrar & fönsterMob: 070-669 80 77 • Tel: 0506-205 05E-post: hjalstad.glas@telia.comgrannarna håller tältmöten och en misstänktlikt grav grävs i trädgården.Disa som den new-ageinspirerade elallergiskagrannen heter, får både brevbärarenoch Artur att snegla lite extra åt sitt hus.Selma piggnar till i sin nya " Hippie"väninnas annorlunda samvaro, livet blirlite mer spännande...Selma och Artur får inspiration till attgöra saker som hade varit otänkbaratidigare, detta leder till många förvecklingaroch många nya beteende.Allt slutar väl till slut och livet har fått enannan vändning , med många nya intryckoch att allt inte alltid är som man tror.Vissa avsnitt ler man igenkännande åtoch andra fnissar man högt.Detta är en bok som man trivs med mentar allt för snabbt slut, tycker man omdenna bok så MÅSTE man läsa Potensgivarna,Rapsbaggarnaoch hennes andraböcker!Recenserad av mingoda vän Carina MannVi gör mer än bara städar!BILVERKSTADFolkessons Bilservice1.000-milaserviceFramvagnsinställningKamremsbyte • ReparationerBorrebodagatan 31 • TörebodaMobil: 070-531 66 99e-post: janolof.folkesson@hotmail.comÖppet: Mån-fre 8.00-17.000506-188 50 • INFO@SKARABORGS.SEWWW.SKARABORGS.SEBANKTel: 0506-169 00Telefonbanken: 0771-22 11 22Hemsida: www.swedbank.se50"Full HD Plasma-TVLG 50PK550N• 600Hz• Boxer/ComHem• 3 st HDMI• 1 st PC-ingång (VGA)• DivX HD via USBNu 7.990:-Måndag 10-19Tis-Fre 10-18Lördag 10-14Prissänkt2.000:-Vår största tillgång är nöjda kunder.Välkommen att bli en av dem!Multimedia – TV – VitvarorSEMESTERVIKARIEBaltic Safety Products AB är ett helsvenskt företag som startades 1977.Idag är vi Europas största flytvästproducent och förser ett 30-tal ländermed våra produkter. Med huvudkontor och utvecklingsenhet I Älgarås ochdotterbolag i England samt Ungern sysselsätter vi totalt ca 50 personer.Vi söker en semestervikarie till vår orderavdelningunder tiden 30/5 till den 19/8 2011Arbetsuppgifterna består av ordermottagning, orderregistrering,fakturering, elektronisk exportdeklarering, transportbokning ochdiverse övriga förekommande kontorsgöromål. Datorvana samt godakunskaper i engelska, såväl i tal som skrift är nödvändigt.Mer information om vårt företaghittar Du på www.baltic.seDin ansökan vill vi ha senast 8 apriltill per@baltic.se eller Per Frode,Baltic Safety Products AB, Box 60,545 02 Älgarås. Vid frågor omvikariatet kontakta Per Frodepå tel 0506-36999.WWW.BALTIC.SE


Törebodakanalen • Mars 2011 15Annonsjakten1. 2. 3. 4. 5.6. 7. 8. 9. 10.Var med i annonsjakten och vinn trisslotter - skrapa fram en miljon!De tre först öppnade rättalösningarna vinner trisslottermed chans till att vinnaännu mer!1:a pris: Tre trisslotter2:a pris:Två trisslotter3:e pris:En trisslottSå här deltar du i tävlingen:I de numrerade fälten ovan finns ett utsnitt av en annons i tidningen. Leta reda på rättannons till rätt siffra, skriv ner siffra och namnet på annonsören.När du klarat alla tio skickar du in svaren till oss så vi har dem senast 7 april 2011.Du kan välja att maila på: red@torebodakanalen.se eller skicka med post till:Törebodakanalen, Kungsgatan 12, 545 30 Töreboda.Glöm inte att skriva med namn, adress och telefonnummer.Förstapriset, tre trisslotter i förra numret gick till Kerstin Nilsson i Töreboda. Andrapriset, två trisslottervanns av Gudrun Lundgren, Töreboda och den sista trisslotten gick till Ragnhild Andersson, Töreboda .Grattis! Vinsten kommer med posten.1 ....................................................2 ....................................................3 ....................................................4 ..................................................5 ..................................................6 ..................................................7 ..................................................8 ..................................................9 ..................................................10 ..................................................Namn ....................................................Adress ......................................................................................................Tel: ...................................................Vi har sänkt prisetpå hundratals avvåra mest efterfrågadeprodukterTOOLS är Nordens största helhetsleverantör av verktyg och förnödenheter tillindustrin. Därför kan vi få mycket fördelaktiga villkor av våra leverantörer.Det här kan du dra nytta av genom mycket konkurrenskraftiga priseroch marknadens bredaste sortiment. Nu sänker vi priset påhundratals av våra mest efterfrågade produkter.Besök TOOLS nära dig -Nolgårdsgatan 20 TörebodaTel 0506 184 50


16Törebodakanalen • Mars 2011Hämta ditt eget exav vår nya tidning!KöketshjälteDen ärfulladdadmed massorav kanonerbjudandenVÄLKOMNA!OBS! Nu även onsdagsöppetÖppettider: Onsd 12.00-17.00Tors 7.30-18.00 • Fre 7.30-16.00VIKING 30 från Josef Davidssons är Sveriges mest sålda ochenda miljögodkända, vedeldade smalspis. Kanske för att denbara kräver 5 cm brandvägg på sidorna. Det kan också beropå den höga mysfaktorn. Vad tror du?*Gäller ej glas och utbytbara eldstadsdetaljer.www.vedspis.seSkövdevägen 19 • Töreboda • 0506-167 00 www.rydens.nu 0501- 340 440730 - 55 58 86 Hot DogScan • 500 g • Jfr pris 30:00/kgNyhet - frystabär i lösviktKarrékotlettICA • Ursprung Sverige • Ca. 2 kgMed ben i skivor • Av Gris • Max 1 erbj/kundSkinkscnitzelICA • Ursprung Sverige • Ca. 1,5 kg • Av gris2 förApelsinerMarocko/Israel • Klass 1 • Max 3 kg/kund9 90/hgEdamer-29 90 39 ost 906990 Chips/Ostbågar Juice30:- 30:- 30:-/kg/kgArla • Ca. 2,5 kgOLW • 220-300 gJfr.pris 68:18-50:00/kgKöp 2 för7 90 Påskliljor20:-/kg I bunt • 10-pack 3 förBlanda din egen sallad från vår läckra salladsbar!/kgBravo • 2 liter • Jfr pris 7:50/lMax 1 erbj/kundKöp 2 förPriserna i annonsen gäller v. 13 (28/3-3/4)Öppet alla dagar 9-21

More magazines by this user
Similar magazines