Kallelse - Svensk Biblioteksförening

biblioteksforeningen.org.test.levonline.com

Kallelse - Svensk Biblioteksförening

Stockholm 31 januari 2003Till medlemmar i Svensk BiblioteksföreningKallelse till extra medlemsmötemåndag 10 mars kl 15.00Föreningen har undertecknat en principöverenskommelse med en köpare av aktier iBTJ. Med anledning av detta föreslår Svensk Biblioteksförenings styrelse att §8 istadgarna avskaffas. Styrelsen har därför vid sitt möte den 30 januari beslutat att kallaalla medlemmar till ett extra medlemsmöte måndagen den 10 mars 2003. Mötetbörjar kl. 15.00.Tid: Årsmötet startar kl. 15.00. Från kl. 14.30 finns det kaffe och smörgås.Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, T-bana Hötorget.Karta och vägbeskrivning, se: http://www.westmanskapalatset.com/Rösträtt har alla medlemmar i Svensk Biblioteksförening, såväl enskilda sominstitutionella. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Enskild medlem har utöveregen röst rätt att företräda högst en institutionell medlem.För beräkning av fika ser vi gärna att du anmäler ditt deltagande. Skicka ette-postmeddelande till arsmote@biblioteksforeningen.org och berätta att du kommer.Varmt välkomnaEva Hesselgren Mortensenordförande


Förslag till dagordning vid extra medlemsmötemåndag 10 mars kl 15.001. Öppnande av medlemsmötet2. Fråga om mötets behöriga utlysande3. Fastställande av dagordning4.Val av mötesfunktionärer:mötesordförande och mötessekreteraretvå justerarefyra rösträknare5. Förslag angående stadgeändring, se bilaga6. Mötets avslutande

More magazines by this user
Similar magazines