PDF-version - Svensk Skyttesport

ac.skytte.com

PDF-version - Svensk Skyttesport

SVENSKWEBBTIDNING NUMMER 1 2012EN FULLTRÄFF PÅSWEDISH CUPI SÄVSJÖSVENSKA SEGRAR PÅLANDSKAMP I KINNA


Svensk SkyttesportPostadress Idrottens Hus, 114 73 StockholmBesöksadress Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15A , Stockholmtelefon 08-699 63 70www.skyttesport.seAnsvarig utgivare Mikael Jansson, mikael.jansson@skyttesport.seRedaktör Josefin Warg, telefon 08-699 63 73, josefin.warg@skyttesport.seGrafisk form Lena Hägglund, ÅgrenshusetAnnonser Ågrenshuset, Flygelvägen 3, 893 80 BjästaSusanna Öström, telefon 0660-29 99 60, susanna.ostrom@agrenshuset.seLeif Dylicki, telefon 0660-29 99 58, leif.dylicki@agrenshuset.seTryck och distribution Ågrenshuset ProduktionMaterialinlämningMaterial skickas till redaktionen@skyttesport.se eller via post tillSvenska Skyttesportförbundet, att: Josefin Warg, Idrottens Hus, 114 73 StockholmSvensk Skyttesport förbehåller sig rätten att i artiklar göra redaktionellt motiveradeändringar, urval och förkortningar. För obeställt material ansvaras ej.Utgivningsplan 2012WEBBTIDNINGNR SISTA MATERIAL TILL WEBB1 30 januari 8 februari2 16 april 25 april3 14 maj 23 maj4 7 augusti 15 augusti5 8 oktober 18 oktober6 10 december 19 decemberSVENSK SKYTTESPORTNR MANUSSTOPP UTDELNING1 17 februari 14 mars2 1 juni 28 juni3 31 augusti 26 september4 30 oktober 23 novemberInnehåll3 I KORTHET Stipendium till Enqvist Världscupstävling i Kina inställd Matti Kirilov, ny grenledare för pistol 50710 meter Ale Skytteförening firade 100-årsjubileum Bidrag att söka för era barn- och ungdomsverksamhet Skytteinstruktörskurs SI på Reningehed i december4 KALLELSE TILL ÅRSMÖTEN4 SVENSKA SEGRAR PÅ HEMMAPLAN5 HANNA ETULA svarade för årets prestation i Sävsjö7 PREMIÄR FÖR SH2-KLASS PÅ SWEDISH CUP8 MINI-INTERVJUN Hanna Etula8 TÄVLING Sune Påhls vann Nyårspokalen9 ÅRETS SKYTT MARIE ENQVIST10 GÖRAN ANDERSSON SEGRADE I NYÅRSPOKALEN11 INFORMATION Hur går det med Idrott Online? Fler skjutställningar ska utveckla luftgevärsskyttet12 TÄVLINGAR Skinkskyttet Frykdalsträff Rommeheds klubbmästerskap Januariträffen13 LINDA OLOFSSON NY I SOK-GRUPP14 EGGVENA-BRÅTTENSBY SKF förbereder för fältskytte-SM15 INFORMATIONAtt anordna skytte på lov15 VI FEM15 TRADITIONELLT JULLOVSLÄGER PÅ GOTLAND16 IDROTTSGALAN19 INFORMATIONTio år – en viktig åldersgräns för luft- och kolsyretuberAtt skriva för tidning2 SKYTTESPORT WEBB nr 1 2012


STIPENDIUM TILLENQVISTtext BOSSE WIQVISTBW-REPORTAGE stipendiumför 2011 går till gevärsskyttenMarie Enqvist från Eskilstuna.Detta sedan hon suveräntvunnit EM-guld i grenen 60skott liggande på distansen 50meter. Därmed försvarade Marieguldet från 2009 vilket är synnerligenstarkt. Undertecknadlyfter på hatten för Eskilstunatjejensom utöver diplom erhållerBW-reportages stipendium om1 000 kronor. Notabelt är attMarie även erhöll BW-reportagestipendium 2004. TIDIGARE STIPENDIATER1992 Jonas Fyrpihl, Lindesberg1993 Bertil Olsson, Uppsala1994 Conny Pettersson, Hofors1995 Roger Hansson och Mönsteråsskytteförening1996 Bälgvikens skytteförening ochMats Persson, Eslöv1997 Thomas Karlsson, Edsbro1998 Karl Olsson, Torsås och ChristianLilleng, Strömsund1999 Jonas Edman, Jönköping ochOlle Gabrielsson, Rommehed2000 Johan Gustafsson, Solna ochStrömsunds Skyttegymnasium2001 Christian Lejon, Umeå, ochKubikenborgs Sportskytteklubb2002 Arvika Skyttegille2003 Per Sandberg, Gimo2004 Marie Enqvist. Eskilstuna2005 Patrik Sartz Stora Sundby2006 Janne Hempel, Arvika2007 Nathalie Larsson, Lövstabruk2008 Stefan Alesved, Karlstad2009 Familjen Åhlin, Bälgviken2010 Therese Lundqvist, Uppsala2011 Marie Enqvist, EskilstunaVärldscuptävling i Kina INSTÄLLDVÄRLDSCUPTÄVLINGEN I KINA som var planerad i juni 2012 förgevär, pistol och lerduva är inställd. Världscuptävlingen visade sig varasamtidigt som en nationell kongress i landet, men skärpta nya säkerhetsregleri samband med denna kongress gör att skyttetävlingen äromöjlig att hålla. ISSF och Kinesiska Skyttefederationen tittade påalternativ för att flytta fram världscuptävlingen, men konstaterade attden då skulle ske för nära i tid till OS. Därför ställs tävlingen in helt. MATTI KIRILOVNY GRENLEDARE FÖR PISTOL 50/10 METERSOM ETT LED i pistolsektionensarbete att utveckla svenskt 50-och 10-metersskytte för herrar tillinternationell nivå, har Matti Kirilovutsetts till ny grenledare. Matti harunder många år arbetat som trän-ALE SKYTTEFÖRENINGFIRADE 100-ÅRS-JUBILEUMFörbundsordförande J-O Lampinen(till vänster) gratulerar föreningenmed gåva från förbundet och standarfrån S 3 Skf, F 21 Skf och Piteå Skfuppvaktade med blomma.are i pistol med polis, militär ochsvenska damlandslaget. Underåren har han även varit personligtränare åt flera toppskyttar. Mattiinnehar internationell C-tränarutbildning.KORT OM MATTIBakgrund yrkesskola 2 år som symaskinsreparatör. Militär sedan 1973.Familj fru och tre barn.Idrottslig bakgrund Utövat/tävlat i följande idrotter i kronologisk ordning:Som junior, judo och tyngdlyftning.Som vuxen, gevär 6,5 mm bana/fält, motocross, enduro, schack, pistolskyttebana/fält, magnumfält, sportskytte alla grenar utomsnabbpistol.Förutom tränare i pistol har jag också varit detta i motocross ochenduro, samt mekaniker i enduro.Tankar om sin roll som grenledare ”Jag kan bara ge skyttarna verktygenoch visa hur de skall användas, men arbetet och viljan måste de ståför själva.” FYRTIO INBJUDNA gäster samladesi Sjulsmarks Folkets Husden 17 december 2011, för attfira Ale Skytteförenings 100-åriga tillvaro. Stadgar antogs 15maj 1911.Trubaduren Sigurd Granström,Piteå, svarade för kvällens underhållning.Han sjöng visor och berättadehistorier på pitemål, vilkalockade till många goda skratt. HÄLSNINGAR UTTERSTRÖMSLOK-stöd att söka för er barnochungdomsverksamhetÄR NI INTRESSERADE av att söka bidrag för er barn- och ungdomsverksamhet?Är svaret ja på den frågan är det bara att läsavidare!Alla föreningar som är medlemmar i Svenska Skyttesportförbundethar möjlighet att söka lokalt aktivitetsstöd, LOK, för sinbarn- och ungdomsverksamhet. Just nu är det den verksamhetsom ni hade mellan den 1 juli och den 31 december 2011 som nikan söka för.HUR GÖR MAN? Ansökan görs via IdrottOnline och där måsteni uppge ert bank-/plusgiro samt ert organisationsnummer. Utsesedan en LOK-ansvarig i er förening och skriv in detta i systemet.Sedan är det bara att söka detta bidrag.MER INFO om det lokala aktivitetsstödet, dess utformning och hurni arbetar med detta i IdrottOnline kan ni läsa på www.skyttesport.se eller på www.rf.se.SISTA ANSÖKNINGSDAG för höstens aktiviteter är den 15 febr.Glöm inte att söka kommunalt aktivitetsstöd samtidigt! Skytteinstruktörskurs SI påREVINGEHED I DECEMBERtext LARS TOFFTÉN foto JONAS BJÖRK & FABRICIO SVEDARTIO FÖRVÄNTANSFULLA eleverfrån Boden i norr till Skåne i söderkom till Revingehed i decemberför att lära sig att vara skytteinstruktörvid GUF-utbildningarruntom i Sverige. Behovet av instruktörerär stort då det 2012skall genomföras 25 GUFutbildningari Sverige, med 25elever vid varje utbildningstillfälle.Eleverna på skytteinstruktörskursenpå Revingehed fick gåigenom skjutställningar och pedagogiki skytte, säkerhetsbestämmelseroch ordning och reda påskjutbanan. Instruktörer på kursenvar LarsTofftén, Göran Besedesoch Jan Hjortzberg. 3 SKYTTESPORT WEBB nr 1 2012


KALLELSE TILLÅRSMÖTENSvenska Skyttesportförbundet29 april, kl 9.30, Best Western PlusStockholm BrommaGevärsektionen17 mars, LinköpingLerduvesektionen11 mars, TrosaUngdomssektionen11 februari, kl 13.00, SävsjöSkyttecenterViltmålssektionen17 mars, kl 16.00, Munktellarenan,EskilstunaBlekinge Skyttesportförbund14 mars, kl 19.00, Ronneby Brunn,RonnebyGotlands Skyttesportförbund15 mars, kl 19.00, Visby Skyttehall,Hallands Skyttesportförbund7 mars, kl 19.00, Motell BjörkängNorrbottens Skyttesportförbund17 mars, kl 12.00, Frivillighuset,BodenSkånes Skyttesportförbund14 mars, kl 19.00, Jägersbokonferensanläggning utanför HöörStockholms Skyttesportförbund22 mars, tid och plats meddelassenare.Upplands Skyttesportförbund12 mars, kl 18.30, EkebybodaSkyttecentrum, UppsalaVärmlands Skyttesportförbund21 mars, kl 19.00, Hemvärnsgårdenby 51, KarlstadDokument på http://varmland.skyttesport.seVästerbottens Skyttesportförbund11 mars, kl 11.00, Umeå SkyttehallFler kallelser på www.skyttesport.sePå kvällen fanns det möjlighetatt träna för första gången tillsammans,men även att hälsapå och bekanta sig med allaskyttar från de deltagande länderna,över en kvällsmacka. Deltagandeländer var Sverige, Danmarkoch Finland. Samtliga skyttaroch ledare checkade in påKinna Stadshotell där svenskarnaspenderade större delen av kvälleni kärleksrummet.På lördag morgon gick minibussenbort till skyttecentret därfrivillig träning genomfördes framtill klockan 14.00 då invigningenav landskampen tog vid. Invigningengick direkt över till ombyteoch förberedelse inför dagens individuellatävling. Efter grundomgångenvar Mikael Johanssonförsta svenska junior att ta sig tillkvartsfinalen. Tim Petterson,Sandra Petterson och MalinBengtsson var tvungna att skjutaåttondelsfinal, där Sandra tyvärrinte lyckades slå sin finske motståndare.Nästa steg var kvartsfinalendit samtliga seniorer redanhade kvalat. Josefin Nilsson togledning mot lagkamraten EmmaGöransson, som sedan kom tillbakaoch slog ut Josefin med8-6 av 10 träffar. Malin Bengtssonvar första junior att lämna finalenefter 7-7, plus tre särskjutningsskott.Svenska segrar på hemmaplantext DELTAGANDE SVENSKA GEVÄRSSKYTTAR foto PATRIK HJORTSKULLSista fredagen i januari samlades alla deltagande skyttar i Marks Skyttecenter, Kinna, för att delta i falling targetlandskamp.Någon hade förberett sig extra noga genom att åka tåg tur och retur till Kinna redan veckan före, efteratt tagit fel på datum.Nästa steg var semifinal där Timoch Mikael båda åkte ut efter enspännande och tät kamp. Emmafick återigen svenskt motståndnär Louise Nilsson fick se sig besegradefter en hård kamp dåställningen efter 10 skott var 8-8.Men Emma klarade av särskjut-ningen och avancerade till final.Dennis Trouin klarade av sitt motstånd,i form av två danskar, utanstörre problem med 9 samt 10träff och gick till final.Juniorkampen gjordes upp mellanDanmark och Finland, medanseniorfinalen blev en intern kampi det svenska laget. Tim och Mikaelfick dela på juniorbronset, medanEmma och Dennis fick skjutaisär om seniorguldet. Båda hadeåtta träff efter ordinarie tävlingsskott.Emma drog det längstastrået och klarade av att vinna påett enda särskjutningsskott.Dagen avslutades med en suveräntrerätters middag på stadshotelleti Kinna, tillsammans medsamtliga deltagare och arrangörer.Efter middagen fick danskarnavisa deras skicklighet i kortspel.Efter en grötig kamp kunde dedanska skyttarna ta hem segern.Men det gjorde våra svenskaskyttar mer taggade att ta ytterligaremedaljer i lagkampen påsöndagen.I juniormatchen var det fram ochtillbaka mellan de svenska ochde danska lagen. Sverige hadeett stabilt övertag och ledde sommest med sju träffar. Med endastett skott kvar så var ledningenknapp med 1 träff. Tyvärr höll inteskyttet på den svåraste prickenoch danska juniorlandslaget gickom vårt sven-ska och vann medtvå träff. Det finska laget låg straxbakom hela tiden, men lyckadesinte till 100 %.Seniorlaget tog en stabil ledningefter 10 skott med tre träffföre danskarna. Med bra skyttehela vägen så var matchen redanklar med två skott kvar att skjutaoch guldet togs av Sverige.Hela arrangemanget var bragenomfört, av både deltagareoch arrangörer. Vi svenska gevärsskyttarvill tacka våra ledareför bra planering och bra stödgenom hela helgen! 4 SKYTTESPORT WEBB nr 1 2012


Åttonde upplagan av Swedish Cup i SävsjöHANNA ETULAsvarade för årets prestationtext MIKAEL SVENSSON foto MIKAEL SVENSSON OCH JOSEFIN WARGSwedish Cup har mer eller mindre blivit en institutioninom det nordiska skyttet. Det omtalar inte minst degoda vitsorden från våra grannländer, som därigenomfår en rivstart in i den internationella säsongen.Vendela Sörensson och Carl Sandberg. Jörgen Persson. Glada pistolveteraner.Hanna Etula.GEVÄREn trogen deltagare som nu ocksåtilläts ha en formidabel uppvisningär finska luftgevärsskyttenHanna Etula. Vad annat kansägas om serien 397-400-398 igrundserien över tre dagar, samtfinalserien 500,3/500,4/500,7.Enda felande skottet var 8,1 isista finalskottet dag två.– Ursäkta, men jag är ingenmaskin, sa Hanna, vars glädjeöver triumfen i Sävsjö inte gick attta miste på.Trettonhelgens största jubel ochflest spontana applåder fick nästantaket att lyfta i den stora B-hallen, då Hanna i fredagstävlingendunkade in sin 40:e raka tiaoch 400 poäng.– Det är många härliga känslor.Så många år som jag har tränatoch tränat. Har skjutit 399 poängtvå gånger, så detta var verkligenskönt, sa Hanna, som trivs i Sävsjöskyttecenter.– Jag känner banan och brukarskjuta bra här i Sävsjö. Problemetär att varje gång jag skjuter bra,sätter jag högre press på migsjälv senare. Jag siktar nu påkvotplats inför EM, även om jaghade hoppats på att ta en sådantidigare.Bland de svenska damskyttarnavisade Kvibergs Maria Johanssonden bästa formen, med stiganderesultat. Maria noterades för 394-395-397 över tre dagar.Om Hanna hade uppvisning pådamsidan, skulle norrmannen OleMagnus Bakken haft det blandherrarna. Med 597-594-595hade han kommandot i herrtävlingenvarje dag, för att i finalernatappa iväg segern till svenskalandslagsduon Karl-Johan Jönsson(dag ett+två) och MikaelSvensson (dag tre).Kalle summerades för 1785,men får framöver se upp för FältjägarnasJörgen Persson. Med593-594-594 och därpå finaltriumferi juniortävlingen alla tredagarna, var han den svenskagevärskytt som hade största uppvisningenöver tre dagar.– Det är egentligen inte så o-väntat, det är den resultatnivå jaglegat på senaste tiden. Kan jagbara göra samma jobb på EM, såskulle en finalplats kunna varainom räckhåll, sa en nöjd Jörgen.Bland damjuniorerna saknasdet sista lilla extra sedan HannaSäker tog steget upp i seniornivå.Sandra Pettersson, Krokek, följdedock upp sitt fantastiska 2011– med JSM-segrar på såväl tavlasom falling target – med att inledaskytteåret 2012 genomserien 395-391-390. Hon blevdärmed trea i damjuniorklassenbakom norskorna ChristinaLangeland och Stina Busk.PISTOLBland pistolskyttarna kom VeeraRumjantseva från Estland till Sävsjö,sågs dundra in serien 378-377-381 över tre dagar, ochåkte hem för tidigt. För tidigt föratt få fullfölja finaltriumfen tredjedagen. För tidigt för att få medsig hederspriset i form av en luftpistol,såsom bästa pistolskyttsåväl totalt som på damsidan.Bland herrarna blev det som5 SKYTTESPORT WEBB nr 1 2012


vanligt uppvisning a la Kai Jahnsson.De blågula, och i år även deannars så duktiga danskarna,hade besvärande svårt att hängapå Kai i herrtävlingen. Jahnssonsummerades till 1737 poängöver tre dagar, mot 1715 dito förKristian Sjöberg, Torna-Hällestad,på andraplatsen.För den svenska pistolglädjensvarade istället juniorerna i allmänhetoch Öckerögänget i synnerhet.Skärgårdsklubben kammadehem inte mindre än niomedaljer över de tre tävlingsdagarna.Bland killarna drog Carl Sandbergfrån Öckerö längsta stråetöver tre dagar med 1676, mot1675 och 1674 för danskenFrederik Larsen och HärrydasOskar Ekblad.– Det var bra konkurrens medspännande och jämna finaler. Jagär väldigt nöjd med resultaten ochåterhämtningen efter en dåligstart, sa en inspirerad Carl, somser framtiden an med tillförsikt.– Framtidsplanen är att höjaresultaten så bra det går.Bland tjejerna var ÖckerötjejenOle Magnus Bakken och Karl-Johan Jönsson möts i final.Vendela Sörensson stabilitetensjälv. Med serien 376-373-373fick hon ihop 1122 poäng och 18dito i marginal till klubbkompisenMikaela Wennerlöf på andraplatsen.– Jag tycker att det har varitbra, har haft bra fokus på skyttetunder hela veckoslutet. Utifrånmitt läge var resultaten över förväntan,lite synd att det inte blevbättre konkurrens, sa en gladVendela, som sedermera belönadesför de fina resultaten.– Målet är att komma till EMoch där få till ett bra resultat, sahon innan det var dags att packaned pistolen för nya uppdrag.RUNNING TARGETHyggliga 576 poäng första ochsista dagen samt doppet 568däremellan gav Delarysonen EmilMartinsson, tävlande för Osby ochboende i Strömsund, totalsegern irunning target med 1720 poängoch tio dito i marginal till landslagskompisenNiklas Bergström,Glaskogen.Första dagen släppte han i gengäldfinalsegern till norrmannenMånga gevärsskyttar deltog.Espen Krogstad (3-6), för att deresterande dagarna knyta ihopsäcken till segrar mot Tomi-Pekka Heikkilä (6-5) och NiklasBergström (6-3).– Resultaten är i underkant,men godkända med tanke på attdet har varit lite semester överhelgerna. Ärligt talat en värdelösHej från pallen.uppladdning ur skyttesynpunkt,sa Emil, som ändå hann bli uppvärmdunder tävlingshelgen.– I dag kändes det ändå hyggligt.Alltid skönt att ha de härguldmedaljerna i fickan. Då harman det mentala övertaget påde här gubbarna när man mötsnästa gång, tillägger Martinssonsom förklarar det viktiga i medaljmatchernai running target.– Det gäller verkligen att varamed på alla skott, inte stå på hälarna.Är man på tårna och fokuserar,då tar skotten.En GP-tävling i Plzen och testi Eskilstuna ligger i planen somuppladdning till EM-tävlingen iVierumäki, där Emil inte tvekar påde blågulas målsättning.– Det är inget att hymla med.Som det känns i dag går vi förmedalj.Notabelt i övrigt från RT-tävlingenvar den fantastiska framfartsom de finska juniorernahade. Om talangerna orkar fullfölja,kommer vårt grannland hävdasig väl framöver.SWEDISH CUP OCHFRAMTIDENFör att knyta ihop säcken konstaterasatt tävlingen blivit eninstitution för nordiska luftskyttar,med ett stabilt ochtryggt arrangemang som undanför undan utvecklats i numerär(nytt deltagarrekord i år) ochteknik.Därför vilar ansvaret tungt påSvenska Skyttesportförbundetatt säkra tävlingens fortlevnadnär slitvargarna Leif Fasth(tävlingsledare) och ChristerClaesson (tävlingssekreterare)nu definitivt tackade för sig.Erbjudanden duggade tätt frångrannländerna om att hjälpa till,nu gäller att vi blågula också stårupp för det som blivit vårt storainternationella evenemang. Helsvensk gevärspall: MikaelSvensson, Karl-Johan Jönsson ochBjörn Bergström.6 SKYTTESPORT WEBB nr 1 2012


text och foto JOSEFIN WARGNamn: Hanna EtulaÅlder: 30 årNation: FinlandGren: Gevär, luft och korthållMeriter: EM-silver 2001 50 mliggande, EM-silver 2007 luftgevär,EM-silver 2003 luftgevär,JEM-guld 2001 50 m liggande,Finalplats i 3 världscuptävlingaråren 2009-2011, 21:a (luftgevär)och 24:a (halvmatch) på OS iPeking 2008Motto: Uppskatta det du gör ochgör det så gott du kan.Efter 18 år som skytt slog HannaEtula till med att skjuta fullt, 400poäng, i luftgevär på SwedishCup i januari i år. I februari vill honslå till igen, för att nå sitt mål justnu – att ta en kvotplats till OS.Svensk Skyttesport fick tillfälle attställa frågor till finska Etula.När och varför började du med skytte?– Jag började när jag var 12,när min vän bad mig följa till enskytteskola eftersom det intefanns andra tjejer där.Hur ser din skyttebakgrund ut?– Jag gick på ett idrottsgymnasium,fick min första riktiga tränaredär och började träna regelbundet.1998 kom jag med idet finska juniorlandslaget och1999 var jag med på mitt förstaEuropamästerskap. Det var dåvi tog vår första lagmedalj fördamjuniorer. Min första individuellaEM-medalj tog jag 2000 närjag vann guld i damjuniorernasliggande skytte. Jag tog en kvotplatsredan till OS i Aten 2004,men fick inte åka på OS förränvid Peking-OS 2008.Vilken är höjdpunkten hittills i dinskyttekarriär?– Det mest betydande för mighar troligen varit min första EMmedaljför damer och efter detOS i Peking.Vilka mål har du i dagsläget med dittskytte?– Mina mål nu är att ta enkvotplats till London och att görabra ifrån mig där.Hur ser dina träningsvanor ut?– Vi har ett träningsläger varjemånad och jag tränar också förmig själv flera gånger i veckan.Jag använder regelbundet enScatt som ett komplement somhjälper till att analysera mittskytte.I min träning fokuserar jag påbalans, muskelkontroll och attha kort sikttid. Mina ögon blirnämligen snabbt trötta och då serjag inte ordentligt.Vilka är dina bra kvalitéer som skytt?– Jag har inte nödvändigtvisjust en bra kvalitet, eftersom jaghar försökt utveckla alla minaskytteegenskaper till en bra nivå.Och sämre kvalitéer?– Ibland håller jag inte fokus helavägen på träning.Vad har fört dig dit du är i dag?– Långsiktig ihållande träningoch att jag inte gett upp vidmotgångar.Vad har inspirerat dig?– Att se mig själv utvecklas ochden goda lagkänslan i vårt finskalag.Vilket är ditt råd för att bli en bra skytt?– En god början är att träna hårtoch därefter träna lite till. Att haen bra tränare hjälper mycket föratt finna sina svagheter. Och närdu väl tränar mycket är det viktigtatt också komma ihåg att vila.Vad gör du när du inte skjuter?– Jag är sjukgymnast ochjobbade senast med opereradepatienter på centralsjukhuseti Helsingfors. Men för tillfälletfokuserar jag bara på skytte,åtminstone till och med nästaEM.Vad har du för intressen förutom skytte?– Tillsammans med min fästmöhar jag en nästan ett år gammalkorthårig worsteh som vi tränarför jakt. När jag reser läser jagböcker, joggar och, självklart,shoppar.Den annars segervane RommeskyttenOlle Gabrielsson fick sesig slagen med tre innerträff avPåhls i dag. Även tredje ochfjärdeplatsen vanns av dalaskyttarna.Trea blev Bo Wiqvist, Rommehed,och fyra Stefan Sjöberg,Rättvik. Vilket får ses som enriktig bedrift i den hårda konkurransenfrån övriga skyttar. Precissom tidigare år var det i klassenmed två knästationer som dagenshögsta poäng sköts.I klassen med en knästationvann Peter Fahlman, Västerfärnebo,på 29 träff och 19 innerträff.Enda bommen kom på densneda 1/6-delen i knäställningen.Imponerande var Fahlmansträffantal på första stationensL2:a där han sköt sex träff ochfem innerträff.JULSKJUTNING I SALA, Olle Gabrielsson, Sune Påhls och Bo Wiqvist.SUNE PÅHLSlyckades bäst med att träffa innerringen i SalaSEGRADE I NYÅRSPOKALENtext och foto SVEN OLSSON, www.skytteplanket.seRättviksskytten Sune Påhls visade åter igen att han kan vinna tävlingar där vinden ärlite knepig. Påhls som trivs bäst när det blåser var en av två som sköt full pott på 30träff i Julskjutningen i Sala, fältskytte med 6,5 mm.Liggandeklassen vanns av RolandBergstrand, Virsbo, på 29träff och 18 innerträff. Bergstrandtappade sin träff på andrastationens C20.Noterbart var att dagens sistapatrull där jag själv gick i, hadehaft 29 i medelträff om inte jagvarit del av den.Nu blev det bara 28, vilket i ochför sig är ganska högt, så att gåi den patrullen och bara fylla tvåav fem stationer var väl inte någotpositivt för självförtroendet. Mendet var bra mental träning på attta en förlust i alla fall!Dagens bana med en L2:a iknä för högre klassarna på 400m var nog dagens svåraste måloch den kan man antingen gillarejält eller ogilla, beroende påhur man lyckas med den. Fyllerman den så har man godachanser att hamna högt i resultatlistandå övriga mål stod på300 och 200 m plus att manfått koll på vinden efter denstationen.Traditionsenligt bjöd Sala påfika och utlottning av bingolotterefter dagens skjutning. Även härhöll sig sista patrullen framme dåfyra av fem vann varsin lott. Ochvi hoppas att traditionen medSalas julskjutning fortsätter nästaår, för då är vi många som vill harevansch på Påhls vinnande avklassen samt vinst i utlottningenav bingolotter.35 skyttar hade tagit sig tillSala i det mulna och nästan nollgradigavädret. Vinden var ganskavarierande i styrka och jag trorden var uppe på 4m/s idag. 8 SKYTTESPORT WEBB nr 1 2012


MARIEvar det jag siktade på. Visst, jagfick en plump på 300 m på EM,men jag har vunnit på innertiorförut, nu var det min tur att förlora.Sluta fyra är ändå helt okejoch det gjorde mig mer taggadtill Europacupfinalen.– Jag gjorde också comebackpå 3x20 på 50 m på SM, för attkunna fylla ett lag för Eskilstuna.Jag tränade tre gånger,gick in som tredjeman och vilyckades vinna lagtävlingen. Detvar också kul. Många blev förvånadenär jag klev in på arenanpå halvmatch. Jag fick mångakommentarer om att jag tillexempel stod och log när jagsköt stående och det var lite kul.Roligt också att lyckas skjuta bratrots att vi själva var arrangörer.– Det blir en rolig verksam-ENQVISTtext och foto JOSEFIN WARGGevärsskytten Marie Enqvist från Eskilstuna blev Årets Skytt 2011! Detta för sin bedrift att försvarasitt guld på 50 meter 60 skott liggande på EM i Serbien och för sitt Europacupfinalguld på 300 meter.Med sitt EM-resultat ledde hon också det svenska laget till ett lagguld. På Swedish Cup i Sävsjö,där hon var ledare för Eskilstuna SKF, fick hon ta emot blommor och diplom för utnämningen.Grattis Marie, du är ÅretsSkytt 2011!Jaha, tack ska du ha! Det var kul,det tycker jag. Alltid kul att bliuppmärksammad när man harhaft ett bra år, och jag tycker självatt jag haft ett väldigt bra år. Mendet är kul att ens resultat betydernågot för andra än mig.Hur sammanfattar du dittskytteår 2011?Som skytteår har det gått väldigtbra hela året för mig. Jag harockså arbetat mycket med skytteoch nu är jag glad att det är ihamn, och att året avlöpt så brasom det gjort.Det allra bästa under året?EM och Europacupfinalen varsjälvklart höjdpunkterna då dethetsberättelse att skriva förEskilstuna, vi har i år tagit mångamedaljer och arrangerat mångatävlingar. Har varit ett bra ochjättekul år.Hur ser planen ut för 2012?Det är väldigt osäkert. Jag opereradevänster handled i oktoberoch på läkarens order får jaginte använda en bössa förräntidigast i slutet av mars. 2012 ärju egentligen ett stort mellanår,det är egentligen inga stora tävlingarså jag har tid på mig attrehabilitera. Och den här gångenska jag försöka sköta mig. Mendet är osäkert om jag kan fortsättaskjuta. Jag har förlikat migmed tanken att jag kanskemåste sluta, sätter hälsan stopp9 SKYTTESPORT WEBB nr 1 2012


HUR GÅR DET MEDERT ARBETE IIDROTT-ONLINE?text CECILIA AUGUSTSSON EDSTAM,PROJEKTLEDARE IOL-PROJEKTETFLER SKJUTSTÄLLNINGARSSKA UTVECKLALUFTGEVÄRS-SKYTTETtext JOSEFIN WARGHar din förening inte kommit igång iIdrottOnline ännu eller känner du att ni skulle kunnabehöva lite hjälp för att komma vidare? I så fall ärIdrottOnline-Projektet något för er!Skjuta luftgevär i liggande och knästående ställning, kan det vara något? Ja, det tyckergevärssektionen som satsar på luftgevärsskytte ställningar. I ett pilotprojekt får någraföreningar börja omfatta såväl liggande som knästående och stående luftgevärsskytte.Projektet är starten på en långsiktig satsning för framtidens gevärsskytte i Sverige.SvSF:s styrelse har beslutat att organisationen skall prioritera föreningarnasarbete i IdrottOnline och därför startades i höstasIdrott-Online-Projektet. Projektet har som mål att öka och förbättraföreningarnas användande av systemet. Detta görs genom atterbjuda hjälp till er som är föreningsaktiva användare i IdrottOnline.Ni kommer inom kort att erbjudas ett eller flera kurstillfällen genomert skyttesportdistrikt. Varje distrikt har en person som är ansvarigför att driva projektet och han eller hon kommer att kontakta dig.Kurserna genomförs tillsammans med SISU Idrottsutbildarnaoch kommer att hållas någon gång under perioden februari-maj.Grundtanken är att ni ska kunna delta på utbildningen med eraegna datorer och börja lägga in era egna uppgifter i systemet.Kursen kommer främst att inrikta sig på medlemshantering,årsrapportering och rapportering av LOK-stöd.Om ni inte redan har kontaktats av ert distrikt kommerni snart att bli det. Mer information om detta kommer niäven inom kort att hitta på hemsidan skyttesport.se Det är förbundskaptenen för gevär, Klavs Christensen, sominitierat projektet. Enligt honom har Sverige välfungerandeklubbar i hela landet, bra skytteanläggningar, engageradeledare och tränare och många unga skyttar som brinner försin idrott. Men detta önskar han ska utnyttjas bättre, genomatt låta barnen snabbare komma igång med de ”riktiga” skjutställningarna.I exempelvis Tyskland och USA börjar unga skyttaratt skjuta ställningar med luftgevär redan vid tolv års ålder.– Om vi börjar med detta i Sverige kommer vi att ha en talangskolasom överstiger många andra länders. Jag tror också attdet blir lättare att hålla kvar unga i skyttesporten när det finnsfler utvecklingsmöjligheter och saker att jobba med i sitt skytte,säger Christensen.Pilotprojektet som startats involverar några föreningar medungdomsverksamhet, och som har möjlighet att anpassaskjutbanorna till ställningsskytte. Träning i de olika skjutställningarnahar redan påbörjats för vissa, för andra väntar vissombyggnation först. Målet är i ett första läge att alla ska hakommit igång till hösten, för att hemmabanetävlingar ska kunnagenomföras för de som vill, huvudsakligen de i projektgruppen.Gevärssektionens ordförande Leif Fasth tror mycket på att införaställningsskytte i luftgevär.– Jag tycker själv att det låter väldigt spännande. För en sittandeskyttblir det inte så utmanande att sitta och skjuta år efter år. Ävenstående luftgevärsskytte kan bli ganska enahanda. Med ställningarblir det mer att se fram emot och mer att bygga på, det kan bli merintressant, säger han.Hittills har responsen också varit god.– Jag har träffat mycket folk och pratat om detta och flertalet ärjätteintresserade.Den 16-18 mars är det luftgevärs-SM i Linköping. Där hargevärsektionen som målsättning att presentera projektet ochställningsskytte i luftgevär lite närmare för alla på plats. 11 SKYTTESPORT WEBB nr 1 2012


BERNTÅHLUNDSKINKSKYTTE-MÄSTAREI SANDVIKENtext och foto SVEN OLSSON,www.skytteplanket.seMED NY BÖSSA visade Sandviks-skyttenBernt Åhlund att hanfortfarande kan vinna en tävling.Detta då han vann Skinkskyttet iSandviken, fältskytte med 6,5 mm.I Sandviken har man ett handikappsystemdär skyttar i lägreklasser får någon extraträff. Menäven utan denna hjälp hade Ålundvunnit på sina 35 träff och sjuinnerträff. Även på andraplatsenkom en annan veteran, Jarl Hellbom,Järbo. Först på tredjeplatskom en av förhandsfavoriterna,Sten Olov Åberg, Sandviken,som tappade sin enda träff på1/3-delen i knä på 460 m. Dentraditionsenliga fikan före ochefter tävlingen, som Sandvikenmed Lars-Erik Björk i spetsenbjöd på, smakade fint i det gråkallavädret denna dag. Lätt snöfallmed svag vind och temperaturrunt nollan var dagens väder. GÖRAN ÅHLINvann träffvänligFRYKDALSTRÄFFFtext och foto SVEN OLSSON, www.skytteplanket.sek t2012 ÅRS UPPLAGA av fältskyttetävlingen Frykdalsträffen iMallbacken (Lysvik, Hagfors) var en träffvänlig tävling då många skötihop höga resultat. Bland ställningsskyttarna var det två stycken somsköt full pott idag och Göran Åhlin, Bälgviken, var den som sköt flestinnertior. 21 stycken och han vann därmed ställningsmästerskapet.Göran berättar att han tyckte att det flöt på bra idag och att ingenstation var speciellt svår. Möjligen att sista stationen var lite knepig dåman sköt uppför och då kunde det vara svårt att få till skjutställningen.- Jag har även börjat få lite problem i knä då det börjat vingla lite där.Men i dag gick även knästationen bra, avslutar en glad segerskytt.Tvåan Sune Påhls, Rättvik, hade också han 36 träff, men med 15innerträffar. Trean Henry Håkansson, Eda, hade 35 träff med 20 stinnerträff.Liggande mästerskapet vanns av klass 15-skytten David Johansson,Arvika, på 36 träff och 20 innerträff. Tvåan Tom Olsson, Rommehed,samlade ihop 33 träffar och trean Bo Jönsson, Ramsberg, sköt ihop 30träff. Klass 2-vinnaren Fredrik Thyberg, Edsbjörke, med 34 träff har nubörjat skjuta fält och det visar sig att det gör han riktigt bra.Dagens väder var några få minusgrader lite mulet med vindar somlåg på 1-2 m/s. Många plus till de lugna skjutledarna som inte stressadeutan såg till att alla hann med. Även fina skjutplatser med vältrampadsnö gjorde att man gärna återvänder. Kul också var att ungdomsklassernahade skyttar från fyra olika föreningar.Dagens bana1: 1/4 – 335 M 3: C35 – 355 M 5: C20 – 235 M2: B45 – 425 M 4: S20V – 280 M i Knä 6: 1/3 – 410 MFör egen del så var det roligt att vara tillbaka över 30-strecket trots litedåligt skytte i början. Och med tanke på det så hade det ju varit kul omHoforsrovdjuret varit med och delat ut korv! Olle GabrielssonKLUBBMÄSTAREEFTER TUFFSÄRSKJUTNINGtext och foto SVEN OLSSON,www.skytteplanket.seÅRETS KANSKE MEST prestigefylldatävling brukar den kallas,Romme-heds klubbmästerskap ifältskytte med 6,5 mm. Att vinnabrukar vara riktigt tufft och så blevdet i år igen.Efter de sex första stationernapå mellan 200 och 500 m var detLEIF SANDBERG, som var påsläktbesök ända från Kalix, passadepå att skjuta fältskyttetävlingenJanuariträffen i Haraker, och somhan gjorde det.– Ensam med full pott, 36 träff,var väldigt roligt, sa Sandberg efterdagens tävling.– Sista stationen var svårastoch det på grund av att när manhar fullt fram dit kommer lätt enmassa tankar och då är det lättatt missa. Jag hade även två litedåliga skott där, men då alla satti innerringen hade jag ju lyckatsgöra allt rätt, sa han.Efter Sandberg var det fyraskyttar i ställningsmästerskapetsom hade 35 träff och RättviksskyttenSune Påhls var den somhade flest innerträff, 20st. Efterhonom hade Olle Gabrielsson,Olle Gabrielsson, Bo Wiqvist ochPatrik Johansson som skjutit fullt.Så man fick ta till särskjutningoch figurerna 1/7 del i liggandeoch S25 i knä på 300 m dukadesupp. Här tappar Johansson enträff på S25:an och Gabrielssonoch Wiqvist, som träffar med allaskotten, får fortsätta särskjutapå 1/7 delen, nu i knä. Även härträffar Gabrielsson med alla sexskotten och han vinner då Wiqvistbommar med ett skott. Men detvar väldigt nära att Gabrielssonbommat i första särskjutningenpå S25:an då ett skott var hälfteninne i figuren och hälften utanföri det vita.KALIXSKYTTEN LEIF SANDBERGVANN JANUARITRÄFFENtext och foto SVEN OLSSON,www.skytteplanket.seRommehed, 16 innerträff, MagnusThoreson, Glanshammar, 14stycken och Kilaskytten AndreasWistrand fick 12 innerträff.I liggande mästerskapet vannBengt Myrberg, Skogstibble med35 träff, och det med dagensmesta innerträffar, 25 st. Myrbergtappade sin enda träff pådagens första station en B65:astående på 560 m. Närmastefter Myrberg var på 34 träffSölve Pihl, Finspång, Hans Lindström,Litslena-Grillby, BörjeForsberg, Östham-mar ochGöran Myhrberg, Öregrund-Gräsö.Kikarklassen vanns på 26 träffav Lars Ekström, Rosersberg.Dagens enda ungdomsskytt,F15 skytten, Kalle Åberg frånSandviken sköt bättre än resul-I liggande vann Tom Olsson meden träff över Robin Johansson,trots att Olsson på fjärde stationenglömde ställa siktet på 300 m ochdärmed sköt noll träff. Men medlite hjälp från någon okänd hadeOlsson, då Robin hade problemmed dioptern och inte kundeskruva upp den på rätt avstånd på500 m. Han tappadesäkert några träff då. tatet visar då faddern, pappaSten-Olov, efter tävlingen berättadeatt han bommade avståndsbedömningenoch att Kallesträffbilder var täta men tyvärr togutanför figurerna idag.Lagtävlingen vanns av Dalaskyttarnafrån Rommehed, Olle Gabrielssonoch Bo Wiqvist. Tvåa varLitslena-Grillby med fyra träffmindre.Noterbart var att trots att detfanns kikarskyttar och att ställningsskyttarnahade två knämålidag, så hittade man dagenshögsta resultat bland ställningsskyttarna.Dagens väder var ett par minusgradermed lite snöfall tidigtsom övergick i klart väder. Vindenvar uppe på 4m/s och vändei byarna. 12 SKYTTESPORT WEBB nr 1 2012


LINDAOLOFSSONNY I SOK-GRUPPtext och foto JOSEFIN WARGFöre jul fick gevärsskytten Linda Olofsson det glada beskedet att hon blivit antageni Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) topp- och talanggrupp. Det här innebär atthalvmatchspecialisten Olofsson kan utöka sin satsning mot OS i Rio de Janeiro 2016.– Det känns som ett steg i rättriktning. Det är skönt att de trorpå mig för framtiden, säger LindaOlofsson direkt från skyttehallen,där hon precis skulle trycka avdagens första luftgevärsskott.Förra året tog Olofsson, somskjuter för Kinneved, ett stortsteg framåt i sin utveckling. Detvisade sig i världs-cupen där hon idamernas halvmatch slutade åttai två tävlingar och tia i en.Linda tillhör också vårt militäralandslag och har många försvarsmästerskapsmedaljeri bagaget.Drömmen om det största av allamästerskap, OS, har hon haftsedan några år.– Jag har inte drömt om OSjättelänge, utan det har kommit itakt med att jag har skjutit bättre.OS 2012 var bara en liten dröm,vilket först förra året började varalite realistiskt, om än inte troligt.Men 2016 har varit målet.Redan i dagsläget har LindaOlofsson stöd för sitt skytte frånsin arbetsgivare Försvarsmakten,både ekonomiskt och genom atthon får tid att träna. Att nu ocksåfå stöd från SOK är en skjuts försjälvförtroendet bland annat.– Ännu känns det väldigt nytt,jag vet knappt vad det innebär.Men det är bra exempelvis attkunna få stöd på Bosön där detfinns bra fysiska tränare, mentalhjälp att hämta och läkareexempelvis. Men framför allt ärdet tryggt att de tror på en, detger en bättre självförtroende.Jag har bra stöd från början, frånFörsvarsmakten, men nu gerdet här möjlighet att lägga tilldetaljer.Linda jobbar drygt halvtid ochskjuter resten av tiden, även omdet blir mer skytte under världscupsäsongen.I år kommer honatt åka på de tre världscuptävlingarnasom är och under höstenblir det förmodligen någotextra träningsläger för att förlängautomhussäsongen. Halvmatchenär hennes gren och detsom hon tycker är roligast. Undervintern är det dock luftskytte somgäller då hon vill bli bättre även idet och då det är bra träning för50-metersskyttet. I Lindas träningligger fokus på olika bitar.– Många bitar behöver förbättras.Förra året sköt jag bra knäståendepå träning, men jag fickinte ut det på tävling. Så det häråret blir nog ett knäår.Första världscuptävlingen 2012väntar i London i april.– Det känns jättebra. Det kännssom att det är ganska nära, sådet är motiverande. Men ändå ärdet långt bort, så jag har väldigt,väldigt många träningspass tilldess. Men det kommer bli bra.Att satsa på att överträffa sinaFAKTASKYTTAR I SVERIGES OLYMPISKAKOMMITTÉSTOPP- OCH TALANGGRUPPTHERESE LUNDQVIST LerduvaHÅKAN DAHLBY LerduvaMARCUS SVENSSON LerduvaNIKLAS RINGBORG Lerduvavärldscupplaceringar från förraåret är dock inget hon tänker på.– Nej, jag ska göra så gott jagkan, men jag kan inte säga att jaghar som mål att överträffa förraårets resultat. Jag tog ett så stortSTEFAN NILSSON LerduvaJONAS JACOBSSON GevärLINDA OLOFSSON Gevärsteg förra året, så jag vågar intehoppas att tar ännu ett stort stegi år. Klart att jag skulle vilja det,men det är inget jag vågar krävaav mig själv. Men det vore förståsroligt! 13 SKYTTESPORT WEBB nr 1 2012


TRE SM- OCH TVÅ RM-KLASSER NÄREGGVENA-BRÅTTENSBY SKFTOPPAR MED FÄLTSKYTTE-SM I VÅRGÅRDA I APRILtext och foto JONNY KARLSSONEggvena-Bråttensby skytteförening toppar sin historia med att arrangera fältskytte-SM med tre SM- ochtvå RM-klasser i Vårgårda i april. Föreningen bildades 1966 genom sammanslagning av Eggvena ochBråttensby skytteföreningar. Samtidigt startades ”Novemberträffen”. Denna tävling genomfördes 13 gångervarefter den bytte namn till EB-Träffen. Deltagarrekordet är från 10-årsjubileet som samlade 611 skyttar.Under förra året firade föreningensina 45 år med att arrangeraEB-Träffen/Västra Götalandsmästerskapmed 100-talet deltagarepå Remmene skjutfält.1995 var Eggvena-Bråttensbyskytteförening delaktig i Västgöta-Dalsskytteförbunds arrangemangav öppet fältskytte-SM, med Alingsås som centralort.Den gången deltog 473skyttar. Svensk mästare blevRoger André, Vadstena. Östergötlandoch Stenungsund segradei förbunds, respektive föreningslagtävlingen.Jan Carlsson hade tillsammansmed Assar Bengtsson ansvaretför banläggningen. Tillårets SM återkommer Jan somtävlingsledare och tillsammansmed Lars-Åke Andersson ävensom ansvarig för banan. Vidförra SM:et fick banläggarnamycket beröm för följandedisposition:1. B45 425 m2. 1/6 315 m3. C50 374 m4. B65 Knä 528 m5. 1/3 455 m6. S20 H Knä 264 m7. B100 606 m8. C40 405 mEggvena-Bråttensby är enförening med knappa 50-taletmedlemmar från såväl Herrljungasom Vårgårda kommun.Fältskyttet har en stark traditioni bygden och flera gångertidigare har vi till större tävlingarfått mobilisera 100-talet frivilligasäger ordförande Lars Eckstrand.Tävlingscentrum för fältskytte-SM 2012 blir Tångahallen i Vårgårda.Bansträckningen kommerhuvudsakligen att ligga iHerrljunga kommun. Det kommeratt tävlas i tre SM-klasser iliggande/ställning: Öppen SMklass,Veteran- och Juniorklasssamt i de två nyetablerade RMklassernai liggande: VeteranochUngdomsklass. Dessutomblir det förbunds- och föreningslagtävlingari SM-klasserna. Nyttför årets tävling är att p s s somveteranskyttarna delas upp iställnings- respektive liggandeklassgörs detsamma för ungdomarupp till 20 år. Därmedskall fler ungdomar ges möjlighetatt få känna på SM/RMkrutröken.Eggvena-Bråttensby skytteföreningser fram emot att somminsta arrangör någonsin fågenomföra det mest ambitiösaSM/RM-programmet genomalla år.Mer information finns påwww.faltskyttesm2012.se 14 SKYTTESPORT WEBB nr 1 2012


Att anordnaskytte på lovtext MIMMI STEENETT BRA SÄTT att få nya ungdomar till föreningen är att hålla öppeti skjuthallen då skolorna har lov. Många kommuner i Sverige kommervid sport- och höstlov ut med aktivitetsprogram där föreningar på ettenkelt sätt kan nå ut till barn och ungdomar.Att visa sitt intresse för att hålla öppet i träningslokalen under lovengör att ungdomar och föräldrar får upp ögonen för sporten. Att kontaktaansvariga inom kommunen för att medverka i aktivitetsprogrameller liknande är enkelt. I de flesta stora kommuner i Sverige finns dettydlig information på respektive hemsida kring hur föreningen ska gåtill väga. Det går även bra att kontakta ansvariga via telefon. Bor ni i enkommun där det inte går att marknadsföra sport- eller höstlovsaktivitetenvia kommunen så är skolorna många gånger positivt inställda till attlåta föreningarna sätta upp eller dela ut lappar till eleverna.Oftast kan man själv besluta vilka tider som det ska vara öppet förungdomarna att komma till lokalen och skjuta. De barn och ungdomarsom går på aktiviteterna är beredda på att det kostar en liten slant.Hur stor eller liten den summan ska vara är även den oftast upp tillföreningen i fråga att besluta om. Vanliga frågor bland föräldrar ochskolpersonal är kring minimiåldern för ungdomarna. Då vi har mångagrenar inom skyttesporten varierar detta ju en hel del. Se därför till attäven skriva med hur gamla ungdomarna måste vara för att få skjuta.Något som man bör vara beredd på är att det kan komma mångapersoner som vill prova på att skjuta och man bör därför välja en ellerflera dagar, och tider då det kan finnas flera ansvariga ledare på plats.Har ni ont om plats i träningslokalen kan det även vara bra att i förvägmeddela hur många deltagare som kan prova på samtidigt. Vad planerarert SDF förverksamhetför 2012?PETER EKSTRÖM, SödermanlandAtt få med alla föreningar i verksamheten.Det kräver myckettid då vissa finns men inte syns.Någon gång i juni ska vi ha enaktivitetsdag som inte är skytte.Det ska bli spännande att se hurdet faller ut. Huvudsyftet är att detska bli en rolig dag, med chans tilldiskussion om skyttet i distriktet.INGEMAR JONSSON, VästsvenskaDet är egentligen att behålla deaktiviteter som redan finns i dag,så att vi inte tappar mer aktivitet iSDF:et. Vi ska göra det genom attse till att vi alltid har engageradegrenledare som driver på. Ochså ska vi sprida vidare IOLkunskaper.ALF LINDQVIST, ÖrebroAtt få igång Örebro Skyttecenter.Vi har inte fått skjuta där på sexår, men vi räknar med att få varaigång till sommaren.CILLA WIKSTRÖM, VästerbottenUngdomssektionen har börjatkomma igång och jag hoppas attdet ska fortsätta utvecklas. Destartade en träningsgrupp i höstoch vi hoppas på ökning. Och såska vi ut och träffa föreningar ochprata om IdrottOnline.HÅKAN PETTERSSON, GotlandNormal tävlingsverksamhet, meninget större projekt eller evenemangpå G. Vi hoppas på att VisbySkyttegille får ny elektroniskutrustning till 10 banor för gevär50 m. Och en annan föreningjobbar på ett nytt projekt med heltny pistolskyttebana.Sofie Holm och Oscar Eriksson närmast på bilden.TRADITIONELLT JULLOVSLÄGERPÅ GOTLANDtext JEHNNY GARDELIN, SOFIA GULLIN och SOFIE HOLM, VISBY SKG UNGDOMAR.foto JOHN ERIKSSON”SKRATTA, FOKUSERA och tävlamot dig själv”. Det var vad deerfarna skyttarna sa till nybörjarna,när de fick i uppgift att komma påde tre huvudsakerna som man börtänka på som skytt.I mellandagarna genomfördesett ståläger i luftgevär på Gotland.Tommy Olsson, tränare för skyttegymnasietpå Gotland, var tränarepå lägret och allt från nyblivna ståskyttartill mer erfarna skyttar varvälkomna. Sammanlagt deltog 15skyttar från sex olika skytteföreningarruntom på Gotland.Lägret inleddes med en litenpresentation då vi fick berätta vartvi kom ifrån och våra förväntningar.Sedan började vi direkt med attskjuta tre så bra tavlor vi bara kunde.Det gav både oss och Tommyen inblick i vilken nivå vi låg på ochhur vi kunde utvecklas. Vi fortsattedagen i grundprincipernas anda,både genom korta teoripass ochlängre skytteövningar. Klockanfem avslutade vi skyttet och detvar dags för mat på restaurangenLilla Elefant.När vi kom tillbaka var det dagsatt prova på luftpistolsskytte. OlofViding och Petter Gullin fick entuff uppgift att lära oss grunderna!Alla deltog och efter mycket omoch men lyckades även alla träffatavlan! Det var mycket uppskattatoch kanske fick vi några framtidapistolskyttar på köpet?Mycket skratt stod sedan påschemat när det var dags för lekar.Tiden flög iväg och när vi insågvad klockan egentligen var så blevdet dags att bege sig till sängs.När vi vaknade upp tidigt nästamorgon fick vi färska frallor tillfrukost. När man väl hade vaknattill var det inte dags att ta detlugnt utan vi fick ta på oss våraytterkläder och gå ut i blåstenoch ha uppvärmning. När vi komin igen, varma och glada, sköt vilite olika lekar som poängjakten,stegen och ett golfmästerskapför att träna på att varje skott ärviktigt. Vi avslutade skyttet medatt skjuta tre så bra tavlor vi kundeigen, för att se vad som hade häntefter två dagars skytte. Nästan allaförbättrade sina resultat!Hela dagen avslutades på eftermiddagenmed en pratstund ochfredagsfika. Vi tackade alla föräldraroch ledare för deras hjälp medskyttet, maten och städningen.Vi ungdomar på Gotland serfram emot nästa luftgevärslägeroch ett stort tack till alla som gördetta möjligt! 15 SKYTTESPORT WEBB nr 1 2012


SKYTTEPRESTATIONERFRAMHÄVDES PÅ IDROTTSGALAtext och foto JOSEFIN WARG100 år efter att Oscar Swahn vunnit OS-medaljer på hemmaplan, framhävdes hans prestationpå den svenska idrottsgalan 2012. På idrottsgalan var det annars ridsporten som tog hem denfinaste skalpen, detta genom ryttaren Rolf-Göran Bengtsson som vann Jerringpriset.16 SKYTTESPORT WEBB nr 1 2012


Ryttaren Rolf-Göran Bengtsson tackar för Jerringpriset.FAKTAVINNARE PÅ IDROTTSGALAN 2012 ÅRETS NYKOMLING Moa Hjelmer, friidrott ÅRETS PRESTATION Therese Alshammar, simning ÅRETS LAG Charlotte Kalla och Ida Ingemarsdotter, längdskidor ÅRETS LEDARE Per Johansson, handboll ÅRETS KVINNLIGA IDROTTARE Therese Alshammar, simning ÅRETS MANLIGE IDROTTARE Marcus Hellner, längdskidor JERRINGPRISVINNARE Rolf-Göran Bengtsson, ridsportElitidrottsmän, sportjournalister,prins Carl Philip och andrakändisar fyllde Globen en måndagkvälli januari. Det var denårliga idrottsgalan där priserskulle delas ut till idrottare förderas prestationer under år2011. Ridsportens Rolf-GöranBengtsson vann det som mångaanser vara den finaste idrottsutmärkelsenatt få, Jerringpriset,för sitt EM-guld förra året. SimmerskanTherese Alshammarvar inte på plats men blev likafulltgalans drottning. Hon fickpriset för årets prestation ochårets kvinnliga idrottare, samtmottog Svenska Dagbladetsbragdguld via video från Australien.Under galan varvades prisutdelningarmed musikuppträdanden,inslag av komisk karaktäroch videor med idrottsligateman. Bland annat visades ettinslag om OS 1912, som i årfirar 100-års-jubileum. Här fickpubliken höra om mästerskyttenOscar Swahn som vann fleramedaljer och än i dag är denäldsta OS-medaljören genomtiderna.Idrottspriserna är dock i fokusunder kvällen. Fyra nomineradei varje kategori, men tyvärr ingenskytt. Varje specialidrottsförbund(såsom Svenska Skyttesportförbundet)får föreslå sinaegna kandidater till idrottspriserna.En jury, som består av tidigareaktiva idrottsmän samtsportjournalister, utser sedande nominerade i varje kategori.Därefter får Idrottsakademiensknappa 200 medlemmar rösta1 Dubbeltrapskytten Håkan Dahlby, inbjuden av organisationen Ren Idrott, för vilka han är ambassadör. 2 Kerstin ochRolf Bodin. 3 Lerduveskytten Niklas Ringborg på plats för att motta ett stipendium för att kunna kombinera sitt skyttemed universitetsstudier. 4 Pia Hansen med dottern Vicky.på sina favoriter, för att få framrespektive vinnare. Vid mittenav bord 77 på Globengolvetunder galan hittades en avIdrottsakademiens ledamöter,Ragnar Skanåker.– Hur många gånger har galanhållits? Tretton nu? Ja då harjag varit på galan tretton gånger,kommer han fram till som svarpå min fråga.På sin högra sida har Ragnarsonen Herman som för förstagången besöker galan. Han harinte blivit skytt som sin far, utanhan har annat för sig berättarhan.– Jag dansar i stället. Mestlocking och Michael Jacksonstyle.Och hur är det att gåpå idrottsgala?– Jag tycker att det är bra, kul.Eller festligt som pappa skullesäga!Innan prisutdelningarna ägerrum gissar Ragnar Skanåker påkvällens vinnare. Therese Alshammartippar han för bådeJerringpriset, årets kvinnligaidrottare och prestation. Två avtre rätt just där.– Personligen tycker jag attsimning är större global idrottän skidor, det är hårdare konkurrensdär. Just nu är honbäst i allt, förklarar Skanåkervarför han både tror och tyckeratt Alshammar ska ha ovannämnda priser.Även lerduveskytten Pia Hansenoch Kerstin Bodin, somskjutit pistol, fanns på galan somde Idrottsakademiledamöter debåda är.– Det har varit en jättebrakväll. Jag är glad att Rolf-GöranBengtsson fick Jerringpriset.Ridsporten får inte vansinnigtmycket uppmärksamhet iSverige, men det är väldigt storti världen. Och de har en tufftillvaro och får kämpa på medsina hästar som helt plötsligtkan bli sålda, säger Kerstin Bodinnär galan är slut.Tre gånger har bragdguldetgått till skyttar: Torsten Ullman1937, Kurt Johansson 1966och senast 2008 till JonasJacobsson. Och 2001 gickpriset som årets nykomling tillgevärsskytten Jonas Edmansom året tidigare överraskat deflesta genom att vinna OS-guldpå 50 m liggande. På fråganvad som krävs för att någonskytt återigen ska vinna pris,eller ens bli nominerad, är PiaHansen säker:– Det enda som räcker förnominering är OS-guld. Sedanför att vinna vet jag inte. VMguldgör att man omnämns idiskussionerna, men det räckerinte för nominering. Det är svårt.Skytte har för lite tv-tid, sägerhon. Kerstin Bodin håller med.– Jag tror att det måste till ettOS-guld för att en skytt ska nominerasi någon av kategorierna.Såvida ingen idrottare tar någotguld, då kanske det räcker medsilver, säger hon. Så har skyttetvinstchans på nästa års gala dåkanske?– Ja, nästa år hoppas jag attvi har någon skytt nominerad,säger Bodin. 17 SKYTTESPORT WEBB nr 1 2012


TIO ÅR– en viktig åldersgränsför luft- och kolsyretubertext JOSEFIN WARGNÄR LUFT- ELLER KOLSYRE-TUBEN på ditt gevär ellerpistol är 10 år gammal får den inte användas längre. Dettasäger skyttets regelböcker. Och det är en åldersgräns somär viktig att följa. Slitage av tuberna kombinerat med etthögt tryck gör att de kan vara farliga att använda.När en tub har fyllt tio år är den inte längre tillåten inomskyttet. Tillverkarna av trycktuber för luftvapen garanterarbara säkerheten på tuberna i 10 år. ISSF har tagit det påall-var och skriver i reglementet att skyttar ska delta medtubersom inte är äldre än 10 år. Det beror på förslitning somkan uppstå i tuben, till exempel på grund av stötar eller avfukt inne i tuben.Om man exempelvis fyller lufttuben med kompressorutan filter eller pumpar med handpump kan tuben bliväldigt varm emellanåt, vilket kan leda till att fukt kommerin i den. Fukten gör att godset blir försvagat inifrån, precissom rost angriper bilen utifrån. Svaga punkter kan uppståsom till slut inte ståremot det höga trycket. Svaga punkter och sprickor kanock-så uppstå om tuben får en smäll eller stötar.När det gäller driftsäkerheten och prestandan påvapnen så har kvaliteten på luften stor betydelse. Ochfelbehandling av en lufttub kan också göra att denförsvagas redan innan åldersgränsen. Därför är det viktigtatt sköta dem rätt.– Om man använder handpump ska man pumpa liteoch ofta, gärna direkt efter att man har skjutit. Omman använder en kompressor ska man använda en brakompressor med bra filter, säger en återförsäljare.Det allra bästa för tuben är att man pumpar den med braoch ren tryckluft, helst via en kompressor med bra filter. Svensk Skyttesport är alla skyttars tidning. Du kan själv bidra med ett referat eller reportage till tidningen,om du har något särskilt att dela med dig av. Det är bara till att skriva och skicka in texten med tillhörandebild! Att skriva för en tidning kan vara utmanande, svårt och tråkigt. Men det kan också vara alldelesunderbart roligt och inspirerande.Att skriva för tidningtext JOSEFIN WARGATT KOMMA IGÅNG kan vara svårt ibland. Därför ska vi här gå igenomnågra frågeord som är bra att ha i medvetandet i skrivprocessen.Frågorna du ska ställa dig är: Vad? Vem? Var? När? Hur? Varför?Vad?Den allra viktigaste frågan när du skriver. Är det en tävling, ett läger,en konferens eller kanske en skjutbana du ska skriva om? Vilken grenhandlade det om? Och vad är intressant? På en tävling är det kanskeden som sköt allra bäst som är intressant. Eller den som gjorde sinförsta tävling någonsin? På lägret, vad ni gjorde och vad du lärde dig.På konferensen kanske det är besluten som togs, och i fråga omskjutbanan är kanske vad som är speciellt med den.Vem? Vem tävlade? Vem gjorde bra resultat? Vem hade roligast?Vem deltog på tävlingen/lägret/konferensen?Vem brukar skjuta på skjutbanan?Var? Var ligger detta som du skriver om? En text blir lättare att ta tillsig om läsaren vet var det hela utspelar sig.När? När var det du skriver om? Inte alltid relevant, men det ärinformativt. Var det en särskild månad? I gryningen eller senaeftermiddagen? I årets höststorm? Eller en helt vanlig lördag?Hur? Hur gick det? Och hur gick det till? Hur var banan? Hur varljuset? Hur var humöret hos deltagarna?Varför? Varför gick det som det gick? Varför sköt en person så bra idag, och en annan sämre?Det finns hur många som helst frågor att ställa sig kring det du skaskriva om. Blanda svar på vad-frågor, med hur-frågor och varförfrågor.Lägg till svaret på någon när-fråga, vem-fråga och var-fråga.Därefter så ska du se att skrivandet går som en dans. Lycka till! Vill du bidra till Svensk Skyttesport med ett referat,reportage, insändare, krönika eller liknande?Skicka ditt bidrag till redaktionen@skyttesport.se18 SKYTTESPORT WEBB nr 1 2012


FOKUS PÅPRECISIONwww.norma.cc

More magazines by this user
Similar magazines