Antal vårdade för alkoholförgiftning i olika åldersgrupper i länet 20094

folkhalsoguiden.se
  • No tags were found...

Antal vårdade för alkoholförgiftning i olika åldersgrupper i länet 20094

tcpa seminarwhat is the future forregional planningand infrastructure?Friday 18 September 2009 ● TCPA ● London


Andel riskkonsumenter av alkohol (>14 eller 9 glas/vecka)i befolkningen 18-64 år i Stockholms län år 2002, 2006 och 2010%30252015MänKvinnor10502002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Karolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 4


g/dag16Genomsnittskonsumtion g alkohol/dagi Stockholms läns kommuner 2010 314121086420Karolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 5


Andel som någonsin rökt hasch år 2002 samtnågonsin använt hasch eller marijuana år 2010 3%18161412102002201086420Ja, för mer än ett årsedanJa, det senaste åretJa, den senastemånadenKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 6


Antal vårdade för samtliga alkoholrelaterade diagnoseri olika åldersgrupper i länet 2009 42000180016001400120010008006004002000-24år 25-39 år 40-49år 50-64år 65+årMänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 8


Förändring i procent av antal vårdade för samtliga alkoholrelateradediagnoser i länet 2007-2009 jämfört med 1999-2001 4160%140%120%100%80%60%40%20%0%-20%-24 år 25-39 år 40-49 år 50-64 år 65+ år TotaltMänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 9


Slutenvård för alkoholförgiftning i länet 1999-2009. Antal personer 4250020001500100050001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009MänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 10


Antal vårdade för alkoholförgiftning i olika åldersgrupper i länet 2009 47006005004003002001000-24år 25-39 år 40-49år 50-64år 65+årMänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 11


Förändring i procent av antal vårdade för alkoholförgiftningi länet 2007-2009 jämfört med 1999-2001 4160%140%120%100%80%60%40%20%0%-24 år 25-39 år 40-49 år 50-64 år 65+ år TotaltMänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 12


Antal personer i öppen beroendevård i länet 1999-2009 41800016000140001200010000800060004000200001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009MänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 13


Antal personer i öppen beroendevård i olika åldersgrupperi länet 2009 4450040003500300025002000150010005000-24 år 25-39 år 40-49 år 50-64 år 65+ årMänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 14


160%Förändring i procent av antal personer i öppen beroendevårdi länet 2007-2009 jämfört med 1999-2001 4140%120%100%80%60%40%20%0%-24 år 25-39 år 40-49 år 50-64 år 65+ år TotaltMänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 15


Narkotikarelaterat slutenvårdsutnyttjande i länet 1999-2009:Samtliga alkoholdiagnoser. Antal personer 420001800160014001200100080060040020001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009MänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 16


Antal vårdade för narkotikarelaterade diagnoseri olika åldersgrupper i länet 2009 47006005004003002001000-24år 25-39 år 40-49år 50-64år 65+årMänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 17


Förändring i procent av antal vårdade för narkotikarelateradediagnoser i länet 2007-2009 jämfört med 1999-2001 4100%80%60%40%20%0%-20%-24 år 25-39 år 40-49 år 50-64 år 65+ år Totalt-40%MänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 18


Antal alkoholrelaterade dödsfall i länet 1999-2008 44003503002502001501005001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008MänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 19


Antal alkoholrelaterade dödsfall i olika åldersgrupper i länet 2008 4200180160140120100806040200-24 år 25-39 år 40-49 år 50-64 år 65+ årMänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 20


40%Förändring i procent av antal alkoholrelaterade dödsfalli länet 2006-2008 jämfört med 1999-2001 430%20%10%0%-10%-24 år 25-39 år 40-49 år 50-64 år 65+ år Totalt-20%-30%-40%-50%MänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 21


Antal narkotikarelaterade dödsfall i länet 1999-2008 41201008060402001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008MänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 22


Antal narkotikarelaterade dödsfall i olika åldersgrupper i länet 2008 4302520151050-24 år 25-39 år 40-49 år 50-64 år 65+ årMänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 23


120%Förändring i procent av antal narkotikarelaterade dödsfalli länet 2006-2008 jämfört med 1999-2001 4100%80%60%40%20%0%-20%-24 år 25-39 år 40-49 år 50-64 år 65+ år Totalt-40%-60%-80%MänKvinnorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 24


Sammanfattning• Den totala alkoholkonsumtionen har successivt minskat, i länet sedan 2004 och i helalandet sedan 2005.• Den genomsnittliga konsumtionen minskar både bland män och kvinnor.• Andelen med riskkonsumtion minskar både bland män och kvinnor.• Stora skillnader i riskkonsumtion mellan olika kommuner.• Att ha rökt hasch det senaste året - ungefär samma omfattning som 2002.• Den alkoholrelaterade slutenvårdskonsumtionen fortsätter att öka, särskilt mycket föralkoholförgiftning och bland (unga) kvinnor. Detsamma gäller kontakter med denöppna beroendevården (alkohol- och/eller narkotikamissbruk/beroende).• Den narkotikarelaterade slutenvårdskonsumtionen är oförändrad bland män men ökarbland kvinnor.• Den alkoholrelaterade dödligheten är (nästan) oförändrad i länet men ökar i helalandet• Den narkotikarelaterade dödligheten minskar både i länet och hela landetKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 25


Källor och referenser• 1: Källa: Monitorstudien. SoRAD, Stockholms universitet (www.sorad.su.se)• 2: Ramstedt M, Boman U, Engdahl B, Sohlberg T, Svensson J. Tal om alkohol 2010.En statistisk årsrapport från Monitor-projektet. Stockholm:SoRAD, Forskningsrapportnr 60, 2010.• 3: SLLs folkhälsoenkäter 2002, 2006 och 2010.• 4: Ahacic K, Damström Thakker K: Alkohol- och narkotikarelaterad vårdkonsumtionoch dödlighet i Stockholms län 1999-2009. Stockholm: Karolinska Institutets folkhälsoakademi,2011.Karolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 26


Kontaktuppgifter• Kozma Ahacic, kozma.ahacic@ki.se• Peter Allebeck, peter.allebeck@ki.se• Kerstin Damström Thakker, kerstin.damstrom-thakkr@ki.se• Samtliga: Karolinska Institutets folkhälsoakademi/Institutionen för folkhälsovetenskap,Karolinska InstitutetKarolinska Institutets folkhälsoakademi 12 april 2011 27

More magazines by this user
Similar magazines