Sektion Halland Protokoll från styrelsemötet SSRK Västra, Sektion ...

snabber.se

Sektion Halland Protokoll från styrelsemötet SSRK Västra, Sektion ...

Sektion HallandProtokoll från styrelsemötet SSRK Västra, Sektion Halland 20110920Närvarande: Eddie Nilsson, Lars Bengtsson, Gunliz Bengtsson, Lars Kjellgard, MarikaOlsson. Ej närvarande: Mariusz Narozny, Adam Dahl§1. Till ordförande för mötet valdes Eddie Nilsson som hälsade alla välkomna tillstyrelsemötet hemma hos Marika förklarade mötet öppnat.§2. Eddie Nilsson och Marika Olsson valdes att justera protokollet.§3. Eddie fastställde dagordningen i sitt ursprungliga skick.§4. Föregående protokoll hade mailats tidigare och gicks igenom. Sektionens åtgärdslistahanterades.BESLUT/ DATUM110920InstruktörsutbildningVAD BEHÖVERGÖRAS?Provledare ochkommissarieutbildningmars 2012VEM ANSVARAR? KLARTNÄR?Gunliz övervakar Mars 2012110920Manus tillapportören110920Protokoll110920ProtokollSamordna materialoch sända tillSSRK/V:s sekreterarevia mailProtokollen frånstyrelsemöten mailastill styrelsemedlemmarnaSkicka kopia påstyrelseprotokoll tillavdelningenMarika Olssonhuvudansvarig• Hemsida• Tack…• Årsmöte 7/2-12Marika OlssonMarika Olsson111015FortlöpandeFortlöpande§5. Inget att rapportera§6. Inget att rapportera§7. Inga rapporter


Sektion Halland§8. Styrelsen diskuterar om en utbildningshelg för sektionens medlemmar senvår 2012.Eddie kollar vidare gällande instruktörer.27 aug anordnar Sydved en familjeskogsdag. Våra medlemmar tillfrågas om medverkanför att visa upp våra hundar. Denna aktivitet är flyttad till 24/9.§9. Ekonomin är stabil.§10 Samträning 27 sep ansvariga är Lasse och Gunliz kl 17.30, lördag 8 okt ansvarig ärLasse, 29 okt ansvarig är Adam.§11. Manus till Apportören sammanställs av Marika och vidarebefordras till Västrassekreterare via mail. Kommande nummer kommer att innehålla:• Hemsida• Årsmöte 7/2-2012• SEKTIONEN HALLAND VILL TACKA FUNKTIONÄRER, MARKÄGAREOCH ÖVRIGA SOM STÄLLT UPP FÖR SEKTIONEN UNDER ÅRET.§13. Övrigt.Höstens WT 13 november - Lasse lägger ut information på hemsidan.§14. Mötet förklarades avslutat av ordförande Eddie N. Nästa möte 6/12 hemma hosMarre.Vid Protokollet:Marika OlssonSekreterareJusteras:Eddie NilssonMarika Olsson

More magazines by this user
Similar magazines