11.07.2015 Views

INREDNING - Riksbyggen

INREDNING - Riksbyggen

INREDNING - Riksbyggen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BRF SLOTTSBERGET <strong>INREDNING</strong>Nyabostäder


Brf Slottsberget Etapp 1 Grundutförande, kostnadsfria val och tillvalStilsäker inredningEn bostad på Slottsberget ska hålla hög kvalitet rakt igenom och det gällernaturligtvis även inredningen. Vi har varit måna om att ge dig valfrihet. Och likamåna om att du ska kunna göra flera olika val som inte kostar extra. Material ochfärger inom de kostnadsfria valen går att kombinera och ger en bostad som serstilfull och harmonisk ut utan att din personliga prägel åsidosätts. Den som villkan också göra tillval enligt framtagna alternativ. I den här broschyren hittar duallt du behöver veta för att göra dina val. Sätt gång och frossa!<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar <strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1 3


Viktigt att vetaGRUNDPRINCIPER VID VAL AV<strong>INREDNING</strong>När man köper en ny bostad är inredningenupphandlad hos ett antal leverantörer. Valet avleverantörer sker med kundens väl för ögonen;material och maskiner ska inte bara varamoderna och stilsäkra – de ska också hållahög kvalitet. <strong>Riksbyggen</strong> lämnar garantier förbostaden i sin helhet och därtill finns planeradeinflyttningstider att förhålla sig till som ärkopplade till tiden för bostadens produktion. Föratt allt det här ska fungera kan avsteg från våravalda leverantörer inte ske.Det är tre olika begrepp att hålla reda på förval av inredning:Grundutförande – ingår i priset för bostaden.Kostnadsfria val – inom ramen för grundutförandetfinns flera val som inte kostar extra.Tillval – val som kostar extra.BESTÄLLNINGI broschyren har tillvalen markerats tydligt meden lila bakgrund så man snabbt ska uppmärksammaspå att de kostar extra. Beställningsbladska fyllas i oavsett vilken typ av val det gäller.Lägenhetsnummer och underskrift behövs påvarje sida, en underskrift innebär att ni godkännerde val ni har gjort.Notera också att man i vissa fall kan väljaalternativen ”monteras” eller ”monteras ej”.VILLKORTillvalspriser avser mellanskillnad mellan grundutförandetoch tillvalet, alla priser är inklusivemoms. I sammanställningen ska kostnaden förrespektive tillval regleras. Avgående kostnaderdras från kostnader för tillval, men ingen avgåendesumma betalas tillbaka.Handpenningen är 25% mot faktura med 30dagars betalningsvillkor. Slubetalningen fakturerasca 30 dagar innan inflyttning och ska varabetald för att tillträde ska kunna ske.En stopptid finns för respektive val ochinnebär att angivna delar ska vara beställda ochundertecknade av er samt <strong>Riksbyggen</strong> tillhanda.Har er undertecknade beställning inte inkommitvid respektive stopptid förbehåller sig <strong>Riksbyggen</strong>rätten att färdigställa bostaden enligtgrundutförande. Inga ändringar tillåts hellerefter aktuellt stoppdatum.Vi erbjuder inte ändringar som medför omflyttningeller påverkar installationer. Däremoterbjuds en flexibilitet i planlösningen där manpå ritningen finner streckade linjer. Här går detatt välja bort en vägg och/eller dörr.Val och tillval i butikEn del av valen ska göras i specifika butiker.Vilka butiker det blir meddelas separat.RESERVATION<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för tryckfel och förbehållersig rätten till förändringar på grund avexempelvis ändrade modellbeteckningar eller iövrigt utbud i inredningsprogrammet.* = Ej projektspecifik miljöbild.4<strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar


STEG-FÖR-STEGFör att underlätta valprocessen och för attkunna färdigställa den nya bostaden enligt eraönskemål är inredningsvalen indelade i tredelar som vi kallar val 1, 2 och 3.Butiker där val och beställningar skall görassamt stopptider är ej fastställda. Meddelassenare.VAL 1Planlösning, valbara väggarVal och beställning på separat beställningsblankett.VAL 2VitvarorVal och beställning på separat beställningsblankett.Inredning i kök/tvätt/wc-dusch ochbadrumVal och beställning i butik.GarderoberVal och beställning i butik.GarderobsskjutdörrarVal och beställning på separat beställningsblankett.VAL 3Kakel och klinkerVal och beställning i butik.Målning och tapeterVal och beställning i butik.Golv (parkett)Val och beställning på separat beställningsblankett.InnerdörrarVal och beställning på separat beställningsblankett.Duschväggar/blandare/handdukstorkVal och beställning på separat beställningsblankett.<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar <strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1 5


Kök – klass med integrerade maskinerBilden visar grundutförande.Köksinredning med skåpsstommar, luckor och lådor med handtag, bänkskivaoch vask levereras från Marbodal i utförande enligt uppställningsritning.Luckor och lådfronter är i utförande Arkitekt Plus vit med klackhandtag292 mm/7397. Bänkskiva är Marbodal laminat vit 1340 UN, med rakaluminiumframkant MF 42 och underlimmad vask, tjocklek 30mm . Stänkskyddär av glas.Vitvaror är av fabrikat Siemens.Spisfläkt utdragbar med rostfri grepplist.Helintegrerad diskmaskin.Helintegrerad kyl och frys.Ramlös glaskeramikhäll.Ugn och micro i rostfritt utförande placerade i högskåp.Eluttag och belysning är infälld i täckskiva under väggskåp.Lös inredning och ”rekvisita” ingår ej.Bilden är ett fotomontage från lägenhet nr 222.6<strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar


GrundutförandeDiskbänksblandareMora IZZY TURNIE (fällbar).VaskIntra Horizon HZ 815 DM,underlimmad med två hoar.*BänkskivaMarbodal vitt laminat 1340UN, med rak aluminiumframkantMF42.KlackhandtagMarbodal 292 mm/7397.StänkskyddHärdat etsat glas med vitlackad baksida.BänkbelysningMarbodal T4 lysrör infälld.*8<strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar


Badrum – stiligt med ren design och halogenbelysningBadrumsinredning med skåpsstommar, luckor med handtag och bänkskivalevereras från Marbodal, enligt uppställningsritning.Tvättställ/ underskåp med luckor är i utförande Plan vit med klackhandtag292 mm/ 7397. Luckor till överskåp över tvättmaskin/ torktumlare är iutförande Arkitekt Plus vit med klackhandtag 292 mm/ 7397. Bänkskiva ärMarbodal laminat 1340 UN med rak framkant MF1.Tvättmaskin och torktumlare är fabrikat Siemens.Duschvägg är av frostat glas, fabrikat Inredningsglas Angel.Golvet är försett med komfortvärme.Komfortvärme i golv gäller ej separattvättutrymme i Kedjehusen.Handdukstork är tillval. Lös inredningoch ”rekvisita” ingår ej.Bilden är ett fotomontage frånlägenhet nr 222.<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar <strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1 11


GrundutförandeGrundutförande är dusch i samtliga bostäder förutom badrum i Kedjehusens souterrängplan där badkar gäller.DuschväggInredningsglas Angel 800 x 900, frostatglas, med knopp K4 blank.*DuschsetMora IZZY S1Gäller till badkar och dusch.*Obs! Duschväggar sluter EJ tätt mot golvklinkerDuschblandareMora INXX A1Badkar (gäller badrum Kedjehus souterrängplan)IFÖ Caribia.Längd 1698,bredd 695,djup 405, höjd 525-550,volymym 165 liter.BadkarsblandareMora INXX A1*12<strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar


Duschvägg till badkarInredningsglas Isabel Basic800X1450, frostat glas.TvättställsblandareMora INXX A1*HanddukshängareSmedbo fyrkrok, serie Loft,mattborstad krom.*SpegelInfälld i kakel 600 x 1000.Belysning över spegelSteng Pipe TuttoToalettpappershållareSmedbo, serie Loft med lock,mattborstad krom.*<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar <strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1 13


GrundutförandeKlackhandtagMarbodal 292 mm/7397.TvättlinaUtdragbar tvättlina fabrikat Geesa134 retractable clothesline hotellcollection.Kostnadsfria valVal av badkar istället för dusch och omvänt.Val av glas till duschvägg ur Inredningsglas sortiment enligt nedan.Val av underskåp med luckor ur Marbodals sortiment prisgrupp 2 lika grundutförandet eller lägre.Val av luckor till överskåp över tvättmaskin/ torktumlare ur Marbodals sortiment prisgrupp 3 lika grundutförande eller lägre.Val av laminat till arbetsbänk över tvättmaskin/ torktumlare ur Marbodals sortiment, med framkant lika grundutförandet eller lägre prisnivå.* * * * *Klarglas Randigt Grått Grönt Signalgrönt14<strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar


TillvalDuschanordningMora IZZY FamilyDuschblandareMora MMIX T5BadkarsblandareMora REXX T5DuschblandareMora REXX T5TvättställsblandareMora MMIX B5BadkarsblandareMora MMIX T5TvättställsblandareMora REXX B5<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar <strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1 15


HandukstorkRej Design typ Largo 120404. Bredd 1200 mm, höjd 400 mm,ytskikt krom.*Val av underskåp med luckor ur Marbodals badrumssortiment.Val av luckor till överskåp och arbetsbänk över tvättmaskin/torktumlare ur Marbodals sortiment.Val av överskåp med spegel istället för infälld spegel, fabrikatSvedbergs Bianca överdel D-light 60, med lysrörsbelysning ochtvättställsbelysning.*16<strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar


GrundutförandeSpishällSiemens, glaskeramikhäll ET 651EE11E. touchcontrolstyrning,4 HighSpeedkokzoner, 17effektlägen, digital 2-stegs restvärmeindikering,barnsäkring.Kök - VitvarorInbyggnadsugnSiemens, HB 33R1540S (högerhängd), rostfri.Rengöringssystem ecoClean, ugn med titanglansemalj.Uppvärmningsfunktioner: över/undervärme,varmluft, pizzaläge, undervärme, varmluftgrill,stor variogrill, liten variogrill, upptining.DiskmaskinSiemens, helintegrerad SE65E332SK. 5 program,vatten- energi- och tidsförbrukning i program,ljudnivå 49 dB(A), 12 standardkuvert, aquaStop.*MikrovågsugnSiemens HF 25M5R2, rostfri, inbyggnadsugn.Ugnsvolym 21 l, 7 automatikprogram, 5 effektlägen,minnesfunktioner, elektronisk klocka.SpisfläktSiemens LI44630SD, med rostfri grepplist.Skjutreglage, 3 hastigheter och intensivläge,ljudeffekt vid högsta normalläge 50 dB(A),belysning 2x20 W halogenlampor.<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar <strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1 17


GrundutförandeKyl / FrysSiemens, helintegrerad, KI32NA50.Energiklass A+ 300 kWh/år, elektronisktemperaturstyrning, total nyttovolym 233 l,kylutrymme 147 l, 4 hyllor av säkerhetsglas(varav 3 flyttbara), 2 grönsakslådor, extrakraftig belysning, nyttovolym frys 86 l,4 transparenta lådor. (Enligt uppställningsritning.)kostnadsfria valInbyggnadugnSiemens, HB 33L1240S (högerhängd),vit. Rengöringssystem ecoClean, ugnmed titanGlansemalj. Uppvärmningsfunktioner:över/undervärme, varmluft,pizzaläge, undervärme,varmluftgrill, storvariogrill, liten variogrill, upptining.MikrovågsugnSiemens HF 25M2R2, vit, inbyggnadsugn.Ugnsvolym 21 l, 7 automatikprogram,5 effektlägen, minnesfunktioner,elektronisk klocka.18<strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar


TillvalKylSiemens KS38RA97, rostfri. EnergiklassA+ 144 kWh/år, elektronisk temperaturstyrning,total nyttovolym 355 l, 7 hyllor(varav 6 flyttbara), flyttbar låda, grönsakslåda,kryptonbelysning. Toppskåptillkommer i inredningen.Inbyggnadshäll, induktionSiemens ramlös induktionshäll,EH651TE11E. TouckControlstyrning,4 induktionszoner medkokkärlsavkänning, powerBoostfunktionerför alla induktionszoner,timer med avstängningsfunktionper kokzon, äggklocka och 17effektlägen.FrysSiemens GS32NA93, rostfri. EnergiklassA+ 305 kWh/år, elektronisktemperaturstyrning, nyttovolym 247 l, 3infrysningsfack med transparent lucka,5 frysbackar med transparent front, IceTwister för att göra isbitar, belysning.Toppskåp tillkommer i inredningen.Kyl / frysBosch KGN39A50. Energiklass A+, 308kWh/år, totalvolym 315 l, kylutrymme221 l, 3 hyllor (varav 2 flyttbara),2 grönsakslådor, frys 94 l, 3 frysbackarmed transparent front (varav 1 BigBox).Toppskåp tillkommer i inredningen.DiskmaskinSiemens SN44T530SK, rostfri. 4 program,vatten- energi- och tidsförbrukningi program, ljudnivå 44 dB(A),13 standardkuvert, aquaStop.DiskmaskinBosch SMU50M06SK, svart. 5 program,vatten- energi- och tidsförbrukningi program, ljudnivå 44 dB(A),13 standardkuvert, Aqastop.<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar <strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1 19


GrundutförandeTvätt - VitvarorTvättmaskinSiemens WM 16E161DN, frontmatad.Energiklass A+, kapacitet1-6 kg, centrifugvarvtal 1600 - 600varv/min, ett vred för alla program,temperatur, och specialprogram,extra ljuddämpning, flerfaldigtvattenskydd.TorktumlareSiemens WT44C100DN. Kapacitet1 - 6 kg, softDry-system extra storgalvaniserad trumma med valkari soft-design, ett vred för allaprogram,Gäller lägenhet 1 rok.TvättmaskinKenny Duo, toppmatad tvätt/torkmaskin. Tvättkapacitet 6 kg,torkkapacitet 3 kg, centrifughastighet1000 varv/min, torksystemav kondensmodell.Gäller Kedjehus.TorkskåpBosch B1TXC0000A. Kapa citet3,5 kg torr tvätt, termostat 0-60grader C, tidur inställbart 0 - 4timmar, element effekt 1500 W.20<strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar


TillvalTvättmaskinSiemens WM16S770DN. EnergiklassA, kapacitet 1-8 kg, centrifugvarvtal1600 - 400 varv/min,antivibrations design ger ökadstabilitet och tystare gång, belysningi trumman, stor klartextdisplay medall programinformation, inställningaroch tillval, ett vred för alla programoch användarvänligt menysystem förtillval och extrafunktioner.KondenstorktumlareSiemens WT46W570DN. EnergiklassA, kapacitet 1-7 kg, Värmepumpteknologi,activeAir teknologi,elektronisk fuktavkänning,SoftDry-system (skonsam mottvätt), display för förinställningaretc. Specialprogram, skrynkelskyddosv.TvättmaskinBosch WAE284B1SN. Black Edition,Energiklass A, kapacitet 1-7 kg,centrifugvarvtal 1400 - 400 varv/min, stor LED-display med visning avprogramförlopp, temperatur, varvtal,resttid, barnspärr, ett vred för val avsamtliga tvätt- och specialprogram,extra ljuddämpning.KondenstorktumlareBosch WTS865B2SN. Black Edition,kapacitet 1-8 kg, Sensitive Dryconcept/extra stor rostfri trummamed valkar i soft-design. displayför resttidsvisning, förinställningav sluttid, belysning i trumman,specialprogram för skrynkelfritorkning med ånga, glaslucka.<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar <strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1 21


Arkitektens idéerHusen är gestaltade på naturens villkor och ”växer” upp ur berget. Utsidanomsluts av mörk träpanel med associationer till tallstammar och klipphällar.På vardagsrums- och balkongsidan öppnar sig bostäderna motsolsidan och naturen med glaspartier. Insidans ljusa vita ytor följer medut på balkongens väggar och tak. Färgsättningen invändigt är tänkt att fullföljagestaltningsidén om den ljusa insidan som följer med ut. Accentfärgerinvändigt hämtar inspiration från naturen på tomten med berg hällar,björkstammar och kärleksörter i skrevorna.22<strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar


GrundutförandeTapeterArkitekten rekommenderar också att gestaltningsidéerna fullföljs förtapeter. Ett alternativ är att bibehålla de vitmålade väggarna och taken,och placera tapeter som accenter på fondväggar lika grundutförande ochkostnadsfritt val för målning. De vitmålade väggarna kan också bytas utmot de ljusaste tapeterna, för att få ett diskret mönster, men bibehålladet ljusa intrycket. Sex tapeter finns i grundutförandet av fabrikat Ecoserie Line.*Tapeter fabrikat Eco Line, nr 5001, 5003, 5005, 5006, 5008, 5012.**5001 5005 500350085012 5006Kostnadsfria valTapeterTapetförslagen ur fabrikat Eco Serie Line är även de anpassade tillarkitektens gestaltningsidéer . Tapeterna kan användas som fondväggarenligt samma princip som för målade fondväggar, 2 st tapetfondväggar påvalfri plats ingår i priset. Tapet kan även användas som fondvägg i ett iövrigt målat rum, 2 st tapetfondsväggar ingår då. Det finns fler tapeter i Ecoserie Line att välja på och man kan också välja bland fler serier i sammaeller lägre prisgrupp. De övriga tapeterna kommer finnas att se i aktuellbutik.TillVALTapeterVill man ha mer än 2 fondväggar tapetserade kommeraktuell butik ha en prislista över vad det kostar.<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar <strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1 25


GrundutförandeKakel/ klinkerDe föreslagna ljusa kakel- och klinkerplattorna ansluter tillgestaltningsidén om den ljusa insidan som öppnar sig motsolsidan och naturen och de mörka plattorna ansluter sig tillaccentfärgerna för målning och tapeter.Klinker till golv i badrum och hall.Royal Mosa Global Collection75200 V, svart, format 10x10 cm.Fog mörkgrå.Royal Mosa Global Collection75210 V, bruten vit, format 10x10 cm.Fog mörkgrå.Royal Mosa Global Collection75220 V, ljusgrå, format 10x10 cm.Fog mörkgrå.Kakel till väggar i badrum.Mosa 13050, ljusgrå format 10x30 cm.Fog ljusgrå.Mosa 13040, bruten vit, format 10x30 cm.Fog ljusgrå.Kostnadsfria valVal av klinker och kakel kan göras ur ovan nämnda fabrikat, serie med samma storlek och sättning.26<strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar


ParkettGrundutförandeParkettKährs, Palazzo Rovere, lackerad ek.Sockellister i lackerad ek.TillvalEk 3-stavigValnötAskBjörkSockellister i träslag lika parkettgolv, där så är möjligt.Pris på förfrågan .<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar <strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1 27


InnerdörrarGrundutförandeSläta dörrblad i kulör NCS S0502-Y bruten vit, med karmaroch dörrfoder i samma kulör.DörrtryckeBeslagsdesign Futura 04 19 mm.TillvalSläta ekfanérade dörrbladmed karmar ochdörrfoder i ek.Swedoor Unique, vitadörrblad med en ram,i kulör NCS S 0502-Ybruten vit, medkarmar och dörrfoderi samma kulör.Swedoor Unique,ekfanérade dörrbladmed en ram och medkarmar och dörrfoderi samma träslag.* *Inglasning av balkong eller uteplatsTillvalPris på förfrågan.28<strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar


FörvaringGrundutförandeGarderober (i hall och sovrum)Marbodal Plan vit, med klackhandtag292 mm/ 7397, enligtuppställning.*TillvalGarderobsskjutdörrar HTHslät ek alternativt spegel,med ram Alu Light.Garderobsskjutdörrar (i hall)HTH vit slät med ram Alu Light.(Enligt uppställningsritning.)**Ljud och bildGrundutförandeUttag för telefoni, data och TV i vardagsrum, kök och sovrum.Klädkammare med fönster är också utrustade med uttag för data, telefoni.Vertikal infälld kanalisation för vägghängd TV i vardagsrum.TillvalLedningar och dosor för hemmabiosystem (2.1-system) i vardagsrum.*<strong>Riksbyggen</strong> reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar <strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1 29


www.slottsberget.comKontaktperson <strong>Riksbyggen</strong>: Bodil Jönsson Tel 031-704 56 04 bodil.jonsson@riksbyggen.se30<strong>Riksbyggen</strong> Inredningsprogram Brf SLOTTSBERGET Etapp 1


KONCEPTVERKET 10 03 10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!