2012-10-16 - SAKS

saksaren.se

2012-10-16 - SAKS

Protokoll: 142012-10-16Protokoll SAKS StyrelsemöteDatum: 2012-10-16Tid: 17.15Plats: S-min, Linköpings universitetNärvarande:Ann-Sofie Englund (Mötesordförande), Kristian Fröberg (Mötessekreterare), Karl Eklund, SofieSvanlund, Anna Eldh, Josefin Johansson-Vaara, Henrik Larsson, Nils Kanevad och FredrikDunstrandFrånvarande: Fredrik Nordin och Ida Bogne§ 1. Mötet öppnasAnn-Sofie Englund hälsar alla välkomna och öppnar mötet.§ 2. Val av mötesordförandeAnn-Sofie Englund valdes till mötesordförande.§ 3. Val av mötessekreterareKristian Fröberg valdes till mötessekreterare.§ 4. Val av justerareFredrik Dunstrand valdes till justerare.§ 5. AdjungeringarInga adjungeringar utlystes.§ 6. Fastställande av dagordningDagordningen godkändes utan ändringar.§ 7. Mötets behöriga utlysandenMötet ansågs behörigt utlyst.§ 8. Genomgång av föregående mötesprotokollFöregående protokoll lades till handlingarna.§ 9. Kommande evenemangoooSVP 35 årBeslut tog att ställa in Jubileumsfesten på grund av bristande intresse bland sektionsmedlemmarna.Den gemensamma anledningen och motiveringen tycks vara sammankopplat till den rådandefinanskrisen i Grekland.Pubkväll N0lle-p ReunionKl. 17:30 samlas SM i Gasquen för att börja förbereda kvällen. SM har även fått god kontakt med PILSsom har erbjudit ett bra pris till deras eftersläpp på NH för 30kr st. SM kommer att vara nyktra underkvällen. SM har under den 16:e oktober varit ute och informerat både ettor och tvåor om puben förlördagen. Styrelsen kommer att hjälpa till under kvällen samt att städa.HalloweensittningMatlagning förläggs till Björnkärrsgatan med fokus hos Kristian Fröberg och Henrik Larsson. JosefinJohansson-Vaara kommer att utföra en detaljplanering inkluderande de arbetsgrupper som kommeratt finnas. Den 22:a till den 27:e oktober säljs biljetterna till Halloweensittningen.§ 10. InformationsrundaAnn-Sofie Englund (Ordförande): Har varit på SEKT-möte där genom feedback från NSI-undersökning(nöjd student index) framlades. De pratade även om sektionshandboken som de gärna vill uppdatera ochändra på, åsikter och tankar tas gärna emot. De pratade även om sektionsfesten den 29:e november.Mer info om sektionsfesten kommer.Sida 1 av (2)Adress Telefon Internet Plusgiro Sektionen SAKS www.saksaren.se 36 42 44-­‐4 Kårallen, Universitetet E-­‐post Organisationsnummer 581 83 LINKÖPING info@saksaren.se 955511-­‐8620


Protokoll: 142012-10-16§ 10. Informationsrunda (forts.)Henrik Larsson (AMO): Har varit på AMO-utbildning där de fick information om arbetsmiljölagen, fokusoch fick även lyssna på studenthälsan. Väntar på feedback om att få sitt godkännande kring AMOprojektet.Henrik Larsson blev även informerade kring Campus 2015.Josefin Johansson-Vaara (Utbildnings bevakare): Har fått respons från involverad lärare. Väntas blinågot möte mellan Josefin Johansson-Vaara samt Ann-Sofie Englund och de övriga i programledningen.Övergripande kommer det bli en översyn av kurserna i programmet. Syftet är att stärka studenternasprogrammeringskunskaper inför IT-projekt kursen som utförs i tvåan. Josefin Johansson-Vaara har ävenpratat och informerat programledningen om att vi alltid finns till hands om de behöver studenter somställer upp i opponeringsteknik med mera. Har även utsett studierepresentanter inom kursråd ochprogramråd för årskurs ett.Anna Eldh (Phesterichef): Fakultetssittningen har flyttats till februari. Overallerna kommer den 9/11.Avtal mellan de inblandade i Suntrip kommer att skrivas innan jul.Sofie Svanlund (Kassör): Informerar om att vi nu har 90 medlemmar.Fredrik Dunstrand (Alumniansvarig): Har med hjälp av Camilla (Alumniansvarig LiU) skickat ut mail tillgamla studenter om det finns något intresse bland gamla studenter att komma till Linköping och pratamed oss studenter.§ 11. ValmöteMötet schemaläggs till den 16/1 17:15.§ 12. StuFF SamarbetsavtalStyrelsen granskade avtalet och Ann-Sofie Englund ska framföra styrelsen åsikter om avtalet på nästaSEKT-möte.§ 13. Övriga frågoro LANLanet föreslogs vara fredag till lördag den 25:e och 26:e januari. Målet är ungefär 100 deltagande.Kristian Fröberg, Nils Kanevad, Karl Eklund och Viktor Levine kommer att huvudansvariga för eventet.Eventet spås hållas tillsammans med andra sektioner. Prioriteringar kommer att ligga påvälstrukturerade turneringar. Mer info kommer om två veckor.§ 14. Nästa möteTisdag 2012-10-30 kl 16.15 i S-min.§ 15. Mötet avslutasOrdförande Ann-Sofie Englund avslutar mötet.Vid protokollet______________________Kristian Fröberg, sekreterareJusteras______________________Ann-Sofie Englund, mötesordförande______________________Kristian Fröberg, justerareSida 2 av (2)Adress Telefon Internet Plusgiro Sektionen SAKS www.saksaren.se 36 42 44-­‐4 Kårallen, Universitetet E-­‐post Organisationsnummer 581 83 LINKÖPING info@saksaren.se 955511-­‐8620

More magazines by this user
Similar magazines