Aktuellt från slutförvarsenheten, Rapport till KS 2011-03-01

osthammar.se
  • No tags were found...

Aktuellt från slutförvarsenheten, Rapport till KS 2011-03-01

1Aktuellt från slutförvarsenheten,Rapport till KS 2011-03-01Perioden 2011-01-25 - - 2011-03-29Slutförvarsenhetens nya medarbetare, Anders Bergman, är nu på plats och har börjat ta tag iresultaten från den opinionsmätning som har genomförts december/januari tillsammans medRegionförbundet.Första seminariet i serien Säkerhetsanalyser och riskbedömningar- vad, hur och varför påtemat: ”korta tidsperspektiv- ibland beslut på sekunden” på Gimo Herrgård den 10 februari2011, är avklarat. Seminariet var mycket lyckat och välbesökt och med goda föredragshållare,rescensionerna från deltagarna är mycket bra, och nu planerar vi in seminarium 2, den 7 april2011. Tema två är ”internationell utblick – gemensamma beslut” med föredragshållare somland andra Tone Tingsgård, fd riksdagsledamot som arbetat som internationell valobservatörbla i Georgien, Stefan Karlsson, landriskbedömare från exportkreditnämnden, Rolf Jönssonfrån Riksidrottsförbundet som arbetar med säkerhet vid idrottsevenemang och LiselotteOberger, flygsäkerhetsledare på Luftfartsverket.Representanter för slutförvarsorganisationen och kommunstyrelsen har den 1– 3 februari varittill Soulaine-Dhuys i Frankrike. Besöket som innehöll ett späckat schema med bland annatstudiebesök på två slutförvar för radioaktivt avfall ovan jord, motsvarande SFR-anläggningen,resulterade även i en avsiktsförklaring för ytterligare samarbete.SKB:s möte för referensgruppen i kopparkorrosion den 11 februari blev inställt, nytt datum är23 mars.Slutförvarsorganisationen har haft en intern utbildning den 24 februari i ”källkritik påwebben”, med hjälp av Diana Hedin, skolbibliotikarie för Frösåkersskolan och Olandsskolansom var mycket uppskattad. Med denna har vi fått lära oss knepen för att kvalitetssäkra deninformation man hämtar på webben.Förberedelserna för den internationella workshopen i Gimo den 4-6 maj pågår för fullt.Workshopen förläggs i Sverige på initiativ av kärnavfallsrådet och det är organisationen FSC(Forum for Stakeholders) som arrangerar. Östhammars kommun kommer stå värd förankomstmiddagen den 4 maj och det är ett samarrangemang mellan slutförvarsenheten ochnäringslivskontoret. Slutförvarsorganisationen förväntas delta brett i detta.lutförvarsorganisationen arrangerar heldagsseminarium i bergmekanik med professor ErlingNordlund från Luleå tekniska Universitet för att lära sig mer om hur man spränger och tätarberg, vilka faktorer som styr planeringen av detta samt vilka risker och problem som kanuppstå.Den 16 mars förväntas SKB lämna in sin ansökan om att få bygga och driva ett slutförvar iForsmark till Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen.Den 25 mars har kommunfullmäktige utbildningsdag där slutförvarsenheten och SKBkommer att finnas på plats och berätta om ansökan och arbetet med kommunens granskning.VÄND


2Slutförvarsenheten och/eller kommunalråden har deltagit/hållit information omkommunens arbete i följande forum under perioden:Uppstartsmöte för EU-projekt IPPA (ImplementingPublic Participation Approaches in Radioactivewaste Disposal) i UppsalaKommer framöver:Seminarium i bergmekanikSKB:s ansökan27 januari, Jacob Spangenberg ochMarie Berggren10 mars16 marsVÄND

More magazines by this user
Similar magazines