KVALITETSREDOVISNING OCH - Karlskrona kommun

karlskrona.se

KVALITETSREDOVISNING OCH - Karlskrona kommun

MedieprogrammetMedieprogrammet har på grund av minskat söktryck de senaste två åren endast tagit in en klass,d v s 32 elever. För att ändå kunna erbjuda fyra profiler har undervisningen delvis organiserats iB-form på så sätt t ex en fotokurs läses tillsammans av de elever som valt foto som profil och desom valt foto som en valbar kurs. På den redaktionella sidan har eleverna i årskurs två och tre vidsidan av den nätbaserade tidningen Kontrast arbetat med ett magasin som ska tryckas underbörja an 2011. Eleverna i rörlig bild har deltagit i filmfestivaler i Karlshamn och Ronneby, blandannat filmfestivalen Tellus i början av höstterminen. Det är en distriktsuttagning i kortfilm försydöstra Sverige, men tyvärr var det i år för ovanlighetens skull inte någon som kvalificerade sigvidare. Det är dock en ojämförligt bra erfarenhet att delta i filmfestivalernas tävlingar. Underslutet av höstterminen flyttades hela filminstitutionen till nyrenoverade lokaler på plan fyra ianslutning till resten av medieprogrammet. Det är mycket lyckat att ha programmets olika delarsamlade. Vid ombyggnaden på Rosenholm har Medieprogrammet grafprofil tagit fram finaorienteringsskyltar för hela skolan. Motsvarande har också gjorts för ES och plan fem.I början av vårterminen arbetade alla årskurserna med yttrandefrihet i olika former under en helvecka. Arbetet redovisades i caféet varvid de lokala tidningarna chefredaktörer deltog. Aktivitetenblev uppskattad och lärorik och en del i det viktiga värdegrundsarbetet.Tillsammans med ES och Kulturskolan med fler har representanter för programmet deltagit iinledande möten med kommunen för att under kommande år på olika sätt arbeta medVärldsarvet.SjöfartsprogrammetVid årsskiftet 2010 - 2011 går 64 elever på sjöfartsprogrammet med en fördelning på 21 elever iårskurs tre, 21 elever i årskurs två och 22 elever i årskurs ett. Det är en ökning med 100 %jämfört med årsskiftet 2007 - 2008. Fler än två tredjedelar av eleverna kommer från andrakommuner än Karlskrona.Så gott som samtliga elever har, med inträdet i sjöfartsprogrammet, stakat ut sin karriär somblivande sjöingenjörer eller sjökaptener. Därmed är sjöfartsprogrammet inte längre endast ettyrkesprogram utan i lika hög grad ett högskoleförberedande program. Tillsammans medSjöfartshögskolan i Kalmar kursplanen anpassats för att förenkla inträdet till akademiska studier.Matematik B, Fysik A, Fartygsbefäl klass VIII och Maskinbefäl klass VIII är nu obligatoriskakurser på programmet.Under vårterminen genomgick eleverna i årskurs två en fem veckors maskinutbildning påMarinens verkstadsskolor i Karlskrona. Utbildningen är krävande men också högt uppskattad aveleverna, inför deras arbete som motormän på handelsflottans fartyg.Under året var det premiär för eleverna att få sin grundläggande sjömansutbildning ombord påMarinens skolfartyg på varmare breddgrader. Eleverna seglade HMS Gladan i tre veckor ifarvattnen kring Grand Canaria. Utvärderingen visar att utbildningen stämmer väl överens medsjöfartsprogrammets kursplaner och är nu även godkänd av Transportstyrelsen som en del iAPU/APL. Utbildningen har också ett högt anseende internationellt.Tack vare att Marinens brand- och säkerhetsutbildning nu godkänts av Transportstyrelsen har viflyttat utbildningen från räddningstjänsten i Kalmar till Marinens säkerhetsskola i Karlskrona.Samtidigt har utbildningen flyttats från årskurs två till årskurs ett för att göra eleverna godkändaför sjötjänst redan efter första året. Det innebar att både årskurs ett och två genomgickutbildningen under höstterminen. Utbildningen är mycket uppskattad och ett bra avbrott från de22

More magazines by this user
Similar magazines