KVALITETSREDOVISNING OCH - Karlskrona kommun

karlskrona.se

KVALITETSREDOVISNING OCH - Karlskrona kommun

För jämförelse i tid redovisas här perioden 2006-2010 ur Skolverkets databas SIRISData från Skolverkets databas SIRISNationella program 2010 2009 2008 2007 2006Barn- ochAntal elever med slutbetyg 51 49 35 25 40fritidsprogrammet Genomsnittlig betygspoäng 13 13,9 12,3 13 12,9Andel elever (%) m slutbetyg inom 4 år 77,6 66,7 69,2 79,1 58,5Byggprogrammet Antal elever med slutbetyg 70 65 58 57 44Genomsnittlig betygspoäng 12,6 12,5 12,4 12,5 12,7Andel elever (%) m slutbetyg inom 4 år 87,1 100 92,2 82,6 79,5Elprogrammet Antal elever med slutbetyg 10 17 .. 11 16Genomsnittlig betygspoäng 12,7 14 .. 13 13,9Andel elever (%) m slutbetyg inom 4 år 76 69,2 83,3 53,3 70,3Energiprogrammet Antal elever med slutbetyg .. 18 13 15 13Genomsnittlig betygspoäng .. 12,6 12,7 12,7 11,8EstetiskaprogrammetFordonsprogrammetMedieprogrammetS:a nationellaprogramSpecialutformatprogram (sammanslagetfler program)GymnasieskolantotaltAndel elever (%) m slutbetyg inom 4 år 77,3 78,6 68,8 64,7 77,8Antal elever med slutbetyg 36 37 39 39 50Genomsnittlig betygspoäng 15,7 15,4 15,3 15,5 16,1Andel elever (%) m slutbetyg inom 4 år 74,1 75 75,5 84,5 63,2Antal elever med slutbetyg 22 33 27 35 23Genomsnittlig betygspoäng 12 12,7 12,2 11,8 11,7Andel elever (%) m slutbetyg inom 4 år 76,7 88 84,4 76,9 72Antal elever med slutbetyg 17 14 30 28 29Genomsnittlig betygspoäng 15 15,2 13,5 13,8 14,3Andel elever (%) m slutbetyg inom 4 år 65,2 67,4 66,7 72,3 63Antal elever med slutbetyg 211 233 211 210 215Genomsnittlig betygspoäng 13,3 13,6 13,1 13,2 13,7Andel elever (%) m slutbetyg inom 4 år 78 78,4 77,9 74,3 66,3Antal elever med slutbetyg 35 33 23 24 ..Genomsnittlig betygspoäng 13,5 13,6 14,1 14,2 ..Andel elever (%) m slutbetyg inom 4 år 79,4 73,3 . . .Antal elever med slutbetyg 246 266 234 234 218Genomsnittlig betygspoäng 13,3 13,6 13,2 13,3 13,7Andel elever (%) m slutbetyg inom 4 år 78,2 78,1 77,9 74,3 66,3Denna tidsstudie visar totalt en något ökad andel slutbetyg de senaste tre åren, medanbetygssnittet ej förändrats. Det kan konstateras att det finns realtivt stora fluktuationer inomprogram men ingen tydlig trend. Eventuellt att notera är att betygssnitt ökade med drygt 1 poängpå MP då elevantalet minskade de två senaste åren.28

More magazines by this user
Similar magazines