Katalog Särvux 2013-2014 - Borås

boras.se
  • No tags were found...

Katalog Särvux 2013-2014 - Borås

Välkommentill Särvux i Borås!Särvux är kommunens vuxenutbildning för dig som äröver 20 år och har svårigheter med inlärning som berorpå utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.När ska jag söka?Sista ansökningsdag för nästa läsår är den 9 maj.Använd blankett som finns som lösblad eller på internet.Skicka gärna med betyg från grund- eller gymnasieskola. I slutetav juni skickas brev till alla sökande med besked om man fått enplats på Särvux eller inte. Kurser med för få deltagare startar ej.Hur långa är kurserna?Kurserna är 2-3 timmar per vecka. Kursnivå och antal lektionerbestäms tillsammans med läraren under de första veckorna.Kurserna pågår hela läsåret och varje kursdeltagare har enegen studieplan.Prova på Särvux?Om du är osäker på om du vill gå på Särvux kan du provapå studierna vid tre tillfällen. Kryssa för ”Prova på Särvux”i ansökan eller kontakta rektor.Får man betyg?Betyg eller intyg ges efter avslutade kurser.Vad kostar det?Utbildningen kostar ingenting. Du som får löneavdrag kan sökabidrag från SPSM.Sid 2Omslagsfoto: Bildarkivet.se


InnehållsförteckningDatorkunskap........................................................................................ 4Engelska................................................................................................. 5Estetisk kurs.......................................................................................... 6Friskvård................................................................................................ 7Geografi.................................................................................................. 8Historia................................................................................................... 9Kommunikation.................................................................................. 10Kroppen................................................................................................ 11Matematik............................................................................................ 12Mat och boende................................................................................... 13Konsumentkunskap............................................................................ 13Natur och miljö................................................................................... 14Omvärldskunskap............................................................................... 15Religionskunskap................................................................................ 16Samhällskunskap................................................................................ 17Svenska, Svenska som andraspråk................................................... 18Teckenspråk för hörande................................................................... 19Vill du veta mera?............................................................................... 20Sid 3


EngelskaEn kurs för dig som vill bli bättre påatt använda engelska.Tala engelska i vardagliga situationerSkriva engelsk textSå lever man i länder där man talar engelska2 timmar i veckanKurskod SGRENGU,V,X,Y, EN1150Sid 5


Estetisk kursEn kurs för dig som är intresserad av att:Måla, spela teater, filma och lyssna på musikProva olika sätt att skapaTa del av kulturen i Borås t ex utställningar,filmer och teater3 timmar i veckanKurskod ESV1150Sid 6


FriskvårdEn kurs för dig som vill:Få kunskap om vad som påverkar din hälsaLära mer om mat och hälsaLära mer om olika motionsformerVeta mer om utbudet av aktiviteter på fritiden2-3 timmar i veckanKurskod SGRBIOXSid 7


GeografiEn kurs för dig som vill lära mer om:Länder och världsdelarJordgloben och kartorMänniskan och miljönVäder, klimat och årstidsväxlingar2 timmar i veckanKurskod SGRGEOU, SGRGEOVSid 8


HistoriaEn kurs för dig som vill lära mer om:Människor från förr i tidenViktiga historiska händelser i Sverige,Norden och övriga världenHur historien kan få oss att förstå detsom händer idag2 timmar i veckanKurskod SGRHIS7Sid 9


KroppenEn kurs för dig som är nyfiken på:Hur kroppens olika delar ser utHur kroppens olika delar fungerarSamlevnad2 timmar i veckanKurskod SGRBIOVSid 11


MatematikEn kurs för dig som vill bli bättre på attanvända matematik till vardags.Förstå och använda olika räknesättFörstå pengars värdeArbeta med längd, volym, vikt och tidAnvända miniräknare och datorDu tränar på den nivå som passar dig2 timmar i veckanKurskod SGRMATU, V, X, YSid 12


Mat och boendeEn kurs för dig som vill lära mer om:Hur du lagar god och enkel matHur du tvättar och sköter dina kläderDin vardagsekonomiHur du skapar ordning och trivsel hemma3 timmar i veckanKurskod SGRINDU, SGRHEMU, VKonsumentkunskapEn kurs för dig som vill lära dig mer om ekonomi:Inkomster och utgifterHandla över internetHandla på kredit13 timmar i veckanKurskod SGRHEMXSid 13


Natur och miljöFoto: Dag EkelundI den här kursen är vi ute och lär ossmer om skog och mark.Fåglar, träd, djur, växter och småkrypMiljöarbete och sophanteringSpännande experimentIntressanta studiebesök2 timmar i veckanKurskod SGRBIOUSid 14


OmvärldskunskapEn kurs för dig som vill lära mer om det somfinns runt omkring oss.Vi arbetar med det som kan intressera digVi använder pictogram, bilder och teckenVi gör utflykter i naturen och studiebesökVi arbetar med digitalkamera, läsplatta och dator2 timmar i veckanKurskod SGRIND7Sid 15


ReligionskunskapEn kurs för dig som vill lära mer om:Olika religioner, traditioner och livssynVåra egna och andras tankar om vadsom är rätt och felHur religioner påverkar oss och människori andra kulturer2 timmar i veckanKurskod SGRREL7Sid 16


SamhällskunskapEn kurs för dig som är intresserad av:Din stad BoråsDemokrati och rättvisaPolitiska partier och deras tankar och idéerReklam och information2 timmar i veckanKurskod SGRSAM7Sid 17


SvenskaEn kurs för dig som vill bli bättre på att:Tala och lyssnaLäsa och skrivaUttrycka känslor, tankar och idéerAnvända dator för att skriva och hämta information2-3 timmar i veckanKurskod SGRSVE7Svenska som andraspråkEn kurs för dig som kommer från ett annat landoch vill lära dig att:Tala, läsa och skriva svenskaTräna svenska med hjälp av datorFörstå hur Sverige fungerar2-3 timmar i veckanKurskod SGRSVA7Sid 18


Teckenspråkför hörandeDetta är en kurs för dig som vill lära dig teckenspråk.Kursen passar dig som:Har kompisar som talar med teckenVill kunna samtala med hörselskadadeVill lära dig teckenspråk i vardagen2-3 timmar i veckanKurskod TNH1201Sid 19


Vill du veta mer?Särvux är en del av Vuxenutbildningen på Björkäng,Klinikvägen bakom sjukhuset.Vill du veta mera om Särvux är du välkommen att kontaktalärarna på Särvux eller rektor Annelie Areskoug telefon 033-35 71 44.Mer information finns också på hemsidan www.boras.se/sarvuxSophie PalmLärare/FritidspedagogAnne LindqvistLärarePatrick KuitemsLärareGunilla AnderssonLärareSid 20boras.se/sarvuxTryck: Kommuntryckeriet Foto Peder Persson där inget annat anges

More magazines by this user
Similar magazines