Aktuellt från slutförvarsenheten, Rapport till KS 2010-09-07

osthammar.se
  • No tags were found...

Aktuellt från slutförvarsenheten, Rapport till KS 2010-09-07

Aktuellt från slutförvarsenheten,Rapport till KS 2010-09-07Perioden 2010-08-17 - - 2010-10-19Östhammars kommun ansöker om medel för sin verksamhet med granskning och informationom slutförvarsfrågan i september varje år. För verksamheten 2011 föreslås ansöka om7 400 000 Skr, varav 5 miljoner från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och 2,4 miljoner frånmiljödepartementet. 2011 kommer att präglas av granskningsarbete då SKB förväntasinkomma med sin ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle till SSM ochmiljödomstolen vid årsskiftet 2010/2011.Den 20 augusti samlades hela granskningsorganisationen och referensgruppens arbetsutskottför att planera aktiviteter under 2011. Dessa återfinns också i förslaget till ansökan om medel2011.Under perioden kommer det att ske en utvärdering av web-TV-inslagen. De avsnitt som harproducerats har varit en testperiod och vi har lärt oss mycket. Utvärderingen ska avgöra om viska fortsätta på inslagen väg.FUD 2010 (Forskning, Utveckling och Demonstration) kommer under september månad ochÖsthammars kommuns granskningsorganisation har inbjudit SKB till en separat redovisningav densamma inför kommunens granskning och yttrande som ska skickas tillstrålsäkerhetsmyndigheten senast sista december 2010. Den 14 oktober kommer SKB ochpresenterar densamma för granskningsorganisationen.Slutförvarsenheten arrangerade den 26 augusti en utbildningsdag för alla grupper iorganisationen i strålning och strålskydd. Utbildare var tjänstemän från strålsäkerhetsmyndigheten.Regionförbundets Lucie Riad har fått nytt jobb och med anledning av detta ser man nu överhur man ska rekrytera nytt och vad man ska fokusera på för frågor när det gäller slutförvar avanvänt kärnbränsle.Lokala säkerhetsnämnden for till Finland på studiebesök vid månadsskiftet. Med på resanfanns representanter från slutförvarsorganisationen för att sondera terrängen inför ett störrestudiebesök för granskningsorganisationen under 2011.Det första samrådet inför utbyggnaden av SFR kommer att ske 29 september.Energi För Östhammar inbjuder allmänheten till en informationsdag ommiljökonsekvensbeskrivningar och processen runt detta med Jonas Christensen, 2 oktober.Vi ser med spänd förväntan fram emot vad valet 2010 kommer att göra inom vår organisation,både kvarvarande och nya politiker hälsas varmt välkomna till oss under mandatperioden. ☺Vänd…


Slutförvarsenheten och/eller kommunalråden har deltagit/hållit information om kommunensarbete i följande forum under perioden:Japansk delegation,kommissionären för KärnenergiSchweizisk delegation från kantonernai OskarshamnKommer framöver:Information till lärareKnowledge-widening symposiumi UngernNuclear Waste Conference, LondonGMF-möte i BrysselMarie BerggrenMarie Berggren14 september25 september, Anna-Lena27-28 september, Jacob29 sept-1 oktober, Hans Jivander, Anna-Lena ochChristina Haaga

More magazines by this user
Similar magazines