UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET - Kidsmart

kidsmart.org.uk
  • No tags were found...

UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET - Kidsmart

LEGALA RISKERMusik- och filmindustrin har vidtagit rättsliga åtgärdermot tusentals fildelare och många har betalat högaskadestånd. Att fildela material som du har skapatsjälv är helt lagligt men nästan all musik och filmsom finns tillgänglig viafildelningsnätverkenär skyddade enligtupphovsrättslagen.Det är olagligtatt dela med sig(ladda upp) musikoch filmer utantillstånd frånrättighetshavarnaviafildelningsnätverk.“Är detsant attmitt barnkan bli åtaladför att haladdat nermusik?”Personer som “delarmed sig” eller “laddarupp” musik på Internet, isynnerhet om de laddar upp stora mängder,riskerar rättsliga åtgärder.Föräldrar kan hållas ansvarigaför vad som sker via familjensdator även om de självainte är delaktigai den olagligahandlingen.

More magazines by this user
Similar magazines