HÃ¥llbarHet 2012 | 2013

sekab.se
  • No tags were found...

HÃ¥llbarHet 2012 | 2013

Hållbarhetskriterier för Verifierat hållbar etanol• Nolltolerans för barnarbete• Minst 85 % reduktion av fossil koldioxid jämfört med bensin• Minst 30 % mekaniserad skörd idag samt en plan för ökningav mekaniseringsgraden till 100 % år 2014• Nolltolerans för avverkning av regnskog• Rättigheter och säkerhetsåtgärder för alla anställda i linjemed FN:s riktlinjer• Ekologisk hänsyn i enlighet med UNICA:s miljöinitiativ• Kontinuerlig kontroll av att kriterierna uppfyllsVarför Verfierat hållbar etanol?• Att fysiskt garantera svenska konsumenter att de tankar bra etanol• Att i nära samarbete med brasilianska sockerrörsindustrinöka utbudet av verifierat hållbar etanol• Att påverka andra länder i Europa att ta fram systemför kvalitet och hållbarhetssäkring• Att påskynda ett internationellt regelverk för hållbara biodrivmedel| 9 |

More magazines by this user
Similar magazines