Slottet 2008NY - Sveriges Kungahus

kungahuset.se
  • No tags were found...

Slottet 2008NY - Sveriges Kungahus

Strömbron65Norrbro7Västra Valvet438, 9, 10Södra ValvetSlottsbacken1. Biljetter/Information2. Slottsboden3. Representationsvåningarna4. Högvakten5. Museum Tre Kronorx1, 2Storkyrkan6. Gustav III:s Antikmuseum7. Livrustkammaren8. Slottskyrkan9. Rikssalen10. SkattkammarenBiljetterBiljetter till evenemangen finns att köpa i Kungliga Slottets Biljetter/Information ochkostar 90 kr. I priset ingår även entré till Representationsvåningarna under samma dag.Biljettförsäljningen sker i Kommendantsflygeln (x), Yttre Borggården.Kungliga Slottet och Biljetter/Information i Kommendantsflygeln har öppet:2–6 januari, 1 februari–14 maj, 15 september–30 december,tisdag–söndag kl. 12–1515–31 maj, 1–14 september dagligen kl. 10–16, 1 juni–31 augusti dagligen kl. 10–17För bokning av biljetter ring: 08–402 61 30, fr.o.m. 2 januari, vardagar kl. 9–12, 13–15.Höstens evenemang kan bokas fr.o.m. 11 augustiBokade biljetter hämtas inom en vecka. Begränsat antal biljetter.För information om guidade visningar, barnvisningar, skollovsprogram och öppettiderring vår informationstelefon 08–402 61 30 ellerbesök www.kungahuset.seREPRESENTATIONSVÅNINGARNARIKSSALENGUSTAV III:s ANTIKMUSEUMFoto omslag: Alexis DaflosKARL XV-SALENEntré via Västra Valvet,Yttre Borggården, Kungliga SlottetMUSEUM TRE KRONOREntré under Lejonbacken,Norrbro, Kungliga SlottetSLOTTSKYRKANSKATTKAMMARENEntré via Södra Valvet,Slottsbacken, Kungliga SlottetBERNADOTTEBIBLIOTEKETEntré Lejonbacken,Kungliga SlottetMed reservation för eventuella ändringar medanledning av H.M. Konungens officiellarepresentation.2


Kungliga Slottet i Stockholmär ett av Europas största och mest levande slott.Det är H.M. Konungens officiella residens men slottet ärockså öppet för besökare elva månader om året.Kungliga Slottet – som för fyra år sedan firade 250-årsjubileum– är fyllt av svensk och europeisk historia.Bernadotteporträtt och Bernadottemusik präglarprogramverksamheten 2008.Öppet slottpå Sveriges nationaldag!Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dagden 6 juni firas på Kungliga Slottet med en stor mängd aktiviteter.3


KARL XV-SALENHovstaternas arbeteVad medlemmarna i den Kungliga Familjen gör är väl känt. Detsammakan nog inte sägas om Kungl. Hovstaterna. Vad som handläggs där föratt biträda HM Konungen i hans roll som statschef och andra frågorsom rör de Kungl. slotten och dess rika kulturarv berättar chefen förHovstaterna. Arbetsuppgifterna illustreras med bilder ur den dagligaverksamheten på Slottet.Lördagen den 16 februari kl. 13.00Ingemar EliassonRiksmarskalkKARL XV-SALENKonsten att bära ordnargenom tidernaUnder 1100-talet uppstod de första ordenssamfunden där ett ordensteckenbars. Ordnar som utmärkelsetecken för förtjänst, oftast i flera änen klass, introducerades på 1700-talet. I regel var det endast en ordenman bar åt gången. Med Napoleon-krigen och Wien-kongressen 1814introduceras det ända in i modern tid bestående bruketav att bära flera ordenstecken samtidigt. Följ med på enkulturhistorisk vandring från 1500-tal till idag.Lördagen den 23 februari kl. 13.00Tom Bergroth, AmanuensKungl. Maj:ts OrdenKARL XV-SALENPrinsessan Sibylla 100 årSibylla, prinsessa av Sverige och mor till en kung. Född prinsessa avSachesen Coburg Gotha med en far som var hertig i detta hertigdömemen född prins av Storbritannien. En porträttskiss av en av denBernadotteska familjens framträdande 1900-talskvinnor.Lördagen den 1 mars kl. 13.00Göran AlmChef för BernadottebiblioteketBilden är beskuren4


KARL XV-SALENKungliga Djurgården– en kulturhistorisk vandringJan Mårtenson, ambassadör och tidigare bl.a. chef för HM Konungenskansli, har skrivit »Kungliga Djurgården – en kulturhistorisk vandring.«Människoöden, privatpalats, historia och miljöer.Ett fängslande panorama över världens förstanationalstadspark med foto av Ralf Turander.Lördagen den 8 mars kl. 13.00Jan MårtensonAmbassadörKARL XV-SALENStatskuppen 1809– Gustav IV Adolfs flyktförsökI början av 1809 befann sig Sverige i en mycket besvärlig situation.Kriget hade inte gått som man hade väntat. Indignationen var stor.Då bestämmer sig en grupp officerare för att avsätta kungen.Den 13 mars 1809 samlas de på Slottet. Men alltgår inte enligt planerna.Lördagen den 15 mars kl. 13.00Bilden är beskurenChristian BuchbergerIntendent, Kungl. HusgerådskammarenKARL XV-SALENMåltiden i tid och rumMåltiden angår alla oavsett, ålder kön & etnicitet. Måltidslitteraturenär idag Sveriges största fackbokgenre, vilket indikerar att måltid ärav stort intresse hos hela svenska folket. Vid Restauranghögskolani Grythyttan/Örebro universitet har måltiden funnit en akademiskhemvist. Svenska kockar vinner internationella tävlingar, IKEA säljermed stor framgång svenska livsmedel över hela världen.Om intresset för måltiden och den svenska konsumentens förändrademåltidsvanor kommer Carl Jan Granqvist, professori måltidskunskap och f d gästgivare vid GrythyttansGästgivaregård, att kåsera.Lördagen den 29 mars kl. 13.00Carl Jan GranqvistFil.dr. h.c. professor i måltidskunskap5


KARL XV-SALENÅtta härliga år på KungligaHusgerådskammarenAgneta Lundström blev chef för Husgerådskammaren 1999och berättar i år om denna stimulerande arbetsuppgift.Tillbakablickar över de åtta åren visar bredden av Husgerådskammarensarbete både vid fest och till vardags – en mångsidigkulturhistorisk verksamhet.Lördagen den 5 april kl. 13.00Agneta LundströmÖverintendent, Kungl. HusgerådskammarenKARL XV-SALENPrins Eugen och WaldemarsuddeMålarprinsen och hans samlingar på Waldemarsudde.Prins Eugen föddes som den yngste av Oskar II:s och drottning Sofiasfyra söner. På Waldemarsudde visas prinsens konstnärskap – bådebildkonst och konsthantverk samt hans stora konstsamling.Lördagen den 12 april kl. 13.00Elsebeth Welander-BerggrenÖverintendent, adjungerad professorKARL XV-SALENSvallvågor från de kungligaslottenInredningen av Stockholms slott under Carl Hårlemans och Jean EricRehns ledning blev under 1700-talet den stora inspirationskällan iSverige för skapandet av en ny franskorienterad elegant bostadsmiljö.De kungliga inredningarna ledde till en möbelproduktion som kom attspridas över hela Sverige ända in i bondehemmen.Lördagen den 19 april kl. 13.00Lars SjöbergFil.lic. tidigare 1:e intendent på Nationalmuseum6


KARL XV-SALENKungliga och andra gästerpå SlottetKungligheter besöker gärna varandra – även för icke kungliga är eninbjudan till Slottet eftertraktad. Författaren Magdalena Ribbingberättar om kungliga och okungliga slottsgäster genom tiderna tillsammansmed hovjuvelerare Christian Bolin som med sina sångarvännerär musikaliskaföljeslagare.Lördagen den26 april kl. 13.00Magdalena RibbingFörfattareChristian BolinHovjuvelerareSLOTTSKYRKANMänniskor och händelseri SlottskyrkanVi får möta pastorn i Hovförsamlingen i gestalt av ärkebiskopHenrik Benzelius, som invigde Slottskyrkan 1754.Lördagen den 6 september kl. 13.00Kungens trädgård– KungsträdgårdenErland RosHovpredikant,Pastor i HovförsamlingenKARL XV-SALENEn historisk berättelse om Erik av Pommerns kålgård på 1400-talet,hovets trädgård och lustpark under regenter, fram till Gustav III dåträdgården öppnades upp för allmänheten och blev förlustelseplats itidens anda. Trädgården har förändrats över tiden för att idag närmastförknippas med evenemang och mötesplats blandannat för våra Svenska idrottshjältar när de återkommerhem med segrar från fjärran land.Lördagen den 13 september kl. 13.00Gunnar BjörkmanParkchef, Kungl. Djurgårdens förvaltning7


KARL XV-SALENFrån vikingatida mytertill Sverige i tidenHerman Lindqvist berättar om alla våra över sjuttio drottningar,en historia fylld av fascinerande livsöden, dramatik, sorg och lycka.Lördagen den 20 september kl. 13.00Herman LindqvistFörfattareKARL XV-SALEN»En Stamfaderför Musiken i wårt land«Vem var Johan Helmich Roman (1694–1758)? Redan tio år efterhans död kallades han för »en Man, som war stor i sin Konst. EnSwensk Man, som i Musiken icke haft sin like i Swerige, och efterallmänt intygande, icke heller så många i andraländer«. Hur förvaltar vi hans arv?Lördagen den 27 september kl. 13.00Bilden är beskurenB. Tommy AnderssonProfessor, dirigent och tonsättare,ledamot av Kungl. Musikaliska AkademienKARL XV-SALENPå Kungens bordTre dagar tar det att duka det 45 meter långa bordet för engalamiddag. På bordet samsas 200-årigt silver med nutida porslin.Här ges en unik chans att titta närmare på det porslin, glas och silversom används. Vi får även veta hur de 10 meter långa dukarnamanglas med perfekt resultat.Lördagen den 4 oktober kl. 13.00Kerstin HagsgårdIntendent, Kungl. Husgerådskammaren8


KARL XV-SALENBernadotte – Nationalmuseum– en 142-årig historiaIntendent Micael Ernstell berättar om de många gåvor med vilkafamiljen Bernadotte berikat samlingarna på Nationalmuseum, alltsedan museibyggnaden stod färdig 1866. Detta engagemangför konst och konsthantverk har lämnat konkretaspår i form av föremål, samt i bildandet avFöreningen Nationalmusei Vänner.Lördagen den 11 oktober kl. 13.00Micael ErnstellIntendent, NationalmuseumKARL XV-SALENAlexander Roslin– en kunglig hovmålareDen svenskfödde Alexander Roslin var provinsmålaren som blev eninternationellt uppburen konstnär. En trollkarls förmåga att fångamodellernas extravaganta klädsmak är mycket orsaken till hansframgångar. Han slutade som en av sin tids mestförmögna konstnärer. Om detta och relationen tillGustav III berättar docent Magnus Olausson.Lördagen den 18 oktober kl. 13.00Bilden är beskurenMagnus Olausson, chef för slottssamlingarnaoch Statens porträttsamling, NationalmuseumKARL XV-SALENPolitik och porslinI slutet av maj 1734 tog Ulrika Eleonora d.y. emot en lika storslagensom politiskt kontroversiell statsgåva. Hertig August av Sachsen hadeskickat flera uppsättningar porslin från Meissen, men gåvan var i högstagrad en del av spelet kring den polska kronan. Lars Ljungström berättarom det nyligen identifierade porslinet och om de storpolitiska turerna.Lördagen den 25 oktober kl. 13.00Lars LjungströmFörste intendent, Kungl. Husgerådskammaren9


KARL XV-SALENLouis Masreliezoch Gustav III:s divanNär målaren Louis Masreliez 1783 återvänt till Stockholm efter ennärmare 14-årig utlandsvistelse blev hans första större uppgift attinreda ett litet förmak till Gustav III:s divan. Därmed introducerades ettnytt inredningsideal på Stockholms slott och i Sverige. Vilken rollspelade Gustav III i utformningen av detta rum? Vadblev dessa rums vidare öden? Det är några av defrågor som föredraget ska handla om.Lördagen den 8 november kl. 13.00Ursula SjöbergIntendent, Fil dr, Kungl. HusgerådskammarenKARL XV-SALENSå har familjen Bernadotte bottSå har familjen Bernadotte bott. En skildring av en kungasläkts boendefrån Karl XIV Johan till Carl XVI Gustaf och hur de olika generationernaav familjen sökt sätta sin tids prägel på en gammal slottsbyggnad.Lördagen den 15 november kl. 13.0010Göran AlmChef för BernadottebiblioteketMikaeli kammarkör Konsert i Slottskyrkan 29 april kl. 19.00VACKRA VITA VÅRMusikaliska vårkänslorDirigent Anders EbyMikaeli kammarkör bildades 1972 av Anders Eby,som allt sedan dess varit körens dirigent och konstnärligeledare. Mikaeli kammarkörs målsättning harsedan starten varit att pröva det som känns musikalisktspännande, vilket har gjort körens verksamhetsfältbrett och ensemblen till en av Sverigesmest etablerade blandade körer. Sin verksamhetsplattformhar man i Adolf Fredriks församling iStockholm, men repertoaren är till lika delar profanoch sakral. Den omfattar såväl de stora verken förkör och orkester som musikdramatiska verk,folkmusik och svensk körlyrik.Entré 100 kr


BernadottekonserterTill Kungl. Slottets mest praktfulla interiörerhör Bernadottebibliotekets stora salong.Århundraden av kultur och lärt vetandepräglar miljön, dominerad av omkring60.000 böcker med anknytning till denBernadotteska familjen. Till biblioteket hörockså ett oskattbart musikarkiv av noter.I generationer har Bernadotterna musiceratoch därför ordnas nu i bibliotekssalongenen serie pianokonserter med konsertpianistMagnus Svensson på slottets nya konsertflygel.Musiken är hämtad ur olika kungars ochdrottningars samlingar.BERNADOTTEKONSERT ISalong hos Karl XIV JohanOnsdagen den 20 februari kl. 19.00Beethoven: Variationer över God Save the KingBerwald: Fantasie pour la MélodiqueBerwald: Tema con variazioniGeijer: ur Aftonstunder vid Piano – fortevan Boom: Svenska melodierMed flera.BERNADOTTEKONSERT IISalong hos Oskar I,Prinsessan Eugenie och Prins GustavOnsdagen den 23 april kl. 19.00Oskar I: Fantasie-ValseMendelssohn: Lieder ohne WortePrins Gustav: La Polka MélancoliquePrinsessan Eugenie: Vals f-moll, Andante a-moll,Vals a-mollSchumann/Liszt: Widmung och FrühlingsnachtMed flera.2222MedverkandeKonsertpianist Magnus Svensson,Slottsorganist Mary Ljungquist HénChefen för Bernadottebiblioteket Göran AlmBERNADOTTEKONSERT IIISalong hos Oskar IIOnsdagen den 17 september kl. 19.00Berens: I NordenHallström: Tre styckenNorman: Capriccio Op 8Jacob Axel Josepson: På vandring, Helsning,Eftersommar, HöstminneOlga de Meck: Romanze Op 15Ole Olsen: HumoreskeTellefsen: HuldredansenHalfdan Kjerulf: VuggeviseBacker Gröndahl: HumoreskeBERNADOTTEKONSERT IVSalong hos Gustaf Voch drottning VictoriaOnsdagen den 12 november kl. 19.00Wagner: Sonat till fru Mathilde WesendonkSchubert/Liszt: Der WandererChaminade: Konsertetyd, Valse-Ballet, RimenbranzaSjögren: Variationer över Svenska KungssångenAdolf Wiklund: Vier lyrische StückeHugo Alfvén: Skärgårdsbilder Op 17Entré 120 kr per konsert11


Ett kungligt porträttgallerii Rikssalen – sommarens utställningpå Kungliga slottetGalleriet i Bernadottevåningen, i Norra länganpå Stockholms slott, står i år inför en störrerenovering. Det innebär att rummet måstetömmas på alla möbler och tavlor. Därför kanhuvudparten av tavlorna i sommar visas islottets förnämsta rum – Rikssalen.Oskar II och drottning Sofia var de sistakungligheterna som hade Bernadottevåningensom sin bostad. Efter deras bortgång beslötman att i galleriet, som förenade kungens ochdrottningens rumssviter, ordna ett minnesrumöver Bernadottedynastin och det var dårummet fick sitt nuvarande namn – Bernadottegalleriet.Tillsammans med möbler och konsthantverksföremålfördelades tavlor och porträttöver Bernadottefamiljen i tre avdelningar, ochgalleriet stod klart 1917.I stort sett har galleriet sedan dess bibehållitfunktionen som porträttgalleri, även ommöbler har bytts ut och tavlor hängts om underårens lopp. Den nuvarande ordningen, i huvudsakkronologisk, kan härledas till 1950-talet,varefter endast mindre justeringar har ägt rum.Porträtt av Gustaf VI Adolf och prins GustafAdolf, Kung Carl XVI Gustafs far, hade först sinplats i galleriet, men flyttades på 1970-talet tillden östra Livdrabantsalen i samma våning. Därfick också porträtten av deras gemåler platsoch kompletterades 1992 med vårt nuvarandekungapar.Utställningen i Rikssalen kommer att mednågot undantag omfatta så gott som samtligastörre porträtt i galleriet och Livdrabantsalen.Den kommer att visa sju generationers medlemmarav Bernadotteätten. Och liksom i gallerietkommer de 30 Bernadotteporträtten grupperaskronologiskt (i tre avdelningar).Det enda porträttet av en person, som ännuinte fått kunglig rang, är det av Desirée Clary.Det magnifika porträttet är målat av en av demest framgångsrika konstnärerna underNapoleoneran, François Gérard, och vid entidpunkt då kejsaren stod på höjden av sin maktår 1808. Den vackra unga kvinnan var hustrutill en av Napoleons marskalkar, Jean BaptisteBernadotte, och helt ovetande om den framtidsom låg framför henne. Några år senare skullehon med sin make och enda barnet, sonenOskar, anlända till Stockholm, efter det attBernadotte valts till svensk tronföljare ochutsetts till kronprins med namnet Karl Johan.Även han lät sig då avmålas av Gérard i ettståtligt helfigursporträtt. Karl Johan adopteradesav den barnlöse och ålderssvage Karl XIII, påutställningen representerad med ett porträtt avden österrikiske porträttmålaren GiovanniBattista Lampi utfört vid en vistelse i Wien 1799.1823 gifte sig Oskar med Josefina avLeuchtenberg, döpt efter sin farmor, Frankrikeskejsarinna Josephine, och uppvuxen i München.Deras förlovningsporträtt utfördes av JosephStieler, en tysk målare som även studeratporträttmåleri hos Gérard. Paret fick fyra söneroch en dotter. Två av sönerna blev kungar avSverige, den konstnärligt begåvade ochkonstintresserade Karl XV och den merintellektuellt lagde Oskar II. De är avporträtteradeav svenska konstnärer som Karl XV:skonstnärsvän Carl Staaff och direktören förKonstakademien Georg von Rosen. ÄvenAnders Zorn har målat av Oskar II och hansmaka drottning Sofia. Bland porträtten av deföljande generationerna kan nämnas OskarBjörcks helfigursporträtt av kronprinsessanMargareta och Isaac Grünewalds okonventionellaporträtt av prinsessan Ingrid, sedermera12


Porträtt av DrottningDesirée, målat avFrançois Gérard.drottning av Danmark. Den amerikanske konstnärenNelson Shanks fullbordar porträttserienmed vårt nuvarande kungapar – Carl XVI Gustafoch drottning Silvia.Denna utställning ger slottets besökare enmöjlighet att se dessa porträtt på ett nytt ochannorlunda sätt innan de återtar sina platserpå Bernadottegalleriets och Drabantsalensväggar.13


Gudstjänster och musik1 januari –31 december 20081 januari. Nyårsdagen– böndag för fred i världen11.00 HögmässaGemensam gudstjänst iStorkyrkan6 januari. Trettondedag jul– Epifania15.00 MusikgudstjänstDen heliga Natten av HildingRosenbergHovpredikant Erland RosSlottskyrkans VokalensemblePianist Magnus SvenssonDirigent Mary Ljungquist Hén13 januari. Första söndagenefter Trettondedagen11.00 HögmässaHovpredikant MadeleineÅhlstedtTäby kyrkokör Dirigent EvaSassner Björnberg20 januari. Septuagesima11.00 HögmässogudstjänstHovpredikant Bryn WidmarkHedvig Eleonora kyrkokörDirigent Anna Pihl Lindén27 januari.Kyndelsmässodagen11.00 HögmässaHovpredikant Caroline KrookSlottskyrkans VokalensembleDirigent Mary Ljungquist Hén3 februari. Fastlagssöndagen11.00 HögmässogudstjänstHovpredikant Kerstin LindqvistSlottskyrkans VokalensembleDirigent Mary Ljungquist Hén15.00 MusikgudstjänstJohan Helmich Roman – 250 årSlottskyrkans VokalensembleDirigent Mary Ljungquist HénPastor i HovförsamlingenErland Ros10 februari.Första söndagen i fastan11.00 HögmässaHovpredikant Bengt LinvallMikaelikörenDirigent Inger Högberg17 februari.14Andra söndagen i fastan11.00 HögmässogudstjänstÖverhovpredikant em. HenrikSvenungssonGrindtorpskyrkans körDirigent Barbro Nygren24 februari.Tredje söndagen i fastan11.00 HögmässaHovpredikant Bertil ReimerSlottskvartettenHovorganist Lars Blohm2 mars. Midfastosöndagen11.00 HögmässaHovpredikant Jan-OlofJohansson, VäxjöS:t Sigfrids Kammarkör Växjödomkyrka. Dirigent YvonneSteen Ohlander9 mars. Jungfru MarieBebådelsedag11.00 HögmässogudstjänstTomas AndermanDamkören FriTill AriaDanmarks församlingDirigent Ulrika Sjöström16 mars. Palmsöndagen11.00 HögmässaÖverhovpredikant Lars-GöranLönnermarkSlottskvartetten HovorganistLars Blohm20 mars. Skärtorsdagen18.00 SkärtorsdagsmässaPastor i Hovförsamlingen ErlandRosFörste Konsertmästare iKungl Hovkapellet SemmyStahlhammerSlottsorganist Mary LjungquistHén21 mars. LångfredagenMusikgudstjänst Erland Ros15.00 »Vid nionde timmen«Förste Konsertmästare iKungl Hovkapellet SemmyStahlhammerSlottsorganist Mary LjungquistHén23 mars. Påskdagen11.00 HögmässogudstjänstHovpredikant Staffan EklundSlottskyrkans VokalensembleDirigent Mary Ljungquist Hén24 mars. Annandag påsk11.00 HögmässaHovpredikant Eva SundelinIsaksson. Pastor i HovförsamlingenErland RosFörste Konsertmästare iKungl Hovkapellet SemmyStahlhammerSlottsorganist Mary LjungquistHén30 mars. Andra söndageni påsktiden11.00 HögmässaHovpredikant Karl-Erik GarlövÅkers kyrkokör och StallarholmenskyrkokörDirigent Barbro Frostegrenoch dirigent Ulla Wester6 april. Tredje söndageni påsktiden11.00 HögmässogudstjänstHovpredikant Hans-OlovHansson. Kör från Sävedalen13 april. Fjärde söndagen ipåsktiden.11.00 HögmässaHovpredikant Lennart WidingSkåårskören Dirigent Ann-Sofi Scherman20 april. Femte söndageni påsktiden.11.00 HögmässaHovpredikant Barbro WestlundLötenkörenDirigent Gunnel Hällqvist27 april. Bönsöndagen11.00 HögmässogudstjänstHovpredikant Lennart NilssonNorra Råda kyrkokör29 april kl.19.00Vackra vita vårMikaeli Kammarkör sjunger inVåren. Dirigent Anders EbyEntré 100 kr1 maj. Kristi Himmelsfärdsdag. 11.00 HögmässogudsjänstHovpredikant Anders Novak4 maj. Söndagen före Pingst11.00 HögmässaHovpredikant Conny NordinPastor i HovförsamlingenErland Ros11 maj. Pingstdagen11.00 HögmässaHovpredikant ChristinaOdenbergSlottskyrkans VokalensembleDirigent Mary Ljungquist Hén18 maj. Heliga Trefaldighetsdag. 11.00 HögmässaHovpredikant Eva SundelinIsakssonUngdomskören Young GospellDirigent Elisabet Wallin25 maj. Första e. trefaldighet11.00 HögmässogudstjänstHovpredikant Birgit HussSelångers kyrkokörDirigent Göran Eriksson ochGranlo kyrkokörDirigent Larisa Jigarova


1 juni. Andra e. Trefaldighet11.00 HögmässaPastor i HovförsamlingenErland RosHölö Mörkö PastoratskörDirigent Ronny Lövgren6 juni. NationaldagenSe program påwww.kungahuset.se8 juni. Tredje e. Trefaldighet11.00 HögmässogudstjänstHovpredikant Lennart Edquist15 juni. Fjärde e. Trefaldighet11.00 Gemensam gudstjänstpå Stortorget med församlingarnai Gamla stan21 juni. Midsommardagen15.00 Musikgudstjänst iRiddarholmskyrkan, visningHovpredikant Erland Ros22 juni. Den helige JohannesDöparens dag11.00 HögmässaHovpredikant Susanne Rikner29 juni. Sjätte e. Trefaldighet11.00 HögmässogudstjänstÖverhovpredikant em. HenrikSvenungsson6 juli. Kristi förklarings dag11.00 HögmässaHovpredikant TorbjörnEngström13 juli. åttonde e. Trefaldighet11.00 HögmässogudstjänstPastor i HovförsamlingenErland Ros20 juli. Nionde e. Trefaldighet11.00 HögmässaHovpredikant Bryn Widmark27 juli. 10 e. Trefaldighet11.00 HögmässogudstjänstHovpredikant Tomas Anderman3 augusti. 11 e. Trefaldighet11.00 HögmässaHovpredikant Lennart Widing10 augusti. 12 e. Trefaldighet11.00 HögmässogudstjänstHovpredikant Lennart Edquist17 augusti. 13 e. Trefaldighet11.00 HögmässogudstjänstHovpredikant Bertil Reimer24 augusti. 14 e. Trefaldighet11.00 HögmässaHovpredikant ChristinaOdenberg31 augusti. 15 e. Trefaldighet11.00 HögmässaHovpredikant Conny NordinPastor i HovförsamlingenErland Ros7 september. 16 e. Trefaldighet11.00 HögmässogudtjänstHovpredikant Kerstin Lindqvist14 september. 17 e. Trefaldighet11.00 HögmässaHovpredikant Lennart WidingÅmåls KyrkokörDirigent Hans-Åke Svarfvar21 september. 18 e. Trefaldighet11.00 HögmässogudstjänstHovpredikant Jan-OlofJohanssonKörer från Kalmar DomkyrkaDirigent Paul Thorstensson28 september. 19 e. Trefaldighet11.00 HögmässaHovpredikant Karl-Erik GarlövSlottskörenDirigent Mary Ljungquist Hén15.00 MusikgudstjänstJohan Helmich RomanEtt porträtt i musikPastor i HovförsamlingenErland RosSlottsorganist Mary LjungquistHén5 oktober. Den Helige Mikaelsdag 11.00 HögmässogudstjänstHovpredikant Bengt LinvallSlottskyrkans VokalensembleDirigent Mary Ljungquist Hén12 oktober. Tacksägelsedagen11.00 HögmässaHovpredikant TorbjörnEngströmSlottskvartettenHovorganist Lars Blohm19 oktober. 22 e. Trefaldighet11.00 HögmässogudstjänstHovpredikant Hans-OlofHanssonSolberga Församlingskör15.00 MusikgudstjänstLivgardets DragonmusikkårDirigent Olle HermansenPastor i HovförsamlingenErland Ros26 oktober. 23 e. Trefaldighet11.00 HögmässaHovpredikant Barbro WestlundSlottskörenDirigent Mary Ljungquist Hén1 november. Alla helgons dag11.00 HögmässaHovpredikant Eva SundelinIsakssonMattias von Wachenfeldt,gitarrSlottskyrkans VokalensembleDirigent Mary Ljungquist Hén2 november. Söndagen efteralla helgons dag15.00 MusikgudstjänstPastor i HovförsamlingenErland RosCarl Jonas Love AlmqvistMattias von Wachenfeldt,gitarrSlottskyrkans VokalensembleDirigent Mary Ljungquist Hén9 november. 25 e. Trefaldighet11.00 HögmässogudstjänstHovpredikant Birgit HussAnti Jante kören från SelångersförsamlingDirigent Elisabeth Marklund16 november.Söndagen före Domsöndagen11.00 HögmässaHovpredikant Caroline KrookNicolai KammarkörDirigent Christian Ljunggren23 november. Domsöndagen11.00 HögmässogudstjänstPastor i HovförsamlingenErland RosSlottskvartettenHovorganist Lars Blohm30 november. Första i Advent11.00 HögmässogudstjänstÖverhovpredikant Lars-GöranLönnermarkHovpredikant Erland RosSlottskören och SlottskyrkansVokalensembleArméns MusikkårDirigent Mary Ljungquist Hén7 december. Andra i Advent11.00 HögmässaHovpredikant MadeleineÅhlstedt14 december. Tredje i Advent11.00 HögmässogudstjänstPastor i HovförsamlingenLennart NilssonSlottskyrkans Vokalensemble15.00 »Vi sjunger in julen«Hovpredikant Erland RosSlottskyrkans VokalensembleNya PrinskvartettenArméns Musikkår. DirigentMats Janhagen. SlottsorganistMary Ljunqquist Hén21 december. Fjärde i Advent11.00 HögmässaHovpredikant Lennart EdquistSlottskvartettenHovorganist Lars Blohm24 december. Julafton11.00 Samling vid julkrubbanPastor i HovförsamlingenErland Ros25 december. Juldagen11.00 HögmässogudstjänstPastor i HovförsamlingenErland RosSlottskyrkans VokalensembleDirigent Mary Ljungquist Hén26 december. Annandag jul15.00 Musikgudstjänst»Julens sånger och psalmer«Nya Prinskvartetten. SlottsorganistMary Ljungquist HénPastor i HovförsamlingenErland Ros28 december. Söndagen efterjul 11.00 HögmässaPastor i HovförsamlingenErland RosMed reservation för ändringar.15


15–31 maj och 1–14 september 2008Öppet dagligen 10.00–16.001 juni–31 augusti öppet dagligen 10.00–17.00kl. 11.00kl. 11.00kl. 11.00kl. 12.00kl. 12.00kl. 13.00kl. 13.00kl. 14.00kl. 14.00kl. 14.00kl. 15.00kl. 15.00kl. 16.00Skattkammaren SVENSKAGustav III:s Antikmuseum SVENSKAThe Royal Apartments ENGELSKARepresentationsvåningarna SVENSKAThe Tre Kronor Museum ENGELSKAMuseum Tre Kronor SVENSKAThe Royal Apartments ENGELSKARepresentationsvåningarna SVENSKAThe Treasury ENGELSKAGustav III’s Museum of Antiquities ENGELSKASkattkammaren SVENSKAThe Royal Apartments ENGELSKAGustav III’s Museum of Antiquities ENGELSKA(1/6–31/8)Med reservation för eventuella ändringar.BarnvisningarVarje vecka2–6 januari, 1 februari–14 maj15 september–30 december (dock ej under loven)Museum Tre Kronor lördagar kl. 12.15Under skollovenarrangeras även visningar för skollovslediga barn.Se vidare www.kungahuset.se och dagspressen.Sportlov 23 februari–2 marsMåndag stängtPåsklov 18–28 marsLångfredagen stängtHöstlovet 25 oktober–2 novemberMåndag stängt17


Representations-våningarnaKungliga Slottet i Stockholm är H.M. Konungens officiellaresidens och ett av Europas största och mest levande slott.Väsentliga delar av Kungaparets representation sker i destora paradvåningarna, de s.k. Representationsvåningarna.RikssalenI Rikssalen öppnade Konungenriksdagen varje år fram till1975. Numera används denvid andra officiella högtider.Besök Festvåningen i ny lyster!Den 16 februari öppnas åter Festvåningen för besökare efter att ha varit stängdi nästan ett år. Stängningen har berott på att flera av rummen har genomgått envälbehövlig översyn. Såväl ekgolv som takdekorationer har åtgärdats. Golvtavlornahar lyfts och förstärkts från undersidan. Takmålningarna från sent 1600- och tidigt1700-tal har konserverats och smärre retuscheringar har utförts.OrdenssalarnaI Ordenssalarna visas enpermanent utställning om deKungliga ordnarna. Högstadomstolen, som inrättades år1789 av Gustav III, hade sinalokaler i våningen fram till1949.Vi kan nu därför se plafonderna i Karl XI:s galleri och Gustav III:s paradsängkammarei den lyster som Nicodemus Tessin d.y. själv en gång hade tänkt sig.Öppet: 2–6 januari, 1 februari–14 maj, 15 september–30 december,tisdag–söndag 12.00–15.00. 15–31 maj, 1–14 september dagligen 10.00–16.00.1 juni–31 augusti dagligen 10.00–17.00.Representationsvåningarna är stängda 31 december 2007, 1 januari, 7–31 januari,21 mars, 24–25 december, 31 december 2008.Med reservation för ändringar med anledning av H.M. Konungens officiella representation.GästvåningenGästvåningen används sedan1870-talet som bostad förofficiellt gästande statschefer.Rummen ger prov på svenskinredningskonst från sent1700-tal.18


SkattkammarenSlottets södra källare ligger Skattkammaren där densvenska monarkins viktigaste symboler – riksregalierna– förvaras. Tidigare visades de endast vid högtidligatillfällen, men sedan 1970 kan kronor, spiror och svärdses av allmänheten. De äldsta bevarade regalierna är Gustav Vasasrikssvärd och Erik XIV:s krona från 1500-talet. Regalierna tas fram vidkungliga bröllop, dop och begravningar.Öppet 15–31 maj, 1–14 september dagligen 10.00–16.00, 1 juni–31 augusti dagligen 10.00–17.00,15 september–30 december, tisdag–söndag 12.00–15.00.Skattkammaren är stängd t.o.m. 14 maj, 24–25 december, 31 december 2008.Med reservation för ändringar med anledning av H.M. Konungens officiella representation.19


MuseumTre Kronor20I slottets norra källare lever minnena avkungaborgen Tre Kronor. Försvarsmurenfrån 1200-talet är synlig i hela källarenoch museirummen består av muradetegelvalv från 1500- och 1600-talen.Under Tre Kronor-tiden var lokalerna bl.a.kök och förråd. Regenterna och landetsförvaltning hade sina lokaler i andra delarav slottet. I Museum Tre Kronor berättashistorien om det gamla slottets äldsta tidfram till branden 1697 då slottet TreKronors saga fick ett brutalt slut. Detenda som kunde räddas av slottsbyggnadenvar den norra längan mot Norrbro.Med hjälp av bl.a. nygjorda modeller ochföremål ur de kungliga samlingarna kanTre Kronors förvandling från försvarsborgtill renässansslott berättas i rumsom förmodligen är Stockholms äldsta.Öppet 2–6 januari, 1 februari–14 maj, 15 september–30 december, tisdag–söndag 12.00–15.00,15–31 maj, 1–14 september dagligen 10.00–16.00, 1 juni–31 augusti dagligen 10.00–17.00.Museum Tre Kronor är stängt 31 december 2007, 1 januari, 7–31 januari, 21 mars,24–25 december, 31 december 2008.Med reservation för ändringar med anledning av H.M. Konungens officiella representation.


Gustav iii:sAntikmuseumGustav III:s Antikmuseum är ett av Europasäldsta museer och öppnades för allmänheten1794. Flertalet av skulpturerna i museetinköptes av Gustav III under hans resa tillItalien 1783–1784.I det större stengalleriet är samlingens praktpjäs– Endymion – placerad. Skulpturerna ärplacerade som de ställdes ut på 1790-talet.Öppet: 1februari–14 maj,tisdag–söndag 12.00–15.0015–31 maj, 1–14 septemberdagligen 10.00–16.001 juni–31 augusti dagligen 10.00–17.00.Gustav III:s Antikmuseum är stängt 31december 2007, 1–31 januari, 21 mars,15 september–31 december 2008Med reservation för ändringar medanledning av H.M. Konungens officiellarepresentation.21


SlottsbodenSlottsboden är en unik present- och souvenirbutikbelägen i Kommendantsflygeln till Kungliga Slottet.Sortimentet är av hög kvalitet och har enanknytning till föremål i de Kungliga samlingarna.Många av presentartiklarna tillverkas i enbegränsad upplaga och finns endast att köpai Slottsboden. Här finns bland annat:■ textila inredningsartiklar imönster som återfinns påoriginaltyger från 1600-, 1700-,och 1800-talen■ brevpressar och pennortillverkade i Älvdalsporfyr –samma material och tillverkningsortsom kung Karl XIV Johanflitigt använde för att tillverkagåvor■ krukor efter förlagor från blandannat Gripsholmsservisen, somursprungligen tillverkades på1700-talet■ litteratur för vuxna och barn,både på svenska och utländskaspråk, med anknytning till vårkungliga historiaButikens breda sortiment erbjuderallt från populära souvenirer somvykort och nyckelringar till exklusivasmycken i guld och silver.Öppet2 januari–14 maj15 september–30 decembertisdag–fredag12.00–16.30lördag–söndag12.00–15.302215 maj–14 septemberdagligen 10.00–16.30


HögvaktenHögvakt har funnits vid Stockholms slott sedan 1523(då nuvarande slottet byggdes 1697–1754 varhögvakten vid Wrangelska palatset på Riddarholmen).Ursprungligen var det endast livgardesförband somansvarade för Högvakten men från 1960-talet går istort sett alla Försvarsmaktens förband samt en delenheter ur Hemvärnet högvakt.På detta sätt har »honnörsvakten« och skyddet avvår Kungafamilj blivit hela svenska försvarets ochockså hela svenska folkets angelägenhet.Högvakten är inte enbart honnörsvakt utan även enviktig del av den militära beredskapen i Stockholmsamt en »skarp« bevakning av skyddsobjektenStockholms och Drottningholms slott.Högvaktsavlösningar på Slottets yttre borggård skervarje onsdag och lördag kl. 12.15 samt söndagarkl. 13.15 (under juni – augusti varje dag) undermedverkan av hel musikkår och med marsch genomstaden (normalt från Armémuseum 30 min före).Under vinterperioden november – mars är detvaktparad med mindre musikavdelning varje onsdagoch lördag kl. 12.00 samt söndagar kl. 13.00 medavmarsch från Mynttorget (nedanför högvaktsterrassen)omedelbart före.Vissa dagar under jul- och nyårshelgerna är det dockvaktparad med hel musikkår och marsch genomstaden.Beriden vaktparad (med avmarsch från Kavallerikasernpå Lidingövägen) äger rum c:a 40 ggr/årunder perioden april – augusti.23


PRODUKTION: INGER KÅBERG AB FOTO: ALEXIS DAFLOS, K-E GRANATH, HÅKAN LIND, ULLA-BRITT de MARCHI, NATIONALMUSEUM, NORDBILD, C G ROSENBERG, GÖRAN SCHMIDT. VTT GRAFISKA, VIMMERBY 200724www.kungahuset.se

More magazines by this user
Similar magazines