BORN GLOBALS - Entreprenörskapsforum

entreprenorskapsforum.se
  • No tags were found...

BORN GLOBALS - Entreprenörskapsforum

FörordGlobaliseringens effekter på entreprenörskap, mindre företag och innovationerär ett Entreprenörskapforums fyra forskningsområden. Forskningen syftar till attföra fram policyrelevant forskning till beslutsfattare inom såväl politiken som inomprivat och offentlig sektor.Born Globals är den tredje rapporten som lanseras inom inom ramen för vårtGlobaliseringsforum. I rapporten undersöks hur svenska born global företag, dvs.företag som snabbt hittar en internationell marknad, skiljer sig från andra nystartadeföretag när det gäller sysselsättning, export, överlevnad m.m. Rapporten utmynnar iett antal policyslutsatser som skulle kunna påverka förutsättningarna för born globalföretagenpositivt. Förhoppningen är att rapporterna ska initiera och bidra till en merallmän diskussion och debatt kring de frågor som analyseras.Rapporten är författad av Torbjörn Halldin, ekonomie doktor från KTH och numerapå Finansdepartementet, och baseras på dennes doktorsavhandling framlagd våren2012. Författaren svarar för de slutsatser och den analys som presenteras.Stockholm i juni 2012Pontus BraunerhjelmVD och professor, Entreprenörskapsforum

More magazines by this user
Similar magazines