Samhällsavdelningen - Världsnaturfonden WWF

wwf.se
  • No tags were found...

Samhällsavdelningen - Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF söker medarbetare till Natur- &Samhällsavdelningen- Vattenhandläggare med inriktning policy och sötvattenmiljöVärldsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en avvärldens ledande ideella och oberoende naturvårdsorganisationer. Vi finns inärmare 100 länder och arbetar med naturvårdsprojekt i fält, forskning,kommunikation och påverkansarbete i nationella och internationella forum.Huvuddelen av WWFs arbete finansieras med insamlade medel.Vi söker en handläggare för vårt arbete med sötvatten kopplat till WWFs svenska ochinternationella engagemang i dessa frågor. Tjänsten innebär dels arbete medpolicyrelaterade frågor gällande akvatiska naturresurser och sötvattenekosystem iSverige och globalt, dels handläggning av nationella och internationellasötvattenprojekt med bland annat koppling till civilsamhället och biodiversitet i syd.I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för utveckling och samordning samtprogramhandläggning av frågor kring hållbar vattenanvändning, vattenfotavtryck ochförvaltning av sötvattenekosystem på nationell, regional, europeisk och internationellnivå i enlighet med WWFs strategiska inriktning. Du kommer att samverka medWWFs globala nätverk och samarbeta med kollegor i Sverige, kring Östersjön, på EUnivåoch internationellt. Du förväntas även att hålla dig löpande uppdaterad omkunskapsutvecklingen, lagstiftningar och andra relevanta sakfrågor inomsötvattensområdet samt företräda Världsnaturfonden WWF i olika nationella ochinternationella fora.Arbetsuppgifter:Ansvara för och samordna Världsnaturfondens svenska och internationellasötvattenarbete.Handlägga, administrera, samordna och följa upp nationella ochinternationella program inom sötvattensområdet.Stödja extern och intern kommunikation kring sötvattenfrågor.Bedriva omvärldsbevakning inom vattenmiljöområdet.Bedriva påverkan inom det vattenpolitiska området.Önskvärda kvalifikationer:Relevant akademisk examen. Vattenjuridisk kompetens är meriterande.Ha kunskap och erfarenhet av integrerad vattenresursförvaltning, bevarandeav vattenmiljöer och dess biologiska mångfald.Minst fem års erfarenhet från arbete med vattenfrågor i Sverige ochinternationellt.God administrativ förmåga och intresse för rapportering och uppföljning.God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska, fler språkmeriterande.


Erfarenhet från att arbeta i en global organisation eller ett internationelltnätverk är meriterande.Erfarenhet av svenskt/internationellt policyarbete och/eller arbete medvattenjuridiska frågor kopplat till sötvatten- och naturresursområdet.Förmåga att driva, samordna och koordinera samt vana vid att arbeta inätverk.Omfattning: 100 % tillsvidareanställningTillträde: SnarastMer information: Inger Näslund telefon: 08-624 74 09; mobil 070-105 30 57Ansökan med svensk och engelsk CV skickas till waterofficer@wwf.se senast den 18mars 2013.

More magazines by this user
Similar magazines