Ungdomar i skolår 8 i Boo tycker till om sin fritid - Nacka kommun

nacka.se
  • No tags were found...

Ungdomar i skolår 8 i Boo tycker till om sin fritid - Nacka kommun

Vad är viktigast när man idrottar?att ha kulatt få tränaatt vara med kompisaratt få bra konditionatt bli bättre på min idrottatt få lära mig nya sakeratt få åka på resor och lägeratt vinnaatt bli proffs eller med i eliten när jag är vuxenatt vara med på tävlingaratt man har något att göra så man inte gör något dumt, strular, bråkar eller ärmed fel folk på fel plats0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%Orsak till att sluta med aktivitet.jag tröttnadedet började bli tråkigtjag har fått andra intressenjag måste ha tid för skolarbetetOrsak till att sluta med aktivitet.ledarna var dåligaaktiviteten tog för mycket tidjag tröttnadeföreningen satsade för litedet började bli tråkigtdet var träningar/träffar för många gånger i veckanjag har fått andra intressenKilleTjejAllamina kompisar slutadejag måste ha tid för skolarbetetdet var för lite tävlingarledarna var dåligadet var för mycket tävlingaraktiviteten tog för mycket tiddet var för dyrtföreningen satsade för litejag har blivit för gammaldet var träningar/träffar för många gånger i veckanmina kompisar slutadeKilleTjejAlla0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%det var för lite tävlingardet var för mycket tävlingardet var för dyrtjag har blivit för gammal0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

More magazines by this user
Similar magazines