bagis fskola - Bagarmossen Brotorps skolor

brotorpsskolan.se

bagis fskola - Bagarmossen Brotorps skolor

Föräldrarnadeltar i skolanGenom samordnade utvecklingssamtal mellan lärare och fritidspedagogerfår föräldrar en samlad bild av barnens och elevernas heladag. Vi har naturligtvis regelbundna föräldramöten men dessutombjuder skolans föräldraförening tillsammans med skolledningen tillöppna forum för att öka samarbetet mellan skolan och hemmen.Skolan får gott betygSkolan utmärks av ett antal styrkor, bland annat dessa äratt ”skolan har formulerade mål för sin verksamhet, attbehörighetsgraden bland lärarna är hög med god representationöver samtliga ämnen och att det finns många engageradepedagoger i verksamheten”.”Stockholms stads skolinspektörers senaste rapportI Skolverkets rikstäckande s k SALSA-analys låg slutbetygen 2005 iår 9 sex procent över det förväntade resultatet med hänsyn till elevsammansättningeni Bagarmossens skola.Enligt Stockholms stads rapport om sambandet mellan grundskolebetygoch gymnasiebetyg läsåret 2004/2005 förbättrade eleverna iBagarmossens skola sina betygsnivåer från år 9 i slutbetygen frångymnasiet.Här är viVi är över 80 anställdasom ansvarar för verksamheten.Mer än 500 elever harvalt Bagarmossens skolavarav ungefär hälften gåri sexan till nian.Mer information omskolan hittar du på vårwebbplats:www.bagarmossenbrotorp.stockholm.se4

More magazines by this user
Similar magazines