Del 1. Angrepp Studiehandledning - SLI.se

sli.se
  • No tags were found...

Del 1. Angrepp Studiehandledning - SLI.se

VÄRLDENS UNDERGÅNGANDRA VÄRLDSKRIGETDel 1. AngreppStudiehandledningFILMOBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.se


BAKGRUNDVärldens undergång del 1Efter första världskrigets slut hade Frankrike gått segrande urstriden och Tyskland fick skulden i det så kallade Versaillefördraget.Detta var både smärtsamt och förödmjukande för Tyskland, dedömdes att betala ett enormt krigsskadestånd och landets yta hademinskat betydligt.I mellankrigstiden ökade viljan att sätta Versaillefördraget ur spellikaså ökade revanschlusten. Denna åsikt delades av de flestatyskar, både icke-nazister och nazister.En av dem var Adolf Hitler som 1933 kom till makten i Tyskland.Med karisma och beslutsamhet förmedlade han sitt budskap att taöver Europa och så småningom världen.På andra sidan jorden var Japan i ett aggressivt expansionsskede,de ockuperade ett flertal öriken i Ost- och Sydostasien och 1937ockuperade de Kina.I Europa förberedde Hitler sitt anfall. Tack vare ennonagressionspakt med Sovjet och USA:s ställning att isolera sigfrån Europa vågade han påbörja sin plan. Så, den 1 september 1939avfyrades det första skottet i Polska Danzig.Detta blev början på historiens blodigaste krig. I slutändan hadeöver 50 miljoner fallit offer för kriget, dubbelt så många civila sommilitära. Europa låg i ruiner och ekonomin var svårt sargad. Detskulle komma att dröja länge innan världen repade sig igen.FILMOBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.se


NYCKELORDPolitikIdentitetSegregeringRättigheterFörtryckAxelmakterDe allieradeJudendomAntisemitismKrigsfronterNazismVärldskrigGhettonErövringOckupationInvasionFörintelsenDanzigWarsawaLåtsaskrigetBlixtkrigWehrmachtFILMOBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.se


AKTIVITETER FÖRE VISNING1. Märker du av fördomar i samhället? Varför tror du att fördomarexisterar? Diskutera i klassen.2. Ta reda på vad antisemitism betyder.3. Skriv kortfattat (högst 1-2 A4) om Neville Chamberlain, EdouardDaladier, Eva Braun, August von Kageneck, Charles de Gaulleoch Winston Churchill. Försök få en uppfattning om vilka dessapersoner var och vilken roll de spelade i andra världskriget.FILMOBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.se


FRÅGOR EFTER VISNING1. Vilka metoder använde sig Hitler av för att komma till makten iTyskland i valet 1933?2. I boken Mein kampf beskriver Hitler vad han vill uppnå under sittstyre. Nämn ett par av de saker han tar upp i boken.3. Vad hoppas Mussolini vinna på att alliera sig med Hitler?4. Storbritannien och Frankrike gjorde det ödesdigra misstaget attge upp Tjeckoslovakien till Hitler mot ett löfte om att inte göraanspråk på någon annan Europeisk mark. Vilken effekt fick det?5. Vad var orsaken till invasionen Polska Danzig?6. På vilket vis gynnades Hitler av att Stalin ockuperade halvaPolen?7. Beskriv fasen av andra världskriget som kallas för ”Låtsaskriget”.FILMOBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.se


AKTIVITETER EFTER VISNING1. Vad är dina tankar och känslor kring filmen? Diskutera i klassen.2. Ta närmare reda på vad Mein Kampf handlar om, och om möjligt läsutdrag ur boken.3. Ta reda på hur kriget påverkade våra nordiska grannländer Finland,Norge, Danmark och Island.FILMOBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.se


INTERNETKÄLLORwww.ne.se - Nationalencyklopedinwww.google.se - Användbar sökmotorwww.dn.se - Dagens nyheterwww.dnskola.se/ - Dagens nyheters skolsajtwww.wikipedia.se – Bra nätencyklopediwww.levandehistoria.se - forum för levande historiahttp://europa.eu/legislation_summaries/other/c10411_sv.htm -Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighetwww.centrummotrasism.nu – Centrum mot rasismwww.umr.nu – Ungdom mot rasismwww.un.org – FNwww.manskligarattigheter.se – Regeringens hemplats om mänskligarättigheterwww.world-war-2.info/ - bra och informativ hemsida på engelskawww.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/ - Brittiska nyhetssajtenskriver om Andra världskrigethttp://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_världskriget - Artikel från Wikiediahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Nazityskland - Artikel från Wikiediahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Förintelsen - Artikel från Wikiediahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_personer_i_andra_världskriget -Artikel från Wikiediahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Tidsaxel_över_andra_världskriget - Artikelfrån Wikiediahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler - Artikel från Wikiediawww.filmo.seFILMOBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.se


KAPITELINDELNINGAvsnitt 1 – Angrepp (1939)Kapitel 1Lärarbeskrivning:En introduktion till serien Världens undergång samt en bakgrund tillandra världskriget.Kapitel 2Lärarbeskrivning:Några av krigets huvudaktörer presenteras, som t.ex. Mussolini,Göring, Stalin och Chamberlain. Krigshotet trappas upp. OmMolotov-Ribbentrop-pakten, som var ett ickeaggressionsavtal mellanSovjetunionen och Nazityskland.Kapitel 3Lärarbeskrivning:Polen invaderas. Krigsutbrottet. Frankrike mobiliserar.Kapitel 4Lärarbeskrivning:De drabbade folken; befolkningen i bl.a. Alsace evakueras. Bombningenav Warszawa. Romernas behandling. Judeförföljelsen inleds.Kapitel 5Lärarbeskrivning:Hitler förklarar krig mot Nederländerna, Belgien och Frankrike. Förstaattentatet mot Hitler. En lång och underlig väntan inleds; ”låtsaskriget”.Kapitel 6Lärarbeskrivning:1940. Isolationismen i USA. Churchill manar till anfall i England.Blixtskriget mot Danmark och Norge. Inför anfallet mot Nederländernaoch Belgien.FILMOBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.se

More magazines by this user
Similar magazines