Klicka här för att läsa informationsbroschyr om föräldradialogen - Kil

kil.se
  • No tags were found...

Klicka här för att läsa informationsbroschyr om föräldradialogen - Kil

FÖRÄLDRADIALOGENETT STÖD FÖR DIGSOM FÖRÄLDERInformationsbroschyr om stöd ochrådgivande samtal för dig som är förälder iKils kommun.WWW.KIL.SE/FORALDRADIALOGEN


Föräldrastöd och rådBEHÖVER DU NÅGON ATT DELA VARDAGSPROBLEMEN MEDIbland kan du som förälder behöva någon att prata med, någon somlyssnar och ger stöd. Det kan vara små eller stora problem. Dukanske känner oro för eller är bekymrad för ditt barn? Inga frågorär för stora eller för små.Föräldradialogen erbjuder stöd och rådgivning till föräldrar i Kilsom har barn i åldern 0-18 år. Rådgivningen sker efteröverenskommelse genom ett möte eller via telefonsamtal.NÅGRA SAKER DU KAN FÅ HJÄLP MEDHur ska jag göra när barnet blir argt, får utbrott, sluter sigeller blir ledsen?Jag får inte till fungerande rutinerMin föräldraroll har inte blivit som jag tänkt migHur ska jag förstå och tillgodose mitt barns behov?Hur kan jag hjälpa mitt barn och förebygga problem ellertackla problem som uppstått?Hur kan jag utveckla relationen med mitt barn?Ibland har jag svårt att tycka om mitt barn2


Jag lyssnar och ger stödJag heter Susanne Olsson, är socionom ochhar jobbat med barn, ungdomar och föräldrarsedan 2001 och är din resurs påFöräldradialogen.KONTAKTRing mig på 0554-193 25. Du når mig underdagtid måndag-fredag. Om jag inte kan svara,lämna ditt namn och nummer så kontaktar jag dig.Jag har tystnadsplikt och det är gratis för dig att få stöd och råd. Duregistreras inte och jag för inga journaler. Du kan vara helt anonymi kontakten med mig.3


MER INFORMATIONSusanne Olsson, Föräldradialogen i KilTelefon: 0554-193 25Hemsida: www.kil.se/foraldradialogen

More magazines by this user
Similar magazines