Läs ett provkapitel här

bokus.com

Läs ett provkapitel här

Varför hittas inte informationsinnehållet i den osynliga webbenvia sökmotorerna?Den formella argumentationen kring varför den osynliga webben inte nås avsökmotorerna brukar handla om att det har med teknik att göra, det vill sägaatt webbservern antingen har försetts med en spärrfil för extern indexeringeller att det helt enkelt inte är tekniskt möjligt att överföra informationen in isökmotorns index.Men det finns fler förklaringar till detta, inte minst ekonomiska och politiska.Många av dem som innehar en webbtjänst som faller inom den osynligawebbens kategorisering, har lagt ner åratal av arbete och därmed mängdermed investeringar för att åstadkomma vad de fått fram. Det absolut sista devill, är att till exempel Google kommer förbi och “glufsar i sig” informationsinnehålleti den databas som tagit så lång tid att sammanställa. Helt plötsligtsäger slutanvändare till varandra att de “hittat det på Google” istället för “viaLibris, hitta.se, nationalencyklopedin” eller liknande.B. Fördelar, nackdelar och andra aspekterDet finns en hel del guldkorn på den osynliga webben, men det finns också enhel del nackdelar med de resurser du hittar inom denna del av webben.• Gott om skräp! Om du tycker det finns gott om skräp på den synligawebben så ska du veta att det finns gott om databaser som du kommer upplevasom totalt värdelösa på den osynliga webben också.• Det är svårt att förstå hur en databas relaterar till en annan. Dessutomär det svårt att ta reda på varför de en gång i tiden upprättades överhuvudtaget,om de fortfarande förvaltas och i så fall av vem.• Databaserna är svåra att hitta. Om du går ut på nätet och letar efter”förteckningar” över resurser på den osynliga webben, har vissa av dessaförteckningar skräpats ner på så sätt att många av de länkar som påstås länkatill en sökbar databas inte gör det alternativ länkar till en helt oanvändbarsida. Tack och lov går resurserna för det mesta att nå fram till via sökmotoreroch ämneskataloger.• Notera att det finns olika ”grader av osynlighet” på webben. Vissawebbsidor länkas inte från någon annan sida och är således totalt osynliga,medan andra länkas och till viss del indexeras.Läs mer!en.wikipedia.org/wiki/Deep_web95