MiG Aktuellt nr 2

mig.se

MiG Aktuellt nr 2

NR 2 2009ThereseAlbrechtsongår alltid sin egen vägViggo Cavling.Lust och nyfikenhet.Brit Stakston.Meta där fisken är!Fredrik Olsson.Gerillareklam.


Enkel resatur och retur.Göteborg – Köpenhamn, fr. 95:–Tåget är det enklaste sättet att ta sig till Köpenhamn.Kliv på vid Göteborgs Central eller någonstans påvägen, stig av på Hovedbanegården mitt i stan. Ingabyten, ingen incheckning, bara raka spåret. Väljerdu X2000 har du dessutom tillgång tilleluttag och Internet ombord, vilket förvandlarrestid till effektiv arbetstid. Apropå restid är viinte bara snabbare än bil och flyg, med färre stoppkommer vi fram före våra konkurrenter på spårenockså. För den som är ute i god tid kostar biljettenfrån 95 kronor för enkel resa. Resan motett bättre SJ har bara börjat.Priset gäller 2 klass för enkel resa som inte kan ombokas. Antalet biljetter är begränsat. Köp dina biljetter via www.sj.se, 0771-757575, din resebyrå eller i SJ Resebutik.


Lära nytt –aldrig för sent.Ledaren:Tänk om det vore praktiskt och teoretiskt möjligt att bli fulllärdinom ett specifi kt område som t.ex. kommunikation.Fast det faller ju på orimligheten, ganska omgående.Tänk dig själv, hur stressigt det skulle vara om du skulle inhämta allaerfarenheter, före alla andra. Värsta maratonloppet i raketfart rakt in ien betongvägg. Hur kul skulle livet vara om inte varje dag bestod avnya kunskaper och aha-upplevelser?Min yngste son tror att jag vet och kan bäst om media och marknadsföring.Det har han låtit meddela sin fröken. Jag låter honom trodet, snart mycket snart faller glorian.Sociala medier har vi talat och skrivit mycket om, den senaste tiden.Och visst är det en form av ny kunskap för de fl esta av oss, - däringen på långa vägar är fullärd. Ingen vet vart det slutar och knapptheller var det börjar, men vad vi vet är att det är viktigt att aktivt medverkai kommunikationen som förs på nätet.Vill du, som vi, lära dig lite mer ingående vad, hur och när ”socialamedier” blir en del i den kommunikativa processen?För vad händer egentligen då kontrollincitamentet hamnat på Off, hurtar du tillbaka kommandot? Och är det möjligt?Fredagen den 24 april anordnar MiG, Marknadsföringens Dag påSvenska Mässan. En dag som främst kommer att präglas av ”socialamedier” men också vikten av balans mellan nya och traditionellamedier som viktiga reklam, PR och nyhetskanaler.Dagens första föreläsare är Tomas Brunegård, koncernchef, Stampen,en mediekoncern som valt sin väg och utvecklats oerhört bådekvantitativt och kvalitativt. Därefter följer en övergripande föreläsningom sociala medier som övergår till att beskriva case, olika typer avblogg, praktiskt utförande, rörliga bilder m.m. av fl ertalet skickligaaktörer inom området.Dagens föreläsningar ska ge dig en god kunskapsmässig plattformför att du, enkelt ska avgöra hur och vad ditt nästa kommunikativasteg blir. Dagen erbjuder också en minimässa full av intressanta företaginom div. olika branscher, där också föreläsarna fi nns representerade,lite att äta samt underhållning av Atelierteatern.”Dagsbiljetten” ger dig också inträde till nattliga övningar på nattklubben,Push med en gemensam drink kl. 22.30 då nattklubbschefenInnehåll:Årgång 24 NR 2 20095.Årets Designpris8-9.Per Robert Öhlin12-14.Therese Albrechtson15.Brit Stakston16.Viggo Cavling28.Fredrik OlssonAlessandro Montereale berättar om Push ochStureplanskonceptet.Som alltid, går du in på www.mig.seför mer information.Trevlig läsning, vi ses snart.Kristina Cohn LindeVd, Marknadsföreningen i GöteborgEn tidning från:Marknadsföreningeni Göteborg.Tlf: 031-83 69 11E-post: bitte@mig.seHemsida:www.mig.seAnsvarig utgivare:Jan NorénRedaktör:Britt-Marie LöfstrandRedigering & Repro:Magnus KarlbergTlf: 033-23 28 87mig@eskilstryckeri.seProfilfotograf:Göran Assner/ViewTryck:Eskils Tryckeri ABwww.eskilstryckeri.seAnnons:Inger EskilsbornI.B. MarknadskonsultTlf: 0523-142 60Mob: 0708-26 69 91ibmarknadskonsult@telia.com3.


Smart designskaparväxandemärke.Trend:Klar inre bild av varumärketär viktigt för kundenKonsumenternas inre bild av ett varumärkeär mycket viktigt för företagens möjlighet attvinna kunder, visar en tysk studie. Den harundersökt bilar, fi nansinstitut, underhållningselektronik,digitalfoton, klockor, utomhusmodeoch energi. Intressant nu i långkonjunkturenär att: Det högsta genomsnittsvärdetfi ck bilbranschen med 71%. Därefter kombankerna med 56%. Rent allmänt lägger72% mer pengar på ett märke som påverkarklimatet positivt och spar energi. Men närdet konkret gäller bilar är det bara 52%.30% vad gäller livsmedel och endast 14%när det gäller semesterresor.Företagsbloggar – låssas intevara någon annan än Du ärRiktigt dåligt rykte får de företag som skriverpositiva inlägg om sig själva på bloggen ochutger sig för att vara nöjd kund.Det är en arena där man kan diskutera kvalificerade frågor samt få reda på vad kundenegentligen är intresserad av och vad detänker runt ens produkter och tjänster.Självfallet ska man ha en intern bloggpolicysom hela personalen måste följa, lika välsom personuppgiftslagen och BBS-lagen.Skaffa gärna utgivningsbevis, något sombara 500 av 100 000 företagsbloggar iSverige har gjort.Allt enligt IT-juristen Petter Rindforth ochInternetmarknadsföraren Lars Carlén påTendensdagen.Smart designskapar växande märkeSvetshjälmar behöver väl inte vara mode?Jo, om man vill bli störst med en produktsom är så personlig som att vara en persons4.ansikte under arbetsdagen, då är det viktigt– även med den tuffa målgruppen.Idag bär 2 miljoner svetsare över hela världenSpeedglas från 3M, fd Hörnell Internationali Gagnef. Det började med uppfi n-ningen att glaset snabbt ändrade färg införsvetslågan, något man först försökte sälja tillandra svetshjälmstillverkare.Därefter tog man saken i egna händer ochdet var långt mer än 20 år sedan och försäljningenhar bara växt och växt. Det är viktigtför svetsaren att hjälmen är stark, lättanvänd,väger lite och så ska man gilla dessutseende, berättade marknadschef StaffanJohansson på Tendensdagen.Hjälmen har t o m hyllats med ett eget frimärke.Fler än 2 milj bär Speedglas hjälm.Stora varumärkesproducentersäljer sig själva på webbenVarumärkesproducenter som Kellogg´s ochEstée Lauder försöker nu sälja direkt till sinakunder online. Procter & Gamble testar justnu att sälja tandkräm, blöjor och rengöringsmedelvia e-handel. Sajten heter Essentials.com och drivs av tredje person som ocksåäger varulagret. Det hela är ett sätt att konkurreramed handelns egna märken.Webcomics växer bland ungaEn snabbt växande marknad på nätet är tecknadeserier på nätet. Se t ex achewood.comeller overcompensating.com.Grundaren till Achewood Chris Onstad harbyggt upp en luckerativ affärsmodell runt serienoch säljer allt från t-shirts till receptböcker“skrivna” av karaktärerna i serien.Rak kommunikationfungerar på barn, inteironi och spetsfundigheterBarn, tweens 10-12 år ser reklam som inte ärriktad till dem. Själva produkten avgör inte vadbarnen tycker om reklamen. De uppskattarinte reklam där det inte framgår några fördelarmed produkten, eftersom de vet att reklam ärtill för att sälja. Sådan reklam är bara förvirrande.Ironiska inslag, symboliskt eller surrealistisktbildspråk går dem helt förbi.De gillar reklamfi lmer ungefär som de såg utpå 50-talet. Allt enligt en forskningsrapport frånNordicom.


Världsledandepådesigngolv.Årets Designpris:Det går bra för golvföretagetBolon i Ulricehamn. Från att havarit ett rent exportföretag togBolon klivet in på den svenska marknadenförra året och framgångarna lät inte väntapå sig.På Guldfrukosten utsågs Bolon till åretsdesigner av Marknadsföreningen i Göteborg.Vinylgolv.I februari var det dagsigen för de båda systrarnatillika ägarna, Annica ochMarie Eklund, att ta emotytterligare ett pris somårets designer av tidningenElle.– Visst blev vi överraskade,säger Bolons vd,Annica Eklund. Vi harju faktiskt bara varit påden svenska marknadeni ett år. Men samtidigthar vi lagt ner mycket tidoch engagemang på vårmarknadsföring. Förra åretdeltog vi bland annat på30 mässor. Att få det härerkännandet är jättekuloch ett bevis på att vi jobbari rätt riktning.Uppmärksammad kollektionDen nya golvkollektionen Twilight har väcktstor uppmärksamhet.– Den fi naste kollektionen någonsin, sägeren nöjd Marie Eklund, design- och marknadschef.Det är en dov lite mystisk kollektioni gränslandet mellan dag och natt.Vinylgolvet är vävt i mettalic och folietråd,vilket gör att det skimrar, en brytning mellanljus och mörker, skugglikt och skimrande påsamma gång. Golven har ett textilt utseendemen samtidigt ett vinylgolvs alla praktiskafördelar när det gäller underhåll och slitstyrka.Bolon grundades 1949 av Annica ochMaries farfar. På den tiden vävdes mattornai bomull och nylon därav namnet Bolon.Familjeföretaget övertogs så småningom avsystrarna Eklunds föräldrar, vilket medfördeatt Annica och Marie nästan alltid var medpå jobbet.– Vi är mer eller mindre uppväxta där, sägerAnnica skämtsamt.Stor exportSystrarna Eklund började båda arbeta i familjeföretageti dryga 20 årsåldern och 2003tog de över efter föräldrarna. Efterfrågan påden internationella marknaden är stor medexport till mer än trettio länder. Företaget har53 anställda och bland Bolons kunder fi nnsföretag som Armani, Sheraton, Lacoste,Tommy Hilfi ger samt erkända arkitekter ochdesigners. Alla golv är framtagna för offentligamiljöer med inriktning mot hotell, butikeroch kontor. Produktionen sker i Ulricehamn– en fördel enligt Annica och Marie.– Produktionen ligger vägg i vägg med kontoret,vilket innebär korta beslutsvägar.Även om Bolon är världsledande på vinylgolvär företaget långt ifrån ensamt på marknaden.– Många har försökt efterlikna våra golv –nästan kopierat oss rätt av, säger AnnicaEklund. Därför är det viktigt att hela tidenkomma med nyheter. Det andra gör idaggjorde vi igår.Nya marknaderDet blir många resor för Annica och Marie.För några veckor sedan kom de hem från enaffärsresa till Indien, Brasilien och Chile. Detär viktigt att både upprätthålla nuvarandemarknader och bygga nya marknader.Någon nedgång på grund av fi nanskrisenhar systrarna Eklund ännu inte märkt av.– Vi är väldigt positiva inför framtiden och troratt lågkonjunkturen till och med kan öppnanya dörrar. Det handlar mycket om att vågasatsa och att våga tro på det man gör.Text: Maria Boborg-Trané5.


Varumärkesutvecklingi kristider.”Kennedy 2009”:Fråga inte vad företaget kan göraför dig i kristider utan vad du kangöra för företaget. Ja, ungefärså här skulle kanske John F. Kennedy hauttryckt det om han varit en företagsledareunder 2000-talets fi nanskristid. Mobiliseraera gemensamma krafter och dra ert strå tillstacken. Tänkvärd liknelse eller hur?För hur agerar egentligen såväl ledarskapsom medarbetare för att bidra till sitt företagsöverlevnad och ”varumärkesbygge”?Och hur pass medvetna är man om att etthelt företags varumärke kan stå på spel omman agerar felaktigt.Exemplen det senaste halvåret talar sitttydliga språk. När fi nanskrisen var ett faktumsattes hela branschen under luppen ochdet talades om bonusar och extravaganser.Det är förstås inte rätt att dra alla över enkam, men så fort det fi nns misstankar i denriktningen kommer det att påverka varumärkenaför samtliga företag som är verksammai den branschen. Att sedan förslagen omnya bonusar i sista stund dras tillbaka får iprincip också samma effekt. Man blir liksomertappad med fi ngrarna i syltburken ochtvättar då av sig dem. Men, sylten syns påservetten ändå. Är jag långrandig och vartvill jag komma? Jo, att bygga varumärkenkräver ett medvetet arbete på alla nivåeroch här räcker det inte med en och annanreklamkampanj.Forskningsstudier har kunnat visa att manmåste vara konsekvent avseende det somförmedlas om företaget och hur det ligger ilinje med den identitet som eftersträvas, föratt överhuvudtaget kunna uppfattas somtrovärdigt. De anställda måste ”leva med sittvarumärke” i såväl med- som motgångar.I det sammanhanget har det visat sig attledarskapet kan fungera som en integrativkraft. En chef som utstrålar en stark kraftoch vilja att få företaget på fötter är oerhörtviktigt.Eva Ossiansson forskarei marknadsföring vidCentrum för Konsumtionsvetenskap,Handelshögskolan,GöteborgsuniversitetTa t.ex. Saab:s VD Jan-Åke Jonsson,som håller fast vid den affärsplan som deutvecklat och som signalerar tillsina medarbetare att vi måstegreja detta, även om det blåserstorm utanför fönstret. Ett annatexempel är IF Metalls utspel omatt frångå sina fackliga principer,för att underlätta för företagensom har det svårt att ändåkunna behålla sin personal.Nya utspel om höjda bonusarför styrelser i samma branschblir då i det närmaste ett säkertsätt att rasera engagemangetoch vi-känslan för att leva medsitt ”varumärke” och företag isvåra tider.För det är just det här medengagemang som är centralt fördet interna varumärkesarbetet.Och då talar vi inte bara omledarskapet utan alla medarbetare. Men, dethar visat sig att företag nog måste arbetaMobilisera.Foto: Göran Assner/Viewmer med att skapa ett engagemang, förstudier har visat på att endast en femtedelav ett företags medarbetare skulle kunnabetraktas som riktigt engagerade. Ungefärlika många ”checkade ut” då de lämnade sinarbetsplats. I kristider checkar dessutom alltfl er ut – en del mister jobbet medan andratappar sugen. Det fi nns många anledningartill varför man som ledare och medarbetareskall engagera sig i sitt företags varumärke.Att ställa upp för företaget när det även gårdåligt bidrar till många mervärden. Det hjälpertill att öka fokus på möjligheter mer änproblem. Och det är just möjligheterna somman måste jobba med.Det är detta som är marknadsföringenskärna – att skapa nya möjligheter och intäkter.En trevlig bieffekt är dessutom att godahandlingar leder till att stärka ditt eget varumärke.För det är nu vi som marknadsförarebehövs som bäst. Med positiv framåtandasom präglar oss marknadsförare kan vi taoss ur krisen. Jobba vidare och se framåtoch tänk utveckling inte avveckling!6.


Oskulder, rebeller ochmagnetiska varumärken.Den tolfte april 1912 avsegladeden osänkbara oceanångarenTitanic från Southamptons hamnför att fyra dygn senare sjunka i det iskalla,svarta djupet straxt utanför Newfoundlandskust. Det kunde inte hända. Ändå hände det.Idag, nästan hundra år senare håller vi på attgöra samma misstag igen. Den här gångenhandlar det inte om sjöfart utan om varumärkenoch försäljning. Men misstaget är iprincip detsamma.Våra stressade ögon ser bara det somär konkret samtidigt som vi har svårt attföreställa oss vad som döljer sig under ytan.Stressen uppstår inte bara som resultatav ett av århundradets värsta konjunktursvackorutan skapas också av en samhällsomställningvi inte har sett maken till senGutenbergs dagar.Det är smärtsamt tydligt att konsumenten tarmakten över medierna och kidnappar våravarumärken och konstruerar sina egna versioner.Allt för att bygga trygghet i en kaotiskvärld och sälja sin egen identitet.Paniken över att tappa kontrollen över våravälvårdade märken ger de fl esta av oss tunnelseendemed följden att vi bara orkar ta indet mest konkreta.Titta under ytanPriset blir då ett konkret och enkelt verktyg8.Per Robert Öhlin:att ta till. I tider av åtstramning sänker virefl exmässigt priserna, vilket vanligen får följdenatt vi håller försäljningen uppe kortsiktigmed hjälp av konstgjord andning. För sänktapriser har ett högt pris, i form av förlorademarginaler och urholkat varumärke.Tekniken är också konkret.Den intensiva teknikutvecklingförblindar oss och leder lätt tillatt vi faller för myten om attenbart tekniken kommer attge oss svaren. Därför byggervi crm-system som få kanförstå och ännu färre kan fåut något vettigt av. Vi låteross bländas av cpc, ctr, cpm,rss och ceo samtidigt som viglider allt längre ifrån konsumenten.Tekniken är bra, den hjälpeross att nå ut, men sällan attnå in. För den som vill vinnanya marknadsandelar elleröver huvud taget att fi nnaskvar på kartan, gäller att taett djupt andetag och fl yttablicken längre ned. Under ytan.Det är där den dolda kraften fi nns.Där förvandlas tandlösa kärnvärden till kraftfullamyter.Där möter du dramat och den mänskligainteraktionen.Strategier.Det nödvändiga skvallretFör vi människor relaterar med varandra i huvudsakgenom samtal. Samtalen tar nästanuteslutande formen av historieberättande,vilka mer och mer innefattar varumärken.Det intressanta med samtal – vare sig debestår av myter, nyheter eller skvaller – är attde fyller en livsviktig funktion. De gör världengripbar och meningsfull för oss. De skaparhopp i en sjuk, skrämmande och tilltrassladvärld. En annan tänkvärd aspekt är att detbara fi nns ett tjugotal grundläggande temansom våra samtal kretsar kring. Tolv av dessaär klockrena underdog-historier som är direktanvändbara som varumärkesstrategier.Och inte bara det, de är dessutom mycketenkla att arbeta med eftersom de fungerarsom sammanhållande kraft, ledning ochinspiration.Låt mig ge ett exempel.Vi är alla underdogsDet berättas att Richard Branson stod infören situation som vilken normal marknadsförareskulle beskriva som en mardröm.När han skulle förklara för sina anställda attVirginmärket skulle omspänna ytterligare enny kategori löste han dilemmat genom attställa en enkel fråga:Hur många kände till Robin Hood?Alla visste vem det var.Bra, sa Branson. Det är vi det.Tricket var att han ersatte kärnvärdena meden dramaturgi som alla redan kände till. Hangav dem ett fullblodigt hjältedrama som fi ck


deras hjärtan att bulta och hoppet att spira.I det här fallet handlar det om en hjältehistoriasom vi alla har hört många gånger förr.En historia som vi aldrig tycks tröttna på.Nämligen myten om den laglösa folkhjältensom vågar anta en tuff utmaning och lyckas.Konsten att säljaBranson förklarade inte. Han sålde en visionsom leder, inspirerar och skapar mening.Myterna är ihopvävda fantasier som lagratsi våra undermedvetna sedan tusentals år.De är osynliga, starka band som binder osssamman med andra människor och förenaross med såväl historien som nuet ochframtiden.Populärkulturen kryllar av myter ochhjältedramer. Ellen Ripley i fi lmen Alien ären klockren hjältinna. Och Rocky i fi lmenmed samma namn är en liknande hjälte. Pådjupet berättar de samma historia, om ochom igen, det är bara på ytan de skiljer de sigåt. Tro det eller ej, politiker kan också varahjältar: John F Kennedy, Nelson Mandelaoch Barack Obama är tydliga exempel.Nästan alla framgångsrika märken fl irtar medmyterna. Sällan medvetet, utan vanligen somföljd av en stark magkänsla.Änglamark hämtar till exempel ständigt kraftfrån myten om oskulden.Apple har byggts på kreatörsmyten, mensom på senare år fl ätats in i en förförararmyttack vare sin läckra design.Nike berättar om den ursprungliga hjälten.Rolex är den mytologiska ledaren/fadern.Mini Cooper är kompisen, den nära vännen.Sveriges fegaste bankOch när jag och mina kollegor en gång myntadetemat »Sveriges fegaste bank« för JPBank i den förra bankkrisens dagar var deten klockren manifestation av väktarens myt,den som håller koll, den som kontrollerar,bevakar och som är extremt försiktig medpengar. Hjältedramat har stor attraktionskraftpå oss människor. Det beror på att de ärunderdog-historier och att vi alltid har lätt attidentifi era oss med den svage när den visarmod och antar en utmaning.Det är i triumfens ögonblick som hjälten tarform. Det är då vi känner hopp och värmesprida sig i bröstet.Känslor får saker att händaVi har begåvats med känslor för att sättamänniskor och saker i rörelse. Faktum äratt de är den biokemiska motsvarighetentill handlingskraft. Känslor, precis som braidéer har gravitationskraft. De för människorsamman. De förkortar avståndet mellanmärke och konsument, på samma sättsom de för företagsledning och anställdanärmare varandra. De gör märkena starkare,tyngdpunkten blir lägre, kontrollen bättre ochriktningen mer fast. Framförallt säljer de.Vare sig du vill sälja mer, oftare eller dyrare.De säljer idén om märket så att det attraherarbättre arbetskraft och kan locka fl er ochbättre investerare. De säljer genom att görakonsumentens liv enklare och bättre.Men talar du rationellt försvinner magin, fantasinoch kraften. Det kritiska sinnet vaknar.Lär av HollywoodI Hollywood härskar fantasin, känslornaoch tidlösa konfl ikterna. I Affärsvärlden styrförnuftet. Här stävar vi efter trygghet, kontrolloch kontinuitet. I den kritstrecksrandigavärlden vill vi helst inte ha med drömfabrikensarketyper att göra, istället klänger vi ossfast vid våra kärnvärden, trots att vi vet att deär papperstigrar och att de inte duger myckettill. De är tandlösa för att de beskriverpersoner som inte fi nns, som få kan relateratill, som saknar nytta, som överdriver, ljugeroch är fruktansvärt, förbannat tråkiga.Förhåll dig på samma sätt till dina kärnvärdensom till tekniken och priset.Betrakta dem som toppen av ett isberg.Leta dig sedan nedåt och upptäck vad somfi nns under ytan.Då fi nns chansen att du vänder kraften i dinriktning istället för mot dig.Per Robert Öhlinvarumärkesstrateg och kommunikatörwww.minegoestoeleven.compr.ohlin@luckyman.se9.


NyheternaOM GÖTEBORGwww.goteborg.com/nyheternaSveriges nationalorkester, Göteborgs Symfoniker, kommer också attkunna avnjutas på fl er utomhusspelningar i sommar. Först ut är enligttradition sommarkonserten på nationaldagen 6 juni. Tradition är ocksåderas spelning under Göteborgs kulturkalas.Medan den som köper ett festivalpass till Way out West i Slottsskogenkan höra dem i en helt ny spännande konstellation med det kultförkladeNew York-bandet Anthony and The Johnsons.Foto: Anna HultVår bästa musiksommar någonsinAldrig tidigare har vi kunnat se fram emot en så innehållsrik och spännandekonsertsommar som i år. Världsartisterna står på rad för attsätta Ullevi i gungning – U2, AC/DC och Madonna. Festivalerna blirbåde bättre och större.Varje Ullevispelning innebär nästan 60 000 personer, multiplicera detmed de fem konsertdagarna – som är inbokade. Way out West drar enpublik om 25 000 varje dag till Slottskogen och de två festivalerna påFrihamnspiren, Metaltown och West Coast Riot, drar 15 000 vardera.Det ger förstås välkommet klirr i kassan på både hotell och vandrarhem,restauranger, kaféer och i butiker.Dessutom spelar fl era artister igen i Trädgårdsföreningen, som görcome back som musikarena efter förra sommarens stora trädgårdsutställning,Göteborgs Lustgårdar.Kulturkalaset med Way out WestProgrammet för kulturkalaset planeras just nu. Flera nya samarbetenkommer att bredda utbudet och ge ännu mer spets på det redanfi na och omfattande programmet. Göteborgs kulturkalas är Sverigesstörsta stadsfest, i år går det den 11 – 16 augusti.– Årets Way out West, blir tredje gången i ordningen. Och i år är festivalenförlagd till samma vecka som kulturkalaset, nämligen fredag 14och lördag 15 augusti, med klubbkvällar från torsdagen. Vi är väldigtglada för det fi na samarbetet med arrangerande Luger. Det är ett välskött,miljödiplomerat evenemang med spännande artister, en breddoch kvalitet som står högt även internationellt mätt, säger HenrikJutbring.Göteborg är en etablerad evenemangsstad av rang – nu kommerockså musikstaden Göteborg starkt. Internationellt ses vi redan somen plats med många unga talanger. Här fi nns både småskaliga sceneroch de riktigt stora. Inom metalmusic-världen är redan ”The GothenburgSound” ett begrepp. Det är heller ingen hemlighet att de storastjärnorna, som Bruce Springsteen och Rolling Stones gärna kommertill just Göteborg, därför att dom faktiskt trivs här.En god middag på Restaurang Sjömagasinet och en tur till sjöss medLeif Mannerström och god sömn på ”säkra” Elite Hotel Plaza ingåroftast i det trivselpaketet.– I år är det särskilt många artister som är ute på turné, det blir alltviktigare för dem att åka ut och spela. Det är delvis framtvingat avden digitala distributionen, de måste helt enkelt ut och tjäna pengar.Marknaden växer och kanske är det till och med så att den här typenav nöjen gynnas av fi nanskrisen, säger Henrik Jutbring på Göteborg &Co Evenemangssamverkan.Foto: Kjell HolmnerRedan förra året rankades Way out West i brittisk press som en avEuropas 20 bästa musikfestivaler. Genomsnittsbesökaren är 26,9 årmen då Neil Young gjorde sin suveräna spelningförra året, sågs fl era jämnåriga i publiken. MatsNordström står också i år för restaurangerna vilketborgar för kvalitet, både kravmat och sjömat fi nnspå menyn.Stefan GaddMediachef Göteborg & Co10.


Inbjudningsfest?Fråga skatteexperten:Fråga: Vårt företag anlitar konsulter för att återfå moms som vi betalari utlandet, t.ex. vid tjänsteresor och mässor. Jag har hört att detskall komma ett nytt förenklat förfarande nästa år. Innebär detta att detblir lättare att återsöka momsen på egen hand?Svar: Den 1 januari 2010 införs ett nytt system för att ansöka omåterbetalning av moms inom hela EU. En av nyheterna är att det kommeratt vara ett elektroniskt system istället för som nu olika ansökningsblanketteri varje land där man ansöker. En stor nyhet är också attman som svenskt företag skickar den elektroniska ansökan till svenskaSkatteverket och inte som nu till respektive skattemyndighet i utlandet.Vidare införs tidsfrister inom vilka skattemyndigheterna måste beviljaeller avslå ansökan. I annat fall utgår ränta till dess utbetalningen sker.Sammanfattningsvis kommer det nya förfarandet underlätta betydligtför den som ansöker om återbetalning av utländsk moms, särskilt omdet är fråga om återsökning i fl era länder.En ger mersmak.Fyra ger examen.Vi ger dig förmåga att skapa resultatoch framgång i näringslivet.Fråga: Vi har nyligen fl yttat in i nya lokaler och vill fi ra detta genomatt bjuda kunder, leverantörer och andra affärsbekanta på en invigningsfest.Finns det några skattemässiga frågeställningar som bör beaktasi dylika fall?Svar: Skattemässigt avdrag för kostnader vid invigning av nya lokalermedges med ett skäligt belopp. Vad som är att betrakta somskäligt avgörs med utgångspunkt i omständigheterna i varje specifi ktfall. Noterbart är att Skatteverket som utgångspunkt är relativt återhållsammai sin tolkning av vad som är skäliga kostnader i dylika situationer,varför ni bör iaktta ett visst mått av försiktighet vid planeringenav arrangemanget. För kostnader för mat och dryck i samband medinvigning ska de skattemässiga representationsreglerna tillämpas. Avdragsrättenför mat och dryck begränsas således till 90 kr plus mervärdesskattper person.Till Stockholm?Välj mellan minst10 avgångarvarje vardag.www.deloitte.se11.


Hon vågar satsa.Therese Albrechtson har alltid vågat gå sin egen väg.När hon som 19-åring bestämde sig för att driva företaget,Bodyguard Säkerhetsprodukter AB, var det en och annan somtvivlade på att hon skulle lyckas. Men redan efter ett halvår hadehon skrapat ihop till sin första miljon och kunde betala alla sina skulder.12.


13.


14.Profilen:Under de fyra år som har gåttsedan Therese Albrechtsonstartade Bodyguard, har dettillkommit ytterligare tre företag, Albrechtsonholding AB, Greyzone AB och Iboard.se.Hon skulle ha fortsatt studera på Handelshögskolanefter gymnasiet, men efter att hastartat eget företag genom Ung Företagsamhetunder det sista gymnasieåret, bestämdehon sig för att lägga studierna på hyllanoch istället satsa på att bli egen företagare.Men att Bodyguard skulle bli hennes förstaföretag var egentligen en slump.Blev drogadTherese och några av hennes vänner hadebestämt sig för att gå ut på ett populärtdansställe i Göteborg. Therese beställde ettglas vin och gick upp och dansade.Helt plötsligt utan förvarning ramlade honihop på dansgolvet. Hennes vänner ingrepsnabbt och tog med henne hem.– Jag vaknade inte förrän nästa dag och dåförstod jag att jag hade blivit drogad.Lite senare läste jag i tidningen att ytterligarefem tjejer hade drogats och våldtagits påsamma krog. Jag vågar inte tänka på vadsom kunde ha hänt om jag inte hade haftmina vänner med mig. Therese börjadeundersöka vilka möjligheter som fanns påmarknaden för att skydda sig mot överfall.Hon hittade sprayfl askan Bodyguard, enspray som förblindar och ger en övergåendeögonirritation samt färgar förövaren röd i eneller fl era dagar. Hon köpte loss Bodyguardoch succén var given. Bodyguard kan köpasi välsorterade livsmedelsaffärer, Pressbyrånoch Seven eleven.Två nya företagMen hur var det då med nästa företag,Greyzone? Jo, så här gick det till.Therese var i Hongkong och blev jättegladnär hon hittade billiga chanelväskor.Hon köpte på sig ett lager, dock enbart föreget bruk. Men när hon kom till Paris fastnadehon i tullen och blev av med allt.– Då bestämde jag mig för två saker. Delsatt aldrig mer köpa fejkgrejer dels att startaen egen smycke- och bijouterikollektion. Såföddes Greyzone, en stilren kollektion i svartoch vitt. Förutom smycken ingår även kläder,skor och heminredning i affärsverksamheten.Det tredje företaget Iboard.se marknadsföroch säljer en interaktiv whiteboard, somtillsammans med internet, dator och projektorskapar helt nya förutsättningar för merinteraktiva och produktiva möten. En föredetta kollega till Therese behövde hjälp medmarknadsföring och försäljning av företagetsprodukter. Therese såg möjligheterna ochidag äger hon 50 procent av företaget.Anlitad föreläsareDen mesta arbetstiden lägger Therese iföretaget Therese Albrechtson holding AB,vars huvudsakliga verksamhet är föredragoch utbildningar. Hon är enfl itigt anlitad föreläsare ochreser land och rike runt ochberättar om entreprenörskap,att se möjligheternaoch fokusera på det positiva.Antingen det handlar om attföreläsa i Arvidsjaur för 60åriga män i elbranschen ellerför unga kvinnor i Halmstad.– Jag tycker att det är kul attinspirera andra och att geenergi. Det gör att jag får energitillbaka. Jag delar medmig av mina egna tankarmen för den skull behöverinte alla hålla med mig. Vissthänder det att jag får kommentarersom ”vad har honatt lära mig?”. Är man ung tjejoch dessutom blond får mantyvärr räkna med att hörabåde det ena och det andra.– När jag blev utsedd tillen av Europas bästa ungaentreprenörer, fanns det desom mejlade mig och skrevatt jag inte var värd det.Varför måste vi missunna andra framgång?Borde vi inte hålla ihop istället? När Sverigespelar ishockey eller fotboll då hejar vi jupå Sverige. Men när det kommer till egetföretagande så är det fortfarande lite fult attsticka ut.Entreprenör.Stor tävlingsinstinktTrots hot och trakasserier vägrar ThereseAlbrechtson att sätta på sig offertröjan.Hon gör det som hon brinner för och sägersjälv att hon aldrig har fått något gratis utanhar själv fått jobba ihop till allting. Dessutomhar hon en enorm tävlingsinstinkt.Säkert något som hon har tagit med sig frånhandbollen. Therese började spela handboll iSävehof när hon var sju år och hade kanskespelat fortfarande om inte två sönderslitnakorsband och en bruten arm satt stopp fören fortsatt idrottskarriär.– Visst var jag ledsen men jag tror ändå attdet var någon mening med det hela.Det är kanske det som är Therese Albrechtsonsstora styrka, att hon alltid ser någonmening med det som händer. Hon gräverinte ner sig i sina misslyckanden utan vänderdet till något positivt. Som den gången närhon blev lurad på drygt 200 000 kronor.– Jag hade sålt varor till en kund som sedanvägrade betala. Jag hade gjort stora investeringaroch när jag insåg att jag inte kundebetala mina egna räkningar fi ck jag panik.Men så vände jag på det hela och tänkte attnågon gång ska väl detta hända mig också.Lika bra att det blir nu. Jag tog ett banklånoch bestämde mig för att aldrig mera användamig av muntliga avtal.Hälsan går föreFör ett drygt halvår sedan sålde ThereseAlbrechtson företaget Bodyguard. Efter tvåallvarliga olyckor som berodde på stress,för hög arbetsbelastning och en del otur,insåg hon att hon var tvungen att ta det litelugnare.– Hälsan måste gå först och jag är nogamed att alltid ge mig själv tid. Numera räckertiden även till för studier i ledarskap på IHMBusiness School. Det passar mig oerhörtbra att få en teoretisk komplettering till allmin praktiska erfarenhet. Dessutom är deten fördel att det bara är lärarledd tid en dagi veckan, vilket betyder att jag hinner medbåde arbete, studier och faktiskt också attskriva en bok, som kommer ut senare i vår.Även om Therese Albrechtson alltid går sinegen väg betyder det inte att hon inte lyssnarpå andra.– Jag hade aldrig utvecklats så som jag hargjort om jag inte hade lyssnat på människor imin omgivning. Jag har fått jättemycket hjälpoch är tacksam för det, men i slutändanmåste man ändå fatta sina egna beslut.Text: Maria Boborg-TranéFoto: Göran Assner/View


Bloggosfären – fjärdestatsmakten.Alla har en megafonoch kommeratt använda den.Marknadsföringenhar helt ändradeförutsättningar ioch med desociala medierna.Meta där fi sken är!Varumärkeslunch:Brit Stakston från JMW Kommunikation,bjöd på en späckad ochintressant miniföreläsning om vadsociala medier är och hur vi kan utnyttja demi våra företag.– Medborgarjournalistiken vinner insteg.Förringa inte dess betydelse, manar BritStakston.De sociala medierna är digitala kommunikationsformerför att dela upplevelser, åsikteroch innehåll. Dialogen, konversationen är detcentrala. Den sker via telefon, it, kameror, TV.Vi chattar, skickar mejl, läser/skickar mess,läser bloggar och wikis, är delaktiga i socialanätverk – har ett liv på den digitala arenansom är lika verkligt som det i den mer analogadelen av våra liv, säger Brit Stakston.KonversationsmarknadsföringBrit Stakston talar om ett paradigmskifte vadgäller kommunikation som är utmanandeoch förändrar allas roller.– Bloggar, mikrokonversationer, recensioner,sociala nätverk, digitala fotspår, delandet avlänkar, delande av kunskap, events och lokalisering,delande av media är några exempelpå tjänster vi kan utveckla kommunikationvia. Hon rekommenderar oss att sätta uppen egen blogg och ger oss många exempelpå företag som lärt och passerat eklutenunder föreläsningen.Ett av Brit Stakstons favoritexempel är saxföretagetFiskars och den community sombyggts upp och som tagit tillvara passionenhos sin användare.– Fiskars har genom sina Fiskateers enplattform för kundsupport och produktionsutvecklingsom är ovärderlig, säger BritStakston.Det finns idag cirka 350 000bloggar i Sverige.Stakstons råd till dig som vill börja blogga:1 Börja lämna kommentarer i andras bloggar.2 Lär er etiketten.3 Läs bloggar.4 Ta reda på vad som sägs om frågor somberör er.5 Bjud in bloggarna – som exempelvisLindex gjort eller som E.ON gjort för att föraen dialog med presumtiva anställda.Innehållet konkurrensmedletDet är innehållet som är konkurrensmedlet.Det har blivit lättare för marknadsförarnaatt nå fragmentariserade målgrupper ochkonsumenten har blivit allt mer reklam- ochPR-litterat. Marknadsföringens grundreglerhar förändrats! Vi måste lära oss att navigerai det nya medielandskapet.– Att jobba med PR nu, innebär att allt mixassamman och PR är navet i en mer relationsdrivenpåverkan. Se till att hålla ett konstantfl öde av releaser – inte bara vid storanyheter! Det är konversationsmarknadsföringvi pratar om idag.Du som vill läsa mer om PR och socialamedier, gå in på www.jmw.se. Där kan duklicka dig vidare och fördjupa dig i 10 skäl attföretagsblogga och/eller 10 råd för socialamedier.Text: Ingrid Saarva15.


En omskrivenchefredaktör.I huvudet på Viggo Cavling:Viggo Cavling trivs på Resumé.Hans långa erfarenhet av journalistikgör att han känner sigbekväm med jobbet som chefredaktör.Han växte upp i Skåne. Pappa kom frånKöpenham och mamma från Stockholm ochdet mest naturliga var att slå sig ner i Malmö.Först i ett hyreshus på 16:e våningen i Rosengårdoch senare till ett radhus i en annandel av Malmö.– Rosengård var precis som det är idag.Ingen pratade svenska. Jag var åtta år närjag lärde mig skånska.Han har ett alldeles speciellt förhållande tilldet skånska landskapet och framförallt tillhavet. När Viggo var 13 år dog hans pappa.Askan efter honom spreds över Öresund.– Jag känner hans ande i havet, säger ViggoCavling.Intresserad av journalistikJournalistiken intresserade honom tidigt.16.Han har ingen formell utbildning men mankan väl ändå säga att han har klarat sigganska bra. Han var inte mer än 22 år närhan tillsammans med en kompis startadekonsttidningen Beckerell.– Vi tyckte om att dricka vin och var väldigtdåliga i början, säger Viggo Cavling.Men Viggo Cavling fortsatte att skriva ochblev så småningom krönikör på ArbetetNyheterna. Senare fl yttade han till Stockholmoch anställdes som redaktör för DN-bilaganPå Stan.Usel chefNu blev han en känd profi l och syntes alltsom oftast i vimlet på Stureplan – ett liv, somhan har lagt bakom sig. Han älskar visserligenatt fortfarande gå på krogen men somsmåbarnspappa förändras livet.Det nya jobbet i Stockholm blev till en börjaninte riktigt som han hade tänkt sig.– De tyckte att jag var en usel chef.Det slutade med att vi hade ett gemensamtmöte där alla fi ck säga vad de tyckte om mig.När det blev min tur att tala om vad jag tyckte,kunde jag inte annat än säga: ”Ni har rätt!Det är nog det mest begåvade jag någonsinhar sagt. Det var ju så de uppfattade mig.Lust och nyfikenhetSom chefredaktör på Resumé befi nner sigViggo Cavling i gränslandet mellan reklamoch journalistik. Han gillar grävande journalistikoch anser att om man är journalistmåste man veta vad en nyhet är. Tre till åttanyheter per dag bör journalisterna på Resumévaska fram om de jobbar med webben.Det är blandningen mellan lust och nyfi -kenhet som driver Viggo Cavling i arbetet.Frågan är vad han gör om fem år?– Det är inte omöjligt att jag gör samma saksom idag. Jag trivs väldigt bra som chefredaktörpå Resumé. Det funkar bra i mitt livjust nu.Text: Maria Boborg-Trané


LÄS MER OMHELHETEN PÅWWW.ESKILS.SEEGENTLIGEN BORDE det vara en självklarhet för alla tryckerier. Och påEskils är vi vana att ge våra kunder det lilla extra. Eskils hantverkskunnandei kombination med den senaste tekniken och eget bokbinderi kallas oftaden säkra vägen till resultat utöver det vanliga. Själva kallar vi det kort ochgott för tryckfrihet.Vill du veta mer om vad tryckfrihet enligtEskils kan innebära för ditt företag?Ring 033-23 28 00. www.eskilstryckeri.se


Kollo för alla –för fjärde gångStadsmissionen:För fjärde sommaren i rad arrangerarStadsmissionen i Göteborg 2009det så kallade Kollo för alla. Stadsmissionenvänder sig främst till människor ideras omedelbara närhet. Från Stigbergetsboende kommer personer med missbruksproblem,men som nu har kommit en bra bitpå vägen till ett drogfritt liv. De har möjlighetatt åka tillsammans med egna barn ochbygga på en relation som kanske är trasigav många års missbruk. Second handverksamhetenkommer att göra dagsutfl yktermed sina volontärer och S:t Johanneskyrkanmed sina trogna besökare.Ungdomsbussen jobbar med de ungdomarsom hänger i Nordstan och Nils Ericssonsterminalenoch vill erbjuda dem att bytabetong och asfalt mot skog och sjö.Kollo för allaKollo fi nns på många platser och i olikaformer, men det som gör det här unikt är attdet här är Kollo för alla. Här möts alla åldraroch människor, från de små barnen till pensionärernapå Stadsmissionens äldreboenden.Här kan de äldre njuta av mat och kaffe, soloch natur, och samtidigt få glädjas över barnenslek. Det ordnas också simskola för allasom vill, barn som vuxen, och fritidsledarnakommer att se till att det blir lekar, tävlingaroch äventyr hela dagarna. För de som sökerstillheten fi nns skogen tätt intill och ekor ochkanoter ger möjlighet att stilla glida fram övervattnet. Det serveras också välsmakandemat – allt av en egen kock.Vilken BlandningSofi a Svensson var en av ledarna underKollo för alla 2008.– Det bästa med kollot är att ha olika grupperpå kollot samtidigt, säger Sofi a.Jag kommer ihåg min första vecka på kollot.VÅR IDÉ ÄR ENKEL. På Nya Varvet Studios får man merän vad man betalar för och allt är möjligt. 150 rymliga hotellrumoch upp till 250 sköna sängplatser. Ljusa och flexibla konferensmiljöer.Generöst tilltagna aktivitetsytor med parkkänsla. Havetoch robusta båtbryggor, några meter från hotellets entré. Föreställdig mer och lite till. Titta in så förstår du varför. Välkommen.18.TELEFON 031-85 70 20 | BYGGNAD 37, NYA VARVET, GÖTEBORG | WWW.NYAVARVETSTUDIOS.SE


en.Vi hade barnfamiljer från Rådgivningsbyrånhär, ungdomar från Ungdomsbussen ochpersoner från Kulturlabbet (dagverksamhetför intellektuellt funktionshindrade).Vilken blandning!Lägergårdens kanoter var annars det mestpopulära inslaget. Det blev många gladaskrik med skräckblandad förtjusning underkolloveckorna. Studsmattan och andra lekfullasaker, skänkta av snälla företagare ochprivatpersoner, var inte lediga långa stunder.Faktaruta Stadsmissionen:Att fi nnas till hands med hopp, alternativ och ljus är genomgående det viktigaste iStadsmissionens arbete. Bland våra uppgifter ingår att arbeta för dem som på grundav missbruk, psykisk ohälsa, sociala problem eller sjukdom hamnat bland de utsatta,nödlidande och hemlösa.Att tro med händerna är att möta varje människa med den öppna hand som är välkomnandetsoch respektens signum. Under åren som gått har Göteborg förändratsoch förhållandena skiftat, likaså har de hjälpsökandes behov skiftat. Vår verksamhetär i ständig förändring, men vår ambition är oförändrad sedan grundandet avStadsmissionen 1952 - att hjälpa enskilda människor i nöd. Vår verksamhet anpassasständigt för att göra vårt uppdrag möjligt: att utföra kärlekens gärningar i Jesu Kristiefterföljd bland fattiga och sjuka, svaga och utsatta, unga och gamla.”IT-klustret på Lindholmenblev mer än vi vågathoppas på och nyaformer för samverkanmellan IT-universitetetoch företagen växerhela tiden fram.”Anders FagerholtProgram Manager TelematicsEricsson ABUnder senare år har närmare 200 företag etableratsig inom Lindholmen Science Park och tillströmningenfortsätter. Här finns idag kunskapsintensivaföretag som Ericsson, Volvo, Semcon och IBM,samt mediaföretag som SVT. Campus Lindholmen,med Chalmers och IT-universitetet i Göteborg, gerakademisk närvaro.Samverkan erbjudernya möjligheterUtvecklingsintensiva företag inom fordons-, telekom-,IT- och mediaindustrin ser stora möjligheter iLindholmen Science Park som präglas av CampusLindholmen, det centrala läget, den spännandemiljön och det positiva företagsklimatet. Hör av dignär du också ser potentialen!www.lindholmen.sewww.alvstranden.com19.


20.Frukost:En strid ström av morgonpiggaMiG-are anlände till länsresidensetpå Södra Hamngatan, där landshövdingLars Bäckström och länsöverdirektörGöran Bengtsson hälsade alla välkomnatill en festlig frukost.Det har gått drygt ett år sedan Lars Bäckströmövertog landshövdingsposten efterGöte Bernhardsson.Lars Bäckström har alltid sett sig som vänstersocialistoch politiken har alltid legat honomvarmt om hjärtat. Redan som 14-åringgick han med i vpk, något som hans pappainte var så förtjust i.– Ska du verkligen vara kommunist, sa hantill mig. Jag är inte kommunist, svarade jag.Jag är vänstersocialist.Lars Bäckström hann med 18 år i riksdageninnan han blev landshövding i Västra Götaland,en konungens ställföreträdare som hansjälv uttrycker det.Allvar och humorHan är en utmärkt talare och blandar allvaroch humor.– Jag blev utnämnd av en moderat trots attjag alltid har stått till vänster.residenset.Och tro det eller ej menjag är god vän med bådefi nansminister Borg ochjordbruksminister Erlandsson.Jag har inga problematt jobba vare sig medkungen eller med regeringen.Den bistra verkligheten iSverige och Västra Götalandgår inte att blundaför. Lars Bäckström nämnerbland annat alla varseloch uppsägningar inombildindustrin och betonaratt vi måste hjälpa demänniskor som har blivitarbetslösa. Men allt är intesvart. Det fi nns företagsom går bra och de bordeuppmärksammas.– Tyvärr tas inte de godaexemplen fram utan detär bara det negativa somsyns i massmedia.Integration och jämställdhetLänsöverdirektör Göran Bengtsson lederdet dagliga arbetet i Länsstyrelsen och ärlandshövdingens närmaste medarbetareoch ersättare. Han berättade bland annatom länsstyrelsens olika ansvarsområdensom spänner över samhällsfrågor av vittskilda slag, från landsbygdsutveckling ochbiologisk mångfald till integrationsfrågor ochskydd av kulturmiljöer.Stor organisationVästra Götalands län har cirka 1,5 miljonerinvånare, fördelade på 49 kommuner.En stor organisation på cirka 720 medarbetarearbetar på sju olika platser: Göteborg,Vänersborg, Mariestad, Skara, Uddevalla,Borås och Hornborgasjön. Några av länsstyrelsensuppdrag är att ge tillstånd ochpröva överklaganden av kommunala beslut.Att utöva tillsyn genom uppföljning av lagaroch riktlinjer, vara ett serviceorgan och bidramed kunskap samt utgöra vattenmyndighetför Västerhavets vattendistrikt.Text: Maria Boborg-Trané


Länstyrelsen:Äntligengår det mot vår på allvar!Lusten att ge sig ut i naturenväxer i takt med att ljuset kommertillbaka. Ibland är man nöjd med en kortkvällspromenad i grannkvarteren för att sescilla, krokus och vårlök spira i rabatterna.Ibland vill man göra en tur i skog och markeller längs havet. Gå långt, känna solen ochvinden, skruva upp kaffetermosen i lä.Naturupplevelser är ofta en del i en bra boendemiljö.Länsstyrelsen har uppmärksammataktuella frågor kring bostadsbyggande ikonferensen ”För vem byggs staden”.Hur planeras bostadsbyggandet?Kan boendesegregationen motverkas?Planeras den offentliga miljön så den passaralla lika ur ett jämställdhetsperspektiv? Dettaär väsentliga frågor för politiker, tjänstemän,bostads- och fastighetsbolag, universitet,trafi kföretag med fl era. I samhällsbyggnadsprocessenvill Länsstyrelsen bidra tillett långsiktigt hållbart samhälle och till godalivsmiljöer.En betydligt mörkare fråga som berör vårastadsmiljöer är företeelsen traffi cking, det villsäga människohandel för sexuella ändamål.Traffi cking ökar och detta vill Länsstyrelsensynliggöra och motverka.I februari ordnade vi ett första seminariumom traffi cking för chefer inom hotell-, taxi,restaurang- och turistnäringarna. Vi villbygga upp ett samarbete mellan myndigheteroch berörda branscher. Vi vill sprida kunskapoch ge konkreta råd om vad den kangöra, som kommer i kontakt med traffi ckingi sitt arbete. Seminariet var en kick off för enfortsatt gemensam satsning att bekämpatraffi cking i Västra Götalands län.Nu tillbaka till naturen! 2009 fi ras Naturens åri hela landet och vi på Länsstyrelsen kommeratt bidra till fi randet på många sätt. I år villvi verkligen underlätta för alla att komma uti naturen och upptäcka de miljöer som ärspeciella för vårt län. Länsstyrelsen kommeratt anordna en rad aktiviteter under året,bland annat invigningar och guidningar ifl era av länets naturreservat. På vår webbplatsfi nns ett Naturens år-kalendarium föralla aktiviteter som kommuner, föreningar,vi på Länsstyrelsen och andra ordnar varjemånad.2009 är Naturens år.Några vårliga tipsinför april kommer här:• Vandring i blåsippetid, Billingeklevens naturreservat,Skövde (19/4)• Vårpromenad i växtrika marker med böljande ängar och porlande bäck, Ramseröd,Uddevalla (22/4)• I sparvugglands rike, guidning i Svartedalen,Kungälv (25/4)• Och sist ett säkert vårtecken: Tranorna kommertill Hornborgasjön! Vi har guider på platsvid Trandansen och Fågeludden. Utsiktsplatsenvid Fågeludden är tillgänglig även förrullstolsburna.Bakgrunden till Naturens år är att det är 100 årsedan Sveriges första nationalparker invigdes.Inte bara Sverige, utan hela Europa fi rar attde första nationalparkerna bildades och detfi rar vi här i länet med att landets första marinanationalpark – Kosterhavet – invigs i september.Oavsett om du väljer vild natur eller tryggastadsvandringar – Välkommen att fi raNaturens år med oss 2009!Göran BengtssonLänsöverdirektör i Västra Götalands Län21.


Christian Berner –ett företag i utveckling.22.Frukost:Vi ska bli dubbelt så stora ochbäst i klassen. Visionen är attvara Nordens ledande teknikföretag2010. Det säger Lars Mila, vd ochkoncernchef för familjeföretaget ChristianBerner Tech Trade AB.Lars Mila, vd och koncernchef.Efter 40 år i Partille fl yttade Christian Berner,i början på 2007, in i nybyggda lokaler iMölnlycke Företagspark. Det nya huset varden största investeringen någonsin.– Vi var lite osäkra på om huset skulle bli enkvarnsten för oss, säger Lars Mila.Men vi hade inte behövt oroa oss. De nyalokalerna har haft en helt fantastisk effektbåde på personal och på kunder. Idag har vien personal som är glada som lärkor!Helt klart hade vi inte varit där vi är idag omvi inte hade tagit beslutet att bygga nytt.Privatägd företagsgruppChristian Berner Invest AB är en friståendeprivatägd företagsgrupp med inriktning påtre huvudområden: handelsverksamhet,metallindustri och förvaltning av handelsverksamhetensfastigheter. Totalt arbetarcirka 240 medarbetare i de olika företageni Sverige, Norge, Danmark och Finland.Christian Tech Trade AB är huvudbolag förhandelsverksamheten och är uppdelat i femolika affärsområden: Maskin och process,förpackningsteknik, pumpar och instrument,teknisk plast samt vibrationsteknik.Ansvar och tydlighetJoakim Berner, med ett förfl utet inommediebranschen bland annat som chefredaktöroch vd för Dagens Nyheter, är tredjegenerationen i företaget. Han poängterarhur viktigt det är att jobba med de etiskafrågorna och att ta sitt ansvar. Att vara tydligprecis som grundaren och farfar ChristianBerner var. Han förstod tidigt att Norden varen betydelsefull marknad. År 1897 startadehan Christian Berner AB. Då bestod affärsverksamhetenav import av humle och maltsamt teknisk utrustning till bryggerinäringeni trakterna kring Göteborg. En av de allraförsta egentillverkade produkterna var enkapsyleringsmaskin för ölfl askor.Nya kundkategorier tillkom successivt underhela 1900-talet bland annat inom isolerings-,mejeri- och livsmedelsbranschensamt inom läkemedelsindustrin.Långsiktighet.Ett företag i utvecklingHur ser då framtiden ut för det111 år gamla familjeföretaget?Ja, visionen är klar.Det fi nns en omfattande strategiskplan för företaget och 2010ska Christian Berner vara ett avNordens ledande teknikhandelsföretag.– Positivt med ett familjeföretagär att man får möjligheten attfatta långsiktiga beslut, sägerLars Mila.Vi har gått från svag till stadiglönsamhet och vårt mål är att blibäst i klassen. Vi vill göra affärersom är goda och med ett högtteknikinnehåll. Etik och moral ärviktigt – vi ska vara ärliga och taansvar. Vi är hela tiden i utveckling och detär viktigt att få hela organisationen – alla utei leden – att tänka till. Det är det som gör attdet kan hända något.Vi är långt ifrån färdiga men har kommit enbra bit på vägen, konstaterar Lars Mila.Text: Maria Boborg-Trané


Hisingentill division 1?Frukost:Du når ingen framgång utan mål.Självklart för en handbollsklubbkan man tycka, men det handlarom mer än att räkna mål. Christer Olsson,Hisingens handbollsklubb, valde samverkanför att nå målet att få ett Hisingen-lag i Top5 inom fem år. Hisingen Handboll är landetsförsta i rosa tröja och föddes ur idén att låtaHisingens alla lag samverka om elitlag. Hittillshar två av fem lag, Backa HK och BjurslättHK, valt att gå samman till en ”superklubb”.Varför och hur berättade Christer Olsson i frukostmorgonenssärskilt utrustade DragsterSport-studio. Freddy Olsson, vd för DragsterKommunikation som hjälpt den nya klubbenmed profi l och marknadsföring, framträddeunder intervjun som Arne Hägerfors.Liveteveinslaget omfattade också reklam förHisingen handbollsklubb och det nya sponsorprogrammet,2008-klubben.Går det att sälja?Det startade med frågan Kan man sälja etthandbollslag?– Vi bestämde oss för att jobba med Hisingenshandbollslag som med ett företag.Vi ville samla klubbarna till en elitklubb, medgemensamma seniorlag för dam och herr.Vi ville utmana reklambyråerna. Det krävdetydliga mål, pengar och jävlar anamma.– Dragster har visat att det går att fi xa envarumärkesprofi l även för handbollslag.Vi har blivit kaxiga och moderna och valtrosa för att ingen annan är rosa, förklaradeChrister Olsson.Samspel i rosa.Sponsorer ochspelareHan underströk viktenav att ha tydliga mål förverksamheten för att fåsponsorer att ställa uppoch för att kunna lockafl er spelare till klubben.– I företag är det naturligtatt sätta mål, men intei föreningslivet. Men enframgångsrik företagareoch ledare har sammatänk.Om fyra procent sättermål och en procent nårdem, är det inte en idé attta fasta på?Motiverande målMen hur sätter man dåmotiverande mål? undrade”Arne Hägerfors”.– Att det är något manvill och som är realistisktgör att man kan motiverabåde sig själv och andra.Mål ska vara väldefi nierade,tala om vad man villuppnå. Smarta mål somstår för något. Specifi ka.Mätbara. Accepterade.Realistiska. Tidsbestämda.SMART helt enkelt.– Skriver jag ner mina mål blir det ett kontraktmed mig själv och samtidigt underlagför en handlingsplan.Har man en handlingsplan kan man fortsättajobba även om man inte ser målet just då.Planen viktigastLedarrollen är viktig, att målen är dokumenteradeoch även förankrade.– Men planen är det viktigaste. Och att fortsättajobba med sig själv och andra.Som så ofta handlar det också om pengaroch svårigheterna att fi nansiera verksamhetenmed medlemsavgifter när Bingolottominskar och samhällsbidragen inte räcker till.Nya bidragsgivare måste till. Frukostmåletvar klart: att få MiG-arna att köpa in sig i2008-klubben och bli delaktiga i föreningen.Eller i alla fall stötta resan till Top 5 förHisingen Handboll.Christer Olsson, till vardags marknadschefför StorEl, tror på Dragsters idéer och harbytt reklambyrå även för sitt företag.Och framöver då? Hisingen Handboll harLundbystrand som hemmaplan, men sökeren ny. Hoppas på att även HP Warta ochTorslanda ska gå med i elitklubben och såsmåningom även Kärra.– Genom elitlagen vill vi kunna verka bättreför ungdomarna, visa förebilder för att ökaintresset. Vi har 700 medlemmar i dag, enjättepotential i Biskopsgården, Backa ochTuve och satsar på ledar- och tränarutbildningför alla.Text: Bia Eliasson23.


Sverige tar överordförandeskapet.26. 24.SuperFredag:Cecilia Malmström, EU-minister.Den förste juni tar Sverige överEU-ordförandeskapet och skaunder sex månader driva EU:shela agenda. Cecilia Malmström, EU-minister,besökte MiG i slutet av februari ochberättade om de svenska förberedelserna.– Ordförandeskapet är en jätteapparat.Tidigare var vi 15 medlemmar och nu är vi 21.Det är ett stort praktiskt projekt med3 326 möten och det fi nns många orosmoln,så vi förebereder oss noga.Svårare än tidigareElva ministermöten ska hållas i Sverige,tre av dessa i Göteborg. Däremot kommerinte toppmötet förläggas till Sverige utan tillBryssel.Cecilia Malmström säger att ordförandeskapetär svårare än tidigare - många viktigabeslut ska fattas.– Det är val till Europaparlamentet och en nykommission ska utses, och det ska görasmitt i en allvarlig kris som vi inte vet hur denutvecklas. Dessutom ska Irland ha en nyfolkomröstning angående Lissabonfördraget.Klimat- och energifråganEn av huvudfrågorna är klimat- och energifrågan.I december möts representanter från helavärlden och ett nytt avtal ska fattas. Sverigeansvarar för att EU-länderna blir eniga.– Vi måste få med oss alla, säger CeciliaMalmström. Det kan bli svårt med tanke påden ekonomiska kris som vi befi nner oss i.Sverige betalar mer till EU än de fl esta andraländer.– Det är ländernas BNP som avgör hur storavgiften blir, säger Cecilia Malmström.Vi som är rikare får hjälpa de fattigare länderna.Bättre jordbrukspolitikCecilia Malmström tycker dock att EUbehöver en modernare budget och bara föratt vi är med i EU betyder det inte att mangillar allt.– Det gör inte jag. EU:s jordbrukspolitik ärden som jag tycker sämst om. Många bidragär bisarra och leder till problem för tredjevärlden som inte kan konkurrera.EU:s jordbrukspolitik blir en av de storafrågorna i det kommande budgetarbetet.Ytterligare en fråga som diskuteras är att fördelakostnaderna för antalet fl yktingar somSverige tagit emot. Sverige har tagit emotfl er fl yktingar än många andra EU-länder.Östersjöstrategi behövsUnder Sveriges ledning av EU kommerÖstersjön att diskuteras. Åtta av nio Östersjöländertillhör EU.EU.– Vi behöver en Östersjöstrategi inom EUför att samarbeta bättre, både när det gällermiljöfrågor och den potential som fi nns. Ettförslag kommer i vår och vi hoppas att detska fattas ett beslut under vårt ordförandeskap.Ytterligare frågor som ska belysas är migrationoch polissamarbetet inom EU samt hurman ska underlätta för små- och medelstoraföretag.– Vi känner en stor spänning och entusiasminför vårt ordförandeskap, säger CeciliaMalmström men tillägger också att allt intekan lösas under sex månader.Text: Maria Boborg-TranéFoto: Mikael Lundström


Varför är konkurrenspå lika villkor viktigt?West Sweden:Har Du tänkt på vad EU har betytt för marknadsföringenoch konkurrensen? När Sverige anslöt sig till den gemensammamarknaden inom den Europeiska Gemenskapen(EG), 1992, via ett EES avtal och därefter som medlemmari Europeiska Unionen (EU), 1995, ändrade sig förutsättningarna försvenska företags agerande på den europeiska marknaden radikalt.EES innebar att medlemsländernas företag deltog i den inre marknaden,EU:s fria handel. De fi ck importera och exportera tullfritt.Den gemensamma marknaden var i sig en enorm omställning för ossföretagare. Från att ha haft en liten hemmamarknad fi ck vi helt plötsligten marknad som var nästa 50 gånger så stor. Från att varendaexportprodukt måste passera en mycket omfattande tull procedurmed utfärdande av allsköns exportdokument och tillstånd slopadesdetta praktiskt taget över en natt. Helt plötsligt behövde vi inte ägnamängder av tröttsamma och kostsamma timmar till detta dokumenthanterande.Plötsligt blev köerna vid gränspassagerna till t.ex.Tyskland så gott som eliminerade. Plötsligt var produkterna framme iHamburg över natten.Industriföretag, banker, mediaföretag, dagligvaruföretag, konsulter,m.fl . fi ck se över sina strategier. Marknadsföringen blev mer avancerad.Distributionen och prissättningen fi ck ses över. Marknadsorganisationernakunde slås samman för olika språkområden som tysktalande,fransktalande, m.fl . Broschyrer kunde tryckas gemensamt,reklamen kunde samordnas, produktsäkerheten blev gemensam, osv.Förutsättningen för att detta skall fungera är dock att alla aktörerföljer samma konkurrensregler, så att inte enskilda länders företaggynnas på bekostnad av andra.Tidigare hade det varit upp till respektive land att bestämma överkonkurrensreglerna men nu fl yttades frågan upp till det Europeiskaplanet, till EU Kommissionens GeneralDirektorat för konkurrensfrågor.Här följer att hundratal tjänstemän den europeiska marknaden så attinga övertramp sker.Vid t.ex. större företagssammanslagningar måste EU-Kommissionenge sitt godkännande att inte konkurrensen äventyras.Just nu i dessa kristider är blickar riktade mot myndigheten dagligen.Vi själva i Västsverige har blivit uppmärksammade på vikten av fairplay genom bilindustrikrisen. Vissa länder som ex.vis. Frankrike ochItalien ville ge selektivt bidragsstöd till sin egen bilindustri. Kommissionensa nej. Detta ansågs snedvrida konkurrensen. Istället beviljarman mer generella stöd till samtliga, men bara upp till vissa gränsvärden.Det är lätt att glömma bort vad EU betytt för den fria konkurrensen,men nu i kristider är det viktigare än någonsin att marknaden följerspelreglerna.Vi vill inte hadin själ …… vi vill ha ditt engagemang!I MiG Future fi nns dagens talanger ochmorgondagens beslutsfattare.Vi i MiG Future söker nu sektionsledningsmedlemmarför att vidareutveckla verksamhetenoch erbjuda kunskapshöjande ochinspirerande events till våra medlemmar.Besök MiG Futures hemsida under fl ikenaffärsnätverk på www.mig.se för att läsamer och anmäla ditt intresse!Kjell Peterson President West Sweden25.


Future Project –från ax till limpa.26.MiG Future:MiG Future hade en välbesöktinspirationskväll om moderntledarskap på Casino Cosmopol.Det var ett projektarbete, Future Project,som tre studenter från FörsäljningsAkademiengjorde som en del i sin utbildning.Med denna årliga tradition har studentermöjlighet att praktisera sina teoretiskafärdigheter och driva projekt från ax till limpa.Arbetet sker fristående, men med avstämmningsmötenmed MiG Futures sektionsledningoch MiG som kontaktyta.Valet av föreläsare baserades på att de varaktuella och nytänkande genom sitt ledarskap.Projektgruppen har arbetat målmedvetetmot uppsatta kriterier och är mycketnöjda med kvällen och det stora antaletbesökare som kom, runt 90 personer.Ted Hesselbom ochRasmus WingårdhFörst upp på scen var Ted Hesselbom, chefpå Röhsska museet och utbildad grafi skdesigner. Han poängterade vikten av attvåga ta risker i sitt ledarskap för att kunnadriva en arbetsplats framåt. Ted säger att detfi nns två anledningar till att man gör karriär:Fåfänga - man vill synas eller Girighet – manvill tjäna pengar.Rasmus Wingårdh är Head Designer förherrkollektionen och är Creative Managerför Filippa K. Utbildning på textilhögskolani Borås och har fått tidningen Cafés storamodepris. Modernt ledarskap enligt Rasmusär: Dialog och intuitivt beslutande – men attman måste klä magkänslan i mer konkretamotiveringar.Föreläsarnas framförande var båda inspirerandeoch givande, men utfördes på tvåhelt skilda vis. En av projektdeltagarna, PerBernhardtz, beskriver hur han blev tagen avolikheterna; ”Teds framförande var korrektoch informativt på ett bra sätt... Rasmusgenomförde sitt framförande med energi,ett roligt framförande...”Nytänk.Projektgruppens reflektionerEtt utdrag ur projektgruppens refl ektionerprecis efter det gångna Future Project:Sofia Draganis ”Det här är något allaborde göra om man får chansen. Det varhäftigt och intressant att för första gången fågenomföra ett sådant här projekt i verkligheten.”Alexander Johansson ”Att jobba i gruppär positivt, eftersom man inte behöver drahela lasset själv och det är lagom att vara trestycken.”Per Bernhardtz ”En lyckad kväll för enpositiv grupp människor, med stöd frånsponsorer och MiG, kan inte bli annat enbra. Så bra att jag gärna skulle kunna göradet igen.”Läs mer om vad de moderna ledarna sa påwww.mig.se och kontakta projektdeltagaranvia vår grupp på Facebook.Text: Ulrika Allansson


Jademassagehos Mandorla.Det var högt söktryck på FuturePleasure. Bara på några fåmorgontimmar var platserna tillJademassage hos Mandorla slut.Marina Williamsson är tjejen som inspireradesatt ta med sig Jademassagen hem frånsin vistelse i Sydamerika. Jademassage ärorientalisk medicin där en behandling kombinerartre traditionella tekniker för att uppnåminst tio effekter. Därmed en komplettbehandling för hela kroppen. Hon och dåvarandepojkvännen arbetade fl itigt med att fåordning den kalla källarlokalen till en mysigvarm plats för Jademassage och startadeföretaget Mandorla.När vi gått den branta backen upp tillNordhemsgatan 67, nära Linnéplatsen, ochförsiktigt öppnar dörren möts vi av en härligdoft av apelsin. Marina arbetar nämligenmed alla sinnena i sin marknadsföring.Björkstammar till rumsavdelare, vita stenarpå golvet och modern harmonisk belysningär delar av den kreativa intreören. Det är tystoch avstressande i rummet. ”Glöm inte attslå på telefonerna när ni går”, påminner Marinaoss lite fyndigt när vi tar av oss jackorna.och kiropraktik, som fokuserar framförallt påryggen. Massagen är både tuff och avslappnade,men först och främst välgörande ochväldigt skön. Perfekt sätt för oss att varvaAvslappning.ner och avsluta vår arbetsdagpå.Väl avslappnande bjöd Marinaoss på gott tee och nyttigtfärskt hemmabakat bröd,samtidigt som hon berättadeom att hon brottades medMandorlas grafi ska profi l.Hon har använt fl era olikaloggotypes och typsnitt, menkänner nu vilket som fungeraroch har bestämt sig. Hontalade om var hon annonseratoch var det fungerade effektivastatt sätta upp fl yers.Tack Marina för ett avkopplandeoch öppenhjärtligtMiG Pleasure hos Mandorla.Marina är en av våra medlemmari vår Facebookgrupp, gåmed du med.När alla är på plats lägger vi oss på varsinJademassage-säng. Varje behandling är enunik kombination av; infravärme, akupressurText: Ulrika Allansson27.


fi nns en vvs-montör.” Samma budskapplacerades på ölunderlägg och på ett 60-talskyltar runt om i stan. Vvs-branschen hadesynliggjorts. Flera av krogarnas gäster ville tilloch med köpa bartendrarnas t-shirtar.Syftet med allt som Miami placerar på gatoroch torg är att det ska väcka uppmärksamhetoch leda till ett framtida köp.Men syftet är också att de utplaceradegrejerna, antingen det är fl aggor, skyltar,kataloger eller spargrisar, ska plockas upp avfolk och följa med hem.Reklamsom överraskar.FredrikOlsson och Gustaf Rydeliusstod inte ut längre. Nog borde detväl fi nnas något annat att jobbamed än traditionell reklam. Kunde möjligtvisgerillareklam vara något att satsa på?Sagt och gjort. I januari 2003 fi ck Göteborgen renodlad gerillabyrå – Miami GuerillaAgency.– Jag förstår inte hur vi överhuvudtaget fi ckihop det under de tre första åren, sägerFredrik Olsson. Många hade aldrig hört talasom gerillareklam och det gjorde att vi hadesvårt att få gehör för våra idéer.Gerillareklam handlar bland annat om attmed små medel nå stora framgångar genomatt tänka i nya och okonventionella banor.Fredrik Olsson berättar om Miamis förstauppdrag, en kampanj för en djurbutik i Linnéstaden.– Vi producerade 500 små fl aggor med synligameddelanden, där det stod att hundägarnaskulle plocka upp efter sina hundar.Flaggorna placerades ut i en del av Linnéstadenunder tio dagar.Det tog inte mer än en timma innan detbörjade välla in folk i affären. En del ville barage butiksägaren en dunk i ryggen och tackaför ett bra initiativ. Andra frågade om de fi ckta med sig några fl aggor och själva placeraut dem.Kampanjen fi ck stor uppmärksamhet ochresulterade i ett antal nya kunder för djurbutiken.Respons direktGerillareklam förknippas oftast med konsumentreklammen fungerar lika bra förB2B-företag, enligt Fredrik Olsson. Tillsammansmed en stockholmsbyrå gjorde Miamien kampanj för ett företag i vvs-branschen.Syftet var att ge branschen högre status.Vvs är inte bara avlopp och toaletter. Varkenkonstsnöanläggningar eller ventilerings- ochbevattningssystem skulle fungera utan vvs.Inte ens barerna på stans krogar fungerarutan vvs. Det tog Miami fasta på och försågbartendrarna på ett antal krogar i Göteborgmed tröjor där det stod: ”Bakom varje öltappGenialisk kampanj– Kampanjen med spargrisen för Willys vargenialisk, säger Fredrik Olsson. Tidigt enmorgon klockan fyra placerade vi 1 000grisar på tio torg i Stockholm. Knappt fyratimmar senare var alla grisar borta. Tänk attden här spargrisen, med Willys namn på, fi ckfölja med hem, bli sparad och använd.Det är ju en kampanj varje gång någon läggeren 50-öring i grisen!Det verkar enkelt och kul att jobba medgerillareklam. Men vid närmare eftertanke ärdet inte riktigt så enkelt. Det är inte tillåtetatt sätta upp skyltar eller placera olika sakerpå gator och torg utan tillstånd. Dessutomär det, enligt den lokala ordningsstadgan,förbjudet att skräpa ner på offentliga platser.– Det här är något som vi måste ta ställningtill vid varje kampanj, säger Fredrik Olsson.Vi försöker alltid att söka de tillstånd somkrävs. Men ibland vet vi, att även om vi skullesöka tillstånd skulle vi ändå inte få det.I det läget kopplar Miami in sina jurister, somgör en riskanalys för att bedöma hur storsannolikheten är att bli polisanmäld.Hittills har bara en av Miamis kampanjer letttill en polisanmälan.Gerillareklam på nätetSedan ett halvår tillbaka fi nns Miamis gerillareklamäven på Internet. Dels med enkampanj för MQ dels med en kampanj förScanbox, distributör och rättighetsinnehavaretill den nya fi lmen om Che Guevara.– Gerillareklam fungerar bra på nätet, sägerFredrik Olsson. Tyvärr är det många företagsom inte utnyttjar den här möjligheten.Många använder bara sina hemsidor somskyltfönster eller ännu värre – de håller baraadressen.Text: Maria Boborg-Trané26. 28.


Ljudkräsnakunder.Hi-Fi klubben i Göteborg,en butik som funnitspå Skånegatan sedan1983. Ett Mecka förmusik- och fi lmälskare.MiG Partner:MiG Partner fi ck en fantastiskljudupplevelse vid denvälbesökta träffen hos Hi-Fiklubben. Ett kvinnligt femmannalag vann äraoch diplom i tävlingen Golden Ear. En ädeltävling i konsten att höra skillnad på olikakomprimerade format.– Medarbetarna älskar musik och brinnerför det goda ljudet, berättar Kerstin Sjögren,kvällens värdinna samt Nordisk Kundklubbocheventansvarig.– Hi-Fi klubben är Nordens största specialistkedjainom hemelektronik, säger KerstinSjögren.Butikskedjan grundades 1976 av PeterLyngdorf i Danmark. 1983 fi ck Sverige sinförsta butik här i Göteborg på Skånegatanoch 2007 öppnades den andra butiken iGöteborg, på Kungsgatan. I Sverige fi nns22 butiker.Hi-Fi klubben importerar sitt sortiment direktfrån fabrik, vilket gör det möjligt att erbjudaen hög kvalitet till ett lågt pris.– Vi kapar ju mellanhänderna. Mycket ljud förpengarna med andra ord, förklarar KerstinSjögren.– Hi-Fi klubben är en butikskedja som är tillför alla, inte bara för audiofi len. Vi minglarrunt i butiken och sitter ner i rummet somBirgitta Petersson-Nordh, Malmö Aviation, Christin Browall, SKYLTiDEAL Sverige AB,Lena Eriksson, Restaurang Palace, Kristina Johansson, Hertz Rent A Car AB ochMargareta Älveborn, Alektum Inkasso.kallas för ”världens bästa ljud”.Här fi nns högtalare för 120 000:- ochanläggningar för 300 000:-. De som köperdessa är branschfolk som har det som sittyrke eller stort musikintresse, säger KerstinSjögren.I en annan del av butiken hittar vi det mertrendiga Trådlösa systemet och Inbyggnadshögtalare.Men här fi nns allt, stereo, TV, högtalare,internetradio, hörlurar i alla prisklasser.Populär klubbAtt vara medlem i Hi-Fi klubben innebärmånga tillfällen till fest och olika erbjudande.Antalet medlemmar i Norden är cirka 300000. I Sverige fi nns 100 000 medlemmar,varav cirka 15 000 i Göteborg. En gångi månaden arrangeras fest i varje butik.Tillsammans med olika samarbetspartnerserbjuds medlemmarna olika förmåner. Ett axplock– vinprovning med Åkesson, konjaksprovningmed Grönstedt, erbjudanden frånGinza, Hifi -tidningar, tekniktidningar, interiörtidningar,nyhetsbrev från Orvar Säfström,produktkvällar, röda mattan-tävlingar, möjlighetatt vinna biljetter till olika evenemang,konkreta produkterbjudande. Dessutomarrangerar man frukostmöten, familjedagaroch tjejkväll med modevisning emellanåt.Medlemsskapet är kostnadsfritt.– Medlemmarna är goda ambassadörer.Cirka hälften av våra nya kunder kommerpå rekommendation. Jämfört med branschenklarar vi oss bra, men visst märker viav krisen. I dåliga tider behöver vi alla roaslite extra och känna glädje. Musik är glädje,avslutar Kerstin Sjögren.Text &: Ingrid SaarvaFoto: Britt-Marie Löfstrand29.


Entreprenören Anders Nilsson, LunchExpress, pratade möjligheter inför frukostpublik ochsidekickers Robert Olsson, Lars Ekberg, Lennart Magnusson och David Lega.Tobias Bohlin, Offtech, och Martin Andersson,Krogpartner.Entreprenör medtro, mod och nätverk.30.Frukost:Entreprenörskap, det är att se möjligheternai alla väder.För defi nitionen står Anders Nilsson,vd för LunchExpress och Södra PortenKonferens & Evenemang, som såg möjligheteni tomma lokaler och byggde företag därEricson lämnat i Mölndal.Tro, mod och ett nätverk är bland annatvad som behövs, konstaterade han efter atti snabbt tempo ha berättat hur nätverkenvuxit runt honom och därmed möjligheter attförverkliga idéer.MiGfrukosten kretsade redan från start kringentreprenörsfrågan och nätverkande.Med premiär för bordsplacering gavs tillfälletill nya kontakter och ett ämne att diskuteragruppvis runt borden: Vad utmärker en sannentreprenör? I föreläsningssalen välkomnadeAnders Nilsson med att placera om frukostgästeroch uppmana till visitkortsbyte medbänkgrannen.Kris ett bra tillfälleFörklaringen till att han är inne på sitt sjundeföretag och ska bygga en lunchrestaurangför 500 gäster sammanfattar han med fyrabokstäver: KRIS.– Det är den gemensamma nämnaren.I kristider märks entreprenörskap mest.Kris sticker ut och ger möjligheter. Jag hopparin när ingen annan tar passningen ochså har det alltid varit. När jag såg Ericsonstomma lokaler såg jag inte kris utan möjligheter.Att förverkliga en idéDe lokaler där Södra Porten Konferens &Evenemang huserar sedan 2006 var förnågra år sedan Ericsons fl aggskepp. Nufi nns här elva företag i huset. En pub i originalfrån England är en attraktion, även dettaen del av Anders Nilssons stora engagemang.– Lokalerna hade förutsättningar, det varbara att hitta rätt kock och rätt personal föratt börja tillverka mat. En egen första delikatessbutikfi nns i Nordstan.Att gripa tillfälletAnders Nilsson sammanfattade sitt entreprenörskapfrån en kort tid som idrottsman till idag. Han har gripit tillfället och arbetat mednätverk.– När jag spelade tennis hade jag bra sponsorerför att jag fi xade fester. Där börjadenätverkandet. Tiden med Kustjägarna lärdemig mycket om hur mycket man klarar avoch att det fi nns få begränsningar. Krisen1984 i Frölunda visade att nätverk ochsponsring är min grej.Ett försök att lägga av vid 40 års åldern föllpå tröskeln. I stället lärde han ut entreprenörskapbl a inom SAS. Så har det fortsatt.– Jag tror jag är bra på att drömma ochstrukturera visioner. Jag älskar att skapaförändringsprocesser och få branscher attmötas. Jag älskar att jobba med människor,få dem att se möjligheter och att tänjagränser.– Lusten driver mig. Resan är det stora, inteatt komma i mål.– Men det krävs också mod att gå motströmmen, förklarade han och pekade påDavid Lega (med som sidekicker på scenen)som en förebild.Intraprenörer finns ocksåEn entreprenör är inte den andra lik. Uppfi n-naren, konstnären, bankiren och missionärendrivs alla av olika saker. Entreprenören fi nnsinom företag, då som intraprenör.– Det är människor som arbetar med passionoch inspiration för att utveckla arbetsuppgifteroch låter lusten styra och påverkayrkesroll och ansvar, förklarade AndersNilsson och manade:– Du har 1600 årsarbetstimmar att utveckla.Se möjligheter. Pröva något nytt.Mölndal under utvecklingLars Ekberg, Mölndal stad, visade hur entreprenörerbyggt och bygger Mölndal.– 25 år av ofta envetna dårar, konstateradehan. Lackarebäcksområdet har genomgåtten dramatisk omvandling på sju-åtta år.När Ericson drog ner blev det spöklikt tomt,men nu har infl yttningen börjat .– Det gäller att inte tappa perspektivet.Västsverige är inte bara bilindustri, slog hanfast och visade bildspel över tron på Mölndali dag och på utvecklingen.–Sysselsättningen är högre än hittills, arbetslöshetenlägre och möjligheterna i Mölndalär stora.Text & Foto: Bia Eliasson


Kreativaaffärsidéerbelönas.Business Region Göteborg:Nu ska framtidens mest spännandeaffärsidéer inom upplevelseindustrinhittas.Tävlingen My Mission vill ta tillvara på unikaentreprenörsvisioner och ger kreativa personeren chans att starta företag. Den bästaaffärsidén belönas med 50 000 kronor ochalla pristagare får hjälp med att realisera sinaidéer.– Vi är övertygade om att det fi nns enmängd oprövade affärsidéer som med rättförutsättningar kan bli framtida lönsammaföretag, säger Anna-Karin Lindén, projektledareför tävlingen som arrangeras avBrewhouse Innovation.Anna-Karin Lindén, projektledare för My Mission.Foto: Michael ClaxtonIdénoch potentialenbedömsTävlingen är webbaseradoch öppen föralla. De tävlande behöverinte ha någon färdig affärsplan ellernågot snyggt presentationsmaterial, utan detär själva idén och potentialen som bedöms.Bidragen ska vara nyskapande och överraskandemen självklart även vara realiserbara.Förra året kom det in 171 bidrag till MyMission. Av dessa hade det vid årsskiftet2008/2009 blivit 28 nya bolag, vilket motsvararcirka 50 nya arbetstillfällen inom upplevelseindustrin.– I en lågkonjunktur känns det extra viktigtatt satsa på entreprenörsfrämjande insatserför att stärka tillväxten. En av My Missionsstyrkor är att vi erbjuder stöd till idégivarenäven efter tävlingsperioden, för att underlättavägen från idé till startat bolag. Detta harvisat sig särskilt uppskattat bland entreprenörerinom kreativa branscher, säger Anna-Karin Lindén.Pris för bästaproduktutvecklingEn av fi nansiärerna till Brewhouse Innovationoch My Mission är Business Region Göteborg,som arbetar för att öka entreprenörskapeti Göteborgsregionen.– I slutet av 2007vann My MissionSwedish Art andBusiness Award förbästa produktutvecklingoch vi har nu som mål attMy Mission skall bli en nationellaffärsidétävling, säger Eva-Lena Albihn,ekonomidirektör och vice vd på BusinessRegion Göteborg samt ledamot i styrelsenför Brewhouse Innovation.Hemsidan www.mymission.se är öppenför inlämning fram till den 13 april. Därefterutvärderas bidragen av en jury som består avprofi ler från olika delar av näringslivet. I åretsjury fi nns till exempel fl era MiG-medlemmar.De fem slutliga vinnarna tillkännages den 27maj.Brewhouse InnovationBrewhouse Innovation startade 2004 iGöteborg för att ge blivande entreprenörerbättre förutsättningar. Det är eninkubator för kreativa affärsidéer inomupplevelseindustrin som erbjuder entreprenörerstöd i samband med företagsstart.Finansiärer till Brewhouse Innovationär Business Region Göteborg, VästraGötalandsregionen och Innovationsbron.31.


Pappersom passion.32.Frukost:Från regn och eländes väder till enimposant entré fylld med drömmarfrån närmsta handelsträdgård.Flödande vatten, täckbark i mängd, singel,grus och marmor, svart och elegant medsmå palmer och träd i mängd. Ampelliljor,garderobsblommor, ananasväxter, bräken,aralior, benjaminfi kusar, paljettblad ochsvärmors tungor trängdes, böljade, spretadeoch vajade. Inte en enda vasstandad kaktusfanns inom synhåll! En oas för besökandeoch personal!Mölnlycke Manufaktur Aktiebolag bildades år1849 med inriktning på spinneri och väveri.Vid 100-års-jubileet 1949 insåg MölnlyckeVäfveri AB, att textil inte var framtidens melodiutan man började väva sårförband ochmensskydd. Satsningen på personlig hygienspäddes på med inkontinensskydd och blöjor.Skogsföretaget SCA köpte in MölnlyckeAB 1975. Man renodlade och 1995 såldesMölnlycke Health Care ut. 1996-97 gick SCAsamman med ett tyskt företag PWA, PapierwerkWaldorf Aschaffenburg, vilket innebaratt huvudkontor och toppledning fl yttade tillMünchen.SCAKoncernen kan ses som ett skogsföretagmed allt större tyngd på hygien och papper.De fyra affärsområdena utgörs av skogsindustri,förpackningar, personliga hygienprodukteroch mjukpapper. SCA omsatteår 2007 106 miljarder kr och räknar med enomsättning på 120 miljarder kr år 2008. Företagethar 50 500 anställda i 50 länder varav900 i Mölndal. Man är störst i Europa påförpackningar som liksom mjukpapper står för31 % av koncernens försäljning. Skogsindustriproduktersvarar för 17 % och personligahygienprodukter för 21 %. InkontinensskyddetTena omsätter 1,4 miljarder euro ochär störst globalt sett. SCA står även för detredje största varumärkena globalt för blöjoroch mjukpapper. 76 % av produktionen gårtill Europa. 14 % går till USA. Man satsar nuäven på tillväxtmarknader som Polen ochRyssland. Världsmarknaden är tuff. Konkurrensenmed starka amerikanska varumärkenär benhård. Samtidigt plockar man poäng påandra fronter. SCA är enligt externa bedömarevärldens näst grönaste företag efterdanska Vestas vindkraftverk.TorkÅr 1968 presenterades Tork i dagligvaruhandeln.År 2002 gjordes en renodling av konceptetmed syfte att kunden skulle efterfrågajust Torkprodukter. Det är belagt att varumärkesorienteradeföretag är mer lönsamma ochvisar högre kundnöjdhet. Varumärket bildaren plattform som underlättar lansering avproduktnyheter på marknaden. Utmaningenär att marknadsmässigt fi nna de kunder somär värda att satsas på – de mest intressantaoch lönsamma. Tork säljs i 80 länder, haridag tredje störst marknadsandel i världenoch är marknadsledande i Europa med enomsättning på en miljard euro. Varumärkethar tre segment: Tvättrum, papper i industrinsamt servetter. Tork Business Schoolerbjuder distributörerna utbildning i fråga omatt informera, argumentera och sälja. Ingenkonkurrent kan erbjuda något liknande. Ettbra exempel på strategiskt nytänkande vadgäller kompetens och positionering.Text: Catharina Perlenius


Varning förlågkonjunkturshypokondri!Boka ditt konferensrumeller event hos oss!50% prova-på rabatttill alla MiG-medlemmar!IHM Spalten:Jag är bara hypokondrikernärjag känner migsjuk, stod det prydligtpå en dörr på en offentligtoalett. Mångaskrattar åt hypokondrikerna,men för desom lider av det ärdet fullt allvar. Minstalilla krämpa kan juinnebära slutet. Nu är det inte sjukdomar och annat elände jag skaprata om, utan det tuffa ekonomiska läge som vi befi nner oss i nu.Ingen kan ha missat lågkonjunkturen och att ekonomijournalisternahar frossat i alla negationer som fi nns den senaste tiden. Det har varitbörskaos och på en av nyhetssajterna stod det: ”följ börsdramat minutför minut”. Du har mötts av allvarsamma och dystra miner i varjeTV-kanal. Mitt i denna kraftiga nedgång av ekonomin är det mångasom drabbats, men det har också kommit fram många lågkonjunkturshypokondriker.De personer som redan när ordet fi nanskris förstagången nämndes, också redan kände av det tuffa ekonomiska läget.Ja, det kanske inte syntes i siffrorna, men det kändes som det var påväg ner, resonerade de. Plötsligt började chefer ta bort årets julklappar,dra in på fi kabröd, kickoffer och semlor. Nu gäller det att sparaså mycket som möjligt.www.wtc-got.com - www.wtca.comTel. 031-83 69 00Kontor: Mässans gata 18, Teatergatan 19Box 5243, SE-402 24 Göteborg, SwedenÖVERSÄTTNING TOLKNING SPRÅKUTBILDNINGVi är din givna samarbetspartner för allaspråktjänster. Som MiG-medlem får du10 % rabatt på allt du beställer hos oss.Telefon 031-743 99 50goteborg@semantix.sewww.semantix.seÅrskort Nautilus(gäller MiG’s medlemmar)3400:- alt.279:-/mån.Men är verkligen en lågkonjunktur slutet? Nej, det kan tvärtom varabörjan på något riktigt bra. För alla förändringar som sker på marknadensker under lågkonjunktur. De som vågar satsa nu har också allachanser att skörda frukterna när det återigen blir högkonjunktur.Det är nu möjligheter öppnas för att göra uppköp, att ta marknadsandelaroch stärka varumärket. Det är när det är som tuffast det ocksåöppnas möjligheter. Men det går inte bara att förlita sig på turen.Det är skickligheten som avgör. Det är nu den tydliga strategin ärviktig, att göra rätt marknadsföringssatsningar, det är nu det gäller attsamla all personal och få alla att ge allt. Det är nu det gäller att vågatänka i nya banor och att verkligen bry sig om sina kunder. Det är nudet är viktigt att lägga in ännu fl er säljbesök. För det är nu chansenfi nns att lyckas. Så se till att undvika att bli en lågkonjunkturshypokondriker,och vänd istället allt till det positiva. Modeskaparen KarlLagerfeld lär ha sagt att ”det är bra med lågkonjunktur, för då harfärre personer råd att köpa mina kläder och då blir de mer exklusiva”.Så kan man också se det!Göran Adlén för IHM Business SchoolGöteborg – HolmenKämpegatan 16031-15 55 15nautilusgym.comMIG_090129.indd 1 09-02-02 11.15.17Res 2 pers. betala för 1på Dagstur till Danmark!Gäller: Göteborg-Fredrikshavneller Varberg-Grenå tom 31 dec 2009.Ordinarie pris fr.260:-/pers. Begr. antal platser.Boka utan bokningsavgift påwww.stenaline.se/migeller ring 031-704 00 00Uppge bokningskod XDRESTVAVälkommen ombord!33.


Peugeot – med siktetinställt på framtiden.34.Frukost:Här kom man in från Hisingskylantill en bilhall som var stor, större,störst. Med slumpade nummerpå kavajslaget, hamnade alla frukostbesökarevid utvalda cafébord för att minglarunt i nya banor och inte söka sig till tryggakvarter. Det anbefallda samtalsämnet varlika för alla: Vilka rovdjur fi nns i din närmiljö?Frågan väckte många muntra skratt, då detvid fl era bord var svårt att dra gränsen mellantvå- och fyrbenta björnar och sluga rävar.Fick man räkna lejon och tigrar i närmstadjurpark? Och var hörde börshajen egentligenhemma?Jan-Åke Göransson, servicemarknadschef,hälsade välkommen till Peugeot och till desex enheter företaget disponerar i Göteborg.Det fi nns ett Peugeotcenter både på Hisingenoch i Västra Frölunda. Transportbilscenteroch Skadecenter ligger på Hisingen ochBegagnatcenter och Peugeot Plåt & Lack iVästra Frölunda. Peugeot saluför personbilaroch lätta transportfordon. Man betonarvikten av seriösa erbjudanden för att kunnanå uppsatta mål gällande kundnöjdhet, körglädjeoch prisvärda helhetslösningar.Kunden ska få valuta för pengarna varesig det gäller bilarna i sig, bemötande ochvägledning av personal eller taggade serviceavtal.Äventyr och fritidMorgonen fi ck en spännande vinkling, dådet även handlade om biltänk i ett förlängtperspektiv. Naturkompaniet mötte upp medett helrätt fritidsstuk och ett kvalitativt urvalav utrustning att packa ner inför hägrandeskidturer i fjällvärlden. Här visades tunneltält,kokkärl, snöskor, yxor, pulkor, ryggsäckaroch klädsel för häftig väderlek. Gissningsobjektnummer ett liknade en liten pumpmed en skål i ena ändan. Och visst var deten expressobryggare att använda i närmstaskogsglänta! Ett riktigt fynd!Rovdjur och trafik36 000 viltolyckor anmäls årligen – varav6 000 I Västra Götalands län. Vart fjärdesamtal till polisens sambandscentral klassassom en viltolycka. Sverige beräknas idag ha1800 lodjur, 3000 björnar, 200 vargar, 500järvar samt ett starkt växande antal vildsvinframför allt söderut. Elstängsel ses som etteffektivt skydd för inhägnader av olika slag.De bidrag som fi nns att söka, täcker tyvärrinte behovet i dagsläget. Svenska jägarförbundethar som syfte att vårda det vilda.Med 300 000 aktiva ses jägarna som dentredje stora fritidsgruppen i Sverige efterfotboll och golf. Utvalda jägare tar hand omskadat vilt efter olyckor. Vid en inventeringkan upp till 5 000 jägare vara ute en helg föratt försöka fastställa antalet individer hos enviss rovdjursstam. Mångdubbelt fl er deltar iårets jaktlag. Den kontrollerade avskjutningensträvar mot en balans i naturen och enfrisk population. Det kan handla om 90 000älgar och 100 000 rådjur på ett år.Den illegala jakten är svår att uppskatta.En mardröm för bilister är en stressad älgsom irrat sig ut på motorvägen, ett rådjursom kastat sig upp ur närmsta dike eller envildsvinsgalt i tidig gryning. Flertalet trafi kanterär medvetna om skador och konsekvenserför fordon och resenärer. Kör försiktigt,kolla vägens sidopartier och tänk trafi ksäkert.Vem vill ha en älg på motorhuven?Text: Catharina PerleniusFoto: Britt-Marie Löfstrand


Möt dina kunderhos oss.• GÖTEBORG• STOCKHOLM• MALMÖ• VÄXJÖ- gör det du är bäst på,så sköter vi resten!Vi erbjuder dig kontorsrum, virtuella kontorslösningar, hyra avkonferensrum eller en mötesplats med tillgång till vårt affärsnätverk.Våra anläggningar finns på Mässans gata och på Teatergatan.Vi hjälper dig på plats med det du behöver för att vara bästaspelaren på plan!Kontakta oss gärna för en visning eller för mer information.Det finns 330 WTC-kontor i närmare 100 länder och fler än 1.000.000 medlemsföretagsom alla är intresserade av affärsutbyte.World Trade Center Göteborg är en del av detta nätverkoch utgör en bra bas för svenska och internationella företag som vill vara närvarande iden expanderande Västra Götalandsregionen. Med ett medlemskap i vår WTC-Club kan duta aktiv del av våra erbjudanden och kontakter.GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ - VÄXJÖwww.wtc-got.com - www.wtca.comKontakt: Anders Sundberg anders@wtc-got.comMässans gata 18, Göteborg, SwedenTel. +46(0)31-83 69 00 vxl


AVS MARKNADSFÖRENINGEN IGÖTEBORGPOSTTIDNING BNORDSTANShoppingRunan Reklambyrå Foto: Carlo BaudoneSveriges ledande affärscentrum | Göteborg City | 200 butiker, varuhus,restauranger och kaféer | P-hus Nordstan 2700 platser, öppet dygnet runtÖppet mån–fre 10–19, lör 10–18, sön 11–17 | Livs mån-fre 08–21, lör 10–20, sön 10–20Fri parkering sön 10–19 (jan–nov) | Avvikelser kan förekomma | www.nordstan.se

More magazines by this user
Similar magazines