Gustav Hanssons presentation - Cerum

cerum.umu.se
  • No tags were found...

Gustav Hanssons presentation - Cerum

Erfarenheter från Regionernas tillstånd 20086. Näringslivets struktur och dynamik• Hur studeras detta och vad är intressant att visa?• I RT08 redovisades:• Branschstruktur per regionfamiljer• Branschdiversifiering och arbetsställekoncentration (sårbarhet)• Skapade och försvunna arbetstillfällen vid nya, växande, krympande ochnedlagda arbetsställen (Dynamik)