Gustav Hanssons presentation - Cerum

cerum.umu.se
  • No tags were found...

Gustav Hanssons presentation - Cerum

Tillväxtanalys bakgrundNutekTillväxtverketGlesbygdsverket• Hållbar tillväxt i företag ochökad regional konkurrenskraft• Operativ genomföranderollITPSTillväxtanalys• Utvärderingar och analyserkring tillväxtpolitiska frågor

More magazines by this user
Similar magazines