Gustav Hanssons presentation - Cerum

cerum.umu.se
  • No tags were found...

Gustav Hanssons presentation - Cerum

Myndigheten i korthet• Stabsmyndighet– Nära samarbete med regeringskansliet men med en fristående ställning• Politikområden– Näringspolitik– Regional tillväxtpolitik– Innovationspolitik– Transportpolitik

More magazines by this user
Similar magazines