Views
3 years ago

Mansförtryck kvinnovälde - Stiftelsen Den Nya Välfärden

Mansförtryck kvinnovälde - Stiftelsen Den Nya Välfärden

Mansförtryck kvinnovälde - Stiftelsen Den Nya

ochMansförtryckkvinnoväldePÄR STRÖM

 • Page 2 and 3: - 1 -
 • Page 4 and 5: Mansförtryckoch kvinnovälde- 3 -
 • Page 6 and 7: Mansförtryckoch kvinnovälde- 5 -
 • Page 8 and 9: Baksmällan- förutsättningar för
 • Page 10 and 11: InnehållFörord 111. Man - underor
 • Page 12: FörordEgentligen anses jag inte ha
 • Page 17: Medan det skulle anses som höjden
 • Page 21 and 22: klart att det är så att man inte
 • Page 23 and 24: dåligt samvete hanhar för att han
 • Page 25 and 26: det var detta: Vid händelse av eva
 • Page 27 and 28: eaktioner som uppstår som en åter
 • Page 29 and 30: kan bli en orsak. Ekonomiska faktor
 • Page 31 and 32: heten eller gråten plockas fram va
 • Page 33 and 34: karamellen så länge det går”,
 • Page 35 and 36: Statsmakten gynnar också kvinnor f
 • Page 37 and 38: Elitskolor tas över av flickorVida
 • Page 39 and 40: ten, medan det förtigs att motsats
 • Page 41 and 42: greppen går det att identifiera en
 • Page 43 and 44: karaktär, alltifrån när en punkt
 • Page 45 and 46: Citat ur Götebors-Posten den 3 okt
 • Page 47 and 48: Kommentar till artikeln: Man kan un
 • Page 49 and 50: existensen av det helt och hållet.
 • Page 51 and 52: - 50 -
 • Page 53 and 54:

  - Ligger de likt seriefiguren Kronb

 • Page 55 and 56:

  nella manliga sysslorna i eller uta

 • Page 57 and 58:

  andra sidan inte med den nyss omnä

 • Page 59 and 60:

  har fler arbetsskador är kvinnorna

 • Page 61 and 62:

  när dom kommit in på sjukhusen me

 • Page 63 and 64:

  gången i Göta hovrätt - om manne

 • Page 65 and 66:

  Exempel på svenska ”kvinnofällo

 • Page 67 and 68:

  eftertanke, det kanske inte är nå

 • Page 69 and 70:

  - 68 -

 • Page 71 and 72:

  - När forskarna valde ut företag

 • Page 73 and 74:

  problem än våld mot män. Eller,

 • Page 75 and 76:

  den helt utan det som vi vanliga m

 • Page 77 and 78:

  På fråga nummer tre svarade 55 pr

 • Page 79 and 80:

  tesen om ett stockkonservativt och

 • Page 81 and 82:

  Rapporten, som fick stort genomslag

 • Page 83 and 84:

  mera koldioxid genom att resa mer

 • Page 85 and 86:

  varit mansvänligt vinklade. En så

 • Page 87 and 88:

  med vilka förkrossande siffror Kä

 • Page 89 and 90:

  Till och med en pet-flaska med inl

 • Page 91 and 92:

  ”uttalanden”. Under ”Fällnin

 • Page 93 and 94:

  - 92 -

 • Page 95 and 96:

  ut sin föräldraledighet är verkl

 • Page 97 and 98:

  ”Jag vet i mitt fall att vi egent

 • Page 99 and 100:

  inte ens - varför inte? Man kan ju

 • Page 101 and 102:

  kare, medan en separerad mamma kan

 • Page 103 and 104:

  ”Vi bedömer att ungefär var sj

 • Page 105 and 106:

  mig. […] En pappa beskriver samar

 • Page 107 and 108:

  En kompis har kämpat i tio år fö

 • Page 109 and 110:

  inga omständigheter träffa barnen

 • Page 111 and 112:

  Detta är häpnadsväckande läsnin

 • Page 113 and 114:

  för utfallet i en rättslig vårdn

 • Page 115 and 116:

  hur de stridande parternas yttrande

 • Page 117 and 118:

  - 116 -

 • Page 119 and 120:

  män som är oskyldiga - om man int

 • Page 121 and 122:

  prövning. Förhållandena leder ti

 • Page 123 and 124:

  land förleds att tro”, skrev han

 • Page 125 and 126:

  Det gäller företrädesvis kontrol

 • Page 127 and 128:

  sägandens pojkvän hördes inte, d

 • Page 129 and 130:

  lister som bedriver kampanjer och

 • Page 131 and 132:

  uppenbar grogrund för olikabehandl

 • Page 133 and 134:

  Chefsöverläkare Göran Källberg

 • Page 135 and 136:

  med en pojke som just fyllt 14 år.

 • Page 137 and 138:

  skälvande av förtvivlan. Med en p

 • Page 139 and 140:

  - 138 -

 • Page 141 and 142:

  sedan - som våldsutsatt. Med det s

 • Page 143 and 144:

  ler könsteoretisk forskning har ut

 • Page 145 and 146:

  I en annan artikel berättar Dagens

 • Page 147 and 148:

  ehov av att dominera, känna ägand

 • Page 149 and 150:

  erättat vad de utsatts för av sin

 • Page 151 and 152:

  större utbud av hjälp för kvinnl

 • Page 153 and 154:

  - 152 -

 • Page 155 and 156:

  ket fram till att den oförklarade

 • Page 157 and 158:

  yråns arbete med lönestatistik, g

 • Page 159 and 160:

  - 158 -

 • Page 161 and 162:

  lite olika egenskaper, även om det

 • Page 163 and 164:

  mycket tydlig, varför det är rät

 • Page 165 and 166:

  ändringarna glädjande nog varit m

 • Page 167 and 168:

  esulterar i vissa genomsnittsskilln

 • Page 169 and 170:

  motsatta synsättet, att särskild

 • Page 171 and 172:

  mest lämpad som chef råkar vara m

 • Page 173 and 174:

  Det är precis så den svenska egof

 • Page 175 and 176:

  - 174 -

 • Page 177 and 178:

  - Jag anklagar feminismen för att

 • Page 179 and 180:

  ”En studie om jämställdhet som

 • Page 181 and 182:

  tiskt Initiativs valmanifest från

 • Page 183 and 184:

  genomförs omfattande kampanjer fö

 • Page 185 and 186:

  från det kvinnodominerade omvårdn

 • Page 187 and 188:

  Marcus Perlitz, även känd som Rob

 • Page 189 and 190:

  manskränkande spår. Vi måste bö

 • Page 191:

  InternetAntifeministiska samfundet,

Nya mått på välfärd - Miljöpartiet de gröna
De nya vårdsystemsanvændarna – sjukvårdens nya resurs - Innomed
Den Stora Obalansen - Stiftelsen Den Nya Välfärden
här - Stiftelsen Den Nya Välfärden
Mansförtryck kvinnovälde - Den Nya Välfärden
Bara företagare skapar nya, riktiga jobb (pdf) - Stiftelsen Den Nya ...
ombudsmannen ombu ombu - Stiftelsen Den Nya Välfärden
NBER-rapporten II. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt ... - SNS
Från Fattigsverige till välfärdssamhälle i ekonomisk kris - GR
Välfärdsredovisning 2012 - Östersunds kommun
Integritetens lilla röda - Stiftelsen Den Nya Välfärden
Storebror på Facebook - Stiftelsen Den Nya Välfärden
kultur i vården - Slektsdata.no
Med storebror i uppfinnarverkstan - Stiftelsen Den Nya Välfärden
2006/07 (vb 13) - Stiftelsen Den Nya Välfärden
2007/08 (vb 14) - Stiftelsen Den Nya Välfärden
Årsberättelse 2010 - Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Du stora nya värld - Utbildning - Göteborgs universitet
Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:28 - KMMD
Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:20. - KMMD
Framtidens Forskning - Stiftelsen för Strategisk Forskning
detta häfte - Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor
filantropi genom stiftelser filantropi genom stiftelser ...
Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:72. - KMMD
Tidningen Djurhälsonytt - Svenska Djurhälsovården
Satsa på barnens vardagsmiljöer - Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Läs eller ladda ned boken (.pdf) - Jarl Hjalmarson Stiftelsen
Vem är vållande? - Folksam
SkOlMaRknaDEn nya vägar framåt - Entreprenörskapsforum