Att förstå och använda tal i bråkform NCM - Pedagog Stockholm

pedagogstockholm.se
  • No tags were found...

Att förstå och använda tal i bråkform NCM - Pedagog Stockholm

Förstå tal i bråkformKritiska punkterÖvergången från hela tal till tal i bråkformTalat och skrivet språkReferensmärkenOlika bråkuttryck för samma tal


Förstå tal i bråkformEx. Kritiska punkterAnvända hälften och en fjärdedel i vardagsaktiviteterAnvända vardagsspråk för tal i bråkform (del-av) om mängder ochområden.Dela mängder och objekt i lika delar och benämna i bråkform, ävenmed symboler.Jämföra tal i bråkform och åskådliggöra med figurerStorleksordna några tal med olika nämnareUppfatta den relativa storleken mellan tal i bråkform, i ettsammanhangJämföra tal i bråkform med referenstalen noll, en halv och ettHa förtrogenhet med stora och små tal i bråkform


test 4Hälften och fjärdedelar. Elever förstår ofta dessaandelar tidigare än andra bråkuttryck


test 4Tal i bråkform som del av en mängd


test 4Symboluttryck för tal i bråkform och position på tallinjen.1/3 är något större än ¼.


test 6Relativ storlek på tal i bråkform och position på tallinjen.Särskilt att 1/10 är en liten del och att 4/5 är nästan 1.


test 8Rita en ring runt det största talet4 4 4 48 7 6 5Relativ storlek på tal i bråkform. Ju större nämnaren ärdesto mindre är delen, om täljaren är densamma.


Kända svårigheter och missuppfattningarLikadelningVardagsuttryckJag vill ha den största halvanMuntliga uttryckTredje delen tredjedelenSymboluttrycktäljare, nämnare ochbråkstreck – en oskiljbarhelhetTallinjenVar ligger en tredjedel ?Utbytbara bråkMan kan bara jämföra bråk medsamma nämnare6/15 mindre korrekt än 2/5Relativ storlekNio är större än tre en niondelär större än en tredjedel0 1


Läraren väljer utmaningar som hjälper eleven att väva samman sinaerfarenheter till en helhet. Utmaningarna ska stämma överens medmålen och lärarens vision för hur dessa ska nås.För att göra lämpliga val behöver läraren god insikt i matematikensidéer men också i elevers tänkande.Hiebert (1997)


Om undervisningen


Om undervisningenLogiska blockJämför den stora och denlilla rektangeln.Vad kan du säga om storleken?Gör likadant med triangeln, kvadraten och cirkeln. Vadupptäcker du?


Om undervisningenDela upp olika sorters helheti lika stora delar.Uttrycka muntligt med talspråkJämföra lika stora delar - texen halv och en två fjärdedelar


Om undervisningenJämföra olika stora bråk– visa med olika representationerStorleksordna2 1 2 4En hel är lika mycketsom två halva.En halv är lika mycketsom två fjärdedelar.En hel är lika mycketsom fyra fjärdedelar.1 = = = 12 2 4 411 > > > > >213141516


Om undervisningenTangramJämför bitarna med varandra.Vad kan du säga om storleken?


Om undervisningenVilka tal är lika stora?Hur vet du det?5 1 2 3 1 1 410 3 4 9 4 2 5


ManipulativamodellerSkrivna symbolerBilderOmvärldssituationerTalade symbolerBergius & Emanuelsson, 2008


Om undervisningenHur stora är delarna jämfört med varandra?Hur stor del av hela cirkeln utgör varje del?


Kärnpunkten är inte om barn har sina förmågorundanträngda, utan istället hur man kan locka fram,använda och utveckla dem.Mason, 2003

More magazines by this user
Similar magazines