Hämta hem som pdf-dokument här. - Svensk Biblioteksförening

biblioteksforeningen.org.test.levonline.com

Hämta hem som pdf-dokument här. - Svensk Biblioteksförening

Några avvärldensbästabarnböcker– ett urvalfrån Afrika,Asien ochLatinamerikaGenom barnböckerkan man sprida kunskapom andra länderoch öka nyfikenhetenoch förståelsenför andra människorsliv. Vi vill meddenna satsning försökaövertyga svenskabokförlag omatt det finns ett stortbehov av att flerbarnböcker från helavärlden översätts tillsvenska.Mycket har häntde senaste åren inombarnlitteraturenutanför det västerländskakulturområdetoch detta vill vifå ta del av. Ett antalförfattare har redanöversatts, till exempelMeshack Asare frånGhana, Niki Dalyfrån Sydafrika, AnaMaria Machado ochLydia Bojunga frånBrasilien samt sagoroch legender somTusen och en natt,Nasreddin Hodja ochKung Markatta. Menmycket mer behövs!


AFRIKAELFENBENSKUSTENKeïta, FatouLa voleuse de sourires. Nouvelles ÉditionsIvoiriennes,Abidjan 1996. Finns också på engelskamed titeln The Smile Thief. Bilderbok.I en vacker by i enskog har barnenglömt bort hurman skrattar! Enelak häxa har stulitleendena och skratteneftersom de fårhenne att må illa.En dag kommerdet en ny flicka tillbyn, och hon kanskratta. Häxan får fly, när alla barnen blirsmittade av den nya lilla flickans skratt.Men häxan ger sig inte...Fatou Keïta undervisar i litteratur påCocody Universitet i Abidjan. Hon harskrivit många barnböcker och fått flerabarnbokspriser.Tadjo,VeroniqueLe grain de maïs magique.Nouvelles EditionsIvoiriennes,Abidjan 1999.Finns också på engelskamed titeln The lucky grainof corn.Milet. London2000. BilderbokMALIDiakité, Baba WagueThe Magic Gourd. Scholastic, New York2003. BilderbokKaninen DogoZan räddar enkameleont och fåren magisk kalebasssom tack. Den kanfyllas med det somägaren önskar. Närden girige kungenfår höra om den tarhan den med våldfrån Dogo Zan.Men Dogo Zan fårhjälp av kameleonten och lyckas lösa situationenoch visar sig dessutom generös. Diakitéanvänder tygmönster och keramikmålningarsom illustrationer.Baba Wague Diakité är författare och keramiker.1985 flyttade han till USA. Diakitéhåller på att bygga upp ett kulturcentrum iBamako, dit utländska konstnärer kankomma och arbeta tillsammans med konstnärerfrån Mali.SOMALIAJaamac, Safiya Maxamed(även Jama, Safia)Coldiid: carruureey sheeko. CagmadhigePublishing,Toronto, 2003. Bilderbok medcd-skiva.En av de mestkända figurerna isomaliska sagor ärColdiid. Han villinte ut i krig medde andra männen ibyn, utan stannarhemma, hjälper kvinnorna, lär barnen attläsa och passar djuren. På det sättet bidrarhan till fred och inte till konflikt. Coldiidbrukar framställas som en fegis, men här ärhans fredliga val det riktiga.Safiya Maxamed Jaamac är född 1950 iSomalia och bor nu i Kanada och Kenya.Hon arbetar inom hälsosektorn och förUNICEF.SYDAFRIKASisulu, Elinor BatezatThe Day Gogo went to vote, TafelbergKapstaden 1997. Bilderbok.Thembi och hennes mormor är mycketgoda vänner. Mormor berättar om hurdet var förr i tiden. När det blir dags förSydafrikas första demokratiska val vill mormorrösta. Thembi berättar hur mormorkunde gå och rösta, trots att hon är gammaloch inte orkade stå i den långa kön avröstande.Elinor Batezat Sisulu är född i Zimbabwe.Hon flyttade till Sydafrika och medverkadevid valarbetet 1994. Hon vill bevara familjernasoch samhällenas berättelser för framtidagenerationer.Robson, JennyBecause Pula means rain, Tafelberg,Kapstaden 2000. Ungdomsbok.TANZANIALema, ElieshiNdoto ya Upendo (Upendos dröm). E&D,Dar es Salaam 2001. Bilderbok.Upendo är en flickasom inte får gå iskolan. Hon måstevara hemma och seefter småsyskonenoch hjälpa till ihem-met. Hon stjälsin brors skolbokoch försöker lösahemligheten medbokstäverna. Honkämpar för att få samma möjlighet som sinbror och när hon en dag kommer till skolanblir lärarna imponerade och vill hjälpahenne.Elieshi Lema började skriva sent, först poesioch sedan barnböcker. Detta gjorde henneintresserad av bokbranschen och hon startadeett eget förlag, E & D Limited. Underde senaste åren har hon spelat en stor roll ikulturdebatten i Tanzania. En vuxenromanfinns översatt till svenska, Bränd jord,Tranan 2004.TCHADAbiathar, Sanodji YombelLouba le petit footballeur (Louba den lillefotbollsspelaren). EDICEF (Le caméléon vert),Tchad 1999. Bilderbok.Louba gillar fotbollmest av allt! Hanspelar hemma ikvarteret och tittarofta på fotboll påTV. Det går illa i enmatch och Loubabryter benet. Närhan blir bra ska hanbli stjärna – åtminstone i drömmarna!Le caméléon vert (den gröna kameleonten)är en serie bilderböcker från olika länder iAfrika och Karibien. Böckerna (ca 20 st)vänder sig till åldrarna 4–8 år. Andra titlari serien är från Mali, Benin, Mauritius,Senegal, Haiti m fl.ZIMBABWEMungoshi, CharlesStories from a Shona Childhood, Baobabbooks, Harare 1989. Kapitelbok.Boken har utsetts till en av Afrikas 100 bästaböcker. Här berättas med humor och poesispännande sagor och legender från shonakulturen.Ytterligare en samling sagor från1991 har namnet One Day Long Ago. MoreStories from a Shona Childhood.Charles Mungoshi föddes 1947 i Zimbabwe.Sedan 1985 har han varit författare ochredaktör. Han har skrivit romaner, novelleroch barnböcker, på shona och engelska. FörStories from a Shona Childhood fick hanNoma-priset. En novellsamling, Det tommahuset, Tranan, 2003, finns på svenska.


ASIENFILIPPINERNAGatmaitan, Luis PSecrets with Lolo (parallelltext på tagalogoch engelska). OMF Literature Inc, Manila2001. Bilderbok.En berättelse om pojken Peping och hansmorfar och om hur barn kan hanterademens. Morfar är en fantastisk sagoberättare,men en dag kommer han inte ensihåg Pepings namn… Boken är baserad påförfattarens egna barndomsupplevelser.Luis P Gatmaitan är läkare och en avFilipinernas mest kända barnboksförfattare.INDIENKrishnaswami, UmaMonsoon. Farrar Straus Giroux, New York2003. Bilderbok.I Indien väntarman med spänningpå monsunen. Härberättar en flickahur hennes familjväntar och vadsom händer undertiden i staden,innan alla paraplyernakommer uppsom en skog ochregnet kommer som en befrielse. Bokensillustrationer från livet i en indiskt stad ärgjorda av den belönade konstnären JamelAkib, född i Malaysia, numera boende iEngland.Uma Krishnaswami föddes i New Dehli ochbor nu i USA. Hon håller skrivarverkstäderför barn och har skrivit flera barnböcker.Rao, SandhyaWrestling Mania. Tulika Publishers, Chennai.2003. Bilderbok.IRANMoradi Kermani, Hooshang(Muradi Kirmani, Hushang)Dastan-i an khumrah (Berättelsen om krukan),Sahab,Teheran 1989. Ungdomsbok.Boken handlar om en liten trivial händelse ien by i Iran; skolans vattenkruka går sönder.Författaren granskar på ett satiriskt sättutbildningssystemet på landsbygden i Iranoch slår ett slag för alla lärare som arbetarute i byarna under svåra omständigheter.Författaren beskriver bybornas stundomproblemfyllda liv med mycket humor ochvärme. Boken har filmats och filmen finnsmed svensk text med titeln Krukan, 1993.Hooshang Moradi Kermani är född 1944.Han har skrivit ca 15 böcker för barn ochungdomar och manus till filmer och radio.Han har vunnit priser för sina böcker både ioch utanför Iran.Razeghpanah,Violet(Raziq Panah, Viyulet)Qissah’ha-yi man vamaman 1-2 (Mammasoch mina sagor). Kitab-iAftabgarden,Teheran1996. Bilderbok.JAPANArai, RyojiSono Tsumori(Låtsasskogen),Kodansha,Tokyo1997. BilderbokI Låtsasskogen håller djurenkonferens varje år. Iåratal har de diskuterat hurman ska utnyttja ängen somfinns mitt i skogen, men intekunnat bestämma sig. Detförsta förslaget som läggs framav apan är att gräva ett stort håli marken för en badanläggning.Alla tycker att det är en bra idé.Hermelinen vill bygga något som ärhögre än ett berg. Flera andra förslagkommer fram, men kommer de attkunna fatta ett beslut i år?Ryoji Arai är född 1956. Han har illustreratoch skrivit fler än femtio böcker. Han harvunnit många priser och har nomineratstill Litteraturpriset till Astrid Lindgrensminne 2004.Hayashi,AkikoKon to Aki (Aki and theFox.) Även utgiven medtiteln: Amy and Ken visitgrandma Fukuinkan-Shoten Publ.,Tokyo 1989.Bilderbok.JORDANIENAl-Najjar,Taghreed(al-Najjar, Taghrid)Ana mudhishah (Jag är fantastisk). al SalwaPublishing House, 2000. Bilderbok.Den lilla flickan berättar vem hon är, dotter,sondotter, syster och vän.Hela familjen presenteras– mamma som är doktor,pappa ingenjör, farmoroch farfar, syskonen ochvännen. När hela denstora familjen är samladmår hon som allra bäst!Boken ingår i en serie bilderböckerom samma familj.Taghreed al-Najjar har studerat engelska ochpsykologi och arbetat som lärare. Hon ledernu al Salwa Publishing House och skriverbarnböcker.KINAZheng, ChunhuaZiluolan you’eryuan (Förskolan Violen) Ji’nan,Mingtian 2003. Kapitelbok med mycketillustrationer.Paopao ska börjaförskolans sexårsgrupp– så spännandeoch roligttillsammans medfröken och de nyakamraterna! Iblandblir det litet tokigt,som när Paopaoska mata kaninernaoch äter hälften avmorötterna självoch ibland litet ledsamt,som när farmor hamnar på sjukhuset.Bäst av allt är att Paopao får en ny kompis,Alimasha från Inre Mongoliet. De blir ettriktigt radarpar som ställer till med enmassa bus, fast utan att mena någonting illa.Zheng Chunhua föddes 1959 i en familjsom tillhör den muslimska folkgruppenHui. Hon arbetade under många år somförskollärare, och började så småningomatt skriva berättelser för barn, baserade påsina egna erfarenheter. Sedan 1981 arbetarhon som författare och förlagsredaktör ochhar skrivit ett antal prisbelönta böcker föryngre barn.Zhang, ZhiluFeifa zhihui (Olaglig kunskap), Hangzhou2002 (tr. 2003). Ungdomsbok.


KOREAChae, In-sonNae tchakkung Choe Yong-dae (Min klasskamratYoung-dae). J’aimimage Publishing Co,1997. Bilderbok.Young-dae är ny iklassen och är enmycket speciellpojke. Han har ingenmamma som kan gehonom rena kläderoch ett bad varjedag. Han har ocksåproblem med attprata. De andra barnenretar honom, men en dag händer någotsom får de andra barnen att förstå att demåste ta hand om Young-dae lite extra.Helsidesbilderna av Chong Sun-hui är dämpadeakvareller med mycket känsla. Bokenfick årets designpris 1997.In-son Chae har arbetat i förlagsbranschen,innan hon började skriva barnböcker. Honhar fått flera priser för sina böcker.THAILANDCheewan Wisasa(Chiwan Wisasa)The Old Man with Long Beard,AmarinPrinting and Publ., Bangkok 1994. Bilderbok.Morfar lät skäggetväxa så att detblev väldigt långt.Och det kan förändrastill alltmöjligt och görabarn lyckligaöverallt! Roliga,färgglada bilder,där morfar bl afar omkring som en rymdraket.Cheewan Wisasa är en av Thailands mestkända barnboksförfattare och illustratörer.LATINAMERIKAARGENTINAWolf, EmaLos imposibles (De omöjliga). Sudamericana,Buenos Aires 1988.I en samling dråpligakorta historier mötervi mannen som repadesupp, en olydig skugga,en vampyr med utslagoch flera andra otroligafigurer.Ema Wolf är född 1948och är en av Argentinasmånga älskade, produktivaoch prisbelönta barnboksförfattare.Hon slukade äventyrsböcker när hon varbarn och har skrivit ett 40-tal humoristiskaoch ofta absurda böcker.Montes, GracielaOtroso: últimas noticiasdel mundo subterráneo(En annan värld – senaste nyttfrån underjorden),Alfaguara,1994. Ungdomsbok.BRASILIENAzevedo, RicardoLúcio vira bicho. Companhia das Letras,1998.COLOMBIALozano, PilarLa Estrella que le Perdió el Miedo a laNoche. (Stjärnan som kom över sin rädslaför mörker). Panamericana Editorial, 2003.Bilderbok.När författarenskulle skriva ettreportage omyrkesfiskarnas problemi byn CiénagaGrande, lade honmärke till att blandbarnen som växteupp och lekte vidoch i vattnet fannsen pojke som var rädd för vatten. För attbesvärja hans rädsla hittade hon på historienom stjärnan som kom över en ännustörre rädsla.Pilar Lozano, född 1951, kombinerarsina yrken som journalist och barnboksförfattare.För mer informationom böckerna och flerboktips på ännu inteöversatta böcker sewww.macondo.nuMånga av böckernafinns på Internationellabiblioteket (www.internationellabiblioteket.se).Tryck: Markaryds Grafiska, 2004. Form:Ann-Christin Reybekiel, www.reybekiel.seTURKIETAk, BehiçKaradeniz’deki Yunus (Svarta Havets delfin),Yapi Kredi Yayinlari, Istanbul 1997. Bilderbok.Ismail bor i enfiskeby vid SvartaHavet. Förr fannsdet massor av fiski havet. Nu finnsdet inte längreså mycket ochfiskarna tror attdet är en delfinsom äter upp dem. Ismail blir vän med delfinensom berättar att fisken har fiskats slutav fiskarna själva. Hur ska Ismail få alla attförstå detta och inte tycka illa om delfinen?Behiç Ak är född 1956. Han har skrivit ochillustrerat flera barnböcker i Turkiet,Tyskland och Japan. Han är utbildad arkitektoch har också skrivit teaterpjäser ochgjort dokumentärfilmer, men är förmodligenmest känd som serietecknare.Detta är en roman för ungdomar i övretonåren. Lúcio ger sig av på en motorcykelsemesterefter avslutad studentexamen.Under resan råkar han ut för förfärandehändelser – han förvandlas bl a till hund.Samtidigt ger de många mötena honomerfarenheter och han återfår sin riktigagestalt mycket klokare än när han for.Ricardo Azvedo är född 1949. Han är litteraturvetare,författare och illustratör. Hansverk är publicerade i Mexiko, Portugal ochTyskland.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGSpecialgruppen för Afrika,Asien och LatinamerikaBox 3127103 62 STOCKHOLMwww.biblioteksforeningen.org

More magazines by this user
Similar magazines