140910-E-barometern-Q2

softronicecom

140910-E-barometern-Q2

Exceptionell tillväxt förbarnartiklar/leksakerKläder/skors tillväxttakt fortsätter avtaDet andra kvartalet 2014 växte e-handeln med varormed 15 procent jämfört med motsvarande kvartal2013. Den svenska detaljhandeln i sin helhet hadeockså en stark utveckling under kvartalet med entillväxt t om 4 procent.Barnartiklar/leksaker växte med hela 38 procent. Det ärden kraftigaste tillväxten för en bransch ett enskiltkvartal sedan vi 2011 började särredovisa utvecklingenför olika branscher. Särskilt anmärkningsvärt är dettadå branschen redan tidigare är en av de branscher därförsäljningen över internet utgör störst andel avbranschens totala försäljning.Även bygghandeln fortsätter att utvecklas mycketpositivt på nätet. Branschen har i sin helhet gått starktflera kvartal i rad, men under andra kvartalet mattadestillväxten av. På nätet är bygghandeln förhållandevisny, försäljningen på internet utgör endast 3 procent avden totala handeln. Potentialen för fortsatt tillväxt pånätet är stor.BranschOmsättning2013(mdr kr)Andel avtotaldetaljhandelTillväxt Q22014 2013Hemelektronik 8,8 21% 13% 21%Kläder/skor 7,2 12% 2% 10%Böcker/media 3,3 46% 1% 5%Heminredning/möbler 1,2 4% 9% 15%Sport/fritid 1 3% 16% 31%Bygghandel* 1 3% 28% XBarnartiklar/leksaker* 0,6 18% 38% XÖvrigt** 13,8 X 28% 26%Totalt 37 6% 15% 19%* Särredovisas för första gången Q1 2014.** Från Q1 2014 ingår inte Bygghandel samt Barnartiklar/leksaker i kategorin Övrigt4035Bland de branscher som är störst på internet går30Hemelektronikhemelektronik fortsatt bra, inte minst utifrån att25Kläder och skormotsvarande kvartal för ett år sedan var det starkaste20på flera år. Tillväxten drivs bland annat av att flera avBöcker och mediade stora kedjorna satsar på omnichannelkoncept som 15Heminredning och möblersyftar till att öka tillgängligheten och valfriheten för10konsumenten vilket resulterar i ökad försäljning påSport och fritidnätet.Kläder/skor går dock fortsatt trögt, främst på grund av50Barnartiklar/leksakerBygghandelatt fler konsumenter väljer att handla från utländskaaktörer. Tillväxttakten är den lägsta som uppmätts-5sedan Q1 2011.7

Similar magazines