LE0001_2009K01_TI_00_A05TI0901

LE0001_2009K01_TI_00_A05TI0901

Integration
Tre av fyra tar skogspromenader (pdf) - Statistiska centralbyrån
Födelselandets betydelse – sammanfattning, 405 kB - Statens ...
Delaktighet i framtiden - Göteborgs universitet
Perspektiv på etableringsuppdraget
Förord (Obligatorisk) - Statistiska centralbyrån
Integration (pdf) - Statistiska centralbyrån
Välfärdsbeskrivning 2011 - Katrineholms kommun
Integration (pdf) - Statistiska centralbyrån
50+ i Europa En åldrande befolknings hälsa och ekonomi ... - SHARE
högskoleort
Beskrivning av Sveriges befolkning 2005 - Statistiska centralbyrån
Hälsobokslut 2010 - Norrbottens läns landsting
Hälsobokslut 2010 - Norrbottens läns landsting
LE0001_2012K03_TI_06_A05TI1203
Lathund om jämställdhet 2012 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Olika generationers barnafödande (pdf) - Statistiska centralbyrån