Topp 100 för år 2009 - Visita

visita.se
  • No tags were found...

Topp 100 för år 2009 - Visita

i fokus: topp 100De 100 största branschföretagen2009– hotell i motvindsnabbmat i medvindInga överraskningar, så kan resultat och omsättning 2009 för de100 största företagen i besöksnäringen sammanfattas. Hotellföretagenförlorade både gäster och omsättning medan restaurangbranschen sågen delad utveckling: fin- och nöjeskrogar tappade medan snabbmats- ochmellanklassrestauranger gick bra. Även fjällföretagen hade en bra säsong.text daniel hirschLäs mer på nästa uppslag ➤restauratören nr 21 2010 115.10


i fokus: topp 100Kall konjunkturslog mot hotellmen inte fjällfoto: Ben Nilsson/photobigben.comFör hotellen var 2009 ett svagt år, vilketär helt naturligt eftersom de till stora delarär beroende av företags- och konferensgäster.Hotellföretagen tappade både i antal gäster och iomsättning jämfört med föregående år. Det senarepå grund av just färre gäster men även för att prisernasjönk, berättar SHR:s branschekonom BjörnArnek.– Det vi ser är en total bekräftelse av den bild vihade sedan tidigare. För jämförbara företag på listanminskade logiomsättningen med 5,8 procent,säger Björn Arnek.För riket som helhet var motsvarande sifframinus 5,5 procent, så där följs utvecklingen åtför de största företagen och för branschen somhelhet.Bland de stora kedjorna kan nämnas Choicesom bara backade med 1 procent och Elite sominte tappade alls i omsättning. För Choice del liggeren förklaring i att kedjan ökade antalet rummot i fjol från 9 900 till 11 300. Elite växte inte såmycket, men kan å andra sidan luta sig mot pubkedjanBishops Arms som ingår i koncernen.Annars är det generellt så att de störstanegativa omsättningsförändringarna kommer frånhotellföretag, med bland andra Icehotel, minus 23procent, Nova Park/Steningevik, minus 19 procent,och Sejour (tidigare Konferera), minus 17 procent.Även resultatmässigt gick det trögt för hotellföretagenpå listan.– 80 procent av företagen på listan försämradesitt resultat, räknat i kronor. Det var ännu flervars vinstmarginal blev sämre, alltså resultat iförhållande till omsättning, säger Björn Arnek.Den sammantagna marginalen för hotellföretagenpå listan var dock fortfarande positiv, 6,7procent i år mot 9,5 procent i fjol för jämförbaraföretag.– Men då ska man tänka på att hotellföretagenpå listan drog ner antalet anställda med 3,5 procent.Som vanligt var marginalerna höga på företagsom Hotel Tylösand, 24 procent, Econtive (blandandra Långholmen Hotell), 22 procent, och HotellLappland, 20 procent. Men både Elite och Ricahade marginaler på över 11 procent, Sheratons lågpå 26 procent och Morningtons på 15 procent, trotsminskad omsättning med 15 procent.De svenska fjällföretagen fortsätter att görabra säsonger och vintern 2008–2009, som är denresultatperiod som gäller för årets lista, var ingetundantag. Skistar ökade omsättningen med 7procent och hade en marginal på 21 procent, OrsaGrönklitt växte med 21 procent och Branäs med 21procent.Säsongen 2008/2009 var inte bra för Icehotel i Jukkasjärvi. Finanskrisen och konjunkturnedgången påverkadebolaget kraftigt, som tappade 23 procent av sin omsättning. Många andra hotellföretag tappade också iomsättning.12 restauratören nr 21 2010


de 100 största företagen inom besöksnäringenBranschens storheter 2009Statistikbearbetning: SHR och RestauratörenGrafik: Mattias de FrumeriePlac2008Omsättning2009, Mkr1 Svenska McDonalds112 Scandic Hotels3 Choice Hotels Sweden4 Riksorganisationen Folkets Hus och Parker5 Sodexo 36 Fazer Food Services7 Elite Hotels 48 Max9 SkiStar10 Eurest Services11 Lisebergskoncernen12 Burger King 113 Rezidor Hotel Group 514 SSP 615 Nordic Services Partner (NSP)16 Strömma Turism & Sjöfart17 Harrys 118 Svenska Turistföreningen19 O'Learys 120 Tastsinn (Profilrestauranger/Profilhotels)21 Hotel Gothia Towers22 Rasta Group23 Stureplansgruppen 1324 Grand Hôtel Stockholm25 Nobis26 Winn Hotels27 Rica Hotels28 Frasses 129 ISS Facility Services 1430 Accor Hotels Scandinavia31 Sheraton Stockholm Hotel32 Wayne´s Coffee33 Pite Havsbad34 F12 Gruppen 1535 Scandinavian Resort 1636 Idre Fjäll37 Subway 138 Sabis39 Svenska Försvarsrestauranger40 Wallmans Nöjen 1741 Sturehof/Riche/Teatergrillen42 Holiday Club Sweden43 Jensen's Böfhus44 Hotel Tylösand45 Mornington Hotel Group46 Icehotel47 Branäs Fritidscenter48 Texas Smokehouse 149 Stockholms företagskrogar50 TGI Friday’s51 Hotel Diplomat52 Pizza Hut, NRG Pizza53 HKC Hotels Holding54 Astrid Lindgrens Värld55 Högskolerestauranger56 Orsa Grönklitt57 Comwell Sverige58 Econtive Hotell & Restaurang 1959 Varbergs Stadshotell & Asia spa 2060 Casino Cosmopol Restaurang61 Motell E4:an Ljungby62 Hotell Lappland63 Hotel Rival64 Grand Hotel/Lundia65 Royal Park Hotel66 Eriks Gondolen/Eriks Bakficka67 Mässrestauranger68 First Camp69 Ramundbergets Alpina70 Ystad Saltsjöbad71 Håby Restaurang & Motell 2172 Hotel Birger Jarl73 Sjönära Möten74 Ahlbomgruppen 2275 Hotel Terminus/Eggers76 Seglarhotellet i Sandhamn77 Memory Hotel /Mr Chip Hotel78 Vapiano79 Laholmen Hotell80 Svenssons Krogar81 Restaurang Grodan82 Djurönäset83 Dinners84 Nova Park Conference/Steningevik Konf.85 Steiner Öster Restaurang86 Sejour (tidigare Konfereragruppen)87 Säfsen Resort88 Lindvallen Restauranger89 Condecogruppen90 Aros Congress Center91 The Collectors Hotels 2392 Time Hotel/Hotel Haga Kristineberg93 Freys Hotel94 Spar Hotel95 Hotell Södraberget96 Koncept Restaurang 2497 Grand Hotel Lapland98 Hooks Herrgård99 Lundsbrunns Kurort100 Welcome Hotel 25 234567891112151013191416ny18311721ny20222324283426303633323539ny38443741nyny434240nyny4658475148555059ny525457ny9160566263616972767864657768ny71ny80818967537079739093838882ny95948587999892964 4593 6592 2881 7801 5521 4371 2561 1239738968958407877557408 64261911 53147743012 422414368365325325321279276265257238223221217213209205193192186181165152144143138133132131131130127125124117114112106105103979494918987858580767675747471717067676666666564646462625958575755535248484848Förändoms,%08-094%-5%-1%-3%-5%-7%0%7%7%4%8%10%-11%-9%6%-2%1%1%7%56%12 -19%8%88%-9%-7%-7%-6%2%31%-10%-3%19%1%-24%7%13%28%8%21%-2%2%-9%5%-7%-15%-23%21%--29%-6%5%-6%8%3%29%-8%-6%-10%2%2%77%-5%-11%-3%-3%-11%4%9%9%7%2%-11%2%-10%-3%-10%100%-2%3%18%-19%-3%-19%-8%-17%10%18%1%5%-9%-7%-1%4%-12%-9%-5%-2%-10%-8%Årsanställda1 404 23 5802 063990NettoresultatMkr136 23417600-4214112520631720600-6-5 9435017221811-21016380012680 5-522517009423-283722017116611131607-1325101520310-2735703614831122260-231011454-310710452201Vinstmarginal3%9%3%0%-3%11%11%21%4%8%0%8%0%-1%-1%7%1%0%4%5%4%3%0%3%5%12%0%0%4%26%0%-2%10%2%8%0%0%5%2%12%-1%5%24%15%0%12%8%5%5%1%0%10%13%0%6%-12%22%9%1%4%20%3%11%-3%8%3%6%9%0%4%8%2%6%11%4%15%3%3%3%9%0%-3%4%1%0%17%6%8%7%-5%18%13%18%8%9%5%3%-1%2%1 3881 0131 1528281 03790804377897915115642680350339319233278195315194284021116834 515819421419702351691831381711331461261309395139139107114811121401031321161011224270596977105918390704364805261545195507255559960678449701025765231239335231596335Antalanläggn2221717216482953472312066771004310 103737146161201271591648020117517641642020532813121930321141345232412121211411113321220321628418934212132123Antalhotellrum013 6031 11 2741467217252 796002122101 8460011 1 31600088370420603682541 0571 039001 1 87246501 07005333000000250022553114218 8500018304600002371962720383429918119300055109422351940224933050152002720168492900001031162351153781830137103175182HuvudsakligverksamhetFotnoter 1) Inklusive franchise eller liknande. 2) Avser endast Svenska McDonalds AB, d v s exklusive franchiserestauranger. 3) Avser endast restaurang, hotell och konferens. 4) Inklusive Bishops Arms. 5) Exklusive franchise. 6) Exklusive O'Learys.7) Exklusive franchise. 8) Exklusive fartygens restaurangomsättning. 9) Exklusive restaurangfartyg. 10) Avser bäddar. 11) Uppskattad uppgift baserad på antal gästnätter, inklusive franchise.12) Intäkter från kongresser och externa mässor flyttad till moderbolaget, därmed ej jämförbart med i fjol. 13) Från och med 1/10 inklusive Baldakinen och Stockholm City Conference Centre. 14) Endast restaurangverksamhet.15) Ej jämförbart med föregående år, vars uppgift avser 1,5 år pga. att bolaget bytt räkenskapsår. 16) Sälens Högfjällshotell, Gammelgården, Hotel Skansen, Torekov Hotell, Ladan. 17) Teaterverksamhet ingår ej. 18) Avser vandrarhemsrum.19) Långholmen Hotell & Restaurang, Hotell Zinkensdamm, Econtive Café. 20) Best Western Varberg Stadshotell samt Best Western Arken Hotell och Konferens. 21) Inklusive butik och bensinstation. 22) Storstad, Hotellet och Solidaritet.23) Lord Nelson, Lady Hamilton, Victory och Restaurang Leijontornet. 24) Brasserie Lipp, The Rose&Crown och Glow the nightclub 25) Welcome Hotel, Wärdshuset Lasse Maja och Riddersviks Gård.Läs mer på nästa uppslag ➤Antalstugor0002200000070000000000000000000000265002370000066000037200000015305050000000000041150000000000000000002090000000000020Antalcampingtomter000000009500000000000000000000001 156000000000000013500000010001 600000000000003 087000000000000000000250000000000000000övrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrTeckenförklaringRestaurangHotellövrÖvrigtStörstaminusStörstaplusrestauratören nr 21 2010 13


i fokus: topp 100foto: daniel hirschEtt tidens tecken. I slutet av 2009 kom beskedet att Edsbacka Krog skulle stänga. Året var tufft för många finkrogar. Däremot gick det bra för många mellanklassrestauranger. Så attEdsbacka öppnade på nytt i våras, under namnet Edsbacka Wärdshus och med en mer folklig inriktning, känns helt naturligt.Tufft år för finkrogarnaPå restaurangsidan är bilden splittrad.Snabbmats- och mellanklassrestauranger hade ettbra år, däremot var det tyngre för fin- och nöjeskrogar.Sammantaget ökade dock restaurangföretagenpå listan omsättningen med 3,5 procent jämförtmed 2008.Enligt SHR:s statistik över riket som helhet stoddock restaurangbranschens omsättning still under2009. Enligt Björn Arnek, SHR:s branschekonom,ligger förklaringen i att de allra största restaurangföretageninte är representativa för branschen somhelhet.Snabbmatsföretagen har alla gått bra, bland annatför att de ökade antalet restauranger, men inte baradärför.– Även bland mellanklassrestauranger var fjolåretbra, Jensens Böfhus, O’Learys, Pizza Hut och ThankGod It’s Fridays är några exempel, säger BjörnArnek.Hans förklaring är att snabbmats- och mellanklassrestaurangertill stora delar har privatpersonersom gäster. Och medan näringslivet hade dettufft 2009 njöt hushållen av skattesänkningar ochlåga räntor.Andra exempel på restaurangföretag som växtekraftigt är snabbmatskedjan Subway, 28 procent,kafékedjan Waynes Coffee, 19 procent, och brasserikedjanGrodan, 18 procent. SälenbaseradeLindvallen red på den starka säsongen för fjällföretagenoch ökade med 18 procent.Däremot var det ett tuffare år för finkrogarna,som är beroende av representation.Att Stureplansgruppen visar en omsättningsökningpå 88 procent beror på att Baldakinen försvunnitsom självständigt bolag och nu är en del avStureplansgruppen.Tastsinns ökning på 56 procent beror på attProfilrestauranger och Profilhotels numera ligger isamma koncern, en skillnad mot tidigare.Sammantaget för restaurangföretagen på listanförbättrades dock vinstmarginalen för jämförbaraföretag, från 2,0 till 3,6 procent från 2008 till 2009.Någon sådan utveckling talade inte SHR om näravtalsrörelsen pågick i våras. Men Björn Arnek hänvisaråterigen till att de 100 största företagen inte ärrepresentativa för branschen i stort.– Dessutom fick branschen sänkta arbetsgivaravgifterför unga under 2009, det kan absolut hapåverkat företagens resultat.Max, med många ungdomar anställda, är ett företagsom har tjänat på det och man hade en vinstmarginalpå 11 procent. Sturehofgruppen låg som vanligthögt med en vinstmarginal på 12 procent. Nämnaskan också Texas Smokehouse vars vinstmarginal var8 procent.14 restauratören nr 21 2010


de 100 största företagen inom besöksnäringenTrender och konjunktur 2009Statistikbearbetning: SHR och Restauratören Grafik: Mattias de FrumerieNyckeltalTotal omsättning, Mkr 1varavhotell & konferensföretagrestaurangföretagövriga37 15213 08718 1735 892Vinstmarginal 1990-2008Procent10+8,7%2000Omsättningsökning 2008-2009, %varavhotell & konferensföretagrestaurangföretagövriga1,1%-5,0%4,1%2,2%8Resultat, MkrVinstmarginal, %varavhotell & konferensföretagrestaurangföretagövriga2 4245,9%7,5%3,8%8,7%64+5,9%2009Antal anläggningarvaravhotell & konferensföretagrestaurangföretagövriga2 8292971 4701 0622Antal årsanställdaAntal hotellrumAntal stugor26 91943 3542 3620-3%1992Antal campingtomter7 278-21) Viss dubbelrapportering förekommer på grund av franchising.-41990199219941996199820002002200420062008BranschjättarnaHotellRestaurangerÖvrigaHögst omsättning, MkrFlest anläggningar, antalFlest årsanställda, antalFlest hotellrumFlest stugorFlest campingtomterHögst vinstmarginal, %Scandic Hotels 3 659Scandic Hotels 72Scandic Hotels 3 580Scandic Hotels 13 603Sheraton Stockholm Hotel 26%McDonalds 4 459Fazer Amica 295McDonalds 1 404Tastsinn 883Sturehof 12%Folkets Hus och Parker 1 780Folkets Hus och Parker 648Folkets Hus och Parker 990Strömma Turism & Sjöfart 1 316Orsa Grönklitt 505First Camp 3 087Skistar 21%Resultat per årsanställdOmsättning per årsanställdHotelltkrRestaurangertkrÖvrigatkrTotalttkrHotelltkrRestaurangertkrÖvrigatkrTotalttkrUndre kvartilenMedianÖvre kvartilen186515323487662821452357113Undre kvartilenMedianÖvre kvartilen1 0491 2181 3939199911 2111 0671 2161 7049701 1411 362Resultat per årsanställd över tidAntal årsanställdaMedianHotelltkrRestaurangertkrÖvrigatkrTotalttkrFörändring motföregående årHotellRestaurangerÖvrigaTotalt20092008200720062005651178376484847473345826944116265764534746Undre kvartilenMedianÖvre kvartilen-9%-5%-1%-3%1%7%-4%1%6%-8%-2%5%Så görs Topp 100Undersökningen är genomförd av Sveriges Hotell- ochRestaurangföretagare, SHR, och bygger på en frivillig enkätdär uppgifter lämnats av företagen om verksamheten på densvenska marknaden. Informationen avser verksamhetsåret2008 eller senaste brutna räkenskapsår i vissa fall. SHR:spresentation tar fasta på att beskriva de största företagenoch grupperna, deras lönsamhet samt hur de ägarmässigt hörihop. De flesta företagen på listan är medlemmar i SHR.Att enskilda större anläggningar inte är med på listan kanbero på att de ingår i en större kedja. Det kan också beropå att SHR inte identifierat företaget eller att det av olikaskäl avböjt att medverka. Börsnoterade företag har speciellakrav på vilken information som man får lämna ut. SHR har ihuvudsak gått efter Statistiska Centralbyråns, SCB:s, definitionerav branschen och dess omsättning, men gränssnitten motandra branscher är många och svåra att hantera. Intäkternabland rapporterande företag består främst av mat, dryck,logi och upplevelser. Därutöver finns många andra naturligaintäktsslag knutna till företagens verksamhet. När det ärhelt klart att betydande intäkter av annan karaktär är med iomsättningen har detta markerats.DefinitionerOMSÄTTNING: Företagens omsättning exklusive moms. Denprocentuella förändringen mellan åren är uttryckt i jämförbarstorhet, till exempel om det är med eller utan franchisetagare.Företagen väljer själva om de vill presentera omsättningeninklusive eller exklusive franchisetagare eller samarbetspartner.NETTORESULTAT: Resultat efter avskrivningar och finansiellaintäkter och kostnader.VINSTMARGINAL: Nettoresultat uttryckt i procent av omsättningen.VINST PER ANSTÄLLD: Nettoresultat efter avskrivningar ochräntor dividerat med antalet årsanställda.OMSÄTTNING PER ANSTÄLLD: Omsättningen dividerad medgenomsnittligt antal årsanställda. Beräknad årlig arbetstid är1 700 timmar.restauratören nr 21 2010 15

More magazines by this user
Similar magazines