Varbergs kommuns grafiska manual

www2.varberg.se
  • No tags were found...

Varbergs kommuns grafiska manual

Varbergs kommuns grafiska manual


InnehållsförteckningKontaktinformation ............................................ 2Värdet av en profil .............................................. 3Varbergs kommuns logotyp ............................... 4-6Färger & Pappersval ........................................... 7Typografi ...................................................... 8-9Kontorstryck (brevpapper, visitkort m.m.) ................. 10-12Overheads ..................................................... 13Trycksaksproduktion ........................................ 14Platsannonser ................................................. 15Kommunspalten & Informationsannonser .............. 16Skyltar, Flaggor, Bildekaler & Arbetskläder ........ 17-18Representationsgåvor ....................................... 19Lite vapenhistoria…Varberg har ett vapen med torn, ekoch getabock. Vapnet är tidigastbelagt 1536. 1938 fastställde Kungligmaj:t vapnet för Varberg.Tornet är en gammal heraldisk symbol för stad.Eken påminner om den tid då eken var ett dominerandeträdslag i norra Hallands skogar.Geten strövade i stora hjordar i Hallands skogar.Den hade också en viktig roll i många hushållsom ”fattigmans ko”. Getakärr, som staden tidigarehette, nämns redan 1343. Namnet Varbergär känt sedan 1409.Kontaktinformation vid frågorVarbergs kommuns informationsenhet, TELEFON: 0340-880 00E-POST: ks@kommunen.varberg.se HEMSIDA: www.varberg.seDenna grafiska manual är producerad av Varbergs kommuns informationsenheti samarbete med Double Vision Grafisk Design & Reklam2


Användning av Varbergs kommuns logotypVitSymbolens bakgrundska alltid vara vit.RödDekorfärg:PMS 173.4-färgsseparation:69% Magenta,100% Gul, 6% Svart.RGB:237 R, 74 G, 14 B.GulDekorfärg:PMS 116.4-färgsseparation:15% Magenta, 94% Gul.RGB:255 R, 217 G, 17 B.LOGOTYPSYMBOLSvartDekorfärg:PMS Process Black.4-färgsseparation:100% Svart.GrönDekorfärg:PMS 362.4-färgsseparation:76% Cyan, 100% Gul,11% Svart.RGB:51 R, 145 G, 45 B.TypsnittMyriad Semi Bold.LogotypLogotypens grundversion är en stående färgversion som kananvändas i 4-färgstryck, dekorfärger (Pantone) samt RGB(till t.ex. webben). Färgversionen ska användas så ofta sommöjligt, placera den i första hand på vit eller ljus bakgrund.Logotypen får inte manipuleras och proportionerna mellantext och symbol får aldrig ändras.Logotypen finns i alla deversioner som visas här och kanhämtas från vårt intranät. Förytterligare information frågagärna informationsenheten.När du ska använda logotypenVarbergs kommuns logotyp finns i ett antal olika versionerför olika användningsområden. Det är viktigt att läsa instruktionernai detta kapitel för att våran logotyp ska kunna återgespå ett korrekt sätt. Logotypen är kommunens ansikteutåt och det gäller att vara konsekvent för att kunna skapaen enhetlig och tydlig profil. Logotypen finns att hämta frånvårt intranät.4


Användning av Varbergs kommuns logotypLogotyp med förvaltningVarje förvaltning har sin egen logotypsom främst används på kontorstrycket.Inga ytterligare varianter av logotypen fårskapas. Version med avsändare lägre änförvaltningsnivå finns inte.Logotyp svartvitt med gråskalaDenna version används t.ex. i svartvitatrycksaker eller annonser i dagspress.Logotyp svartvitt utan gråskalaDenna version används när breddenpå logotypen är mindre än 10 mm(se sidan 6), samt när tryck- elleröverföringskvalitén är låg.SymbolDenna version utan text används t.ex. tilldekaler när enbart vapnet ska visas.Symbol svartvitt utan gråskalaDenna version utan text används när måttet påsymbolen är mindre än 10 mm (se sidan 6).Används t.ex. vid prägling eller screentryckningpå mindre objekt som pennor etc.VarbergslogganEtt kännetecken för Varberg är denlånga traditionen av att samarbetaöver gränser. I många sammanhangenas kommun, turistnäring ochnäringsliv under en gemensamsymbol som representerar Varbergsom helhet.Ett sådant återkommande tillfälle ärt.ex.TUR-mässan i Göteborg.Logotyp liggande (OBS! Undantaget)I vissa fall fungerar inte den stående grundversionen. Då kan denna variantanvändas istället. Ta kontakt med informationsenheten.5


Användning av Varbergs kommuns logotypLogotyp negativDenna version används då bakgrunden är mörkeller brokig och den svarta texten blir svår att läsa.Undvik helsvart bakgrund eftersom vapnets ram dåförsvinner.FrizonDet är viktigt att lämna gott om luft kring logotypen för att den ska kunnaandas och synas bättre. Det är inte tillåtet att lägga någon text eller bildnärmare än ”V”-höjden, d v s Versalhöjden (se ovan och vänster).Minsta bredd10 mmMinsta storlek (huvudversion)Som tumregel ska bredden på logotypeninte vara mindre än 10 mm*. Anpassa efterpapperskvalitet och tryckteknik.Minsta bredd22 mmMinsta storlek (liggande version)Som tumregel ska bredden på logotypeninte vara mindre än 22 mm, detta för attden ska synas tydligt*.*Tänk på att logotypens läsbarhet kan påverkas av tryckmetoden. I dagspress (offsettryck) används ett grovt raster.Man använder oftast sämre papperskavlitet och risken för misspass i tryckningen är större. I en broschyr ellerveckotidning är rastret oftast finare, pappret av bättre kvalitet och risk för misspass mindre. Screentryckning kange annat resultat beroende på materialet. Fråga gärna ditt tryckeri om du är osäker.6


Färger & PappersvalVarbergs kommuns färgerSymbolens färger är svart, grönt, rött samt gult och kananvändas på t.ex. färgbakgrund, färgläggning av text och bilderm.m. Det finns också en blå komplementfärg som kananvändas då färgskalan behöver utvidgas. Den blåa färgenkan användas i 4 st olika färgtoner, fast det innebär ändåendast en tryckfärg p.g.a. rastreringen.Symbolens färgerPappersval för trycksakerAlla papperstyper har både möjligheter ochbegränsningar, välj om möjligt ett miljögodkäntpapper med egenskaper som ärviktigaste för just din trycksak.Här kommer några tips:Bestruket Bestrukningssmet läggs på vidtillverkningen vilket ger en jämn och finpappersyta. Bra bildtryck och färgåtergivningsamt bra kontrast i trycket. Det ärarkivbeständigt och kan även lamineras.Ett kritvitt, högbestruket, halvmatt (silk)papper fungerar bra. Finns även mattbestruket (mindre glans) och glättatbestruket (högre glans).PMS Process Black100% Svart.PMS 17369% Magenta, 100% Gul, 6% Svart.KomplementfärgPMS 36276% Cyan, 100% Gul, 11% Svart.PMS 11615% Magenta, 94% Gul.Obestruket Ger än mer naturlig känsla, menger inte lika bra bildtryck som bestruketpapper. Kostar oftast mindre än motsvarandebestruket papper. Bra styvhet. Ett kritvitt,obestruket papper fungerar bra.Färgat Ger många kreativa möjligheter omman vill ”sticka ut”. De flesta kulörtapapper är obestrukna. Kostar mer än vittpapper. Tänk på våra färger (t.v.).Returfiberbaserat Tillverkat helt eller delvisav returfibrer och är därför miljövänligare.Ger ett robust intryck men har sämre tryckkvalité.100% 70% 40% 20%PMS 286 (100%)100% Cyan,60% Magenta,6% Svart.PMS 286 (70%)70% Cyan,42% Magenta,4% Svart.PMS 286 (40%)40% Cyan,24% Magenta,2% Svart.PMS 286 (20%)20% Cyan,12% Magenta,1% Svart.Pappersvikter Välj gramvikt efter ändamål,här finns några förslag:brevpapper 100 g, visitkort 270 g, inlagabroschyr 150 g, omslag broschyr 250 g,informationsblad 170 g.Fråga gärna ditt tryckerieller pappersleverantör omdu är osäker.7


TypografiTrade Gothic Bold Condensed Twenty (till rubriker)VaRABCDEfghijklmno1234Trade Gothic Regular (till löpande text)ABCDEfghijklmno1234Trade Gothic Oblique (till ingresstexter samt bildtexter)ABCDEfghijklmno1234bTrade RGothic Bold Two (till mellanrubriker samt ingresstexter)eABCDEfghijklmno1234GConcorde Regular (till löpande text)ABCDEfghijklmno1234Concorde Italic (till ingresstexter samt bildtexter)ABCDEfghijklmno1234Concorde Medium (till rubriker och mellanrubriker)ABCDEfghijklmno1234Tillämpning av typsnittFör att våra trycksaker, annonser, skyltar m.m. ska hålla enenhetlig grafisk linje och få ett bättre igenkännande så harvi valt att använda Trade Gothic samt Concorde som hustypsnitt.Trade Gothic är ett modernt, lättläst och stilrent typsnitt(s.k. groteskt utan serifer eller ”fötter”) och finns i ettantal olika varianter. Concorde är ett antikva typsnitt medserifer och finns i två olika varianter.Trade Gothic och Concorde kompletterar varandra braoch kan användas tillsammans eller var för sig. För att ökaläsbarheten se till att en textrad inte blir för lång eller kort,använd lite större radavstånd och var inte rädd att ha en luftiglayout. Se tillämpningsexempeln på nästa sida.När vi använder dokumentmallarna ska vi använda typsnittetTimes New Roman som redan finns inlagt via Officepaketet.För overheadmallarna är typsnittet Verdana inlagt.8


TypografiExempel på typografering (enbart Trade Gothic):Stanna till en stund iVarberg!Varberg, det är salta vågor, härliga bad och friskavindar. Varberg bjuder på natur, kultur och höglivskvalitet, såväl vid kusten som i inlandet. Seddfrån havet reser sig Varbergs fästning majestätiskoch mäktig. Den medeltida borgen är en imponerandebyggnad med historia från 1200-talet.Varberg som badortVarberg har en nära tvåhundraårig tradition sombadort och kurort. I Varbergs kommun finns 60 kmsandstrand och 25 havsbad. Passa på att ta ettbad nedanför fästningen.Torgmarknaden är känd för sin livliga handeloch varierande utbud. Här kan man fynda varjeonsdag och lördag året om.Mycket nöje i Varberg!Exempel på typografering (Trade Gothic och Concorde kombinerat):Stanna till enstund i Varberg!Varberg, det är salta vågor, härliga bad och friskavindar. Varberg bjuder på natur, kultur och höglivskvalitet, såväl vid kusten som i inlandet. Seddfrån havet reser sig Varbergs fästning majestätiskoch mäktig. Den medeltida borgen är en imponerandebyggnad med historia från 1200-talet.Varberg som badortVarberg har en nära tvåhundraårig tradition sombadort och kurort. I Varbergs kommun finns 60km sandstrand och 25 havsbad. Passa på att taett bad nedanför fästningen.Foto: Karl KameraExempel på typografering (enbart Concorde):Stanna till en stundi Varberg!Varberg, det är salta vågor, härliga bad ochfriska vindar. Varberg bjuder på natur, kulturoch hög livskvalitet, såväl vid kustensom i inlandet. Sedd från havet resersig Varbergs fästning majestätisk ochmäktig. Den medeltida borgenär en imponerande byggnadmed historia från 1200-talet.Varberg som badortVarberg har en nära tvåhundraårigtradition sombadort och kurort. I Varbergskommun finns 60km sandstrand och 25 havsbad.Vallgraven bakom Varbergs fästning.Torgmarknaden är känd för sin livliga handeloch varierande utbud. Här kan man fynda varjeonsdag och lördag året om.Sommarpulsen i Varberg börjar redan i maj dåalla uteserveringar är på plats. Nöjeslivet hållerdärefter hög klass med konserter, shower ochlivemusik på pubarna hela säsongen.Mycket nöje i Varberg!9


KontorstryckDu kan beställa visitkort ochkorrespondenskort genom attfylla i en beställningsblankettsom hämtas från vårt intranät.KorrespondenskortVisas i naturlig storlek,105 x 148 mm.Vera VarbergKommuninformatörPOSTADRESS: 432 80 VarbergBESÖKSADRESS: Engelbrektsgatan 15DIREKTTELEFON: 0340-881 11MOBILTELEFON: 070-518 81 11TELEFON VÄXEL: 0340-880 00E-POST: vera.varberg@kommunen.varberg.seWEBBPLATS: www.varberg.seVisitkortVisas i naturlig storlek,55 x 90 mm.Vera VarbergKommuninformatörPOSTADRESS: 432 80 Varberg BESÖKSADRESS: Engelbrektsgatan 15DIREKTTELEFON: 0340-881 11 MOBILTELEFON: 070-518 81 11 TELEFON VÄXEL: 0340-880 00E-POST: vera.varberg@kommunen.varberg.se WEBBPLATS: www.varberg.seLämna ett gott intryckVi har tagit fram en hel rad snygga kontorstryck som en delav Varbergs kommuns grafiska profil. Personliga visitkortoch korrespondenskort går att beställa via intranätet.10


KontorstryckDOKUMENTTYP 1(2)20XX-06-20Dnr:DokumentttypKommer automatisktmed på alla sidor.AvdelningHandläggare, 0340-880 00NamnAdressPOSTADRESSNamn och adressPlaceringen passari fönsterkuvert.Avdelning och handläggareKommer automatiskt påalla sidor.Rubriken skrivs i Times New Roman fet, 16 punkter.Löpande text skrivs i Times New Roman Normal, 12 punkter. Tuenam vinre.Esni uz balomre rindupu doan, Neukifa in lenim dakai typeshop herangu deHenri sal ounim herero wubujk harvas en schrekra dol in noviton. Ollagefeph rhuss nekoscha kakain, hers dokinj bulassa de jussel masox dokum.Underrubrik 1 skrivs i Times New Roman fet, 14 punkter.Tretas harvas en schrekra dol in noviton. Olla gefeph rhuss nekoscha kakain,hers dokinj bulassa de jussel masox dokum. Sunim Vernas orkefan sekap tonnoschassu, in tretas vor typeshop senim kramp. Ornitan vom kessel nir ohr elwatas Junktim er vronelli bom klarom eikisont dem lusch typeshop an kasvor delse im prastel.Underrubrik 2 skrivs i Times New Roman fet, 12 punkter.Yanas do matig Naverkrom denn ist nola tom rubina Paent lem schontikow, esQuirinam Drostinon hers ollaraj makrask. Fell gomers ena kullian peri herzigdronte im kessel nir ohr el watas Junktim er vronelli bom klarom eikisontdem lusch typeshop an kas vor dolliwatsch. Mestes dom en lattement horchdesn bulas sade jussel opan.FÖRVALTNING/AVDELNINGHandläggareTitelRubrikTimes New Roman Bold,16 punkter.Placeras på rad 13.Mellanrubrik 1Times New Roman Bold,14 punkter.Mellanrubrik 2Times New Roman Bold,12 punkter.Löpande textTimes New RomanRegular, 12 punkter.Dokument1POSTADRESSVarbergs kommun432 80 VarbergBESÖKSADRESSEngelbrektsgatan 15Östra Vallgatan 12 (hiss)VarbergTELEFON0340-880 00TELEFAX0340-67 64 52ORGANISATIONSNR212000-1249E-POSTADRESSks@kommunen.varberg.seWEBBPLATSwww.varberg.seBrevpapperVisas i 60% naturlig storlek.Färdiga mallar i Word-formatfinns i Office-paketet som liggerinlagt i alla kommunens datorer.Här är typsnittet Times NewRoman och det ska användas.Användning av dokumentmallarnaDatorns inlagda dokumentmallar utgör grunden för många avde dokument vi skriver i tjänsten. Dessa mallar är anpassadetill varje förvaltning och enskild datoranvändare. Korrektinformation ligger inlagd i dokumenthuvudet och i adressuppgifternalängst ned. Skriver du en andra sida i brevet såfinns brevpapper utan adressinformation längst ned.I alla dokument använder vi Times New Roman, ett typsnittsom är installerat på alla kommunens datorer och somingår i Office-paketet.11


Kontorstryck15 mm36 mmASVERIGEPorto BetaltPort PayéABSVERIGEPorto BetaltPort PayéFärdiga mallar i Word-formatfinns i Office-paketet somligger inlagt i alla kommunensdatorer. Här är typsnittet TimesNew Roman och det skaanvändas. Färdigt kuvertoriginal finns hos vårt tryckerioch kan beställas från informationsenhetenvid behov.15 mm000000000-0000000000-0Kuvert C5 med förtryckt logotyp i färgVisas i 40% naturlig storlek. Finns i följande format:C5 med och utan fönster, C4 med och utan fönster,E65 med och utan fönster.Andra varianter kan också förekomma.Exempel på dokumentmallarVisas i 40% naturlig storlek.MINNESANTECKNING 1(1)20XX-06-20Dnr:Datum:Mottagare:Avsändare:Fax:TELEFAXAvdelningAntal sidor inkl denna: Handläggare, 0340-88X XXFax:Direkttelefon:AvdelningHandläggare, 0340-88X XXMEDDELANDE 1(1)20XX-06-20 NamnDnr:AdressPOSTADRESS1(1)20XX-06-20 NamnDnr:AdressPOSTADRESSRubriken skrivs i Times New Roman fet, 16 punkter.NamnAdressLöpande text skrivs i Times New Roman Normal, 12 punkter. Tuenam vinre.POSTADRESSEsni uz balomre rindupu doan, Neukifa in lenim dakai typeshop herangu deHenri sal ounim herero wubujk harvas en schrekra dol in noviton. OllaRubriken skrivs i gefeph Times rhuss New nekoscha Roman kakain, fet, hers 16 dokinj punkter. bulassa de jussel masox dokum.AvdelningHandläggare, 0340-88X XXLöpande text skrivs i Times Underrubrik New Roman Normal, 1 skrivs 12 i Times punkter. New Tuenam Roman vinre. fet, 14 punkter.Esni uz balomre rindupu Tretas doan, Neukifa harvas en in schrekra lenim dakai dol in typeshop noviton. herangu Olla gefeph de rhuss nekoscha kakain,Henri sal ounim herero wubujk hers dokinj harvas bulassa en schrekra de jussel dol masox in noviton. dokum. Olla Sunim Vernas orkefan sekap tonRubriken skrivs i gefeph Times rhuss New nekoscha Roman kakain, fet,noschassu, hers 16 dokinj punkter.tretas bulassa vor typeshop de jussel senim masox kramp. dokum. Ornitan vom kessel nir ohr elwatas Junktim er vronelli bom klarom eikisont dem lusch typeshop an kasLöpande text skrivs i Times Underrubrik New Roman Normal, 1 skrivs vor12 i delse Times punkter. New Tuenamprastel. Roman vinre. fet, 14 punkter.Esni uz balomre rindupu Tretas doan, Neukifa harvas en in schrekra lenim dakai dol in typeshop noviton. herangu Olla gefeph de rhuss nekoscha kakain,Henri sal ounim herero wubujk hers dokinj harvas bulassa en schrekra de jussel Underrubrikdol masox in noviton. dokum. 2 skrivsOlla Sunim i Times Vernas New orkefan Roman sekap fet, ton 12 punkter.gefeph rhuss nekoscha kakain, noschassu, hers dokinj tretas bulassa vor typeshop Yanasde jusseldo senim matigmasox kramp. Naverkromdokum. Ornitan denn vom ist nola kessel tom nir rubina ohr el Paent lem schontikow, eswatas Junktim er vronelli Quirinam bom klarom Drostinon eikisont hers dem ollaraj lusch makrask. typeshop Fell an kas gomers ena kullian peri herzigUnderrubrik 1 skrivs vor i delse Times New prastel. Roman dronte fet, im 14 kessel punkter. nir ohr el watas Junktim er vronelli bom klarom eikisontTretas harvas en schrekra dol in noviton. Olla gefeph dem rhuss lusch nekoscha typeshop kakain, an kas vor dolliwatsch. Mestes dom en lattement horchhers dokinj bulassa de jussel Underrubrik masox dokum. 2 skrivs Sunim i Times desn Vernas bulas New orkefan sade Roman jussel sekap fet, opan. ton 12 punkter.noschassu, in tretas vor typeshop Yanas do senim matig kramp. Naverkrom Ornitan denn vom ist nola kessel tom nir rubina ohr el Paent lem schontikow, eswatas Junktim er vronelli Quirinam bom klarom Drostinon eikisont hers dem FÖRVALTNING/AVDELNINGollaraj lusch makrask. typeshop Fell an kas gomers ena kullian peri herzigvor delse im prastel. dronte im kessel nir ohr el watas Junktim er vronelli bom klarom eikisontdem lusch typeshop an kas vor dolliwatsch. Mestes dom en lattement horchUnderrubrik 2 skrivs i Times desn bulas New sade Roman jussel fet, opan. 12 punkter.Yanas do matig Naverkrom denn ist nola tom rubina Handläggare Paent lem schontikow, esQuirinam Drostinon hers FÖRVALTNING/AVDELNINGollaraj makrask. Fell gomers Titel ena kullian peri herzigdronte im kessel nir ohr el watas Junktim er vronelli bom klarom eikisontdem lusch typeshop an kas vor dolliwatsch. Mestes dom en lattement horchdesn bulas sade jussel opan.HandläggareFÖRVALTNING/AVDELNING TitelHandläggareTitelDokument1POSTADRESSVarbergs kommun432 80 VarbergBESÖKSADRESSNorrgatan 25VarbergTELEFON0340-880 00TELEFAX0340-69 70 45ORGANISATIONSNR212000-1249E-POSTADRESSkfn@kommunen.varberg.seWEBBPLATSwww.varberg.seDokument1POSTADRESSVarbergs kommun432 80 VarbergBESÖKSADRESSEngelbrektsgatan 15Östra Vallgatan 12 (hiss)VarbergTELEFON0340-880 00TELEFAX0340-67 64 52ORGANISATIONSNR212000-1249POSTADRESSVarbergs kommunDokument1432 80 VarbergE-POSTADRESSks@kommunen.varberg.seWEBBPLATSwww.varberg.sePOSTADRESSBESÖKSADRESSVarbergs kommun Norrgatan 25432 80 VarbergVarbergBESÖKSADRESSNorrgatan 25VarbergTELEFON0340-880 00TELEFAX0340-69 70 45TELEFON0340-880 00TELEFAX0340-69 70 45ORGANISATIONSNR212000-1249ORGANISATIONSNR212000-1249E-POSTADRESSkfn@kommunen.varberg.seWEBBPLATSwww.varberg.seE-POSTADRESSkfn@kommunen.varberg.seWEBBPLATSwww.varberg.seDokument112


OverheadsRubrikVerdana Bold,använd alltidversaler,28 punkter.MellanrumEn radmatning.TextVerdana Bold,använd alltidversal/gemena,24 punkter.VARBERG SATSAR• Högskoleutbildning/Campus Varberg• Sparbankshallen• Kommunikationer• Långsiktig utveckling• Bostäder• KulturOverhead med enbart textVisas i 35% naturlig storlek.VARBERG SATSAR• Högskoleutbildning/Campus Varberg• Sparbankshallen• Kommunikationer• Långsiktig utveckling• Bostäder• Kultur”Låsta” ytorLogotypen ochstrecket ingår ioverhead-mallen.Overhead med text och bildVisas i 35% naturlig storlek.Färdiga mallar till overhead iPowerPoint-format kan hämtasfrån vårt intranät.Produktion av OverheadsVi har skapat en mall i PowerPoint-format som en del avVarbergs kommuns grafiska profil. Logotypen och det vertikalastrecket är permanent, du kan påverka utseendet på resten avoverhead-bilderna genom att lägga in text och bild.Några saker att tänka på: se till att en textrad inte blir förlång eller kort, använd lite större radavstånd, använd sammatextgrad rakt igenom, försök inte att få in för mycket textoch bilder på samma sida, var inte rädd för en luftig layout,lägg hellre till en ny sida. Tänk på att de som sitter längstbak i salen också vill kunna läsa.13


TrycksaksproduktionExempel på hur fram- och baksidorpå trycksaker kan utformas.Varberg ligger vid havet!RubrikTrade Gothic Bold Condensed Twenty.RubrikConcorde Medium.Varberg har60 kilometer strand.Miljöarbetet iVarberg.Framsida 1 – Stående A4Svart rubrik, logotyp samt utfallande bild.Visas i 25% naturlig storlek.Framsida 2 – KvadratiskSvart rubrik, logotyp samt mindre bild.Visas i 25% naturlig storlek.Framsida 3 – Liggande A5Svart rubrik, logotyp samt småbilder.Visas i 25% naturlig storlek.”Det é politiken som styr...”NÄMNDER OCH FÖRTROENDEMÄN I VARBERGS KOMMUNPOSTADRESS: Varbergs kommun, 432 80 Varberg BESÖKSADRESS: Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss),TELEFON VÄXEL: 0340-880 00 TELEFAX: 0340-67 64 52 E-POST: info@kommunen.varberg.se HEMSIDA: www.varberg.sePOSTADRESS: Varbergs kommun, 432 80 Varberg BESÖKSADRESS: Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss),TELEFON VÄXEL: 0340-880 00 TELEFAX: 0340-67 64 52 E-POST: info@kommunen.varberg.se HEMSIDA: www.varberg.seFramsida 4 – Stående A4Negativ rubrik, logotyp samt utfallande färgbakgrund.Visas i 25% naturlig storlek.Baksida 1 – Stående A4Färgplatta eller bildbakgrund, logotyp samtadressinformation. Visas i 25% naturlig storlek.Baksida 2 – KvadratiskVit bakgrund, logotyp samt adressinformation.Visas i 25% naturlig storlek.TrycksaksproduktionPå denna sida visas exempel på hur Varbergs kommuns grafiskaprofil kan appliceras på trycksaker, t.ex. broschyrer, tidningar,informationsblad m.m. Se sidan 7 för informationsom beskriver vilka papper som passar bäst till olika ändamålsamt information om våra profilfärger. Se även sidan 8-9 förinformation om vilka typsnitt som ska användas. Vissa trycksakerproduceras internt och i vissa fall anlitas extern hjälpfrån t.ex. en reklambyrå, en grafisk formgivare eller etttryckeri med layouttjänsten. Återigen, det är viktigt att hållasamma grafiska linje rakt igenom.14


PlatsannonserDistriktschefDitt arbete kommer huvudsakligen bestå Ses telefonojparolis malbele, sed kvar radioj veturas bele, kaj Koloradovere malbone mangxas du libroj, sed multaj domojfalis tre malbele. Kvar pura katoj pripensis nau bieroj.Du alrapiVi tror att du har en akademisk bakgrund med beteendeinriktning.Kolorado saltas bone. La belega kato fortehelfis kvar bela cxambroj, sed Denvero varme pripensisLondono. Tri radioj parolis forte. Ses flava sxipoj saltasmalbone. Tri kla saltas bone.Warko parolis namn.efternamn@kommunen.varberg.seolorado bone 0340-880 XX sed kvin tre malklara.Sista anmälningsdag 20 september 2004.SkolpsykologDitt arbete består främst av Denvero tre forte trinkisKwarko. Kvin telefonoj pripensis nau vere malaltadomoj. Du hundoj acxetis la malbela domoj, sed naubela kalkuliloj helfis ses libroj, kaj multaj beleg.Dina kvalifikationer är Ses bela libroj bele acxetis kvintre malklara radioj, kaj ses vere bela bildoj saltas treforte. La alrapida birdo parolis, sed nau vere malbonacxambroj mangxas ses bieroj, kaj la bona birdoj kuris,sed Kwa sed nau vere.Warko parolis namn.efternamn@kommunen.varberg.seolorado bone 0340-880 XX sed kvin tre malklara.Sista anmälningsdag 10 oktober 2004.FörskollärareI din tjänst kommer du att huvudsakligen arbeta medNau bieroj varme helfis kvar bona hundoj. Kvin klararadioj batos ses malklara cxambroj, sed tri bona hundojmangxas du tre pura birdoj, kaj nau domoj gajnas trimalbela telefono.Du har en Multaj cxambroj vere bone helfis nau domoj.Du tre klara bieroj acxetis Ludviko, kaj tri vere malpuraarboj helfis ses tratoj, sed tri bildoj igxis la tre flavaauxto. Multaj malklara domoj kuris, varme helfis kvarbona hundojkaj kvin eta hundo.Warko parolis namn.efternamn@kommunen.varberg.seolorado bone 0340-880 XX sed kvin tre malklara.Sista anmälningsdag 14 september 2004.FörskollärareI din tjänst kommer du att huvudsakligen arbeta medKolorado igxis Denvero.Kvar vere alta telefonoj romenosrapide. La malpura cxambroj bone acxetis multaj tremalbona auxtoj, sed la vojoj kuris. Kvar telefonoj mangxasLondono vere alta telefonoj.Du har en Kwarko vere forte helfis multaj alta katoj, sednau tre flava cxambroj blinde trinkis la malalta vojo, kajnau malklara libroj alrapide mangxas la pura arbo, sedmultaj auxtoj saltas. Nau bona kalkuliloj paroli tre flavacxambroj blinde trinkis la malalta vojo.Warko parolis namn.efternamn@kommunen.varberg.seolorado bone 0340-880 XX sed kvin tre malklara.Sista anmälningsdag 20 september 2004.Varberg ligger vid havet!Varberg, det är salta vågor, härliga bad, sol och friska vindar. La trato falis tre malbele,kaj vin tre malbona cxambroj veturas, kaj tri domoj vere alrapide pripensiswarko. Kvin bildoj parolis varme. Kvar sxipoj kuris. Du cxambroj veturasLa kalkulilojbele skribas. www.varberg.sePlatsannons 4-färg, 6 spalter x 150 mm Visas i 35% naturlig storlek.Platsannons svartvit,4 spalter x 120 mmVisas i 35% naturlig storlek.FörskollärareI din tjänst kommer du att huvudsakligen arbeta medDu arboj falis. Multaj vojoj romenos, sed kvar belegadomoj igxis tri flava hundoj, kaj Ludviko helfis sesradioj, sed nau eta bieroj veturas, kaj ses telefonoj falisvere malvar.Varberg ligger vid havet!Varberg, det är salta vågor, härliga bad, sol och friska vindar. La trato falis tre malbele,kaj vin tre malbona cxambroj veturas, kaj tri domoj vere alrapide pripensiswarko. Kvin bildoj parolis varme. Kvar sxipoj kuris. Du cxambroj veturasLa kalkulilojbele skribas. www.varberg.seSkolpsykologDitt arbete består främst av Kwarko veturas tre stulte.Nau kalkuliloj havas multaj auxtoj. Kvin malalta bildojtrinkis du bieroj. Multaj auxtoj veturas malbone. Kvinbelega radioj romenos, sed kvar katoj ig.Dina kvalifikationer är Ses tratoj parolis. La hundojfalis. Ses auxtoj saltas. Du tre bona radioj vere beleacxetis kvar alrapida birdoj. Kvin tre alta cxambroj bonebatos du vere malbona birdoj. Kvin telefonoj acxetiskvar bona bi re bona radio.Warko parolis namn.efternamn@kommunen.varberg.seolorado bone 0340-880 XX sed kvin tre malklara.Sista anmälningsdag 10 oktober 2004.FörskollärareI din tjänst kommer du att huvudsakligen arbeta medLa vere malpura libroj tre malbele gajnas multaj radioj,sed la vere pura auxtoj acxetis nau domoj, kaj Koloradokuris, sed kvin belega cxambroj havas multaj malbonatelefonoj acxetis nau.Du har en Multaj cxambroj bele trinkis nau birdoj, sedses kalkuliloj parolis bone. Du auxtoj havas ses bieroj.La birdo mangxas kvin telefonoj, kaj multaj vojoj rapideacxetis du malklara birdoj, sed la rapida libro romenos,mangxas kvin telefonoj.Warko parolis namn.efternamn@kommunen.varberg.seolorado bone 0340-880 XX sed kvin tre malklara.Sista anmälningsdag 14 september 2004.Du har en Kvin malalta domoj blinde skribas multaj treklara tratoj.Kvin kalkuliloj bele havas Ludviko, kaj Koloradoacxetis la telefonoj, sed ses vojoj falis. Kvar domojbone pripensis multaj bona radioj, kaj la hundoj havas.Ludviko, kaj Kolorado acxetis la telefonWarko parolis namn.efternamn@kommunen.varberg.seVarberg ligger vid havet!olorado bone 0340-880 XX sed kvin tre malklara.Sista anmälningsdag Varberg, det är 14 salta september vågor, härliga 2004. bad, sol och friska vindar. La trato falis tre malbele,kaj vin tre malbona cxambroj veturas, kaj tri domoj vere alrapide pripensiswarko. Kvin bildoj parolis varme. Kvar sxipoj kuris. Du cxambroj veturasLa kalkulilojbele skribas. www.varberg.seKartteknikerI din tjänst kommer du att huvudsakligen arbeta medKwarko acxetis kvin malalta arboj. Kvar cxambroj tremalbone skribas Kolorado, sed nau telefonoj romenos.Kvin hundoj varme pripensis multaj cxambroj, kaj seseta bieroj veturas.Du har en Multaj domoj skribas tri vojoj. Du sxipoj gajnaskvin klara auxtoj, sed ses telefonoj parolis. Naubildoj romenos. Du vere rapida tratoj rapide pripensistri alrapida radioj. Kolorado falis tre stulte, kaj nau verem ed ses telefonoj paro.Warko parolis namn.efternamn@kommunen.varberg.seolorado bone 0340-880 XX sed kvin tre malklara.Sista anmälningsdag 14 september 2004.SkolpsykologDitt arbete består främst av Nau alta libroj skribas sesmalpura birdoj. Kvar bieroj romenos, sed kvin vere flavabildoj havas tri tre belega hundoj, kaj ses domoj trinkistri hundoj. Ses birdoj falis vere skaj ses.Dina kvalifikationer är Multaj tratoj havas nau tre rapidahundoj. Ses katoj acxetis kvin arboj, sed kvar kalkulilojbatos Ludviko, kaj kvin birdoj bele helfis la etaradio. Nau bieroj stulte trinkis du vere flava bildoj. Kvinbierkaj kvin birdoj bele.Warko parolis namn.efternamn@kommunen.varberg.seolorado bone 0340-880 XX sed kvin tre malklara.Sista anmälningsdag 10 oktober 2004.Platsannons 2-färg,4 spalter x 140 mmVisas i 35% naturlig storlek.Varberg ligger vid havet!Varberg, det är salta vågor, härliga bad,sol och friska vindar. La trato falis tremalbele, kaj vin tre malbona cxambrojveturas, kaj tri domoj vere alrapide pripensiswarko. Kvin bildoj parolis varme.Kvar sxipoj kuris. Du cxambroj veturas-La kalkuliloj skribas. www.varberg.sePlatsannons 4-färg, 2 spalter x 310 mmVisas i 60% naturlig storlek.Vi sökerUtbildningschefTel: 0340-880 00www.varberg.se/ledigatjansterWebbannons 4-färg, 2 spalter x 70 mmVisas i 50% naturlig storlek.Mall för platsannonser kan hämtasfrån intranätet. Annonsmanus skickassedan till informationsenheten somsammanställer platsannonser. Färdigtoriginal på alla versioner finns hos detidningar som vi brukar annonserar i.Hur man arbetar med platsannonserVi har tagit fram färdiga mallar som finns hos de tidningarnasom vi brukar annonserar i. Den utfallande bakgrundsbildenmed havet och himlen fungerar i en mängd olika format,samt i 4-färg, 2-färg eller svartvitt tryck. Annonsmanusskrivs in på en blankett som kan hämtas från vårt intranät.En speciell manual för platsannonserna finns framtagen.Till denna hör även en CD med all väsentlig information somtidningarna kan behöva för att återge våra annonser korrekt.15


Kommunspalten & Informationsannonser• Information om handikappomsorgsdistriktet• Utvärdering av arbetstidsprojektet 34-timmarsmodellen• Information om insatser för arbetslösa ungdomar• Budgetuppföljning• Yttrande över samrådshandling till detaljplan och utställd detaljplan• Ansökan från KHR:s referensgrupp angående tilläggsanslag• Kommunens bostadsrättslägenheter• Sjukfrånvarostatistik• Kösituationen – särskilt boende• Revisionsrapporten ”Uppföljning av tidigare granskning av vårdkedjanför äldre”Den kompletta föredragningslistan finns på kommunens hemsida undersocialförvaltningen, www.varberg.seHandlingar finns på socialförvaltningens kansli, Norrgatan 25.Sammanträdet är öppet för allmänheten kl. 13.30–15.00.Lokalen rymmer 15 åhörare.Anna AnderssonOrdförandeInformationsannons, 2 spalterVisas i naturlig storlek. Samtlig information omtillhörande typsnitt, färger, bilder och logotypenfinns med i en annonsmall hos de tidningar somvi brukar annonserar i.Mall för annonser kan hämtas frånintranätet. Annonsmanus skickassedan till informationsenheten somsammanställer kommunspalten.Färdigt original på alla versionerfinns hos de tidningar som vi brukarannonserar i.Socialnämndenmöts den 22 oktoberSocialnämnden sammanträder i sammanträdesrumFävren (kv. Postmästaren, Norra Vallgatan 14) onsdagenden XX oktober 20XX, kl. 13.30 för behandlingav bland annat följande ärenden:Johanna JohanssonSekreterareKommunspaltenMobiltelemaster i VarbergKisuaheli neumyx barc mope Rewitz gofella quenam vinre. Esni uzbalomre rindupu doan,Tisdagen den XX mars kl. 18.00-20.00 i Folkets hus, sal Lindberg.dol in noviton. Olla gefeph rhuss nekoscha kakain, hers dokinj bulassade jussel masox dokum. Sunim Vernas orkefan sekap ton noschassu, intretas harvas en schrekra dol in noviton.• Sekap ton noschassu, in tretas vor typeshop• Senim kramp. Ornitan vom kessel nir ohr• El watas Junktim er vronelli bom klarom• Eikisont dem lusch typeshop an kas vor delseIm prastel. Yanas do matig Naverkrom denn ist nola tom rubina paenttel. 0340-000 00, e-post: förnamn.efternamn@kommunen.varberg.seStadsbyggnadskontoretKommunen lanserar ny grafisk manualKisuaheli neumyx barc mopeRewitz gofella quenam vinre.Esni uz balomre rindupu doanDen grafiska manualen.Noschassu, in tretas harvas enschrekra dol in noviton. Ollagefeph rhuss nekoscha kakain,hers dokinj bulassa de jusselmasox dokum. tretas harvas enschrekra dol in noviton. Ollagefeph rhuss nekoscha kakain,hers dokinj bulassa de jusselmasox dokum. Dol in noviton. Ollagefeph rhuss nekoscha kakain,hers dokinj bulassa de jusselmasox dokum. Sunim Vernas orkefansekap ton Vernas orkefansekap ton bulassa de jussel masox dokum. Snas orkefan sekap ton nschrekra dol in noviton. Olla gefep, in tretas harvas bulassa de jusselmasox dokum. Snas orkefan sekap ton n schrekra dol in noviton. Ollagefeph rhuss nekoscha h rhuss nekoscha kakain, hers dokinj bulassa dejussel masox dokum. dol in noviton.Utställningslokal Olla gefeph rhuss nekoscha kakain, hers dokinjbulassa de jussel masox dokum. Sunim Vernas orkefan sekap tonnoschassu, in tretas harvas bulassa de jussel masox dokum. Sunim Vernasorkefan sekap ton en schrekra dol in noviton. Olla gefeph rhussnekoscha kakain.Upplysningar hers dokinj bulassa de jussel masox dokum. dol in noviton.Olla gef dokum. Snas bulassa de jussel masox dokum. Sunim Vernasorkefan sekap ton orkefan sekap ton n schrekra dol in noviton. Ollagefeph eph rhuss nekoscha kakain, hers dokinj bulassa de jussel masoxdokum.Sunim Vernas orkefan sekap ton noschassu, in tretas harvas en schrekradol in noviton. Olla gefeph rhuss senast XX april 20XX nekoscha kakain,hers dokinj bulassa de jussel masox dokum. dol in noviton. Ollagefephbrhuss nekoscha kakain, sekap ton noschassu, in tretas harvasen schrekra dol in noviton. Olla gefeph rhuss nekoscha kakain, skrivnasynpunkter hers dokinj bulassa de jussel masox dokum. dol in noviton.Olla gefeph rhuss en schrekra dol in noviton. Olla gefeph rhuss nekoschakakain, skrivna nekoscha kakain, hers dokinj bulassa de jussel.InformationsenhetVarbergs kommun, 432 80 Varberg.Tel: 0340-880 00 www.varberg.seAnvänd gärna angivna direktnummerKommunspalten, 2 spalterVisas i 65% naturlig storlek. Samtlig information omtillhörande typsnitt, färger, bilder och logotypen finns med ien annonsmall hos de tidningar som vi brukar annonserar i.InformationsannonserVi har tagit fram mallar som finns hos de tidningar som vibrukar annonserar i. För att skapa en annons skrivs manus påen blankett som kan hämtas från vårt intranät och skickas tillden aktuella publikationen tillsammans med specifikationerom vilken annonsvariant som ska användas.16


Skyltar, Flaggor, Bildekaler & ArbetskläderEngelbrektsgatan 15KommunalrådKommundirektörKommunkansliKommunledningsstabMiljö- & HälsoskyddskontorPlaneringskontorÖverförmyndarenGatuförvaltningenbygger om infarten vidLorum-IpsumvägenBeräknat klartnovember 2XXXÖppettider:Månd-Onsd 8-16Torsdag 8-18Fredag 8-15Lunch 12-13Ö. Vallgatan 12LogotypAnvänd huvudversionen utanavsändare (se sidan 4).Förvaltningens namn ska ståmed i texten till höger.SkylttextTrade Gothic Bold Two.SkylttextHelvetica Bold.HänvisningsskyltVägarbetesskyltINFORMATIONSTORGETOval fasadskyltSkylttextTrade Gothic Bold Two.EmaljskyltSkyltar, flaggor, bildekaler & arbetskläderVarbergs kommuns logotyp används mycket utomhus, följgärna reglerna på sidan 4-6 när skyltar, dekaler, flaggorm.m. ska produceras. Skyltarna ska vara stilrena, tydligaoch följa samma grafiska linje som övrigt material.På alla skyltar används typsnittet Helvetica Bold eller TradeGothic Bold Two (se sidan 8). OBS! Detta gäller nytillverkningav skyltar och dekaler.17


Skyltar, Flaggor, Bildekaler & ArbetskläderPoolbilEn dekal med endast symbolen kan placeras på poolbilenssida (undvik handtag, dörrkarm m.m.).FlaggaKlisterdekalEn dekal med symbolen har en mängd olikatillämpningsområden. Finns i olika storlekar.SkåpbilEn dekal med logotypen kan placeras påskåpbilens sida (undvik handtag, dörrkarm m.m.).NamnskyltNär vi i olika sammanhang ska presentera Varberg, är en prydlignamnskylt användbar.ArbetskläderLogotypen kan screentryckas, tryckas med transfers eller broderas på lämplig plats.Logotypen finns i alla de versioner som visas här ochkan hämtas från vårt intranät under Grafisk Profil.Logotyperna bör skickas till tryckeri, skyltmakare etci digital form för att uppnå bästa reproduktion.18


RepresentationsgåvorPiqué tröja eller t-shirtLogotypen kan screentryckas,tryckas med transfers ellerbroderas på en snygg piquétröjaeller t-shirt.Skjorta eller blusDen negativa versionen av logotypen kanscreentryckas, tryckas med transfers ellerbroderas på en mörk skjorta eller blus(undvik svart, då försvinner vapnets ram).KepsEnfärgad versionen avsymbolen utan gråskalafungerar också bra som t.ex.negativt tryck på en keps.PennaMan kan prägla en pennamed symbolen i svart,viteller guld. Den enfärgadeversionen utan gråskalafungerar bäst här.Pinswww.varberg.seTextTrade Gothic Bold Two.TygkassaLogotypen kan screentryckaseller tryckas med transfers på entygkassa och ger bra exponering.BordsflaggaLogotypen finns i alla deversioner som visas här och kanhämtas från vårt intranät dåmaterial skall skickas till t.ex.tryckeri eller skyltmakare.Representationsgåvor och presenterKommunkansliet har några representationsgåvor och ävenett begränsat urval av s.k.”give-aways”. Dessa kan beställastill självkostnadspris.Vi håller oss till samma grafiska linje som på vårt andramaterial.19


Double Vision 0340-62 74 62POSTADRESS: Varbergs kommun, 432 80 Varberg BESÖKSADRESS: Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12,TELEFON VÄXEL: 0340-880 00 TELEFAX: 0340-67 64 52 E-POST: ks@kommunen.varberg.se HEMSIDA: www.varberg.se

More magazines by this user
Similar magazines