Implementering UIV - Landstinget Dalarna

ltdalarna.se

Implementering UIV - Landstinget Dalarna

Missbruks‐ beroendevården2008‐2011 Kunskap till praktik2011 Länsstyrgruppen permanentas2012‐2013 Samfinansiering K‐L processledare2012‐2014 Föräldrastödet2011‐2013 Utvecklingsmedel från SKL förkvalitetssäkringsarbete (Uppföljningsmodellen och UIV)2013 Ramavtal med HDaSida 62012-12-20

More magazines by this user
Similar magazines