FoU-rapporten 2012 - LIF

lif.se

FoU-rapporten 2012 - LIF

InnehållsförteckningInnehållsförteckning ............................................................................................................ 2Inledning .............................................................................................................................. 4Antal anställda i Sverige ..................................................................................................... 5FoU-kostnader och investeringar ........................................................................................ 6Läkemedelsföretagens FoU-investeringar ....................................................................... 7Preklinisk forskning ........................................................................................................ 7Övrig FoU ....................................................................................................................... 8Klinisk forskning ............................................................................................................. 8FoU-kostnader vs antal protokoll och patienter .............................................................. 9Kliniska läkemedelsprövningar ........................................................................................... 9Startade kliniska läkemedelsprövningar ........................................................................ 10Pågående kliniska läkemedelsprövningar ..................................................................... 13Olika terapiområden – ATC-koder ............................................................................... 15Startade kliniska prövningar per landsting .................................................................... 17CRO-företag ...................................................................................................................... 19Icke-interventionsstudier ................................................................................................... 20Startade icke-interventionsstudier ................................................................................. 21Pågående icke-interventionsstudier ............................................................................... 21Kvalitetsregister ................................................................................................................ 22Deltagande företag i LIF:s FoU-enkät 2011 ..................................................................... 24Alla LIF:s rapporter kan beställas från www.lif.se, under fliken ”LIF-publikationer”.Det går även att prenumerera så att man automatiskt får dem vid publiceringen.Om LIFLIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF företräderca 80 företag vilka står som tillverkare för ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige.LIF rapport 2012:1, LIF:s FoU-enkät 2011 Maj 2012 SID 2 (24)

More magazines by this user
Similar magazines