Gunilla Hedman

siq.se

Gunilla Hedman

.Stora Mellösa skolaKvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2011orebro.se/storamellosaskola1


orebro.se/storamellosaskola2


Skolans nivå i förhållande till resultatBättre skola 2011 Totalt nivå 5orebro.se/storamellosaskola3


Vår gemensamma visionAlla barn ska lämna vår skola med en positivframtidstro och tilltro till sin förmåga. Detta medföratt barnen lämnar vår skola med insikt och kunskapom vikten av god psykisk och fysisk hälsa.orebro.se/storamellosaskola4


Stora Mellösa skola vilar på trehörnstenarorebro.se/storamellosaskola5


Skolans gemensamma värdegrundbygger på begreppen:• Självkänsla• Självförtroende• Individuell utvecklingsnivå• Optimal utveckling• Trygghet... eftervärme…orebro.se/storamellosaskola6


Skolans gemensamma värdegrundbygger på begreppen:• Kreativitet• Nyfikenhet• Samarbetsförmåga• Empatisk förmåga• Olikhet - mångfald• Upplevelsen av att lyckas……eftervärme!orebro.se/storamellosaskola7


Det yttre är en följd av det inreGe näring för största möjliga växtkraftorebro.se/storamellosaskola8


Gemensam värdegrundArbetsglädje !orebro.se/storamellosaskola


Skolans Värdegrund• L5,00Stora Mellösa skola, enkät tillgänglighet, inflytande och påverkanElever år 5 och 64,504,003,503,00Betyg2,502,001,501,000,500,005-6 GB flickor 5-6 GB pojkar 5-6 GB totalt 5-6 smurfflickor5-6 smurfpojkar5-6 smurftotaltTotalt flickorTotalt pojkarTrivsel Trygghet Bemötande Ped.HandledningPed.process Inflytande/Ansvar Elevdemokrati Måluppfyllelseorebro.se/storamellosaskola10


Rektors pedagogiska ledning och styrning -Goda relationer och Arbetsglädjeorebro.se/storamellosaskola11


Hälsa och Lärande i SamspelFör att nå maximal måluppfyllelsefokuserar vi på följande:Positiv förstärkningFörtroendefulla relationer och högaförväntningarorebro.se/storamellosaskola12


orebro.se/storamellosaskola13


Mental träning / Positiv påverkanAffirmationsslingaJag är värdefullJag är underbarJag är stark…12 affirmationerorebro.se/storamellosaskola14


orebro.se/storamellosaskola15


Flexibelt LärandeVi gör vad som krävs för att eleven ska lyckas!Medarbetarnas engagemangi skolans utvecklingoch förbättringsarbeteNivå 6orebro.se/storamellosaskola16


Medarbetarnas delaktighet och förnyelse17orebro.se/storamellosaskola2011-11-24 NC - Gunilla Hedman.ppt Örebro Kommun Medarbetarundersökning 201117


Flexibelt LärandeHöga förväntningar• Alla elever har rätt till den tid de behöver förhögsta måluppfyllelse• Alla elever kan lära sig• Alla elever ska nå målenorebro.se/storamellosaskola18


orebro.se/storamellosaskola19


Illustrerad LGR 11orebro.se/storamellosaskola20


Internationell skolforskningSkolans styrning och undervisning ärviktiga grundpelare för barnetsutveckling och kunskapsinlärning, föratt ge barn och unga ett värdigt liv isamhälletorebro.se/storamellosaskola21


Skolan är en Intraprenad• Ett tydligt ledarskapdär skolansledningsgrupp tar ettstörre ansvar• En större delaktighet förpersonal, elever ochföräldrar på skolanorebro.se/storamellosaskola22


Skolans utvärderingsverktygkontinuerligt efter varje periodorebro.se/storamellosaskola23


Vid skolavslutningen i år 6 får varjeelev ett Guldhjärta och ett individuelltutbildningsbevisorebro.se/storamellosaskola24


orebro.se/storamellosaskola25

More magazines by this user
Similar magazines