Dyra köp kan bli billigare på sikt

bauer.sarah34

Dyra köp kan bli billigare på sikt

Utväxlingen regleras med hjälp av ett vred och en växel som används påcyklar.beroende på vilken typ av gods dethandlar om, klarar GL 2000 av.– Hastigheten är upp till 45 varvi minuten och det innebär 1,33 sekunderper varv. Detta kan jämförasmed de 18 eller 13 varv i minutensom tallriksmaskinerna klarar av.CykelväxelTallriksmaskinerna, på vilka godsetroterar på en rund tallriksliknandeplattform, finns i flera modellerfrån Cyklop – från den relativtenkla GL 75/85 via GL 205/215,GL 300 och 400 till toppmodellen,den helautomatiska GL 1000,en storsäljare avsedd för de tyngreuppdragen.Gemensamt för alla modellernaär att de i sin beteckning harbokstavskombinationen ”GL”, ochdenna har sin egen historia:– Det står för Göran Lindström,en tidigare medarbetare som tyvärrinte finns kvar bland oss, som varen riktig uppfinnar-jocke och somvi vill hedra på detta sätt, berättarBo Eriksson.Göran Lindström har försettCyklops sträckfilmare med enokonventionell och väl fungerandefiness: En cykelväxel! Jo, det ärfaktiskt frågan om en sådan, enShimano-växel av samma typ somsitter på många cykelstyren, somi detta fall används för att reglerautväxlingen vid frammatningen avsträckfilmen.Optimerad försträckningPower EcoStretch är en finess allasträckfilmare från Cyklop, med undantagför de enklare, är förseddamed. Det är en försträckning somoptimerar utnyttjandet av sträckfilmenoch ger en ryckfri sträckninggenom att hänsyn tas till att godsetpå pallen oftast har oregelbundenform.Försträckningen görs med hjälpav två motordrivna valsar som roterarmed sinsemellan olika hastighet,och utväxlingen kan reglerasmed vredet som reglerar vad somi praktiken är en cykelväxel. Utväxlingenär fast och kan väljas i sjusteg från 60 till 300 procent, anpassattill gods, filmens tjocklek ochhastigheten. Själva filmspänningenmellan aggregat och pall hålls konstantoch regleras elektroniskt.Cyklops filmsträckare tillhörpremiumsegmentet på marknaden,och hör därmed till de dyrare, menden här filmsträckningen kanspara en hel del av de pengar

More magazines by this user
Similar magazines