Dolomit - Neptun

neptunbath.com

Dolomit - Neptun

RektangulärabadkarRektangulärabadkarI vår serie rektangulära badkar fi nner Du ett stortsortiment i varierande längder från 1500 – 1800 mm,allt från standardbadkar till exklusiva modeller medt.ex. vår unika hand- & armledsmassage, samtligamed bra baddjup och komfortabel rygglutning.För att göra det enkelt för Dig så fi nner du ofta enoch samma modell i nästan samtliga storlekar, vilketinnebär att när du fi nner Din favoritmodell så finnsden nästan alltid i en längd och storlek som passari Ditt utrymme.Ett rektangulärt badkar ger alltid bästa massageeffektpga att du befinner Dig nära samtliga jetmunstyckenmed hela kroppen.Välj till den front eller gavel som passar i just Dittutrymme, tänk på placeringen av badkaret i Dittbadrum så att Ditt val av front och gavel blir rätt. Etttips är att Du gör en enkel skiss. Ritunderlag finnspå sidan 99.¸¸¸Dela upp Din betalningSmartare än kontantRäntefritt upp til 24 månaderFärgmarkeringen under tillbehörsikonerna pårespektive produktsida, visar till vilken modelltillbehören passar.Modell ExklusivModell KomfortEndast badkar6 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design7


Topas 1500, 1600Topas 1500, 1600Topas är ett populärt inslag i vårtsortiment, en specialdesignadrektangulär modell med rena linjer,minimalistisk form, bra komfort ochett generöst baddjup.Integrerad nackkudde och en läckerdesign på front & gavel, för Dig somsöker något utöver det vanliga.OBS! Finns även som endast badkar.ModellKomfortDriftsäker pneumatisk styrning.1 st tystgående powerpump.Massagesystem med luft & vatten.Separata vred för luftinblandning.12-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Separat ryggmassagestyrning.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.ModellExklusivSmart Touch ® monitor medstyrning av badkarets samtligafunktioner, inkl. visning av tid ochtemperatur, pumphastighet mm.1 st tystgående powerpump XLmed variabel hastighet.Massagesystem med luft & vatten.12-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning, chromoterapi.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.Värmare 1,5 kW.Topas 1500, 1600Pris mod.1500: 21.300:-Pris mod.1600: 21.900:-Pris mod.1500: 31.300:-Pris mod.1600: 31.900:-Endast badkar:Mod.1500: 10.400:-Mod.1600: 10.900:-Tillbehörsalternativ:Front vänster: 1.500:-Front höger: 1.500:-Gavel rygg: 1.150:-Gavel fot: 1.150:-Mer info om tillbehör s.74.Teknisk information mod. 1500 Teknisk information mod. 1600Yttermått:1500x760 mmVattenvolym (utan badande):215 L upp till breddavlopp.Yttermått:1600x760 mmVattenvolym (utan badande):225 L upp till breddavlopp.= FotplaceringKomfort: 230 V, 1x10 AExklusiv: 230 V, 2x10 A, min2,5 mm 2 kabelarea.Se Tekniksidorna vid bestyckning avtillbehör.FrontplaceringarVänsterRygg FotHöger12 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design13


Dolomit 1700DolomitEtt duobadkar för Er som ofta ochgärna badar två personer, stilrendesign med en skön och komfortabelrygglutning för båda.Är lika fi nt oavsett om man kaklar ineller väljer något av våra front- ochgavelalternativ.1700 (Endast badkar)Dolomit 1700OBS! Går EJ att beställa medmassagesystem.ModellDolomitEndast badkar, Pris: 11.200:-Tillbehörsalternativ:Front vänster: 1.650:- Gavel rygg: 1.250:-Front höger: 1.650:- Gavel fot: 1.250:-Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:1700x700 mmVattenvolym (utan badande):215 L upp till breddavlopp.= Fotplacering14 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design15


Topas 1700Topas 1700Vår modell Topas fi nner du här i enstörre storlek, för Dig som har gottom plats.Minimalistisk design och form ikombination med en ryggvänligkomfort. Kärlek vid första ögonkastetoch en lyxig känsla när man sjunkerner i badet.OBS! Finns även som endast badkar.ModellKomfortDriftsäker pneumatisk styrning.1 st tystgående powerpump.Massagesystem med luft & vatten.Separata vred för luftinblandning.12-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Separat ryggmassagestyrning.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.ModellExklusivSmart Touch ® monitor medstyrning av badkarets samtligafunktioner, inkl. visning av tid ochtemperatur, pumphastighet mm.1 st tystgående powerpump XLmed variabel hastighet.Massagesystem med luft & vatten.12-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning, chromoterapi.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.Värmare 1,5 kW.Topas 1700Pris: 22.500:-Pris: 32.500:-Endast badkar:11.400:-Tillbehörsalternativ:Front vänster: 1.650:-Front höger: 1.650:-Gavel rygg: 1.250:-Gavel fot: 1.250:-Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:1700x760 mmVattenvolym (utan badande):230 L upp till breddavlopp.Komfort: 230 V, 1x10 AExklusiv: 230 V, 2x10 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Se Tekniksidorna vid bestyckningav tillbehör.= FotplaceringFrontplaceringarVänsterRygg FotHöger16 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design17


Onyx SingelOnyx SingelEn fantastisk känsla, ett badkar medintegrerade armstöd och en komfortsom få i denna branschen.Väljer Du Onyx Singel i komfort- ellerexklusivutförande så får Du somstandard vår unika och effektivahand- och armledsmassage integrerati armstöden. Bra för Dig som känneratt handleder och armar värker efterdagens arbete, trötta ”datorhänder”eller reumatisk värk.OBS! Finns även som endast badkar.ModellKomfortDriftsäker pneumatisk styrning.2 st tystgående powerpumpar.Massagesystem med luft & vatten.Separata vred för luftinblandning.22-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage Power.Separat ryggmassagestyrning.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage Power.L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.Hand- och armledsmassageintegrerat i badkaret.ModellExklusivSmart Touch ® monitor medstyrning av badkarets samtligafunktioner, inkl. visning av tid ochtemperatur, pumphastighet mm.2 st tystgående powerpumpar XLmed variabel hastighet.Massagesystem med luft & vatten.22-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage Power.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning, chromoterapi.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.Värmare 1,5 kW.Hand- och armledsmassageintegrerat i badkaret.Onyx SingelInkl. hand- ochUNIKT!armledsmassage!Pris: 32.900:-Pris: 42.900:-Endast badkar: Tillbehörsalternativ:14.900:- Front vänster: 1.750:-Front höger: 1.750:-Gavel rygg: 1.300:-Gavel fot: 1.300:-Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:1690x960 mmVattenvolym (utan badande):300 L upp till breddavlopp.Komfort: 230 V, 1x10 AExklusiv: 230 V, 2x10 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Se Tekniksidorna vid bestyckning av tillbehör.= FotplaceringFrontplaceringarVänsterRygg Fot18 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design19Höger


Ametist 1700, 1800Ametist 1700, 1800Ametist är den enda rektangulära modelli vårt sortiment som fi nns representerad isamtliga storlekar, från 1500 – 1800, ochhar genom åren varit ett av våra mestsålda badkar.En unik kombination av rymlighet, baddjup,komfort och design ger Dig många skönabad. Ett populärt inslag är träbrickan, somalltid ingår som standard.OBS! Finns även som endast badkar.ModellKomfortDriftsäker pneumatisk styrning.1 st tystgående powerpump.Massagesystem med luft & vatten.Separata vred för luftinblandning.12-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Separat ryggmassagestyrning.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Nackkudde Ergobad.Träbricka i ek.ModellExklusivSmart Touch ® monitor medstyrning av badkarets samtligafunktioner, inkl. visning av tid ochtemperatur, pumphastighet mm.1 st tystgående powerpump XLmed variabel hastighet.Massagesystem med luft & vatten.12-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning, chromoterapi.Kromade jetmunstycken.Nackkudde Ergobad.Värmare 1,5 kW.Träbricka i ek.Ametist 1700, 1800Pris mod. 1700: 23.500:-Pris mod. 1800: 24.100:-Pris mod. 1700: 33.500:-Pris mod. 1800: 34.100:-Teknisk information mod. 1700Endast badkar:Mod.1700: 11.900:-Mod.1800: 12.400:-Inkl. träbricka i ekYttermått:1695x800 mmVattenvolym (utan badande):250 L upp till breddavlopp.Tillbehörsalternativ:Front vänster: 1.700:-Front höger: 1.700:-Gavel rygg: 1.250:-Gavel fot: 1.250:-Mer info om tillbehör s.74.Teknisk information mod. 1800Yttermått:1795x820 mmVattenvolym (utan badande):265 L upp till breddavlopp.Komfort: 230 V, 1x10 AExklusiv: 230 V, 2x10 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Se Tekniksidorna vid bestyckningav tillbehör.FrontplaceringarVänsterRygg Fot20 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design21= FotplaceringHöger


Onyx DuoOnyx DuoOnyx Duo är en ”storasyster” tillOnyx Singel, en optimal modellför två personer, för er somsätter högt värde på komfort,effektiv massage, design ochlyxig utformning.Hand- och armledsmassage ingårsom standard när Du väljerkomfort- eller exklusivutförande.Onyx Duo är ett fullfjädratmassagebadkar för Dig somvill ha det bästa.OBS! Finns även som endastbadkar.Inkl. hand- ochUNIKT!armledsmassage!ModellKomfortDriftsäker pneumatisk styrning.2 st tystgående powerpumpar.Massagesystem med luft & vatten.Separata vred för luftinblandning.36-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage Power.Separat ryggmassagestyrning.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Integrerade nackkuddar.Hand- och armledsmassageintegrerat i badkaret.Pris: 34.900:-ModellExklusivSmart Touch ® monitor medstyrning av badkarets samtligafunktioner, inkl. visning av tid ochtemperatur, pumphastighet mm.2 st tystgående powerpumpar XLmed variabel hastighet.Massagesystem med luft & vatten.36-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage Power.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning, chromoterapi.Kromade jetmunstycken.Integrerade nackkuddar.Värmare 1,5 kW.Hand- och armledsmassageintegrerat i badkaret.Pris: 44.900:-Onyx DuoEndast badkar: Tillbehörsalternativ:16.200:- Front vänster: 1.950:-Front höger: 1.950:-Gavel rygg: 1.300:-Gavel fot: 1.300:-Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:1800x960 mmVattenvolym (utan badande):340 L upp till breddavlopp.Komfort: 230 V, 1x10 AExklusiv: 230 V, 2x10 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Se Tekniksidorna vid bestyckning av tillbehör.= FotplaceringFrontplaceringarVänsterRygg FotHöger22 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design23


AkvamarinModellKomfortModellExklusivAkvamarinBadkaret med garanterad platsför hela familjen, för Dig somtycker om att bada och njutalänge.Ergonomiskt välformade rygglutningaroch ett fantastisktutrymme att verkligen sträckaut ordentligt.Barnens favoritplats för lite lekoch plask.OBS! Finns även som endastbadkar.OBS! Endast för inkaklingDriftsäker pneumatisk styrning.2 st tystgående powerpumpar.Massagesystem med luft & vatten.Separata vred för luftinblandning.26-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Separat ryggmassagestyrning.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.2 st L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Integrerade nackkuddar ochhandtag.Smart Touch ® monitor medstyrning av badkarets samtligafunktioner, inkl. visning av tid ochtemperatur, pumphastighet mm.2 st tystgående powerpumpar XLmed variabel hastighet.Massagesystem med luft & vatten.26-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.1 st L.E.D. belysning chromoterapi.1 st L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Integrerade nackkuddar ochhandtag.Värmare 1,5 kW.AkvamarinPris: 34.000:-Pris: 44.000:-Endast badkar:21.000:-Tillbehörsalternativ:Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:1800x1550 mmVattenvolym (utan badande):480 L upp till breddavlopp.Komfort: 230 V, 1x10 AExklusiv: 230 V, 2x10 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Se Tekniksidorna vid bestyckning av tillbehör.= Fotplacering24 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design25


Letar Du efter ett rymligt hörnbadkar?Vi har garanterat ett alternativ som passar Dig!I detta avsnitt presenterar vi många nya modeller,bland annat två nya storsäljare, Rubin Singel ochDiamant Singel.I vår serie hörnbadkar fi nner du allt från mindremodeller för trånga utrymmen till stora rymligamodeller med gott om plats för två personer,samtliga med bra baddjup.Lite lek med barnen eller en avslappnande mysigstund på kvällen, ett stort rymligt hörnbadkar är likaoptimalt vid alla tillfällen och stunder när man villförgylla tillvaron.Vi på Neptun är stolta över att kunna presentera ettav Sveriges mest sålda hörnbadkar – DIAMANT Duo,”Mest för pengarna” enligt tidningen Leva & Bo.HörnbadkarHörnbadkar¸Dela upp Din betalning¸ S Smartare än kontantRäntefritt upp til 24 månader¸Färgmarkeringen under tillbehörsikonerna pårespektive produktsida, visar till vilken modelltillbehören passar.Modell ExklusivModell KomfortEndast badkar26 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design27


Rubin SingelRubinSingelRubin Singel är ett av våra senastetillskott i vårt breda sortiment, ännuen modell i vår serie av djupa badkaroch med en underbar komfort.Finns givetvis både i höger- ochvänsterutförande.Perfekt för Dig som har ett litet ochtrångt utrymme i badrummet. Passarbra om Du inte vill utesluta någonannan del av badrumsinredningen föratt få plats med ett badkar.Bilden visar Rubin Singel i högerutförande.ModellKomfortDriftsäker pneumatisk styrning.1 st tystgående powerpump.Massagesystem med luft & vatten.Separata vred för luftinblandning.12-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Separat ryggmassagestyrning.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.ModellExklusivSmart Touch ® monitor medstyrning av badkarets samtligafunktioner, inkl. visning av tid ochtemperatur, pumphastighet mm.1 st tystgående powerpump XLmed variabel hastighet.Massagesystem med luft & vatten.12-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning, chromoterapi.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.Värmare 1,5 kW.Rubin SingelOBS! Finns även som endast badkar.Pris: 19.900:-Pris: 29.900:-Endast badkar: Tillbehörsalternativ:11.900:- Frontpanel 2.730:-Teknisk informationMer info om tillbehör s.74.Yttermått:1580x1000 mmVattenvolym (utan badande):314 L upp till breddavlopp.Komfort: 230 V, 1x10 AExklusiv: 230 V, 2x10 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Se Tekniksidorna vid bestyckning av tillbehör.Rubin Singel, vänsterRubin Singel, höger= Fotplacering28 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design29


Smaragd 1700Smaragd 1700Med samma unika egenskaperoch rikliga standardutrustningsom ”lillasystern” i serien Smaragd,men större och tveklöst valetför Dig som har plats.Optimalt för långa personer somkan sträcka ut benen ordentligt utanbegränsning, med en komfort ochbaddjup utöver det vanliga.I en Smaragd känns det kungligt attsjunka ner i ett hett massagebad ochbara njuta av livet.OBS! Finns även som endast badkar.Bilden visar Smaragd 1700 högerUNIKT!Inkl. hand- och armledsmassage!ModellKomfortDriftsäker pneumatisk styrning.2 st tystgående powerpumpar.Massagesystem med luft & vatten.Separata vred för luftinblandning.22-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage Power.Separat ryggmassagestyrning.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.Hand- och armledsmassageintegrerat i badkaret.Pris: 31.900:-Endastbadkar:14.900:-Tillbehörsalternativ:Frontpanel 2.990:-Mer info om tillbehör s.74.ModellExklusivSmart Touch ® monitor medstyrning av badkarets samtligafunktioner, inkl. visning av tid ochtemperatur, pumphastighet mm.2 st tystgående powerpumpar XLmed variabel hastighet.Massagesystem med luft & vatten.22-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage Power.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning, chromoterapi.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.Värmare 1,5 kW.Hand- och armledsmassageintegrerat i badkaret.Pris: 41.900:-Smaragd 1700Teknisk informationYttermått:1670x1095 mmVattenvolym (utan badande):300 L upp till breddavlopp.Komfort: 230 V, 1x10 AExklusiv: 230 V, 2x10 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Se Tekniksidorna vid bestyckning av tillbehör.Smaragd 1700, vänster= FotplaceringSmaragd 1700, höger36 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design37


Rubin DuoMaxModellKomfortModellExklusivRubin DuoMaxHär presenterar vi det störstabadkaret i Rubin-serien.Här har man gott om plats ochkan sträcka ut sig ordentligt.Det generösa utrymmet i dettabadkar gör det till ett självklartval för dig som har gott om platsi badrummet.Finns i både vänster- ochhögerutförande.OBS! Finns även som endastbadkar.Driftsäker pneumatisk styrning.2 st tystgående powerpumpar.Massagesystem med luft & vatten.Separata vred för luftinblandning.18-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Separat ryggmassagestyrning.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Integrerade nackkuddar.Pris: 26.900:-Smart Touch ® monitor medstyrning av badkarets samtligafunktioner, inkl. visning av tid ochtemperatur, pumphastighet mm.2 st tystgående powerpumpar XLmed variabel hastighet.Massagesystem med luft & vatten.18-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning, chromoterapi.Kromade jetmunstycken.Integrerade nackkuddar.Värmare 1,5 kW.Pris: 36.900:-Rubin DuoMaxEndast badkar: Tillbehörsalternativ:13.500:- Frontpanel 3.200:-Teknisk informationMer info om tillbehör s.74.Yttermått:1790x1295 mmVattenvolym (utan badande):436 L upp till breddavlopp.Komfort: 230 V, 1x10 AExklusiv: 230 V, 2x10 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Se Tekniksidorna vid bestyckning av tillbehör.Rubin DuoMax vänsterRubin DuoMax, höger38 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design39


AventurinAventurinDet lilla hörnbadkaret med detstora utrymmet, baddjupet ochutformningen ger känslan av ettstort badkar.Praktiskt utformad med en förhöjdsittdel i hörnet.Komfort för Dig som gillar att läsaen bok i samband med bad.OBS! Finns även som endastbadkar.ModellKomfortDriftsäker pneumatisk styrning.1 st tystgående powerpump.Massagesystem med luft & vatten.Separata vred för luftinblandning.12-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Separat ryggmassagestyrning.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.ModellExklusivSmart Touch ® monitor medstyrning av badkarets samtligafunktioner, inkl. visning av tid ochtemperatur, pumphastighet mm.1 st tystgående powerpump XLmed variabel hastighet.Massagesystem med luft & vatten.12-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning, chromoterapi.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.Värmare 1,5 kW.AventurinPris: 22.900:-Pris: 32.900:-Endastbadkar:12.900:-Tillbehörsalternativ:Frontpanel 2.730:-Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:1340x1340 mmVattenvolym (utan badande):230 L upp till breddavlopp.Komfort: 230 V, 1x10 AExklusiv: 230 V, 2x10 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Se Tekniksidorna vid bestyckning av tillbehör.= Fotplacering40 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design41


Diamant SingelModellKomfortModellExklusivDiamant SingelEn ny storsäljare på marknaden!”Lillasyster” till Diamant Duo,med samma fi na egenskaper,optimalt badutrymme och brabaddjup.Komfort och känslan av att varalyxigt stort inuti, gör detta till ettsjälvklart val om du har begränsatmed plats i Ditt badrum.OBS! Finns även som endastbadkar.Driftsäker pneumatisk styrning.1 st tystgående powerpump.Massagesystem med luft & vatten.Separata vred för luftinblandning.12-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Separat ryggmassagestyrning.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.Smart Touch ® monitor medstyrning av badkarets samtligafunktioner, inkl. visning av tid ochtemperatur, pumphastighet mm.1 st tystgående powerpump XLmed variabel hastighet.Massagesystem med luft & vatten.12-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning, chromoterapi.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.Värmare 1,5 kW.Diamant SingelPris: 19.900:-Pris: 29.900:-Endastbadkar:11.900:-Tillbehörsalternativ:Frontpanel 2.730:-Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:1400x1400 mmVattenvolym (utan badande):382 L upp till breddavlopp.Komfort: 230 V, 1x10 AExklusiv: 230 V, 2x10 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Se Tekniksidorna vid bestyckning av tillbehör.= Fotplacering42 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design43


Diamant DuoDiamant DuoDiamant Duo är ett av Sveriges mestsålda massagebadkar – det optimalafamiljebadet.”Mest för pengarna” enligt tidningenLeva & Bo.En glädjens stund och lek medbarnen, eller ett romantiskt badpå tu man hand.Integrerade nackkuddar, komfortabelrygglutning, enormt baddjup, fördelaktigainnermått även för Dig som ärlång. Snygg design har gjort detta tillen storsäljare bland badkar på densvenska marknaden.OBS! Finns även som endast badkar.ModellKomfortDriftsäker pneumatisk styrning.2 st tystgående powerpumpar.Massagesystem med luft & vatten.Separata vred för luftinblandning.18-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Separat ryggmassagestyrning.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Integrerade nackkuddar.Pris: 24.900:-Endastbadkar:12.500:-Tillbehörsalternativ:Frontpanel 2.730:-Mer info om tillbehör s.74.ModellExklusivSmart Touch ® monitor medstyrning av badkarets samtligafunktioner, inkl. visning av tid ochtemperatur, pumphastighet mm.2 st tystgående powerpumpar XLmed variabel hastighet.Massagesystem med luft & vatten.18-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning, chromoterapi.Kromade jetmunstycken.Integrerade nackkuddar.Värmare 1,5 kW.Pris: 34.900:-Diamant DuoTeknisk informationYttermått:1470x1470 mmVattenvolym (utan badande):442 L upp till breddavlopp.Komfort: 230 V, 1x10 AExklusiv: 230 V, 2x10 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Se Tekniksidorna vid bestyckning av tillbehör.= Fotplacering44 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design45


500 mm730 mm1470 mm1250 mm650 mm450 mmTanzanitModellKomfortModellExklusivTanzanitTanzanit är ett snyggt hjärtformatdesignbadkar, med gott om platsför två vuxna i en avslappnandeoch komfortabel badmiljö.Hörnbadkaret för dig som gillar enexklusiv design i kombination meden kraftfull och effektiv massage.OBS! Finns även som endastbadkar.Driftsäker pneumatisk styrning.2 st tystgående powerpumpar.Massagesystem med luft & vatten.Separata vred för luftinblandning.26-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage Power.Separat ryggmassagestyrning.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Integrerade nackkuddar.Smart Touch ® monitor medstyrning av badkarets samtligafunktioner, inkl. visning av tid ochtemperatur, pumphastighet mm.2 st tystgående powerpumpar XLmed variabel hastighet.Massagesystem med luft & vatten.26-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage Power.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning, chromoterapi.Kromade jetmunstycken.Integrerade nackkuddar.Värmare 1,5 kW.TanzanitPris: 33.900:-Pris: 43.900:-Endastbadkar:15.500:-Tillbehörsalternativ:Frontpanel 3.250:-Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:1470x1470 mmVattenvolym (utan badande):370 L upp till breddavlopp.500 mmKomfort: 230 V, 1x10 AExklusiv: 230 V, 2x10 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Se Tekniksidorna vid bestyckning av tillbehör.1470 mm1300 mm1320 mm1030 mm1220 mm1210 mm1500 mm46 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design47


FriståendebadkarFriståendebadkarSätt Din egen prägel på Ditt badrum, har Du gott om platsså finner Du säkert Din favoritmodell under vårt avsnittfristående badkar, nu med många nya specialdesignademodeller.Det är väldigt exklusivt med ett fristående badkar och vikan erbjuda Dig allt från gammaldags tassbadkar till störredesignade modeller med integrerade helgjutna fronter.Tänk på placering av kranar och vattenanslutningar när Duplanerar in en fristående modell i Ditt badrum.¸ D Dela upp Din betalningSSmartare än kontant¸¸RRäntefritt upp til 24 månaderFärgmarkeringen under tillbehörsikonerna pårespektive produktsida, visar till vilken modelltillbehören passar.Modell ExklusivModell KomfortEndast badkar50 w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mK v a l i t e t & F u n k t i o n 51Kvalitet Funktion Design


Lejontassbadkar(Endast badkar)Ett badkar i en gammaldags klassiskstil, tillverkat i gjutmarmor. Gjutmarmorär ett tungt och kraftigt material somger en stabil konstruktion.Hög och sittvänlig ryggdel som ger enavslappnad och skön känsla.Finns endast med vita tassar ochbadkaret levereras komplett medavloppsset och bottenplugg.LejontassbadkarOBS! Går EJ att beställa medmassagesystem.ModellLejontassbadkarEndast badkar, Pris: 11.990:-Inkl. tassar och avloppsset.Tillbehörsalternativ:Mer info om tillbehör s.74.LejontassbadkarTeknisk informationYttermått:1570x762 mmVattenvolym (utan badande):160 L52 w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mK v a l i t e t & F u n k t i o n 53Kvalitet Funktion Design


Porfyr Eos(Endast badkar)Modell Eos ingår i vår nya serieav specialdesignade friståendebadkar.En snygg och trevlig ”duo” modellmed komfortabla ryggsluttningar ikortsidorna.Helgjuten front utan synligaskarvar ger ett stilrent intryck.OBS! Går EJ att beställa medmassagesystem.Porfyr EosPorfyr EosModellPorfyr EosTillbehörsalternativ:Endast badkar, Pris: 12.400:- Inkl. frontpanel.Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:1800x800 mmVattenvolym (utan badande):329 L= Fotplacering54 w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mK v a l i t e t & F u n k t i o n 55Kvalitet Funktion Design


Porfyr Ares(Endast badkar)Ett snyggt rektangulärt badkar ien stilren design, raka linjer ochhelgjuten front helt utan skarvar.En stabil konstruktion i kombinationmed bra badkomfort, ger ettgediget helhetsintryck.En fröjd för ögat i ett lyxigtbadrum.OBS! Går EJ att beställa medmassagesystem.Porfyr AresPorfyr AresModellPorfyr AresTillbehörsalternativ:Endast badkar, Pris: 12.900:- Inkl. frontpanel.Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:1780x800 mmVattenvolym (utan badande):360 L= Fotplacering56 w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mK v a l i t e t & F u n k t i o n 57Kvalitet Funktion Design


Porfyr Poine(Endast badkar)Modell Poine med sin läckradesign är redan en storsäljarebland fristående badkar.De smala minimalistiska kanternaoch en slimmad helgjuten front,gör denna stilrena modell till”No 1” i vår nya badkarsserie.Porfyr PoineOBS! Går EJ att beställa medmassagesystem.ModellPorfyr PoineTillbehörsalternativ:Porfyr PoineEndast badkar, Pris: 13.500:- Inkl. frontpanel.Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:1760x800 mmVattenvolym (utan badande):295 L= Fotplacering58 w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mK v a l i t e t & F u n k t i o n 59Kvalitet Funktion Design


Porfyr Klio(Endast badkar)Ett ovalt alternativ på friståendedesignbadkar, för dig som gillarett badkar med snygga och renalinjer samt en oslagbar komfort.Greppa en bra bok, slå upp ettglas vin och få känslan avvälmående och lyx.OBS! Går EJ att beställa medmassagesystem.Porfyr KlioPorfyr KlioModellPorfyr KlioEndast badkar, Pris: 13.500:- Inkl. frontpanel.Tillbehörsalternativ:Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:1780x950 mmVattenvolym (utan badande):370 L= Fotplacering60 w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mK v a l i t e t & F u n k t i o n 61Kvalitet Funktion Design


Porfyr Nike(Endast badkar)Vårt marina inslag bland friståendebadkar, breda sargkanter ger ettrobust och stabilt utseende.Komfort och ett bra baddjup,ger många sköna bad ochavslappnande stunder tillsammans.Eller varför inte relaxa med en brabok i din hand.OBS! Går EJ att beställa medmassagesystem.Porfyr NikePorfyr NikeModellPorfyr NikeEndast badkar, Pris: 12.900:- Inkl. frontpanel.Tillbehörsalternativ:Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:1780x800 mmVattenvolym (utan badande):285 L= Fotplacering62 w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mK v a l i t e t & F u n k t i o n 63Kvalitet Funktion Design


Porfyr Gaia(Endast badkar)Det största badkaret i denna nyaserien av fristående badkar medgenerös badyta och en komfortutöver det vanliga.Modell Gaia kräver ett stortutrymme i ditt badrum, menväl på plats blir det rena lyxensom förgyller tillvaron för helafamiljen.OBS! Går EJ att beställa medmassagesystem.Porfyr GaiaPorfyr GaiaModellPorfyr GaiaEndast badkar, Pris: 12.900:- Inkl. frontpanel.Tillbehörsalternativ:Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:1800x920 mmVattenvolym (utan badande):370 L= Fotplacering64 w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mK v a l i t e t & F u n k t i o n 65Kvalitet Funktion Design


Porfyr Athos(Endast badkar)En specialdesignad hörnmodell,för Dig som vill ha något utöverdet vanliga och som har gott platsi ett stort lyxigt badrum.Athos ger stort utrymme förbarnens vattenlekar eller varförinte en mysig stund på tu manhand.Porfyr AthosBadkaret som alltid kommer attdra blickarna åt sig!OBS! Går EJ att beställa medmassagesystem.ModellPorfyr AthosTillbehörsalternativ:Porfyr AthosEndast badkar, Pris: 13.900:- Inkl. frontpanel.Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:1900x1350 mmVattenvolym (utan badande):428 L= Fotplacering66 w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mK v a l i t e t & F u n k t i o n 67Kvalitet Funktion Design


AngelitEtt av Neptuns mest exklusiva badkari sortimentet fristående modeller, enläcker design och formgivning medbra komfort och baddjup.Höjdpunkten i ett lyxigt badrum, därintrycket av elegans sprider sig.Angelit i exklusivutförande medSmart Touch ® är badkaret för Digmed höga krav på form och design.OBS! Finns även som endast badkar.ModellKomfortDriftsäker pneumatisk styrning.1 st tystgående powerpump.Massagesystem med luft & vatten.Separata vred för luftinblandning.12-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Separat ryggmassagestyrning.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.ModellExklusivSmart Touch ® monitor medstyrning av badkarets samtligafunktioner, inkl. visning av tid ochtemperatur, pumphastighet mm.1 st tystgående powerpump XLmed variabel hastighet.Massagesystem med luft & vatten.12-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning, chromoterapi.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.Värmare 1,5 kW.AngelitAngelitPris: 27.500:-Pris: 37.500:-Endast badkar:Tillbehörsalternativ:15.900:- Frontpanel 5.900:-OBS! Går EJ attkombinera frontmed airblower! Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:1700x960 mmVattenvolym (utan badande):280 L upp till breddavlopp.Komfort: 230 V, 1x10 AExklusiv: 230 V, 2x10 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Se Tekniksidorna vid bestyckning av tillbehör.= Fotplacering68 w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mK v a l i t e t & F u n k t i o n 69Kvalitet Funktion Design


Spinell 1700ModellKomfortModellExklusivI Spinell-serien fi nner du här enfristående ”skönhet” med endesign och form som är en fröjdför ögat.I likhet med Spinell 1600 har densamma rikliga utrustning medhand & armledsmassage, dubblamassagepumpar och vår ryggmassagepower som standard.Modellen är ett av marknadenseffektivaste massagebadkar.OBS! Finns även som endastbadkar.Driftsäker pneumatisk styrning.2 st tystgående powerpumpar.Massagesystem med luft & vatten.Separata vred för luftinblandning.22-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage Power.Separat ryggmassagestyrning.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.Hand- och armledsmassageintegrerat i badkaret.Smart Touch ® monitor medstyrning av badkarets samtligafunktioner, inkl. visning av tid ochtemperatur, pumphastighet mm.2 st tystgående powerpumpar XLmed variabel hastighet.Massagesystem med luft & vatten.22-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage Power.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning, chromoterapi.Kromade jetmunstycken.Integrerad nackkudde.Värmare 1,5 kW.Hand- och armledsmassageintegrerat i badkaret.Spinell 1700Spinell 1700Inkl. hand- ochUNIKT!armledsmassage!Pris: 31.900:-Endastbadkar:13.900:-Tillbehörsalternativ:Frontpanel 5.400:-Mer info om tillbehör s.74.Pris: 41.900:-Teknisk informationYttermått:1680x1030 mmVattenvolym (utan badande):270 L upp till breddavlopp.Komfort: 230 V, 1x10 AExklusiv: 230 V, 2x10 A, min 2,5 mm 2 kabelarea.Se Tekniksidorna vid bestyckning av tillbehör.= FotplaceringOBS! Finns endast ivänsterutförande70 w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mK v a l i t e t & F u n k t i o n 71Kvalitet Funktion Design


SafirModellKomfortModellExklusivRunt och läckert för fl era badandetillsammans, en mötesplats förhela familjen.Formen och utrymmet i dennamodell är vägvinnande för Digsom uppskattar något annorlundaoch snyggt.Kakla in med trappsteg ochgenerösa avställningsytor,förgyll tillvaron och gör vardagentill en fest. Ett eget hemmaspa!Driftsäker pneumatisk styrning.2 st tystgående powerpumpar.Massagesystem med luft & vatten.Separata vred för luftinblandning.20-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Separat ryggmassagestyrning.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning med vit färg.Kromade jetmunstycken.Nackkuddar Ergobad.Smart Touch ® monitor medstyrning av badkarets samtligafunktioner, inkl. visning av tid ochtemperatur, pumphastighet mm.2 st tystgående powerpumpar XLmed variabel hastighet.Massagesystem med luft & vatten.20-jets system.Säkerhetsinsug.Ryggmassage.Roterande munstycken i ryggen.Riktbara multijets i sidorna.Fotmassage.L.E.D. belysning, chromoterapi.Kromade jetmunstycken.Nackkuddar Ergobad.Värmare 1,5 kW.SafirOBS! Finns även som endastbadkar.Pris: 42.000:-Pris: 52.000:-SafirEndastbadkar:21.500:-Tillbehörsalternativ:Frontpanel 6.500:-Mer info om tillbehör s.74.Teknisk informationYttermått:Diameter 1800 mmVattenvolym (utan badande):490 L upp till breddavlopp.Komfort: 230 V, 1x10 AExklusiv: 230 V, 2x10 A, min 2,5 mm 2 kabelarea.Se Tekniksidorna vid bestyckning av tillbehör.= Fotplacering72 w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mK v a l i t e t & F u n k t i o n 73Kvalitet Funktion Design


Tillbehör badkarDe flesta modeller i vårt sortiment är redan rikligt utrustade,så tillvalsmöjligheterna är begränsade. Rådfråga oss gärnainnan Du beställer.Modell ExklusivModell KomfortEndast badkarBlandarepaket(Till badkar med massagesystem)En engreppsblandare inklusivepåfyllningssystem via jetmunstyckenoch integrerat duschhandtag imodern design.Pris: 3 490 KrBlandarepaket med vattenfall.(Till endast badkar)Vattenfall i kombination med ovanståendeblandarepaket för påfyllningav badkar utan massagesystem.Termostat-blandarepaket.Blandare där Du kan ställa in önskadvattentemperatur. Duschhandtag imodern design och påfyllningssystemvia jetmunstycken.Pris: 3 790 KrVärmareFör Dig med begränsad tillgång tillvarmvatten. Effektiv värmepatronhjälper dig att hålla vattentemperaturen.Storlek 1,5 kWPris: 3 990 KrStorlek 3,0 kWPris: 3 990 KrGolvblandare.(Till fristående badkar)Exklusiv blandare för golvmontageavsett till badkar utan massagesystem.Färgmarkeringen under tillbehörsikonerna pårespektive produktsida, visar till vilken modellrespektive tillbehör passar.Pris: 7 990 KrPris: 4 990 KrLuftsystem, ”Airblower”Ett stimulerande luftsystem medintegrerade jets i badkaretsbotten. Ett lyxigt tillval, barnensfavorit.Pris: 5 990 KrIntegrerad nackkudde.Ingår som standard i många avvåra modeller. Se specifi kationvid respektive badkarsmodell.Pris: 595 KrNackkudde ErgobadIngår som standard i några avvåra modeller. Se specifi kationvid respektive badkarsmodell.Pris: 320 KrRengöringsmedel, 1LEtt mycket drygt rengöringsmedelför ytrengöring av badkaret.Innehåller carnaubavax som geren smutsavvisande yta.Pris: ca 125 KrDesinfektionsmedel, 1LMiljövänligt desinfektionsmedel.Rengör och förebygger uppkomstav alger och bakterier ipump- och slangsystem.Rekommenderas att användas4-6 ggr/år eller efter behov.Pris: ca 125 KrKalksanering, 1KgHögkoncentrerat avkalkningsmedelför totalsanering avmassageanläggningen.Pris: ca 140 KrBadolja, 250 mlBadolja med ren och fräschdoft, mjukgörande för kroppen.Finns i dofterna Eucalyptusoch Tallbarr.Pris: ca 130 KrTillbehörbadkar74 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design75


Tekniskbeskrivning, badkarI detta uppslag ger vi Dig en mer detaljerad beskrivningkring varje komponent som vi använder i våra produkter.Samtliga detaljer är speciellt framtagna av Neptun.Smart Touch ® monitor.Smart Touch ® monitor med styrning avbadkarets samtliga funktioner, inkl. visningav temperatur, tid, pumphastighet mm.Ingår som standard i exklusivutförande.För utförlig beskrivning, se sid. 4-5.Pneumatisk styrning.En driftsäker styrning av ditt massagebadkar.Komplett med luftvred för styrning avluftinsläpp i massagesystemet.Ingår som standard i komfortutförande.Elinstallation.Elektrisk installation skall utföras av behörigelinstallatör. Samtliga massagebadkar i komfortutförandekräver 230V, 1x10A trög säkring. Väljerdu till värmare och/eller luftsystem krävs 2x10Aalt 2x16A. Badkar i exklusivutförande kräver230V, 2x10A trög säkring med en kabelarea avmin. 2,5mm 2 . Rådfråga alltid din elinstallatör.Tystgående powerpump.Egendesignad tystgående vattenpump, enspecialtillverkad kraftfull HiFlow modell.Torrkörningssäker och ett värmeproducerandepumphus. Vi använder oss av två storlekar.I komfortutförande ingår powerpump.I exklusivutförande ingår powerpump XL medvariabel hastighet.Säkerhetsinsug.En trygghet för Dig som badar. Om någothindrar flödet i insugningsgallret går pumpenner i viloläge för att undvika olyckor i badet.När gallret åter är fritt, går pumpen upp inormal drift efter några sekunder.Ingår som standard i samtliga massagebadkar.FotmassageRyggmassage 6 jets.En välutformad och effektiv ryggmassagesom masserar mjukdelarnai ryggmuskulaturen. Ärstandard i samtliga massagebadkar.Ryggmassage Power 10 jets.Standard i modellerna Onyx,Onyx Duo, Spinell, Smaragdoch Tanzanit.Styrventil.En trevägsventil med möjlighet attstänga av ryggmassagen helt.Barnvänlig funktion för trygga bad.Ingår som standard i samtligamassagebadkar i komfortutförande.Roterande microjets.Samtliga massagebadkar ärutrustade med roterande microjetsi ryggen, vilket ger en effektivare ochjämnare massage.Sidojets.Stora multijets i sidorna på samtligamassagebadkar. Manuellt riktbaramed turboeffekt.Fotmassage.Bland de mest stimulerandefunktionerna i badet.Ingår som standard i samtligamassagebadkar.Hand- och armledsmassage.”Husläkaren” mot trötta armaroch handleder, effektiv bl.a vidreumatisk värk.Ingår som standard i modellernaSpinell, Smaragd, Onyx ochOnyx Duo.L.E.D. belysning som standard.I komfortutförande ingår fast vittsken medan det i exklusivutförandeingår chromoterapimed färgväxling.Nackkudde som standard.Integrerad- eller Ergobad nackkuddeingår som standard isamtliga våra modeller. Se spec.vid respektive badkarsmodell.Tekniskbeskrivningbadkar76 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design77


I detta avsnitt presenterar vi våra elegantasvenskdesignade ångduschar i två olikastorlekar. Oavsett Ditt val har Du sammafunktioner, standard och bekvämligheter.Läckert tonade glaspartier gör Diglyxigt anonym i ett effektivt ångbadeller en skön och avkopplande dusch.ÅngduscharÅngduschar¸ D SSmartare än kontant¸¸Dela upp Din betalningRRäntefritt upp til 24 månader78 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design79


Ångdusch 900EvakueringsfläktFlerfunktionspanelDen lilla men rymliga modellen i ångduschserien som med sin rikligautrustning tar väl hand om både Din kropp och själ.Fantastiska egenskaper som ger Dig känslan av välmående och skönabadstunder omgiven av behaglig tempererad ånga.L.E.D. Belysningmed chromoterapiHögtalare till radioHandduschStor takduschRiktbaramassagemunstyckenRyggmunstyckenUppfällbar sitsEasy clean-hållareÅnggeneratorÅngdusch 900FjärrkontrollPris: 17.900:-TermostatblandareTeknisk informationYttermått (LxBxH):900x900x2250 mm230 V, 16 ASe Tekniksidorna vidbestyckning av tillbehör.Höjden avser en färdigmonterad ångdusch.Ytterligare ca 50 mm krävs vid installation.Ångdusch 900Flerfunktionspanel inkl. fjärrkontroll med bl.a radio, telefon,ljusstyrning, sekvensstyrning av massagemunstycken mm.Kraftig ånggenerator.L.E.D. belysning med chromoterapi.Lättstädat med easy clean-hållare i nederkant på dörrarna.80 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design81


Ångdusch 1200Den lyxigt stora ångduschen är väl tilltagen och designad för två personer,komforten och utrymmet ger Dig ett avkopplande ångbad eller enuppfriskande vattenterapi av olika slag.Utrustningen i modell 1200 äridentisk med modell 900.Skillnaden är förutom storlekenatt modell 1200 är utrustad med2 st sitsar.Slå Dig ner och njut, lyssna på mysig musik och känn dagens stress ochhändelser rinna av Dig.För detaljbilder på utrustningen, semodell 900 sid. 66-67.Ångdusch 1200Teknisk informationYttermått (LxBxH):1200x1200x2250 mm230 V, 16 ASe Tekniksidorna vidbestyckning av tillbehör.Pris: 19.900:-Höjden avser en färdigmonterad ångdusch.Ytterligare ca 50 mm krävs vid installation.Ångdusch 1200Flerfunktionspanel inkl. fjärrkontroll med bl.a radio, telefon,ljusstyrning, sekvensstyrning av massagemunstycken mm.Kraftig ånggenerator.L.E.D. belysning med chromoterapi.Lättstädat med easy clean-hållare i nederkant på dörrarna.82 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design83


En helt ny serie utomhusspa!Efter många års erfarenhet i spabranschen är vipå Neptun nu stolta över att kunna presenteravår egen serie av utomhusspa. Ett välutrustatutomhusspa med bra kvalitet till rätt pris.En speciell trippelisolering ger en låg energiförbrukning,och med en Amerikansk toppmodernelektronisk styrning gör att Du kan känna Digtrygg vid köp av ett Neptun utomhusspa.UtomhusspaAtt bada Spa i hemmamiljö är en obeskrivligkänsla som måste upplevas, välj Din favoritmodelloch koppla av tillsammans med familjen,Er nya mötesplats.Utomhusspa¸ D SSmartare än kontant¸¸Dela upp Din betalningRRäntefritt upp til 24 månader84 85w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mKvalitet K v a l i t e t Funktion & F u n k t Design i o n


Utomhusspa NeptunserienSerie komfort: Bahamas och TongaSerie exklusiv: Bali, Optima och SantoriniTrippelisoleringI Neptuns utomhusspa är en unik Trippelisoleringstandard: Akrylens baksida, helabotten samt ytterpanelens insida. Dettager en lägre driftskostnad än många andraSpa på marknaden.TrappaDet ingår alltid an trappa i matchandefärg och material. Trappan ligger förpackadi Ditt Spa vid leverans.StartpaketFör att Du enkelt ska komma igång meduppstarten av Ditt Spa så ingår det ettstartpaket av kemiprodukter samt enfolder med information om våra SpaCareprodukter.IsfackFör kylda drycker ingår i följandemodeller: Tonga, Optima och Santorini.VattenfallIngår i vår exklusivserie.SpakemikalierVi rekommenderar Spacareskvalitetsprodukter för bästatänkbara skötsel och underhållav Ditt spa.FärgvalNär Du har hittat Din favoritmodell avutomhusspa i Neptunserien så har Dumöjlighet att välja mellan två olika färger påinsidan, Sterling Silver och Pearl Shadow.Utsidans paneler är underhållsfria ochlevereras alltid i grå färg.Utsida InsidaSTERLINGSILVERGRÅPEARLSHADOWGRÅDubbla filterÄr standard i modell Santorini.AromterapibehållareIngår då du beställer airblower somtillval i vår exklusivserie.L.E.D.-belysningKomfortserien med vitt sken samtExklusivserien med fl era färger.SpadammsugareMed SpaVac dammsugarehåller Du enkelt rent, sugereffektivt upp t ex grus ellerandra smutspartiklar frånbotten i Ditt spa.NackterapimassageIngår som standard i två sätenpå modell Santorini.86 87w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mKvalitet K v a l i t e t Funktion & F u n k t Design i o n


Neptun BahamasVårt runda komfortutrustade Spai Neptunserien med fem skåladesäten och invändigt integreradetrappsteg, är ett av marknadensmest prisvärda runda utomhusspa.Denna runda design gör det lätt attumgås och trivas med familjeneller vännerna.Ett lättskött Spa som fungerarbra som en ”instegsmodell” förstagången man skall investera i ettutomhusspa.SerieKomfortStorlek: Diameter 208 x 92 cmAntal platser: 5 stAntal kromade jets: 24 stVattenvolym: 1100 literTomvikt: 333 kgTotalvikt: 1433 kgEl: 400/230 V 50 Hz, 2 x 16 APump: 1 st, 3.0 hk, 2 hastigheterVärmare: 3000 WAntal filter: 1 stBelysning: 1 st vit L.E.D.-lampaElektronik: Balboa styrsystemOzonator: JaIsolering: Trippel ThermalLock: Isolerat thermolockTrappa: JaPris: 64.000:-Yttermått: Diameter 208 x 92 cmVattenvolym: 1100 liter230 V, 2x16 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Tillval:Airblower 4.400 krCD-stereo med subwoofer 8.900 krLocklyftare 2.400 krCD-stereo med subwooferNeptun BahamasUtsida InsidaFärgkomibnationer:STERLINGSILVERGRÅPEARLSHADOWGRÅLocklyftareAirblowerSe även information på sid. 86.Neptun Bahamas88 89w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mKvalitet K v a l i t e t Funktion & F u n k t Design i o n


Neptun TongaNeptun Tonga, det ”lilla” menrymliga Spaet med plats för femsittande och en liggande.Bra komfort med skålade sätenoch tilltalande design. ModellTonga ingår i vår komfortserie.För att kunna hålla eventuelladrycker kylda fi nns det ett litetsmart fack på spaets kant somdu fyller med isbitar.SerieKomfortStorlek: 200 x 200 x 92 cmAntal platser: 6 st inkl. loungerAntal kromade jets: 24 stVattenvolym: 1100 literTomvikt: 325 kgTotalvikt: 1650 kgEl: 400/230 V 50 Hz, 2 x 16 APump: 1 st, 3.0 hk, 2 hastigheterVärmare: 3000 WAntal filter: 1 stBelysning: 1 st vit L.E.D.-lampaElektronik: Balboa styrsystemOzonator: JaIsolering: Trippel ThermalLock: Isolerat thermolockTrappa: JaPris: 64.000:-Yttermått: 200 x 200 x 92 cmVattenvolym 1100 liter230 V, 2x16 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Tillval:Airblower 4.400 krCD-stereo med subwoofer 8.900 krLocklyftare 2.400 krCD-stereo med subwooferNeptun TongaUtsida InsidaFärgkomibnationer:STERLINGSILVERGRÅPEARLSHADOWGRÅLocklyftareAirblowerSe även information på sid. 86.Neptun Tonga90 91w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mKvalitet K v a l i t e t Funktion & F u n k t Design i o n


Neptun BaliModell Bali är det stora rymligaspaet med bara sittplatser ochgott om plats för 6 - 8 personer,Bali ingår i vår exklusivserie.Med hög kvalitet, komfort,design och effektiv massage ärdetta ett komplett Spa att umgåsoch trivas i.Beställer Du vårt tillval airbloweringår det en aromterapi som lättkan fyllas med en god njutbardoft.SerieExklusivStorlek: 220 x 220 x 92 cmAntal platser: 6-8 stAntal kromade jets: 59 stVattenfall: 1 stVattenvolym: 1325 literTomvikt: 375 kgTotalvikt: 1700 kgEl: 400/230 V 50 Hz, 2 x 16 APumpar: 2 st, á 3.0 hk, 2 hastigheterCirk.pump: 1 st, 250 WVärmare: 3000 WAntal fi lter: 1 stBelysning: 4 st fl erfärgs L.E.D.-lamporElektronik: Balboa styrsystemOzonator: JaIsolering: Trippel ThermalLock: Isolerat thermolockTrappa: JaPris: 84.000:-Yttermått: 220 x 220 x 92 cmVattenvolym 1325 liter230 V, 2x16 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Tillval:Airblower inkl. aromterapi 4.900 krCD-stereo med subwoofer 8.900 krLocklyftare 2.400 krCD-stereo med subwooferNeptun BaliUtsida InsidaFärgkomibnationer:STERLINGSILVERGRÅPEARLSHADOWGRÅLocklyftareAirblowerSe även information på sid. 86.Neptun Bali92 93w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mKvalitet K v a l i t e t Funktion & F u n k t Design i o n


Neptun OptimaOptima är den största modelleni Neptuns Spa-serie, generöstutrymme för Dig som vill ha gottom plats i kombination med högkomfort.Här fi nns plats för 5 - 6 personer,varav en lounger.Smart isfack for kylda drycker. Ihela vår Spa-serie kan Du kompletteramed en musikanläggningsom tillval.SerieExklusivStorlek: 229 x 229 x 92 cmAntal platser: 5 st inkl. loungerAntal kromade jets: 60 stVattenfall: 1 stVattenvolym: 1725 literTomvikt: 425 kgTotalvikt: 2150 kgEl: 400/230 V 50 Hz, 2 x 16 APumpar: 2 st, á 3.0 hk, 2 hastigheterCirk.pump: 1 st, 250 WVärmare: 3000 WAntal fi lter: 1 stBelysning: 4 st fl erfärgs L.E.D.-lamporElektronik: Balboa styrsystemOzonator: JaIsolering: Trippel ThermalLock: Isolerat thermolockTrappa: JaPris: 84.000:-Yttermått: 229 x 229 x 92 cmVattenvolym 1725 liter230 V, 2x16 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Tillval:Airblower inkl. aromterapi 4.900 krCD-stereo med subwoofer 8.900 krLocklyftare 2.400 krCD-stereo med subwooferNeptun OptimaUtsida InsidaFärgkomibnationer:STERLINGSILVERGRÅPEARLSHADOWGRÅLocklyftareAirblowerSe även information på sid. 86.Neptun Optima94 95w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mKvalitet K v a l i t e t Funktion & F u n k t Design i o n


Neptun SantoriniModell Santorini är fl aggskeppeti vår Spa serie. Ett av marknadensabsolut bästa och mestprisvärda Spa.Mycket utrustning med bl.a.dubbla massageplatser mednackterapi, dubbla fi lter och75 jets!Gott om plats för 6 personervarav en lounger, ett riktigtmassagespa för hela familjen!SerieExklusivStorlek: 220 x 220 x 96 cmAntal platser: 6 st inkl. loungerAntal kromade jets: 75 stVattenfall: 1 stVattenvolym: 1375 literTomvikt: 350 kgTotalvikt: 1650 kgEl: 400/230 V 50 Hz, 2 x 16 APumpar: 2 st, á 3.0 hk, 2 hastigheterCirk.pump: 1 st, 250 WVärmare: 3000 WAntal fi lter: 2 stBelysning: 4 st fl erfärgs L.E.D.-lamporElektronik: Balboa styrsystemOzonator: JaIsolering: Trippel ThermalLock: Isolerat thermolockTrappa: JaPris: 89.000:-Yttermått: 220 x 220 x 96 cmVattenvolym 1375 liter230 V, 2x16 A,min 2,5 mm 2 kabelarea.Tillval:Airblower inkl. aromterapi 4.900 krCD-stereo med subwoofer 8.900 krLocklyftare 2.400 krCD-stereo med subwooferNeptun SantoriniUtsida InsidaFärgkomibnationer:STERLINGSILVERGRÅPEARLSHADOWGRÅLocklyftareAirblowerSe även information på sid. 86.Neptun Santorini96 97w w www.neptunbath.comw . n e p t u n b a t h . c o mKvalitet K v a l i t e t Funktion & F u n k t Design i o n


VillkorNeptun Bad & Spa har marknadens bästa garantivillkor, säkert ochtryggt för Dig som konsument.Vårt rikstäckande nätverk av återförsäljare och serviceorganisationgör att vi alltid är nära Dig.Badkar och massagebadkar2 års fullgarantiÅngduschar515års materialgarantiårs akrylgaranti2 års fullgarantiUtomhusspa Neptunserien2 års fullgaranti*7 års akrylgaranti* Undantag gäller för följande delar: Ozonator,nackkuddar, spalock, fi lter och musikanläggning(för vidare information se användare manual)BeställningsunderlaggÅterförsäljare Kundnr.Återförsäljarens ref. Tel.Adress Fax.Namn DatumAdressPostnr. OrtTel. Mobile-mailÖnskad leveransveckaGodsmärkningBadkarsmodell StorlekUtförande Endast badkar Komfort ExklusivFrontalternativ TillbehörFront vänster Blandarepaket Nackkudde, integreradFront höger Blandarepaket m. vattenfall Nackkudde, ErgobadGavel rygg Thermostatblandarepaket Rengöringsmedel, 1 LGavel fot Värmare 1,5 kW Desinfektionsmedel, 1 LFront hörnbadkar Värmare 3,0 kW Kalksanering, 1 kgLuftsystem ”Airblower” Badolja 250 ml.Ångdusch 90 x 90 120 x 120Uomhusspa Färgval Tillbehörmodell Sterling Silver AirblowerPearl Shadow CD-stereo m. subwooferLocklyftareSkissa upp ditt badrum!Andra garantier gäller vid kommersiell användning av våra produkter.För vidare information om garanti, se respektive användarmanual.Pris totalt98 www.neptunbath.com Kvalitet O r d e r f Funktion a x : 042 - 16 45 Design 7099


√√√√√√√√√DIN TRYGGHET NÄR DU VÄLJER ETT NEPTUN MASSAGEBADKAR19 år i branschen – många års erfarenhet med gedigna kunskaper ochär idag ett av dom äldsta företagen i branschen. Genom egen produktutvecklingoch design är vi idag marknadsledande.Samtliga produkter är testade, Semko godkända, RoHS- och CE märktaoch följer de krav samt anvisningar som elsäkerhetsverket föreskriver.Vi använder riktig sanitetsakryl av högsta kvalité från en av världensstörsta tillverkare – LUCITE.Vi erbjuder branschens bästa garantipaket – se sidan 98.Egendesignade, tystgående, kraftfulla, gummiupphängda High-flowpumpar för en maximal massageeffekt.Stabila och robusta benställningar med justerbara stödfötter.Den rikliga och kvalitetssäkrade standardutrustningen i ett Neptunmassagebadkar är ofta dyra tillval hos andra tillverkare.Neptun har ett av marknadens bredaste sortiment av badkar,massagebadkar, utomhusspa och behandlingsbadkar för proffsbruk.Rikstäckande sälj- och serviceorganisation, alltid nära Dig.Viktig informationSamtliga priser är inklusive moms.Ange vid beställning om nackkuddar EJ önskas.Samtliga badkar och ångduschar levererasfraktfritt inom Sverige. Vid köp av tillbehör ochreservdelar tillkommer frakt.I samband med leverans av våra produkter medföljeren utförlig installations- och bruksanvisning.Vi förbehåller oss rätten till modell och konstruktionsförändringarsamt eventuella prisjusteringarutan föregående avisering.Bilderna i denna katalog kan avvika från produktbeskrivningenvid respektive modell.ServiceTeknisk support: 042 - 38 08 97e-mail: service@neptunbath.comOBS! Vid kontakt med teknisk support, vänligenuppge tillverkningsnummer på Ert badkar.Villkor100 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design101


ÖversiktRektangulära badkarGranitSid. 8Ametist 1500, 1600Sid. 10Topas 1500, 1600Sid. 12DolomitSid. 14Topas 1700Sid. 16Onyx SingelSid. 18Ametist 1700, 1800Sid. 20Onyx DuoSid. 22AkvamarinSid. 24Hörn-badkarRubin SingelSid. 28Spinell 1600Sid. 30Rubin DuoSid. 32Smaragd 1600Sid. 34Smaragd 1700Sid. 36Rubin DuoMaxSid. 38AventurinSid. 40Diamant SingelSid. 42Diamant DuoSid. 44TanzanitSid. 46BriljantSid. 48Fristående badkarLejontassbadkarSid. 52Porfyr EosSid. 54Porfyr AresSid. 56Porfyr PoineSid. 58Porfyr KlioSid. 60Porfyr NikeSid. 62Porfyr GaiaSid. 64Porfyr AthosSid. 64AngelitSid. 68Spinell 1700Sid. 70SafirSid. 72ÅngduscharÅngdusch 900Sid. 80Ångdusch 1200Sid. 82UtomhusspaNeptun BahamasSid. 88Neptun TongaSid. 90Neptun BaliSid. 92Neptun OptimaSid. 94Neptun SantoriniSid. 96Översikt102 www.neptunbath.com Kvalitet Funktion Design103


Svenska Neptun AB © 2009 NPP Photo Sweden AB - www.npp-photo.se Miljöbilder tagna hos bl.a. Kakeldax, Golvpoolen, Lindströms och Kakelpalatzet.Utgåva 18:2i samarbete med:Svenska Neptun AB - Grustagsgatan 13 - 254 64 HelsingborgTel. 042-38 08 90 - Fax. 042-16 45 70www.neptunbath.com

More magazines by this user
Similar magazines