Handledning - SLI.se

sli.se

Handledning - SLI.se

Global miljöpåverkanOfficiellt finns de inte. Ändå är de fem miljoner i Europa - de illegalainvandrarna från andra kontinenter. De lever ofta ett erbarmligtliv utan några sociala skyddsnät och tar hand om de tristasteoch sämst betalda jobben, som ingen annan vill ha.I dokumentären får man möta människor som lever illegalt, mensom ändå har jobb; föräldrar som håller sanningen dold för sinabarn av rädsla att de ska berätta för sina lekkamrater. Filmenvisar upp ett dubbelspel.Illegal invandring(från latinets illegalis som betyder olaglig, olovlig)Benämning på förhållandet att utländska medborgare obemärkttar sig in i ett land och vistas där utan att ha tillstånd att stannavare sig som flyktingar eller invandrare.InvandrareInvandrare är människor som har flyttat in i ett land från ettannat land. Särskilt menar man sådana som flyttat frivilligt ochinte sådana som flytt. Men det finns ingen riktigt skarp gräns.Den vanliga anledningen är att man tror att man ska få detbättre i det nya landet. På 1800-talet och början av 1900-taletutvandrade en miljon människor från det då fattiga Sverige tillUSA. I dag går flyttströmmarna från fattiga länder i till exempelAfrika och Asien till de rika länderna i Västeuropa ochNordamerika.FaktaProducent: © DR TV 2006Svensk distribution: © Filmo, 2006Ansvarig utgivare: Bertil SandbergLängd: 57 min Från: 15 årÄmne: SamhällskunskapFilmnr: 69598Filmens syfte- att berätta om de illegala invandrarnas situation i Europa- att informera om det bakomliggande politiska spelet- att berätta om olika människorsöden och deras situationFlyktingFlykting kallas en person som flyr från sitt land, det vill sägatvingas lämna det mot sin vilja. De allra flesta flyktingarna ivåra dagar har flytt undan krig. Flyktingar kan också direktsöka sig till ett annat land. Då får myndigheterna i det landetavgöra om flyktingens situation är sådan att han eller hon harrätt att få stanna i landet, att få asyl. Personer som riskerar liveteller åtminstone svår förföljelse har rätt till asyl. Annars kanman få stanna i landet också av humanitära skäl, av ren medmänsklighet.Men reglerna är ganska hårda.Europeiska unionen (Uppgifterna är hämtade från Nationalencyklopedin)EU är ett samarbete mellan de flesta länderna i Europa. Samarbetetär uppdelat i tre delar: Det är för det första ett ekonomisktsamarbete. När det gäller detta kan EU fatta beslut som allamedlemmar måste följa. De andra två delarna är gemensamutrikespolitik och säkerhetspolitik (GUSP) samt samarbeteinom gränskontroll (Schengenavtalet), polisarbete (Europol)m.m. När det gäller dessa delar kan medlemsländerna välja vadde vill vara med i. Länderna som är med i EU är Belgien, CypernDanmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland,Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna,Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien,Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.FILMOVretenvägen 12 • SE-171 54 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-445 25 50 • Fax: +46 (0)8-445 25 60E-mail: info@filmo.se • www.filmo.se • VAT. no: SE5565565925


Global miljöpåverkanOm EuropaVärldsdelen Europa utgör en femtedel av kontinenten Eurasien. Ytan är ungefär 10,6 miljoner kvadratkilometer.Europa är den näst mest befolkade världsdelen, bara Asien har fler invånare. Europas östra gränsdefinieras vid Uralbergen i Ryssland. Den sydöstra gränsen med Asien är inte universellt överenskommen,antingen Ural- eller Embafloden kan fungera som gräns. På en karta ser man att Europa är mycket oregelbundeti formen och har i sin tur flera stora halvöar, som ex. skandinaviska halvön.Nyckelord/TemanEuropaInvandringBillig arbetskraftGränserBåtflyktingarMusselplockareFrämlingskapPolitikMyndigheterPolisAktiviteter före visningVad innebär begreppet ”illegal invandring” för er? Vad innebär det för er? Varför tror ni att det förekommer?Tror ni att det förekommer i Sverige och i så fall varför? Diskutera i klassen!I vilka länder är illegal invandring vanligast förekommande, tror du?PengarDrömmarLegalIllegalIllegal ekonomiFrågor efter visning1. Vad innebär en illegal ekonomi, tror du?2. Ge några exempel på olika arbeten som illegala invandrare ofta har.3. Vad hände med de kinesiska musselplockarna?4. Varför fortsätter den illegala invandringen, trots motståndet, tror du?5. Varför flyr så många från sina länder, tror du?Aktiviteter efter visningVad handlade filmen om? Kan du förklara problematiken med illegal invandring i stora drag? Varför fortsätteregentligen invandringen, trots politikernas och invånarnas motstånd?Ta reda på mer om den illegala invandringen i EU. Sök på nätet efter aktuell statistik. Vilka risker finns det?Vilka ev. fördelar har den illegala ekonomin?Föreställ dig att du själv vore illegal invandrare. Skriv ett brev hem till din familj där du beskriver hur envanlig dag för dig ser ut, var du bor, vad du ev. jobbar med och hur du lever.Att ta sig illegalt till ett land är ofta väldigt riskabelt. Vilka tillvägagångssätt använder de för att ta sig tillandra länder? Sök också på nätet om olyckor relaterade till den illegala invandringen.Internetkällorhttp://europa.eu/index_sv.htm - EU:s portalwww.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/libe/20021203/482610SV.pdf - mer om illegal invandringoch illegal ekonomi (avsändare Europaparlamentet)http://www.regeringen.se – Regeringens hemsidahttp://www.migrationsverket.se/ - Migrationsverkets hemsidahttp://www.ui.se/ - Utrikespolitiska institutethttp://www.se.map24.com/ - kartor över Europahttp://www.forskning.se - den mesta om myckethttp://www.kunskapsbanken.su.se/FragorSelect.asp - uppslagsverk med frågor om det mestahttp://lankskafferiet.skolutveckling.se - länkskafferiet

More magazines by this user
Similar magazines